Sunday, May 29, 2011

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္း

ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘဝမ်ားစြာကုိအေျခခံမွစရသည္။ထုိအတူသာလွ်င္ျမတ္ဗုဒၶသာသာနာေတာ္
ဗုဒၶုဘာသာဝင္သူေတာ္စဥ္တုိ ့၏ဘာသာေရးအေျခခံတရားကုိလည္းအေျခခံေအာက္ေျခမွစရသည္။ထုိအေျခ
ခံေပါင္းမ်ားစြာမွဗုဒၶဘာသာ၀င္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ ့ရန္စာဖတ္သူမ်ား သိေစလုိေသာေစတနာဆႏၵျဖင့္
ဘုရားရွင္အေပၚျပဳလုပ္ေဆာက္ရြက္အပ္ေသာ္.....ကုသုိလ္ျပဳစရာ...မွတ္သားစရာမ်ား၏အေျခခံမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(၁) ေရခ်မ္းကပ္လွဴျခင္း။
သတၱ၀ါတို႔၏ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္
ပိုင္းျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိသည့္
အလားစိတ္တြင္မွတ္ယူကာ လိုသလိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္စူး၍ ကပ္လွဴျခင္း။
အက်ိဳးကုိလို၍ ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူးတို႕အား
သိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေရအက်ိဳး(၁၀)ပါးကို စာဖတ္သူမ်ား သိရွိျပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
(၁) လ်င္ျမန္ျခင္း၊
(၂) သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊
(၃) ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားျခင္း၊
(၄) ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ကင္းျခင္း၊
(၅) အေျခြအရံမ်ားျခင္း၊
(၆) အသက္ရွည္ျခင္း၊
(၇) အဆင္းလွျခင္း၊
(၈) ခ်မ္းသာၾကီးျခင္း၊
(၉) ခြန္အားဗလ ၾကီးမားျခင္း၊
(၁၀) ၪာဏ္ပညာ ၾကီးမားျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) ဆြမ္းကပ္လွဴျခင္း။
ေရခ်မ္းကပ္လွဴသကဲ႔သို႔ မိမိစိတ္တြင္ႏွလံုးသြင္း၍ ကပ္လွဴပါ။ ဆြမ္း၊
သစ္သီးတို႔အား ေနလြဲညစာ မကပ္မိေစရန္ အထူးသတိထားေစလိုပါသည္။ ေနလြဲညစာဆိုရာ၌
ရွစ္ပါးသီလတြင္ပါရွိေသာ ၀ိကာလေဘာဇနာ ဆိုေသာ သီလကိုမေမ႔သင့္အပ္ေပ။
အထူးသတိထားေရွာင္က်ဥ္ပါေလ။ သို႔ရာတြင္ တင္ ျပစရာေလးေတာ့ ရွိေနခဲ႔ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ သာမာန္ ဧည့္သည္ လာေရာက္ရင္ေတာင္
သစ္သီး၊ မုန္႔စသည္တို႔ကို စားသံုးရန္ အဆင္ သင့္ျပဳလုပ္ျပီးမွဧည့္ခံေလ့ရွိပါတယ္
။ ဒါေတာင္ဂုဏ္သေရရွိလူၾကီး မဟုတ္ေသး ပါဘူး။ ယခုမွာ သတၱ၀ါတို႔၏ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သစၥာေလးပါးျမတ္တရားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပိုင္းျခားသိျမင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား သက္ေတာ္ ထင္ရွား ရွိသည္ဟုကပ္လွဴတာ မဟုတ္ပါလား။ ဤသည္ကို သစ္သီးဆို အလံုး လိုက္ၾကီး၊ မုန္႔ဆိုလွ်င္
အိတ္ကမခြာထား။ ညေနအထိထားလို႔ထား။ တစ္ခ်ိဳ႕ သစ္သီးကိုအုန္းျပီး
မွည့္မွစြန္႔ၾကတယ္။ စကၡဳအျမင္ မတင့္တယ္စရာပါ။ စာဖတ္ သူမ်ား မသိရွိေသးက
ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ အမွားကိုသိလို႔ အမွန္ ကိုျပင္တာလူေတာ္ေပါ့။
ဆြမ္းလွဴသျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ အက်ိဳးတရား (၅)မ်ိဳး ကိုလည္း အဂၤုတၱိဳရ္
ပါ႒ိေတာ္ ေဘာဇနသုန္တြင္ ျပဆိုထားပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ (၁) အသက္ရွည္ျခင္း၊
(၂) အဆင္းလွျခင္း၊
(၃) ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊
(၄) ခြန္အားဗလ ၾကီးမားျခင္း၊
(၅) ၪာဏ္ပညာ ၾကီးမားျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
(၃) ဘယ္သြားသြား၊ ဘယ္လာလာ၊ ဘာလုပ္လုပ္ သရဏဂံုရြတ္ဆိုေဆာက္တည္ျခင္း။
အရဟံဂုဏ္ေတာ္ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားျခင္း။

အသင့္အတင့္အမွန္အတိုင္း ႏွလံုးသြင္း၍(ေယာနိေသာ မနသိကာရ)၊ လူတိုင္းကို
ပီယစကၡဳ ခ်စ္ခင္ေသာအျမင္ျဖင့္ၾကည့္ကာ မိမိ၏ႏွလံုးအိမ္ထဲတြင္ ဘုရား၊ တရား၊
သံဃာ တို႔၏ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ျမင္ေရာင္၍ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာမွတပါး
ကိုးကြယ္ရာမရွိပါဟု မွတ္ယူကာ သရဏဂံုကို ရြတ္ဖတ္ပြားမ်ားျခင္း။
အရဟံ= (က) ကိေလသာကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊
(ခ) စိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈကိုျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊
(ဂ ) ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။ ဟူ၍ အရဟံဂုဏ္ေတာ္ကို
တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ျမင့္၍ ပြားမ်ားျခင္း။
ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးကို ယုံၾကည္ဆည္းကပ္ၿခင္းသည္ သရဏဂုံတည္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္ ။

သရဏဂုံတည္ၿခင္း အက်ဳိး (၅) မ်ဳိးရွိပါတယ္


(၁) ဘယ - ေဘးရန္ကင္းရွင္း ေစပါသည္ ။


(၂) သႏၱာသ - ေၾကာက္ရြံမႈ ပူေလာင္မႈ မွန္သမွ်ကုိ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္ ။


(၃) ဒုကၡ - ကိုယ္ဆင္းရဲၿခင္း စိတ္ဆင္းရဲၿခင္းကုိလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္ ။


(၄) ဒုဂတိ - အပါယ္ေလးဘုံ က်ေရာက္မည္႔ ေဘးကိုလည္း ပယ္ေပ်ာက္ေစပါသည္ ။


(၅) ပရိကိေလသ - မိမိစိတ္၏ ညစ္ႏြမ္းမႈ မွန္သမွ်ေတြကိုလည္း ပယ္ေပ်ာက္ေစပါသည္ ။


သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ရၿခင္းအေၾကာင္း ကေတာ႔ ေလးမ်ဳိးရွိပါတယ္


(၁) မိမိကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္မႈ မရွိပဲ အမ်ဳိး အမွတ္ၿဖင္႔ ကုိးကြယ္ၿခင္္းဟာ သရဏဂုံမေၿမာက္ပါ ။


