Monday, July 4, 2011

ပရဟိတ ျမတ္ဗုဒၶ

        ေလာကထဲမွာျမတ္ဗုဒၶသည္သာအျမင့္ျမတ္ဆုံးပရဟိတစြမ္းအားရွင္ျဖစ္ပါတယ္ျမတ္ဗုဒၶေလာက္
ၾကီးက်ယ္ေျပာင္ေျမာက္ ထိေရာက္ေအာင္ပရဟိတစါမ္းေဆာင္ေပးနုိင္သူ ဘယ္သူမွ မရွိပါဘူး။
ျမတ္ဗုဒၶဟာ အၾကီးမားဆုံး အျမင္ျမတ္ဆုံး အတိက်ဆုံး အျပညည့္ဝဆုံး အေသခ်ာဆုံး ပရဟိတစြမ္းေဆာင္ရွင္ပါ။ ပရဟိတစိတ္နဲ ့ ပဲ ခတ္ခဲ တဲ့ ပါရမီေတြျဖည့္ခဲ့တယ္။ပရဟိတစိတ္ေၾကာင့္ပဲ ဘုရားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။    အတၱဟိတသက္သက္သာဆုိရင္ဘုရားျဖစ္ေအာင္က်င့္ေနဖုိ့ေတာင္မလုိပါဘူးသုေမဓာရွင္ရေသ ့ဘဝက 
သာဝကပါရမီျပည့္ေနျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ဆက္အားထုပ္လုိက္ရင္ ရဟႏၱာျဖစ္ျပီး နိဗၺာန္ေရာက္ဖုိ ့
ေသခ်ာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပရဟဟိတစိတ္ေၾကာင့္သာအသက္စီးစိမ္းမ်ားစြာစြန္လႊတ္အနစ္နာခံခဲျပီး ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္္း ပါရမီေကာင္းေတြကုိ ျဖည့္က်င့္ခဲ့တာျဖစ္သည္။ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ပရဟိတလုပ္ငန္္းကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးလုိတာေၾကာင့္ အၾကီးက်ယ္ဆုံးသဗၺညဳတညဏ္ေတာ္ၾကီးကုိ ရဖုိ ့အတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ပါရမီ ျဖည့္တယ္ဆုိတာ ကုိ္ယ္က်ဳိးစြန္ အနစ္နာ ခံလုိက္တာျဖစ္ပါသည္။ပရဟိတအတြက္ ေလးသေခ်ၤနဲ့ကမၻာတစ္သိန္းၾကာေအာင္ အနစ္နာခံ ခဲ့ပါတယ္။ပရဟိတလုပ္ဖုိ့ အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ေအာင္ ျမွင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သဗၺညဳတညဏ္ေေတာ္ၾကီးကုိ လုိခ်င္တာက ေလာကထဲမွာ ၾကြားခ်င္ဝါခ်င္လုိ ့မဟုတ္ပါ။ ညဏ္ၾကီးညဏ္က်ယ္မွ အၾကီးက်ယ္ဆုံး ပရဟိတလုပ္ငန္္းကုိ လုပ္နုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ မ်ားမ်ားသိမွ မ်ားမ်ားေပးနုိင္ပါသည္။ ၾကီးၾကီးသိမွ ၾကီးၾကီးေပနုိင္ပါသည္။ေကာင္းေကာင္းသိမွလည္းေကာင္းေကာင္းေေပးနုိင္ပါသည္။ဒါေၾကာင့္ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္
လုပ္ေပးခ်င္လုိ့ၾကီးက်ယ္တဲ့ညဏ္ကုိရဖုိအတြက္အၾကီးက်ယ္ဆုံးလုပ္ငန္းေတြကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ျမတ္
ဗုဒၶဟာအေလာင္းေတာ္ဘဝကပရဟိတစိတ္န့ဲပါရမီေတြျဖည့္ခဲ့လုိသဗၺညဳတညဏ္ကုိရရွိခဲ့ပါသည္။
သဗၺညဳတညဏ္ေတာ္ကုိေတာင္ ပရဟိတညဏ္လုိ ့ေခၚရင္ေတာင္ရနုိင္ပါသည္။ သဗၺညဳတညဏ္ေတာ္ ရျပီးေတာ့လည္း ပရဟိတစိတ္နဲ ့ပဲ တရားေတာ္ေတြကုိ ေဟာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ပရဟိတစိတ္နဲ ့ ပဲပါရမိေတြျဖည့္ခဲ ့လုိ ့ပရဟိတစိတ္ေၾကာင့္ပဲ ဘုရားျဖစ္ခဲ့တာဆုိေတာ့ တရားေဟာေတာ့လည္းပရဟိတစိတ္စစ္စစ္နဲ ့ပဲေဟာေတာ္မူပါသည္။ အက်ဳိးသာရွိမယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္တည္းလည္း ရွိပါေစ ၾကြေတာ္မူပါသည္။ သူမ်ားေတြ ပင့္တာေလွ်ာက္တာကုိေစာင္မေနပါဘူး။ ပရဟိတသမားဟာ အပင္ကုိေစာင့္ေနဖုိ ့လည္း မလုိပါဘူး။ အေဝးအနီးကုိထည့္တြက္ဖုိ  လည္းမလုိပါဘူး။တရားေဟာလုိ ့ တရားနာရသူေတြ  အသိတရားေတြ ရသြားၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆင္းရဲ အပူမ်ဳိးစုံေတြ ျငိမ္းသြားၾကပါသည္။စိတ္ဓာတ္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး ခ်မ္းသာမ်ဳိးစုံ ရသြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေလာကီေလာကုတၱရာညဏ္ဓာတ္ေတြ ပြင့္သြားၾကပါသည္။
ဘယ္သူဆီက မွ ဘာကုိမွ် မေမ်ာ္လင့္ပဲ ကုိယ္ဆြမ္းကုိယ္စားျပီးတရားေဟာသည္ ကုိယ့္ေၾကာင့္သူတုိ  ့   ခ်မ္းသာရင္ျပီးေရာေပါ့။အဲဒိလုိျမင္ျမတ္တဲ့စိတ္နဲ ့တရားေတြေဟာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္သည္ ပရဟိတစြမ္းေဆာင္ရွင္ ေတြထဲမွာ အထူးျခားဆုံး အျမင့္ျမတ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။ အထိေရာက္ဆုံးစြမ္းေဆာင္ေပးနုိင္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ထူးၾကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။သတၱဝါေတြ ဒုကၡမ်ဳိးစုံ လြတ္ဖုိ ့ ခ်မ္းသာမ်ဳိးစုံရဖုိ ့ကုိယ္ဟာကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ကယ္တင္တက္ဖုိ ့နည္းလမ္းေတြ ညြန္ျပေပးလုိတာေၾကာင့္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့ျပီး အနစ္နာေတာ္ခံ တာျဖစ္ပါသည္။ဗုဒၶ ဆုိတာကပဲ အထူးခြ်န္ဆုံး ပရဟိတစြမ္းေဆာင္ရွင္ရဲနာမည္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။
ဗုဒၶကုိပဲ ဗဟန္းမဟာဝိသုဒၶါရုံေယာဆရာေတာ္ၾကီးက  ေဆာင္ပုဒ္ေလးနဲ ့မွတ္သားဖြယ္ ျပဆုိေတာ္မူခဲ့ပါသည္.....အျမတ္ထူးျခား၊ လြန္သနား၍ ၊ အမ်ားအက်ဳိး ၊ ေကာင္းရာတုိး ဖုိ ့ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့ခြာ၊ ျဖည့္က်င့္ကာ ျမတ္စြာဗုဒၶေပၚလာသည္။
ဒုကၡလြတ္ရန္ ၊ခ်မ္းသာရန္ႏွင့္ ၊ အမွန္ကယ္ေရး နည္းလမ္းေပးဖုိ ့၊ျဖဴးေဖြးႏွလုံး ၊အစဥ္သုံးကာ၊ ျဖည့္က်င့္လာ ျမတ္စြာဗုဒၶေပၚလာသည္။
ပရဟိတ  ျမတ္ဗုဒၶ  ထူးလွအာဇာနည္။

Sunday, July 3, 2011

လူသားအားလုံးသုိ ့

                    ဗုဒၶဝါဒ ဗုဒၶဘာသာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ထြန္းကားေနဆဲ ျဖစ္ေသာ
ဘာသာမ်ားအနက္ဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္သည္။လူတုိ ့သည္အိႏၵိယနယ္ေျမတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္
ဘာသာအယူဝါဒမ်ားအနက္ ဗုဒၶဝါဒကုိမူ အစဥ္တစ္စုိက္ ႏွလုံးသြင္းခဲ့ၾကသည္။
ဗုဒၶဝါဒသည္ လူအဖြဲ ့စည္း၏ လုိအင္မ်ားႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြမွုရွိ၏။အေၾကာင္းေသာ္ကား ဗုဒၶသည္လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အေနျဖင့္သာ အစဥ္ေနထုိင္၍တရားဓမၼ ေဟာခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ဗုဒၶသည္ လူတုိ ့အား ဘဝလြတ္ေျမာက္မွ ုေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မွ ုႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာတုိ့ျဖစ္ထြန္းတုိးပြားေစရန္ ဆုံးမ လမ္းညႊန္ေတာ္မူခဲ့သည္။ 