(၂) ေဘးအႏၱရာယ္ကို ေၾကာက္ေသာအားၿဖင္႔ ကိုးကြယ္ၿခင္းဟာ သရဏဂုံမေၿမာက္ပါ ။


(၃) လာဘ္ လာဘ ကုိုေမွ်ာ္ကုိးၿပီး ကုိးကြယ္ၿခင္းဟာလည္း သရဏဂုံမေၿမာက္ပါ ။


(၄) ၿမတ္ေသာအလွဴကုိခံေတာ္မူထုိက္ေသာအားၿဖင္႔ ကိုးကြယ္ၿခင္းဟာ သရဏဂုံေၿမာက္ပါတယ္ ။

ဤကဲ႔သို႔ သရဏဂုဏ္ေဆာက္တည္ျခင္းသည္
ေက်ာင္းေဆာက္လွဴဒါန္း၍ ေက်ာင္းဒကာ ျဖစ္သည္ထက္ျမတ္၏။ ဤသို႔ပြါးမ်ားရာတြင္
ကမၼ႒ာန္း(၄၀)မွ အႏုႆတိ(၁၀)ပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဗုဒၶႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္းရႈရာလည္း
ေရာက္ပါတယ္။
(၄) ညအိပ္ယာ၀င္တိုင္း ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလ စသျဖင့္ ခံယူ၍ ဘုရား၀တ္ျပဳ၊
ေမတၱာပြားျပီးမွ အိပ္စက္ျခင္း။
သာမာန္ဘုရား၀တ္ျပဳျပီးမွ အိပ္စက္တာထက္စာရင္ သီလေစာက္တည္ ေမတၱာ ပို႔ျပီးမွ
အိက္စက္ရင္ပိုျပီး သီလစင္ၾကယ္ပါတယ္။ ေမတၱာအက်ိဳး(၁၁)မ်ိဳး ကို
လည္းရရွိေစပါတယ္။
(၁) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရျခင္း။
(၂) ခ်မ္းသာစြာႏိုးရျခင္း။
(၃) အိပ္မက္ဆိုးတို႔ကို မျမင္မက္ျခင္း။
(၄) နတ္အေပါင္းက ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
(၅) လူအမ်ားခ်စ္ခင္ျခင္း။
(၆) မီးေဘးမသင့္ႏိုင္ျခင္း။
(၇) အဆိပ္၊လက္နက္ မသင့္ႏိုင္ျခင္း။
(၈) စိတ္တည္ၾကည္ျခင္း။
(၉) မ်က္ႏွာၾကည္လင္ျခင္း။
(၁၀) ေတြေ၀စြာမေသရျခင္း။
(၁၁) ေသလြန္လွ်င္ ျဗဟၼာ့ျပည္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း ဟုျပဆိုထားပါတယ္။
ဤအခ်က္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀က
သိရွိျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤအခ်က္တို႔ကို စာဖတ္သူမ်ား ငယ္စဥ္မွစ၍
ယခုအခ်ိန္ထိ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္လုပ္ဖူးျပီလဲဆိုေသာ အေတြး ေလးေတာ့
၀င္ေစခ်င္မိပါသည္။ ႏြားတစ္ေကာင္အသက္ၾကီးလာေလ သူရဲ႕ဦး ခ်ိဳရွည္လာေလ၊
လူတစ္ေယာက္အသက္ၾကီးေလ သူရဲ႕တဏွာၾကီးေလပါ။အသားတိုးသေလာက္ တဏွာတိုးသေလာက၊္
တရားအသိမတိုးရင္ လူၾကီး လာေသာ္လည္း ကေလးေတြးသာသာရယ္ပါ။ သတိအေၾကာင္း၊ ၀ိပႆနာ
အေၾကာင္းေတြ ေဖာင္ေဖာင္ၾကီးေျပာေနေပမဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားေရာ ကိုယ္က်င့္
တရားနဲ႔ကိုယ္ႏွဳတ္အမူအရာေရာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈမရွိဘူးဆို
ရင္ အဲဒီ လူဟာ
ခ်ဴန္းျပီးမရြာတဲ႔မိုးနဲ႔တူတူပါ
ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဗုဒၶဘုရား၏တရားေတာ္အတိုင္း
ေန႔စဥ္ျပဳအပ္ေသာ၊ ေနစဥ္ျပဳအပ္ ေသာ၊ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ၊ ေရွာင္က်ဥ္အပ္ေသာ
တရားေတာ္တို႔ကို အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် က်င့္သံုးၾကပါစို႔။ ပုထုဇဥ္
တို႔၏သဒၶါတရားသည္ ထာ၀ရ မခိုင္ျမဲႏိုင္လို႔ ဆိုထားေပရာ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စဥ္အေပါင္း ဤကဲ႔သို႔ ကပ္လွဴျခင္း၊ ပြားမ်ားျခင္းအားျဖင့္
သဒၶါတရားရင့္သန္၍ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ကို က်င့္ၾကံၾကိဳး ကုတ္ အားထုတ္၍
နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္း၊ သူေတာ္ျမတ္မ်ား
ျဖစ္ၾကပါေစ။

Thursday, May 26, 2011

ခႏၶာငါးျဖာ ဘာဝနာ

ဗုဒၶရွင္ေတာာ္ျမတ္သည္ မဟာသတိပဌာန္ဓမၼေဒသနာေတာ္မွာ ခႏၶာငါးပါးကုိ အရုွခံထားကာ ရွုမွတ္ပြားမ်ား
ၾကေစရန္ ေဟာၾကားေတာ္မူခ့ဲေပသည္။
ခႏၶပဗၺ ခႏၶာငါးပါး ရွု ကြတ္အပုိင္းျခားဟူ သီျခားလည္းျပဆုိေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ရဟန္းတုိ ့တစ္ဖန္လည္း တစ္ပါးေသာရူွပြားပုံမွာ ရဟန္းသည္ ငါးပါးေသာဥပါဒါနကၡႏၶာမည္ကုန္ေသာသေဘာတရားတုိ ့ကုိ(ပုဂၢဳိလ္ သတၱဝါ ေကာင္သူငါ က်ား/မ မဟုတ္)သေဘာတရားမွ်ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ရူွမွတ္ပြားမ်ားလွ်က္ေန၏။ ရဟန္းတုိ့အဘယ္သုိလွ်င္ ရဟန္းသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာမည္ကုန္ေသာ သေဘာတရားတုိ့ကုိအၾကိမ္ၾကိမ္ရူွတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္ျဖစ္ကာ ေနသနည္း။  ရဟန္းတုိ ့ ဤသာသနာေတာ္တြင္ဤတရားကရုပ္တရားတည္း။ဤတရားကားရုပ္တရား၏ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။ ဤကားရုပ္တရား၏ ခ်ဳပ္ေၾကာင္းတည္း။ဤကားေဝဒနာတရားတည္း။ ဤကားေဝဒနာတရား၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။ ဤကားေဝဒနာတရား၏ ခ်ဳပ္ရာတည္း။ ဤကားသညာတရားတည္း ဤသညာတရား၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း။ ဤကားသညာတရား၏ ခ်ဳပ္ရာတည္း။ ဤကားသခၤါရတရားတည္း။ ဤကားသခၤါရတရား၏ ျဖစ္ေၾကာင္းတရားတည္း။ဤသည္တုိ ့ကားသခၤါရ တရားတုိ ့ခ်ဳပ္ရာတည္း။ ဤကားဝိညာဏ္တရားတည္း။ဤကားဝိညဏ္တရား၏ျဖစ္ေၾကာင္းတည္း ဤသည္တုိ ့ကားဝိညာဏ္တရားတုိ ့၏ခ်ဳပ္ရာတည္း။ ဤသုိျပအပ္ျပီးျပီးေသာနည္း ျဖင္ ့မိမိ၏ဥပါဒါနကၡႏၶာ သေဘာတရားတုိ ကုိမူလည္း (ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါ ေကာင္ သူ/ငါက်ား/မ မဟုတ္)ဟု သေဘားတရားမွ်ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ရူွေလ့ရွိသညရူွျမင္လွ်က္ေန၏။ သူတစ္ပါး၏ ဥပါဒါနကၡႏၶာ သေဘာေပၚမွာလည္း (ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါ ေကာင္ သူ/ငါက်ား/မ မဟုတ္)ဟု သေဘားတရားမွ်ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ရူွေလ့ရွိသည္ ရူွျမင္လွ်က္ေန၏။ မိမိ သူတစ္ပါး ဥပါဒါနကၡႏၶာသေဘာတရားအေပၚမွာလည္း (ပုဂၢဳိလ္သတၱဝါ ေကာင္ သူ/ငါက်ား/မ မဟုတ္)ဟု သေဘားတရားမွ်ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ရူွေလ့ရွိသည္ ရူွျမင္လွ်က္ရွိ၏။ ထုိျပင္ဥပါဒါနကၡႏၶာ တရားတုိ့သည္သာလွ်င္ရွိကုန္၏ ဟုထုိရဟန္းအား အမွတ္သတိသည္ ေရွ့ရူွထင္၏၊ထုိအမွတ္သတိသည္ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ အသိညဏ္ တုိးပြားျခင္းငွါသာ ျဖစ္၏။ အဆင္ ့ဆင့္အားျဖင့္ အမွတ္သတိ တဖန္းတုိးပြားျခင္းငွါသာျဖစ္၏။ ထုိရဟန္းသည္(တဏွာ ၊ဒိဌိတ့ုိျဖင့္) မမွီတြယ္မူဘဲေနသည္မည္၏။
ဤသုိ ့ခႏၶာငါးပါး ဓမၼာႏုပႆနာရူွကြတ္ ရူွခ်တ္ႏွင္ပါတ္သတ္ခ်တ္ကုိ တရားကုိ ဗုဒၶရွင္ေတာ္မိန္ေတာ္မူသည္အတုိင္း ေယာဂီမ်ားရူွၾကပါ။
ရုပ္ ေဝဒနာ သညာ သခၤါရ ဝိညဏ္ ဟူေသာခႏၶာ ငါးငါးဓါတ္သြားပရမတ္သြားတုိ ့သည္ ပုဂၢဳိလ္ သတၱဝါ သူငါ
က်္ား၊မ မဟုတ္သည္မွာထင္းရွားေပ၏။ငါ ငါ့ဥစၥာဟူ တဏွာ ဒိဌိတုိျ့ဖင့္စြဲယူစရာ မရွိသည္မွာလည္းေပၚလြင္၏ အစြဲအယူ အထင္အျမင္မွားကြယ္ေပ်ာက္ေအာင္ဓါတ္ရင္း ပရမတ္ရင္း၏ သေဘာသဘာဝတၳ လကၡဏာညဏ္ အျမင္ေဖာက္ထြင္းရာ၏။
*ရုပၸနလကၡဏံ ရူပံ၊……ရုပ္ဓါတ္တရားသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာလကၡဏာရွိ၏။
*ေဝဒယိတ လကၡဏာ ေဝဒနာ၊…..ေဝဒနာ နာမ္ဓါတ္တရားသည္ ခံစားျခင္း လကၡဏာရွိ၏။
*သဥၥာနန လကၡဏာ သညာ၊….သညာ နာမ္ဓါတ္ တရားသည္ မွတ္သားျခင္းသေဘာလကၡဏာရွိ၏။
*အာယူဟနလကၡဏာသခၤါရာ၊…သခၤါရ နာမ္ဓါတ္တရားသည္ အားထုတ္ျခင္း သေဘာလကၡဏာရွိ၏။
*ဝိဇာနနလကၡဏံ ဝိညာဏံ၊ဝိညာဏ္နာမ္ဓါတ္တရားသည္ သိျခင္းသေဘာလကၡဏာရွိ၏။ ဤသုိ ခႏၶာငါးပါးရုပ္နာမ္ ႏွစ္ပါး၏ သဘာဝတၳတုိ ့ကုိ ပဋိသမၻဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ျမတ္၌ အတိအလင္းကြတ္ကြတ္ကြင္းကြင္းရွင္းျပေတာ္မူထား၏။
ခႏၶဝဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ျမတ္၌ ကား ခႏၶာငါးပါးဓါတ္ ပရမတ္အသြားတုိ ့ကုိဥပမာေဆာင္စြဲထင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားေတာ္မူ၏။
                           ခႏၶာငါးပါးဥပမာ *ေဖဏ ပိ႑ဳပမံ ရူပံ၊….ရူပံ၊ေဖာက္ျပန္တက္ျငား ရုပ္ဓါတ္ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ပါးသည္၊
ေဖဏပိ႑ဳပမံ၊….အႏွစ္သာရ ရွာမရသည့္ ျဖစ္ကပ်တ္ျမဲေရျမွဳတ္ခဲၾကိးႏွင့္ တူပါေပ၏။
*ေဝဒနာ ပုပၹဠဳပမံ၊….ေဝဒနာ ခံစားတက္ျငား ေဝဒနာတရားသည္ ပုပၹဴဠဳပမံ၊..အခုိင္အမာ မေရာမယွတ္ ေရပြတ္ႏွင့္ဥပမာတူလွပါေပ၏။
*မရိစိကူပမာ သညာ၊…သညာ--စိတ္မွာမွတ္သား သညာတရားသည္၊ပရိစိကူပမာ--အခုိင္အမာမစပ္ တံလွ်ပ္ႏွင့္ဥပမာတူလွပါေပ၏။
*သခၤါရာ ကဒလူပမာ၊သခၤါရာ--ဖႆ ေဝဒနာ ပညာစသား သခၤါရတရားသည္၊ကဒလူပမာအႏွစ္မပါ ငွက္ေပ်ာတုံးၾကီးႏွင့္ ဥပမာတူလွပါေပ၏။
*မာယူပမဥၥ ဝိညာဏံ၊ဝိညာဏံ--ဝိညာဏ္ေခၚျငား နာမ္တရားသည္၊မာယူပမဥၥ--လွည့္ပါတ္ျငား မ်တ္လွည့္သမားႏွင္ ဥပမာတူလွပါေပ၏။
*ေဒသိတာ ဒိစၥဗႏၶဳနာ၊ အာဒိစၥဗႏၶဳနာ--ေနမင္းအႏြယ္ဖြား ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္၊ေဒသိတာ--ဥပမာေဆာင္ထင္ေအာင္ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါေပသတည္း။

Tuesday, May 24, 2011

သူေတာ္ေကာင္းလမ္းစဥ္

၁။သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရျခင္းသည္ေကာင္း၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ရျခင္းသည္ အခါခပ္သိမ္း ခ်မ္းသာ၏၊ လူမိုက္တို႔ကို မေတြ႔မျမင္ရျခင္းသည္ အျမဲပင္ ခ်မ္းသာ၏။
၂။ သူမိုက္ႏွင့္ေပါင္းေဖာ္၍ လွည့္လည္ေသာသူသည္ ကာလၾကာျမင့္စြာ စိုးရိမ္ရ၏၊ လူမိုက္တို႔ႏွင့္ အတူေနရျခင္းသည္ ရန္သူႏွင့္ အတူေနရသကဲ့သို႔ အခါခပ္သိမ္း ဆင္းရဲရ၏၊ ပညာ႐ွိႏွင့္ အတူတကြေနရျခင္းသည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေနထိုင္ရသကဲ့သို႔ ခ်မ္းသာ၏။
၃။ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ တည္ၾကည္လည္းတည္ၾကည္ေသာ ပညာလည္း႐ွိေသာ အၾကားအျမင္လည္းမ်ားေသာ မဂ္ဖိုလ္ဟူေသာ၀န္ကိုလည္း ေဆာင္ေလ့႐ွိေသာ သီလ ဓုတင္ ျဖဴစင္ေသာ အက်င့္လည္း႐ွိေသာ ျမတ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာ႐ွိေသာ ပညာ႐ွိသူေတာ္ေကာင္းကို လမင္းသည္ နကၡတ္တို႔သြားရာလမ္းခရီးကို ခ်ဥ္းကပ္သကဲ့သို႔ မွီ၀ဲဆည္းကပ္ရာ၏...ဟုျမတ္စြာဘုရားဓမၼပဒသုခဝဂ္မွာေဟာၾကားထားခဲ့ေပသည္။
ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့သည္က.
 ဗုဒၶဘာသာေတြရဲ့ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကေတာ့ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ေရာက္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကိုသိုလ္လုပ္တိုင္းလဲ မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ရ ရ ပါလို၏ လို႕မပါမျဖစ္ ဆုေတာင္းၾကတာပါပဲ။ အဲဒီလို ေတာင္းပင္ေတာင္းျငားေသာ္လည္း မဂ္ကဘာလဲ ဖိုလ္က ဘာလဲ နိဗၺာန္က ဘယ္လိုလဲ ဆိုတာ စာေပေတြ မလိုက္စားရင္ တရားသဘင္ေတြကို စိတ္မ၀င္စားရင္၊ ေနာက္ ဆရာသမားေကာင္းေတြကို မမွီ၀ဲရင္ ဘယ္လိုမွ မွန္းဆလို႕လဲမရ ကိုယ့္ဥာဏ္ထဲမွာလဲ မ႐ွင္းၾကပါဘူး။ မဂ္က တစ္ခုလား နိဗၺာန္က တခုလား စသျဖင့္ ဘယ္လိုမွကိုယ့္အေတြးထဲမေပၚႏိုင္ပါဘူး။ ေတြးၾကရင္ေတာ္ရဲ႕။ သိခ်င္စိတ္နဲ႕ လိုက္ေလ့လာၾကဦးမွာ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ ဘုရားကန္ေတာ့ခ်ိဳးထဲပါေနလို႕သာ ႐ြတ္လိုက္တာ သိခ်င္စိတ္လဲမေပၚ၊ သိေအာင္က်ိဳးစားရမွန္းလဲမသိ၊ က်ိဳးစားရမွန္းမသိေတာ့လဲ သိေအာင္လဲ မက်ိဳးစားျဖစ္၊ သိေအာင္မက်ိဳးစားေတာ့လဲ မသိ၊ မသိေတာ့လဲ မလြတ္ေျမာက္ေတာ့၊ .. … . .. .. .. .. ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သတိထားမိသေလာက္ေတာ့  ဘုရားေက်ာင္းကန္နားေနတုန္းက ဘုရားအေၾကာင္း တရာအေၾကာင္း ေျပာသူ နားေထာင္သူ သိပ္ေပါေတာ့ ဘုရာတရားအေၾကာင္းသိတဲ့သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါေသးလားလို႕ ေတြးမိတယ္.. အခုဆို ဘုရားေက်ာင္းကန္နဲ႕       ေ၀းတဲ့တရားသံနဲ႕ေ၀းတဲ့ လူေတာထဲေရာက္လာေတာ့.. ေတြ႕ႀကံဳရတဲ့သူေတြက ကန္ေတာ့ခ်ိဳးထဲပါလို႕ ႐ြတ္လိုက္တာပဲ ဘာကိုဆိုလိုသလဲမသိ.. သိေအာင္လုပ္ဖို႕လဲ သတိမရ.. မဂ္ခန္းဖိုလ္ခန္းေရာက္ဖို႕ဆို ေ၀းစြ…မဂ္၊ဖိုလ္၊နိဗၺာန္ကိုဘယ္လိုယူဆသလဲဆိုတာမွန္းဆ၍ပင္မရေတာ့… တရားလုပ္တယ္ဆိုတာ ေကာင္းတယ္ေတာ့သိတယ္.. ဘယ္လိုေကာင္းသလဲလို႕ ေမးလိုက္ရင္မေျဖတတ္ၾကေတာ့။ ေကာင္းတာပဲသိတယ္ဘယ္လိုေကာင္းမွန္းေတာ့မသိ… ေျပာသံၾကားနဲ႕ ေကာင္းလိုက္ၾကတာခ်ည္းပဲ… မဂ္၊ဖိုလ္အေၾကာင္း           ၀ိပႆနာ အေၾကာင္းေျပာရင္ကိုပဲစကားႀကီးစကားက်ယ္ေတြ ေျပာေနတယ္လို႕ေတာင္ ေျပာတတ္ၾကေသးတယ္… ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္ၾကေတာ့မွာလဲ….
အဲဒီလိုျဖစ္ရျခင္းကေတာ့ ဆရာသမားေကာင္းေတြကို မဆည္းကပ္ျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား မနာၾကားရျခင္း တို႕ေၾကာင့္ပါပဲ.. သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႕ေပါင္းမွ သူေတာ္ေကာင္းတရားနာၾကားခြင့္ရၿပီးသူေတာ္ေကာင္းအလုပ္ လုပ္လုပ္ႏိုင္မယ္..သူေတာ္ေကာင္းအလုပ္ လုပ္မွလဲ သူေတာင္ေကာင္းအျဖစ္သို႕ေရာက္ႏိုင္မယ္… အဲဒီလို ကိုယ္ ကိုယ္တုိင္သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ဖို႕အရင္သူေတာ္ေကာင္းကိုေပါင္းသင္းဖို႕ကနံပါတတစ္ျဖစ္လာတယ္…ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း႐ွာၾကမလဲ ဆိုတာကလဲ အဓိကျပႆနာျဖစ္လာျပန္တာပဲ… ဆရာသမားေကာင္းမရျပန္ရင္လည္း ရည္မွန္းထားသေလာက္ ခရီးမေပါက္ပဲ အခ်ိန္ကုန္ဖို႕ပဲ႐ွိပါတယ္..ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဥပမာ. ေနရာေဒသတစ္ခုကို ကုိယ္ကသြားခ်င္တယ္.. လမ္းၫႊန္မယ့္သူကိုသြား႐ွာေတာ့.. လမ္းၫႊန္သူက ေကာင္းေကာင္းမၫႊန္တတ္ရင္ သြားရတဲ့ကိုယ္ကလဲေျဖာင့္ေျဖာင့္ တန္းတန္းနဲ႕ တစိုက္မတ္မတ္နဲ႕မသြားႏိုင္ပဲ.သူေျပာတာဟုတ္မွဟုတ္ပမလား..ဆုိၿပီးလမ္းမွာ ေကာက္ခ်င္းတိုင္းေကာက္ ေကြ႕ခ်င္တိုင္း ေကြ႕ေနမွာ.. အဲဒီေတာ့ ကိုယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာကို ျမန္ျမန္နဲ႕ေရာက္ခ်င္ရင္ လမ္းေကာင္းေကာင္းၫႊန္တဲ့သူလိုေနၿပီဆိုတာနည္းနည္းေပၚလာၿပီ။လမ္းၫႊန္တတ္တယ္မၫႊန္တတ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ညြန္တဲ့သူအေပၚမွာမူတည္တယ္.. သူက ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ေနရာကိုုေတာ့ေရာက္ဖူးတယ္ ဆိုရင္ သူေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းအတိုင္းေတာ့ေျပာျပမွာပဲ..ေရာက္ေတာ့ေရာက္ဖူးတယ္ လမ္းေတာ့မၫႊန္တတ္ဘူးဆိုတာလဲျဖစ္ႏိုင္တာပဲ… အဲဒီေတာ့ ေရာက္ဖူးတဲ့သူလည္းျဖစ္မယ္၊ လမ္းလည္းၫႊန္တတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့.. အဲဒါဆိုရင္ ကိုယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့ေနရာ ဆိုတဲ့ နိဗၺာန္ ကိုသြားရာလမ္းေတာ့အရင္သိခြင့္ရမွာပဲ… လမ္းသိမွ လမ္းသြားလို႕ရမွာေပါ့.. လမ္းသြားမွလည္း ေရာက္တယ္ဆိုတဲ့အျဖစ္ကိုေရာက္ ႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္လို႕ အေရာက္မသြားခင္ လမ္းေလးေတာ့အရင္ေမးၾကပါဦးလုိ႕ တိုက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္….
                                                                            ကုုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္္းသာၾကပါေစ....