ကိေလသာကာမႏွင့္ယွဥ္သည္ ခ်မ္းသာကုိအဖန္တလဲလဲ ခံစားေသာ အက်င့္ မိမိကုိယ္၏ပင္ပန္းျခင္းကုိ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ေစတက္ေသာအက်င့္ ဤ အစြန္းႏွစ္ပါးမွလြတ္ကင္းေသာ မဇၥ်ိမပဋိပဒါေခၚ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကုိ ခ်ျပေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏အဆုံးအမမ်ားသည္ လက္ေတြ ့က်၏ ဤသုိ့လက္ေတ့ြ က်ေၾကာင္းကုိ- လူအသီးသီးတြင္မတူညီေသာ ကိေလသာ ကုိယ္စီရွိေနၾကေသာေၾကာင့္ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္တစ္ခုေသာပန္းတုိင္သုိ ့ တူညီညီစြာ ေရာက္ရွိရန္ မေမ်ာ္လင္ႏုိင္။ဟူေသာအခ်က္ကေဖာ္ျပေနသည္။ ကိေလသာ ပမာဏအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိခံစားရေသာအက်ဳိးတရားတုိ ့သည္ ကြာျခားကုန္၏။
ကိေလသာနည္းပါး၍ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာျမင့္မားသူတုိ ့သည္ ျမင့္မားရာသုိ ့ တက္လွမ္းႏုိင္ၾကသည္။ ကိေလသာမ်ား၍စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ နိမ့္က်သူတုိ ့သည္ နိမ့္က်ရာသုိ ့သာ သြားၾကရသည္။ သုိ့ရာတြင္ လူတုိင္းသည္ တိက်ခို္ငမာေသာ စိတ္္ပုိင္းျဖတ္မွ ုရွိလွ်င္ဗုဒၶအျဖစ္တည္းဟူေသာ အျမတ္ဆုံးပန္းတုိင္သုိ ့ပင္ ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ထုိအျမတ္ဆုံးပန္းတုိင္းသုိ ့ ေရာက္ရန္ကုိမူၾကဳိးပမ္းအားထုတ္ၾကရေပလိမ့္မည္။ ဗုဒၶ၏ ေအးျငိမ္းေသာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာညအသံေတာ္တုိ ့ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ နားထဲတြင္ယေန ့ထိတုိင္
ၾကားေယာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။တစ္ခါတစ္ရံ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့သည္ ဗုဒၶကုိျပီးျပည့္စုံစြာ နားလည္ရန္ လက္လွမ္းမမွိီီနုိင္ေသာေၾကာင့္ အနည္းငယ္ရွက္ရြံေကာင္း ရွက္ရြံမိခဲ့ၾကေပလိမ္မည္။ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့သည္
ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကုိ မၾကာခဏ ခ်ီးမြမ္းရြတ္ဆုိၾက၍ ဗုဒၶကုိဦးထိပ္ထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶေဟာၾကားတရားေတာ္မ်ားကုိမူလုိက္နာက်င့္သုံးရန္ အားမထုပ္ခဲ့ၾကေပ။ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္
အဆုံးအမမ်ားသည္ကား ဗုဒၶဝါဒီတုိ ့အတြက္သာမက အျခားေသာ ဘာသာေရးအယူရွိသူတုိ့အတြက္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍  ႏွစ္လုိဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့ကုန္၏။လူတုိ ၏အညြန့္အဖူးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶသည္ ဤကမၻာေလာကတြင္ၾကာရွည္စြာ ပြင့္ေတာ္မမူခဲ့ေသာ္လည္းဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ား၏