Monday, May 23, 2011

နတ္ျပည္မွာ ျပဳေသာေကာင္းမွ ု ့ရွင္စာရင္း


တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္သည္ ယူဇနာတစ္ေသာင္းက်ယ္ဝန္း၏။
အေရွ့အေနာက္ေတာင္ေျမာက္တံခါးေလးမုဒ္တုိ၏ အကြာအေဝးမွာယူဇနာတစ္ေသာင္းစီကြာေဝး၏။ တံခါးေပါက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ရွိ၏။
စိန္းလန္းစုိေျပျမေရာင္လဲ့သည္ေနသည္ ့နႏၵဝန္ဥယာဥ္ ညစ္ေက်းကင္စင္သည္စိမ္းလဲ့ၾကည္လင္းျပီး ၾကာမ်ဳိးစုံပြင္ဖူးေနသည္ နႏၵာေရကန္ သီးကငး္သီးနု သီးရင္မွည့္ဝင္းသီးမ်ဳိးစုံ ခင္က်င္းထားသည္စိတၱလတာ
ဥယ်ာဥ္ တုိျဖင့္
တင္ေမာေဝဆာလွ၏။နတ္သတ္ကုန္စုေတေတာ့မည္နတ္သားနတ္သမီး ေမာင္မယ္မ်ားသည္နႏၵဝန္ဥယ်ယဥ္၏ လွပသာယာေပ်ာ္ေမႊဖြယ္ေကာင္းမွဳ့ေၾကာင္ ့မိမိတုိ ့စုေတရမည္အျဖစ္ကုိေမေပ်ာက္သြားေလရွိပါသည္။တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ တစ္လတစ္လတြင္ ရွစ္ရက္ရွစ္ရက္စီ တရားပြဲ က်င္းပေလ့နာၾကားရွိ၏။က်င္းပရာဌာနကား သုဓမၼာနတ္သဘင္၏အတြင္းမွာ ျဖစ္သည္။သုဓမၼာနတ္သဘင္တြင္အက်ယ္ဝန္းမွာတစ္ယူဇနာက်ယ္ဝန္း၏ ရတနာမ်ဳိးစုံျဖင္ စီျခယ္ထားေသာတရားေဟာပလႅင္ရွိ၏။သုံးယူဇနာ
က်ယ္ဝန္းကာျဖဴးေဖြးသန္ ့စင္ေသာ ထီးျဖဴၾကီးက တရားေဟာပလႅင္ကုိ ျဖန့္မုိးထား၏။တရားနာလာၾကကုန္
ေသာနတ္သားနတ္မီးတုိ ့အားမိမိတုိ ့၏ စိတ္ကုိျဖဴစင္သန္ ့ရွင္းေအာင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းၾကပါ၊ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓါတ္ေမြးၾကပါဟုသတိေပးေနသကဲ ့သုိရွိေန၏။
ထုိတရားပြဲ တြင္ ျဗဟၼာ့ျပည္မွ သနကၤုမာရျဗဟၼာမင္းၾကီးက လာေရာက္တရားေဟာၾကားေလ ့ရွိ၏။
တစ္ရံတစ္ခါ သိၾကားမင္းကုိယ္တုိင္ေဟာေျပာေလ ့ရွိ၏။ တစ္ရံတစ္ခါမူ တရားေဟာေကာင္းေသာ နတ္သားတစ္ဦးက လာေရာက္ေဟာေျပာတက္၏။ လဆန္းရွစ္ရက္လျပည္ေက်ာ္ရွစ္ရက္ ဥပုသ္ေန့မ်ားတြင္နတ္မင္းၾကီးေလးေယာက္ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ သူတုိ ့၏သားေတာ္မ်ားကျဖစ္ေစ သူတုိ ့ ၏အမတ္မ်ားကျဖစ္ေစ လူျပည္သုိ ့ဆင္းသက္ကာကုသုိလ္ေကာင္းမွဳရွင္စာရင္းအင္းကုိ ေကာက္ယူေလ ့ရွိ၏။
..ဤမည္ေသာ မိန္းမ ေယာက်္ားတုိ ့သည္ဘုရားတရားသံဃာတုိ ့အားလွဴဒါန္းကုိးကြယ္ပူေဇာ္ေလ ့ရွိ၏။
ငါးပါးသီလကုိေစာင္ထိန္းေလ ့ရွိ၏ ရွစ္ရက္သီးတင္း မပ်တ္မယြင္းရေအာင္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ေလ ့ရွိ၏။ အမိအဖ တုိ ့အားျပဳစုလုပ္ေကြ်းေလ့ရွိ၏။ ေစတီပုထုိးတုိ့ကုိ ဆြမ္းေရခ်မ္းပန္းဆီမီးတုိျ့ဖင္ ့ပူေဇာ္ေလ့ရွိ၏။ပ်တ္စီးယုိယြင္းေနသည္တုိ ့ကုိအသစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္ မြမ္းမံေလ ့ရွိ၏။သူေတာ္ေကာင္းတရားနာၾကားေလ ့ရွိ၏။
ကုိယ္အမူရာနူးညံသိမ့္ေမြ ့ျခင္း ကာယသုစရုိက္ နွဳတ္အမူရာ ေတာ္တည္ ့ေျဖာင့္မွန္ျခင္း ဝစီသုစရုိက္ စိတ္အမူအရာ ျဖဴေဖြးသန္ ့စင္ၾကယ္ျခင္းမေနာသုစရုိက္ ဟူေသာသုစရုိက္သုံးပါးႏွင္ ကုသုိလ္ကမၼပထ တရားဆယ္ပါးတုိ ့ကုိလုိက္နာက်င္ ့သုံးေလ ့ရွိ၏။
ဤသုိ ့စသည္ျဖင့္ မိမိတုိ ့ေလ ့လာေတြရွိခ်က္မ်ားကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ရွင္စာရင္းအင္းကုိ ပဥၥသီခနတ္သားထံအပ္ႏွင္းရ၏။ပဥၥသီခနတ္သားကတဆင့္မာတလိနတ္သားထံတင္ျပရ၏။မာတလိနတ္သားက စာရင္းအင္းမမွားရေလေအာင္ ေလ့လာၾကည္ရွုစစ္ေဆးကာ သိၾကားမင္းထံတင္ျပရ၏။
သိၾကားမင္းကသုဓမၼနတ္သဘင္အတြင္း တရားနာအံ့ေသာငွါ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ နတ္သားနတ္သမီးတုိ ့အား ဖတ္ျပရ၏။ သိၾကားမင္းအသံသည္ ပကတိရုိးရုိးအသံျဖင့္ဖတ္ၾကားလွ်င္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ယူူဇနာ ရွိေသာအရပ္ကၾကားရ၏။ပကတိအသံထက္ခတ္က်ယ္က်ယ္ေျပာၾကားလွ်င္ကား ယူဇနာတစ္ေသာင္းက်ယ္ေသာ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္တစ္ျပည္ လုံးကၾကားရ၏။ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ ့ျပဳသူတုိ ့၏စာရင္းအင္းနည္းပါးသည္ကုိေတြျမင္ ့ရၾကားသိရသည္အခါ….အုိ…အခ်င္းတုိ ့၊လူျပည္ရွိလူသားအေပါင္းတုိ ့သည္ ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲမွဳ..ဒါန။ ကုိယ္က်င္ ့တရားေကာင္းေအာင္ေစာင္ထိန္းမွဳ..သီလ။ပြားမ်ားမွဳ ဘာဝနာတရားတုိ ့ကုိ မျပဳလုပ္ၾကဘဲ ေမ ့ေမ ့ေလွ်ာေလွ်ာ့ေနၾကပါကုန္၏။ထုိ ေၾကာင့္အပါယ္ေလးဘုံသုိ ့က်ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္မ်ားျပီး အပါယ္ေလးဘုံမွာစည္ကားသုိက္ျမဳိက္ပါေတာ့မည္။
နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္သုိ ့ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္နည္းပါးျပီးနတ္ျပည္မွာ ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ဆိပ္သုဥ္းေတာ့လတၱံ ့
ဟုစိတ္ႏွလုံးမသာမယာျဖစ္ၾကကုန္၏။ေကာင္းမွဳရွင္စာရင္းအင္းေရႊျပားၾကီးျပီး ကုသုိလ္ရွင္စာရင္းမ်ားသည္ကုိေတြျ့မင္ရသည္ အခါ ၾကားသိရသည္အခါ…..အုိအခ်င္းတုိ လူျပည္ရွိလူသား
အေပါင္းတုိ ့သည္  အသစ္အသစ္ေသာ ဘုရားတန္ေဆာင္းေက်ာင္းကန္ သိမ္ ေက်ာင္းဇရပ္ႏွင္ ့တံတားတုိ ့ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းအုိးမင္ရင္ေရာ္ပ်တ္စီးျပဳိက်ေနေသာဘုရား ေက်ာင္းကန္သိမ္ ေက်ာင္းဇရပ္တုိ ့ကုိ
အသစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းေရတြင္းေရကန္တူးျခင္းစသည္…ဒါန ေဆာက္တည္မွဳ ့သီလ ပြားမ်ားမွဳ့ဘာဝနာတရားတုိ ့ကုိ မေမ့မေလွ်ာ ့ဘဲ လုိက္နာက်င္ ့သုံးပြားမ်ားအားထုတ္ေလ ့ရွိၾက၏။
ထုိေၾကာင္ ့အပါယ္ေလးဘုံသုိ ့က်ေရာက္သည္ပုဂၢဳိ္းနည္းပါးျပီးအပါယ္ေလးဘုံက်ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္
ဆိပ္သုံးေတာ့လတၱံ့။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္မ်ားျပားေနျပီး နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ကားစည္စည္ကားကားသုိက္သုိက္ျမဳိက္ျမဲိဳက္သာသာယာယာ ရွိကုန္လတၱံ ့။ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ကားကုသုိလ္ေကာင္းမွ ု့ျပဳျခင္းေၾကာင္ ့နတ္သားနတ္သမီးတုိ ့ႏွင္ ့အတူတကြ နတ္ပြဲသဘင္ဆင္ႏြဲ ့ရေတာ့အံ ့ဟုဝမ္းသာရႊင္ျပဳံးပီတိဖုံးလ်က္ ႏွလုံးအိမ္အတြင္းအၾကည္ဆုိက္ေနၾကေလ ေတာ့သည္။
သုဓမၼနတ္သဘင္တြင္နတ္စည္းစိမ္ကုိျမိန္ျမိန္ၾကီး ခံစားးစံစားနုိင္ေအာင္ ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိပြားမ်ားအားထုပ္နုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

Saturday, May 21, 2011

သာသနာ အရွည္တည္တံ့ေရး

သာသနာ အရွည္တည္တံ့ေရး သံုးဆယ့္ခုနစ္ပါး၊

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္ တို႔ကို သင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏၊ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ကုန္၏၊ ယင္းသို႔မွီဝဲပြါးမ်ား ေလ့က်င့္သည္ရွိေသာ္ ဤျမတ္ ေသာ အက်င့္ 'သာသနာေတာ္' သည္ အရွည္ခိုင္ခန္႔လ်က္ ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ရာ ၏၊ ထို (သို႔တည္တံ့ျခင္း) သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငါွ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ေလ ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားတို႔ကို သင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္ကုန္၏၊ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ကုန္၏၊ ယင္းသို႔ မွီဝဲပြါးမ်ား ေလ့က်င့္သည္ ရွိေသာ္ ဤျမတ္ေသာ အက်င့္ 'သာသနာေတာ္' သည္ အရွည္ခိုင္ခံ့လ်က္ ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ ရာ၏၊ ထို (သို႔တည္တံ့ျခင္း) သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့္ ေရွာက္ရန္ အလို႔ငါွ နတ္လူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ေလရာ ၏ဟု ဆိုရာ၌ ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိ၍ ငါေဟာအပ္ေသာ ထိုတရားတို႔ကား အဘယ္ နည္း။

ယင္းတရားတို႔ကား ...

၁... သတိပ႒ာန္ေလးပါး
(၁) ကာယာႏုပႆနာ
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ကိေလသာကို ျပင္းစြာပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လ, ေကာင္းစြာအျပားအားျဖင့္ သိေသာပညာ, ေအာက္ေမ့မႈ သတိရွိလ်က္ (ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ) ေလာက၌ တပ္မက္မႈ 'အဘိဇၩာ'၊ ႏွလံုးမသာယာမႈ 'ေဒါမနႆ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ မိမိ၏ ခႏၶာကိုယ္၌ (ဆံပင္စေသာ) ႐ုပ္အေပါင္းကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။ သူတစ္ပါး ခႏၶာကိုယ္၌ (ဆံပင္စေသာ) ႐ုပ္အေပါင္းကို အဖန္ဖန္အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။ မိမိခႏၶာကိုယ္, သူတစ္ပါးခႏၶာကိုယ္၌ (ဆံပင္စေသာ) ႐ုပ္အေပါင္းကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။
(၂) ေဝဒနာႏုပႆနာ
ကိေလသာကို ျပင္းစြာပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လ, ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္သိေသာပညာ, ေအာက္ေမ့မႈ သတိရွိလ်က္ (ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ) ေလာက၌ တပ္မက္မႈ 'အဘိဇၩာ'၊ ႏွလံုးမသာယာမႈ 'ေဒါမနႆ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ မိမိ၏ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'တို႔၌ ခ်မ္းသာစေသာ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ' ကိုအဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။ သူတစ္ပါး ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'တို႔၌ ခ်မ္းသာစေသာ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ' ကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ႐ႈလ်က္ေန၏။ မိမိ, သူတစ္ပါး ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'တို႔၌ ခ်မ္းသာစေသာ ခံစားမႈ 'ေဝဒနာ'ကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။
(၃) စိတၱာႏုပႆနာ
ကိေလသာကို ျပင္းစြာပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လ, ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိေသာပညာ, ေအာက္ေမ့မႈ သတိရွိလ်က္ (ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ) ေလာက၌ တပ္မက္မႈ 'အဘိဇၩာ'၊ ႏွလံုးမသာယာမႈ 'ေဒါမနႆ' ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ မိမိ၏ စိတ္၌ (ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သရာဂစေသာ) စိတ္ကိုအဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။ သူတစ္ပါးစိတ္၌ (ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သရာဂစေသာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။ မိမိ, သူတစ္ပါးစိတ္၌ (ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သရာဂစေသာ) စိတ္ကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္ ႐ႈလ်က္ ေန၏။
(၄) ဓမၼာႏုပႆနာ
ကိေလသာကို ျပင္းစြာပူပန္ေစတတ္ေသာ လုံ႔လ, ေကာင္းစြာ အျပားအားျဖင့္ သိေသာပညာ, ေအာက္ေမ့မႈ သတိရွိလ်က္ (ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ) ေလာက၌ တပ္မက္မႈ 'အဘိဇၩာ'၊ ႏွလံုးမသာယာမႈ 'ေဒါမနႆ'ကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ မိမိသႏၲာန္၌ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ) တရားတို႔၌ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမစၧႏၵစေသာ) တရားကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။ သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ) တရားတို႔၌ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမစၧႏၵစေသာ) တရားကိုအဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။ မိမိသႏၲာန္, သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ) တရားတို႔၌ (ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကာမစၧႏၵ စေသာ) တရားကို အဖန္ဖန္ အထပ္ထပ္႐ႈလ်က္ ေန၏။

၂... သမၼပၸဓာန္ေလးပါး
(၁) အကုသိုလ္မျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ
 တရားအားထုတ္ျခင္း 'သမၼပၸဓာန္' ေလးပါးတို႔ကား- ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္မျဖစ္ေသးေသာ အကုသိုလ္တရားယုတ္တို႔ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ လုံ႔လထုတ္၏၊ စိတ္ကို ေျမႇာက္ပင့္၏၊ အဆက္မျပတ္အားထုတ္၏။
(၂) အကုသိုလ္ပယ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ
ျဖစ္ၿပီးေသာ (မျဖစ္ေတာ့ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ) အကုသိုလ္တရားယုတ္တို႔ကို ပယ္ရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ လုံ႔လထုတ္၏၊ စိတ္ကို ေျမႇာက္ပင့္၏၊ အဆက္မျပတ္အားထုတ္၏။
(၃) ကုသိုလ္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈ
မျဖစ္ဖူးေသးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ ျဖစ္ေပၚရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ လုံ႔လထုတ္၏၊ စိတ္ကို ေျမႇာက္ပင့္၏၊ အဆက္မျပတ္အားထုတ္၏။
(၄) ကုသိုလ္တည္တံ့တိုးပြါးရန္ ႀကိဳးစားမႈ
ျဖစ္ၿပီးေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ တည္တံ့ရန္ မေပ်ာက္ပ်က္ရန္ မ်ားစြာျဖစ္ပြါးရန္ ျပန္႔ေျပာရန္ တိုးပြါးရန္ျပည့္စံုေစရန္ ဆႏၵကို ျဖစ္ေစ၏၊ လုံ႔လျပဳ၏၊ လုံ႔လထုတ္၏၊ စိတ္ကို ေျမႇာက္ပင့္၏၊ အဆက္မျပတ္အားထုတ္၏။

၃... ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါး
(၁) ဆႏိၵုဒၶိပါဒ္
ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဆႏၵႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိ, သမၼပၸဓာန္ကိစၥတပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဣဒၶိပါဒ္
(၂) ဝီရိယိဒၶိပါဒ္
ဝီရိယႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိ, သမၼပၸဓာန္ကိစၥတပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဣဒၶိပါဒ္
(၃) စိတၱိဒၶိပါဒ္
စိတ္ႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိ, သမၼပၸဓာန္ကိစၥတပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဣဒၶိပါဒ္
(၄) ဝိမံသိဒၶိပါဒ္
ပညာႀကီးမွဴးေသာ သမာဓိ, သမၼပၸဓာန္ကိစၥတပ္ေသာ ဝီရိယႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဣဒၶိပါဒ္

၄... ဣေႁႏၵငါးပါး
၁။စကၡဳေျႏၵ   ၂။ေသာတိေျႏၵ   ၃။ဃာနိေျႏၵ    ၄။ဇိဝွိေျႏၵ     ၅။ကာယိေျႏၵ
၅... ဗိုလ္ငါးပါး
၁။သဒၶါဗုိလ္  ၂။သတိဗုိလ္  ၃။သမာဓိဗုိလ္  ၄။ပညာဗုိလ္  ၅။ဝီရိယဗုိလ္
၆... ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး
သစၥာေလးပါးကိုသိေၾကာင္း 'ေဗာဇၩင္'တရား ခုနစ္ပါးတို႔ကား-
(၁) ေအာက္ေမ့မႈ သတိသေမၺာဇၩင္။
(၂) သေဘာတရားတို႔ကို စိစစ္မႈ ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၩင္။
(၃) အားထုတ္မႈ ဝီရိယသေမၺာဇၩင္။
(၄) ႏွစ္သက္မႈ ပီတိသေမၺာဇၩင္။
(၅) ၿငိမ္းေအးမႈ ပႆဒၶိသေမၺာဇၩင္။
(၆) တည္ၾကည္မႈ သမာဓိသေမၺာဇၩင္။
(၇) လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ ဥေပကၡာသေမၺာဇၩင္တို႔တည္း။
၇... အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္တို႔ေပတည္း...။
၁။သမၼာဒိဌိ  ၂။သမၼာသကၤပၸ  ၃။သမၼာဝါစာ ၄။သမၼာကမၼႏၱ  ၅။သမၼာအာဇီဝ  ၆။သမၼာဝါယာမ   ၇။သမၼာသတိ    ၈။သမၼာသမာဓိ
ရဟန္းတို႔ ငါသည္ သင္တို႔အား ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ေဟာအပ္ေသာ ဤ တရားေတာ္တို႔ကို သင္တို႔သည္ ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍ မွီဝဲအပ္ကုန္၏၊ ပြါးမ်ားအပ္ ကုန္၏၊ အဖန္ဖန္ ေလ့က်င့္အပ္ကုန္၏၊

ယင္းသို႔ မွီဝဲပြါးမ်ား ေလ့က်င့္သည္ရွိေသာ္ ဤျမတ္ေသာအက်င့္ 'သာသနာေတာ္' သည္ အရွည္ခိုင္ခံ႕လ်က္ ၾကာျမင့္စြာ တည္တံ့ရာ၏၊ ထို (သို႔တည္တံ့ျခင္း) သည္ လူအမ်ား၏ စီးပြါးခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ေလာကကို ေစာင့့္ေရွာက္ရန္ အလို႔ငွါ နတ္လူတို႔ ၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ခ်မ္းသာအလို႔ငွါ ျဖစ္ေလရာ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

Thursday, May 19, 2011

စိတ္ေကာင္းေမြးပါေလ..