သင္းပ်ံ ့ ေမႊးၾကဳိင္ေသာ ထုိရနံတုိ ့သည္ ေနရာအႏွံ ့သုိ ့ပ်ံ ့ႏွံ့ခဲၾကသည္။ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ေအးျငိမ္းေသာသင္းပ်ံ့ေသာထုိရနံ့တုိ့သည္လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိသာယာခ်မ္းေျမ့ေစခဲ့သည္။လူမ်ဳိးအသီးသီး၏
စိတ္ႏွလုံးကုိရႊင္လန္းတက္ၾကြေစခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားသည္သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူတုိ့၏ႏွလုံးသားကုိေမတၱာတရားကရုဏာတရားတုိ့ျဖင့္သာ
ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဤကမၻာေလာကတြင္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူျပီးေနာက္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာစုႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမွ ုမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။တုိင္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ့သည္ေပၚေပါက္လာျပီးပ်က္သုဥ္းခဲ့ကုန္၏။လူမ်ဳိးႏြယ္အခ်ဳိ့သည္လည္းတုိးပြားလာျပီး
ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ကုန္၏။ဤသုိ့ပ်က္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္
ခဲ့ေသာအရာမ်ားစြာထဲတြင္ဗုဒၶဟူေသာအမည္ေတာ္မပါဝင္ခဲ့ေခ်၊ဗုဒၶဟူေသာအမည္ေတာ္သည္ယေန့ေခတ္သန္းေပါင္း
မ်ားစြာေသာ လူတုိ့၏စိတ္ထဲထိတုိင္ရွင္သန္ေနဆဲသစ္လြင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ဗုဒၶတည္းေထာင္ခဲ့ေသာသစၥာတရားနုိင္ငံေတာ္
သည္လည္းခုိင္ခံ့ေနဆဲ၊စြဲျမဲတည္တံ့ေနဆဲျဖစ္သည္။
ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္တုိ ့ကုိ ေအာင္ေမ့၍ တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီပုထုိးမ်ား ဆင္းတုေတာ္မ်ား စာေပက်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ဘာသာေရးဆုိင္ရာအမွတ္လကၡဏာမ်ားကုိေခတ္အဆက္ဆက္တြင္  အခ်ဳိ့ေသာသူမ်ားကဖ်တ္ဆီးခဲ့ၾကေသာ္လည္းဗုဒၶ၏စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာအမည္ေတာ္ႏွင့္ဗုဒၶလမ္းညြန္ခဲ့ေသာ အဆုံးအမမ်ားကုိမူဖ်တ္ဆီးနုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ဗုဒၶ၏စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာအမည္ေတာ္ႏွင့္အဆုံးအမမ်ားသည္
ေတြးေတာဆင္ျခင္တက္ေသာလူတုိ့
၏စိတ္ထဲတြင္ ကိန္းေအာင္ေနခဲ့ကိန္းေအာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။အၾကီးမားဆုံးေအာင္နုိင္မွ ုသည္ အျခားသူမ်ားကုိႏွိမ္နင္းျခင္းမဟုတ္ မိမိကုိယ္ကုိႏွိမ္နင္းနုိင္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ.