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဓမၼပဒစိတၱဝဂ္မွာ ပုထုဇဥ္လူသားမ်ားရဲ ့ စိတ္ကုိ ဘယ္ကဲ ့သုိ ့ထားသင့္တယ္ ၊ထားရမယ္ဆုိတာကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
၃၃။ဖႏၵနံ စပလံ စိတၱံ၊ ဒူရကၡံ ဒုႏၷိ၀ါရယံ။
ဥဇံု ကေရာတိ ေမဓာ၀ီ၊ ဥသုကာေရာ၀ ေတဇနံ။

၃၄။ ၀ါရိေဇာ၀ ထေလ ခိေတၱာ၊ ၾသကေမာကတဥဗၻေတာ။
ပရိဖႏၵတိဒံ စိတၱံ၊ မာရေဓယ်ံ ပဟာတေ၀။
ဓမၼပဒ၊စိတၱဝဂ္။
၃၃။ ေလးသမားသည္ ျမားကို ေျဖာင့္ေအာင္ျပဳသကဲ့သို႔ ပညာ႐ွိသည္ (အာ႐ံုတို႔၌)တုန္လႈပ္၍ လွ်ပ္ေပၚေလာ္ လည္ျခင္း သေဘာ႐ွိေသာ ေစာင့္ထိန္းရန္ တားျမစ္ရန္ ခက္ခဲေသာစိတ္ကို ေျဖာင့္ေအာင္ျပဳ၏။
၃၄။ ေရတည္းဟူေသာ မွီရာတည္ရာမွ ထုတ္ေဆာင္၍ ကုန္း၌ပစ္ခ်ထားအပ္ေသာငါးသည္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ တုန္လႈပ္သကဲ့သို႔ ကိေလသာမာရ္ ကိုယ္တြင္းရန္ကိုပယ္ရန္ ကာမနယ္ပယ္မွ ထုတ္ေဆာင္၍ ထားအပ္ေသာ ဤစိတ္သည္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ တုန္လႈပ္၏။ထုိကဲ့သုိေဟာၾကားထားသည္ကုိ ပုထုဇဥ္လူသားတုိ ့၏စိတ္သည္ ဆန္းၾကယ္ၾကသည္အေလွ်ာက္ မည္ကဲ ့သုိ ့ေရးရမည္ကုိ စဥ္းစားေနဆဲကာလေလးတစ္ခုမွာ အၾကံေပါက္မိတာ.
စိတ္ေကာင္းေမြးပါေလ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႕စာေရးမယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ျပန္ေမးၾကည့္မိပါတယ္။ မင္းကိုယ္တုိင္ေရာ ေကာင္းျပီလားလို႕? ေအာ္..က်ေနာ္လည္း ပုထုဇဥ္ထဲက ပုထုဇဥ္ တစ္ေယာက္ပဲေလ။ အလံုးစံုေတာ့မေကာင္းႏုိင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေကာင္းတဲ့စိတ္ေလးေတြ အျမဲျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အျမဲဆံုးမေနရပါတယ္။ မဟာဂႏၶာရုံဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႕ ၾသ၀ါဒေလးကိုလည္း အျမဲႏွလံုးသြင္းမိပါတယ္။ ဆရာေတာ္ၾကီးကဆံုးမထားပါတယ္.. မိမိကိုယ္ကို အျမဲတမ္းျပဳျပင္ေနရမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ထိေအာင္ျပဳျပင္ရမလဲ ဆိုလွ်င္ ေသသည့္အခ်ိန္ထိျပဳျပင္ရမယ္ တဲ့။ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ဆံုးမၾသ၀ါဒေလးပါ။ တကယ္လည္း အျမဲတမ္းျပဳျပင္ေနရတာပါ။

ပါပသၼိ ံ ရမတိ မေနာ- သတၱ၀ါတို႕၏ စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္တယ္ တဲ့။ ဒါကေတာ့့အေထြ အထူးကိုေျပာစရာမလိုပါဘူး။ေကာင္းတာလုပ္မယ္ဆိုရင္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါေရြးသေလာက္ မေကာင္းတာလုပ္ဖို႕ကေတာ့.. မလုပ္ရေသးဘူး စိတ္ကအရင္ေရာက္ေနျပီေလ..။ ဒီအခ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ရင္ကို ဘုရားရွင္ေဟာျပဆံုးမခဲ့တာ လံုး၀ကိုမွန္ေနတာပါ။ ဟုတ္ျပီ.. ကိုယ္ကမေကာင္းတာကို မေမြ႕ေလ်ာ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေလးေတြမ်ားမ်ားေမြးျပီး စိတ္ထားေကာင္းေလးေတြ အျမဲ ထားေနတတ္ဖို႕လိုပါမယ္။ ဒါမွာ့လည္း မသြားခ်င္တဲ့ အပါယ္ေလးဘံုကို မသြားရမွာပါ။ က်ေနာ္္တို႕ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕အဓိကပန္းတိုင္ဟာ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႕ပါ။ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႕ဆိုတာ ခဏထားျပီးေတာ့ အရင္ဆံုး အပါယ္တံခါးပိတ္ဖို႕အရင္ၾကိဳးစားၾကပါစို႕လား။ ဘြဲ႕ရခ်င္တဲ့သူဟာ အရင္ဆံုး အထက္တန္း စာေမးပြဲကို အရင္ဆံုးေအာင္ေအာင္ၾကိဳးစားရသလိုပါပဲ။ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႕အတြက္ဆိုရင္ အပါယ္တံခါးအရင္ပိတ္ဖို႕နဲ႕ ေသာတပန္ ျဖစ္ဖို႕ကိုအရင္ဆံုးၾကိဳးစားဖို႕လိုပါမယ္။ ဒါမွာ့လည္း အထက္တန္းေအာင္ျမင္တဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးနဲ႕ တကၠသိုလ္ကို တက္ဖို႕အဆင့္မွီမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းေတာ့မေအာင္ေသးဘူး ဘြဲ႕ရဖို႕ၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခုတ္ရာတျခားထစ္ရာတျခားျဖစ္ေနမွာပါ။ ကဲ.. မိတ္ေဆြ.. မဂ္ဥာဏ္ ဖိုဥာဏ္ ရခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ထားေကာင္းေလးအရင္ေမြးဖို႕ ၾကိဳးစားၾကရေအာင္…။

ဒါဆို စိတ္ေကာင္းထားတာဟာ တရားအားထုတ္တာလား? စိတ္ေကာင္းထားျပီး စိတ္ထား ေကာင္းေလးနဲ႕ ေနတာကိုက တရားအားထုတ္ေနတာပါ။ လူအမ်ားစုကမထင္ၾကပါဘူး။ တကယ္တမ္းက တရားအလုပ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ စိတ္ေကာင္းအရင္ထားတတ္ဖို႕အေရးၾကီးပါတယ္။ တရားေတြေတာ့လုုပ္ေနပါရဲ႕ စိတ္ဆိုး စိတ္ညစ္ေတြရွိေနရင္ ဘယ္ေတာ့မွာ့တရားရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္လိုစိတ္ေကာင္းထားရမလဲ? လူတစ္ေယာက္ကိုျမင္လိုက္ရင္ အေကာင္းဘက္ကျမင္တတ္တယ္.. အေကာင္းဘက္က ေတြးတတ္တယ္.. အေကာင္းဘက္ကေန စဥ္းစားတတ္တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ.. သူ႕ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ စိတ္ေကာင္းဓါတ္ေကာင္းေလးေတြကိန္းေနတာပါ။ဆရာေတာ္ရွင္ဇ၀နေဟာၾကားတဲ့ ဆံုးမစကားေလးတစ္ခုရွိပါတယ္..။ မေကာင္းကြက္ကိုသာ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ေပါင္းႏုိင္စရာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍မရွိ.. ေကာင္းကြက္ကို သာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လည္း မေပါင္းႏုိင္စရာ ပုဂၢိဳလ္ဟူ၍မရွိ တဲ့။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့အျပစ္ကိုပဲ လိုက္ၾကည့္ေနတဲ့သူမွာ အျပစ္ပဲေတြ႕ပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ ဆိုေတာ့လည္း အျပစ္နဲ႕မွ မကင္းႏုိင္ေသးတာ။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတာ လုပ္ေနလုပ္ေန အျပစ္ဆိုတာ ရွာရင္ေတာ့ ေတြ႕တာပါပဲ။ အဓိက ကိုယ္ကၾကည့္တတ္ဖို႕ပါ။ ကိုယ္က မၾကည့္တတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္မွာအကုသိုလ္ျဖစ္ေနရတာပါ။ အကုသိုလ္ဆိုတာ တုတ္၊ ဓါး ကိုင္ျပီးလူသတ္ေနမွာ့ အကုသိုလ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္စိတ္မွာရႈပ္ေနရင္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ သူ႕ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ သတ္မိေနရင္ ကိုယ့္မွာ အကုသိုလ္ျဖစ္ေနတာပါ။ အကုသိုလ္မျဖစ္ခ်င္ဘူး ကုသိုလ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္စိတ္မွာရွင္းေအာင္ထားျပီး လူတုိင္းနဲ႕ ျပသနာ မျဖစ္ေအာင္ေနဖို႕လိုပါတယ္။