အၾကင္စစ္သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သည္စစ္ေျမျပင္တြင္စစ္သည္ဗုိလ္ပါတုိ့ကုိအၾကိမ္တစ္သန္းေအာင္နုိင္ရာ၏။
အၾကင္သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ကားကုိယ္တြင္းကိေလသာကုိတစ္ၾကိမ္တစ္ခါမွ်ေအာင္နုိင္ရာ၏။
ကုိယ္တြင္းကိေလသာကုိတစ္ၾကိမ္ေအာင္နုိင္ေသာ ထုိသူကုိသာ ေအာင္နုိင္သူတုိ ့တြင္ အျမတ္ဆုံးျဖစ္၏။(ဓမၼပဒ၊သဟႆဝဂၢ)
ဟုမိန္ေတာ္မူခဲ့၏။ 
မဟာကရုဏာရွင္၏ႏွလုံးသားတြင္ ႏူးညံ့သိမ္ေမႊ ့ေသာအဆုံးအမမ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ဆုံးသူကုိပင္ မည္သုိ ့မည္ပုံ ျပဳျပင္နုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အေကာင္းဆုံးျပယုဂ္အျဖစ္ ဧကရာဇ္မင္းၾကီး အေသာက၏ ျဖစ္ရပ္ကုိ ျပနုိင္ေပသည္။ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္စံျပီးေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာခန့္တြင္အေသာကမင္းၾကီးသည္အိႏၵိယနုိင္ငံ၏အျခား
တစ္ဘက္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ  စစ္ပမ်ားကုိဆင္ႏြဲ ခဲ့၍ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မွ ုႏွင့္ ေၾကာက္ရႊံ ပူပန္မွ ုတုိ ့ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။သုိ ့ရာတြင္ မင္းၾကီးသည္ ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼရိပ္ေအာက္တြင္ ခုိလွုံမိေသာအခါ သူျပဳလုပ္ခဲ့ေသာမေကာင္းမွ ုမ်ားအတြက္ ေနာင္တၾကီးစြာရခဲ့သည္။ယူၾကဳံးမရျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိေနာက္မင္းၾကီးသည္ျငိမ္းခ်မ္းေသာ လမ္းစဥ္သုိ ့ကူးေျပာင္းျပီးလူသားတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွ ုကုိ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ထုိေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့သည္ အေသာက မင္းၾကီးကုိ ၾကီးျမတ္ေသာ မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ သတိတရ အေလးထား ဂုဏ္ျပဳၾကရသည္။

စစ္မွန္ေသာ ၾကီးျမတ္မွ ုသည္ ေမတၱာတရားမွ ေပၚထြန္း၍ မုန္းတီးမွ ုမွ မေပၚထြန္းနုိင္။
စစ္မွန္ေသာၾကီးျမတ္မွ ုသည္ မိမိကုိယ္ ကုိႏွိမ့္ခ်မွ ုမွ ေပၚထြန္း၍ ေထာင္လႊားမွ ုမွ မေပၚထြန္းနုိင္။
စစ္မွန္ေသာၾကီးျမတ္မွုသည္ၾကင္နာသနားမွုမွမေပၚထြန္းနုိင္ဟုဗုဒၶကအခုိင္အမာျမြက္ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။
ဧကရာဇ္မင္းၾကီး အေသာက၏ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မွ ုမွ ၾကင္နာသနားမွ ုသုိ ့ကူးေျပာင္းလာျခင္းကုိ သူ၏နုိင္ငံအတြင္းတိရစၦာန္မ်ား၏အသက္ကုိပကုိပင္လွ်င္သတ္ျဖတ္ျခင္းမွတားျမစ္ထားျခင္းကျပီးျပည့္စု
ေစပါသည္။တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအား ရင္ဝယ္သားကဲသုိ ့ခ်စ္ေသာမင္းၾကီးသည္ သူ၏တုိင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္မွ ုေၾကာင့္သာ သူတစ္ပါး၏ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကုိခုိးယူၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဟု သိျမင္၍ သူနုိင္ငံအတြင္ းဆင္းရဲမွ ု
တုိ့ေလ်ာ့က်နည္းေစရန္ ေရွးရွ ုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိျပင္ ဗုဒၶဝါဒီတုိ ့အားဗုဒၶဆုံးမေတာ္မူခဲ့သည္အတုိင္း အျခားဘာသာေရးဂုိဏ္သားတုိ ့အေပၚ မည့္သည္အခါမွ် ဖိႏွိပ္ရွ ုတ္ခ်ျခင္း ကဲ့ရဲ ့ျခင္းမျပဳရဟူေသာ မင္းၾကီး၏ မွာၾကားခ်တ္သည္ မင္းၾကီး၏ စိတ္ႏွလုံးႏူးညံ့ျခင္း သေဘာထားၾကီးျခင္းတုိ ့ကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ အေသာကမင္းၾကီး၏ ေနာက္ပုိင္းေခတ္တြင္အခ်ဳိ ့ေသာ ဘုရင္တုိ ့သည္မိမိတုိ ့ယုံၾကည္ေသာဘာသာေရး အယူဝါဒတုိ ့ပ်ံ ့ႏွံ ထြန္းကားေစရန္ အၾကမ္းဖတ္နည္းကုိ စြဲကုိင္လာၾကသည္။
လူေဘာင္အဖြဲ အစည္းမ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမွ ုအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္နုိင္ရန္ႏွင့္ညီညြတ္ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္နုိင္ရန္ အလုိ ့ငွာ ဗုဒၶ၏တရားေတာ္မ်ားကုိ အဆုိျပဳခဲ့ၾကသည္။ကြ်နု္ပ္တုိ ့သည္ ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိေလ့လာမွတ္သား၍ နာယူက်င့္ၾကံ ၾကမည္ဆုိပါလွ်င္ ခပ္သိမ္းေသာ လူတုိ့၏ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိ၍ပုိ၍နားလည္သိျမင္လာေပလိမ့္မည္။ဗုဒၶသည္ ေလာကကုိ ေအာင္နုိင္သူတုိ ့တြင္ အၾကီးျမတ္ဆုံး ျဖစ္သည္။ဗုဒၶသည္ မိမိ၏ မလြဲမွားနုိင္ေသာ ေမတၱာလက္နက္ သစၥာလက္နက္ တုိ ့ျဖင့္ ေလာကကုိေအာင္နုိင္ခဲ့သည္။ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း လူတုိ ့အား မုန္းတီးမွ ုေဒါသ ၊ဆင္းရဲ ျခင္းဒုကၡ မည္ေသာ အေမွာင္ကမၻာမွ ၊ခ်စ္ျမတ္နုိးမွ ုေမတၱာ ခ်မ္းသာျခင္းသုခ မည္ေသာအလင္းကမၻာသစ္ဆီသုိ ့သြားရာလမ္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနကုန္၏။
            
              စင္စစ္ လူတုိ ့၏ အညႊန္ ့အဖူးျဖစ္ေသာ ဗုဒၶသည္ ဤကမၻာေလာကတြင္ ၾကာရွည္စြာပြင့္ေတာ္မမူခဲ့ေသာ္လည္းဗုဒၶ၏ သင္းပ်ံ ့ေသာ ျခိမ္းခ်မ္းေရးမွာတမ္း ရနံ ့တုိ ့မွာမူ ထာဝစဥ္ တည္ျမဲေနမည္သာ ျဖစ္သည္။
    [Dr.Dhanmanada"message for All ". what Buddhists Believe,Expended 4"th Edition, malayaia:Buddhist missionary society,2oo2,53-56ကုိ ျမန္မာျပန္ဆုိထားသည္။]