ဘုရားရွင္ရဲ႕ သာသနာ အရင္းအျမစ္ကလည္း မေကာင္းမူေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္ျဖဴေအာင္စိတ္ကိုထား ဆိုတာပါပဲ။ လူတုိင္းနဲ႕အဆင္ေျပခ်င္ရင္ စိတ္ကိုျဖဴေအာင္ထားပါ။ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့သူဟာ ဘယ္သူနဲ႕ေတြ႕ေတြ႕ အကုသိုလ္မျဖစ္ပါဘူး။ စိတ္ထား ေကာင္းရွိတဲ့သူဟာလည္း ဘယ္သူနဲ႕ၾကံဳၾကံဳ စိတ္ေကာင္းမထားပဲကို မေနႏုိင္ပါဘူး။ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့သူဟာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္လည္း ၾကည္ညိဳတတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ဘာေျပာေျပာ ကိုယ္လုပ္တာကိုယ္အသိဆံုးပါ.. ကိုယ့္စိတ္ျဖစ္တာကိုယ္အသိဆံုးပါ..။ ဒါေတာ့ ဘယ္သူမွာ့ ျငင္းလို႕မရပါဘူး။ ဆရာေတာ္ရွင္ဇ၀န တရားထဲက ဆံုးမစကားေလးကို ထပ္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။ ဆံုးမစကားေလးကေတာ့ သူတစ္ပါးမၾကည္ညိဳရင္ ကုသိုလ္မရယံုပဲရွိမယ္.. ကိုယ့္ကိုကိုယ္မၾကည္ညိဳရင္ေတာ့ အပါယ္က် လိမ့္မယ္ အေၾကာင္းကား.. သူတစ္ပါးကို လိမ္ညာ၍ရေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကိုလိမ္ညာ၍ မရေသာေၾကာင့္တည္း ဆိုတာေလးပါ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ၾကည္ညိဳတဲ့သူဟာစိတ္ေကာင္းေလးေတြနဲ႕အျမဲေမြ႕ေလ်ာ္ေနတဲ့သူပါပဲ။

ေကာင္းတဲ့စိတ္ေလးေတြကိုယ့္ရင္ထဲမွာ အျမဲရွင္သန္ဖို႕အတြက္ ေကာင္းတဲ့အေတြးေတြမ်ားမ်ား ေတြးဖို႕ လိုပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းဟာ မေကာင္းတဲ့ အကုသိိုလ္ျဖစ္စရာနဲ႕ၾကံဳတဲ့အခါ ေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ဘက္ကိုေျပာင္းယူတတ္ပါတယ္။ ဒါသူေတာ္ေကာင္းရဲ့ စိတ္ဓါတ္ပါ။ ဥပမာ.. သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အခန္းတစ္ခန္းတည္း ေနတယ္ဆိုပါဆို႕။ ကိုယ္ကစာက်က္ေနတယ္.. ကိုယ္စာက်က္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ သူငယ္ခ်င္းက ကက္ဆက္အက်ယ္ၾကီးထဖြင့္တယ္ဆိုပါစို႕။ ဒီေနရာမွာ ႏွလံုးမသြင္းတတ္ရင္ ကိုယ့္မွာ အကုသိုလ္ျဖစ္သြားပါ့မယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာဘယ္လိုႏွလံုးသြင္းရမလဲဆိုေတာ့ ေအာ္..င့ါသူငယ္ခ်င္းက ငါ့ကို ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို စာက်က္လို႕ရေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေနပါ့လားလို႕ ႏွလံုးသြင္းလိုက္ရင္ သူ႕အေပၚမွာလည္း ေဒါသထြက္စရာမရွိေတာ့ပါဘူး..။ ဒီလိုမွာ့မဟုတ္ပဲ.. ေျဗာင္းျပန္ျပန္စဥ္းစားလိုက္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္မွာပဲ အကုသိုလ္ေတြျဖစ္ ေဒါသေတြျဖစ္ေနရတာပါ။ ကက္ဆက္ဖြင့္တဲ့သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ ဘာမွာ့ ျဖစ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စိတ္ေကာင္းထား စိတ္ထားေကာင္းဖို႕ဆိုရင္ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ေကာင္းတဲ့စိတ္ေလးေတြ ေမြးေနရမွာပါ။ စိတ္ေကာင္းထားတယ္ဆိုတာ တရားက်င့္ေနတာပါ။ တရားစစ္တရားမွန္ဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြးေနရာမေရြးက်င့္လို႕ရရပါ့မယ္။ အဲ့ဒါေလးလက္ခံရပါ့မယ္။ အခ်ိန္ေနရာေရြးေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္က်င့္တဲ့တရားဟာ မွားေနပါတယ္။

အခ်ိန္တိုင္းမွာ စိတ္ေကာင္းေမြးေနတဲ့အတြက္လည္း အကုသိုလ္အလုပ္ေတြ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္ခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ စိတ္ေကာင္းသာေမြးလိုက္ရင္ အားလံုးဟာအေကာင္းဘက္ကိုပဲ ဦးတည္သြားေနတာပါ။ ဒီလိုစိတ္ေကာင္းေလးေတြ ကိုယ့္ရင္ထဲမွာ အျမဲရွင္သန္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ့သားရဟန္းေတာ္မ်ား ဆံုးမတဲ့ တရားစကားမ်ားကို မ်ားမ်ားနာယူဖို႕လိုပါမယ္။ ဒါမွာ့လည္း မိမိရဲ႕စိတ္မွာ ေကာင္းတဲ့ဓါတ္ေတြ ကူးစပ္လာမွာပါ။ စိတ္ေကာင္းေလးမ်ားမ်ားလာတာကို အထင္မေသးပါနဲ႕.. နိဗၺာန္ကုိေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ မဟာဂႏၲာရံုဆရာေတာ္ၾကီးက ဆံုးမထားတယ္.. သူ႕ေက်ာင္းရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္မွာ.. စိတ္ေကာင္းရွိဖို႕ပထမ.. ဆိုျပီးေတာ့.. အရင္ဆံုးတရားလုပ္မယ္ဆို စိတ္ေကာင္းထားဖို႕အရင္ဆံုးမွာထားတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘာအလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ စိတ္ေကာင္းေလးအရင္ေမြးဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္း စိတ္ေကာင္းေလးေတြနဲ႕ အျမဲတမ္းေမြ႕ေလ်ာ္ျပီးေတာ့ စိတ္ေကာင္းထား စိတ္ထားေကာင္း ႏုိင္ၾကပါေစလို႕ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္…။ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ....။

Wednesday, May 18, 2011

ေဒါသကုိဘယ္လုိပယ္

                     တစ္ခါတစ္ေလ ေဒါသ ျဖစ္မိတဲ့အခါ ရင္ထဲက
"ဒုတ္. ဒုတ္" ဒုတ္ ဒုတ္"နဲ႔ အိပ္မေပ်ာ္ေတာ့ပါဘူး။ေဒါသျဖစ္တာထက္ အိပ္မေပ်ာ္တာက ပုိေတာင္ စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။
အဲဒီ အိပ္မေပ်ာ္ တာ တစ္ခ်က္နဲ့တင္ ေဒါသမျဖစ္ခ်င္ တာပါ။ မျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ ျဖစ္နရတုန္းပါ။ အနာဂါမ္ မျဖစ္ သေရြ႔ေတာ့ ျဖစ္ေနရဦးမွာပါ။ဒါေၾကာင့္ ေဒါသကုိ ဘယ္လုိ ပယ္ရမလဲ ဆုိတာကုိ သိပ္သိခ်င္တာပါ။မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေဒါသနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔၀မၼိကသုတ္တရားေတာ္မွာမ်က္ေမွာက္ေခတ္တကယ့္ျဖစ္စဥ္ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္ကုိ ထည့္ေဟာ ထား ဖူးပါတယ္။
ေဟာစဥ္တရားေတာ္က ဒီလုိပါ။
တစ္ခါက.. သုဓမၼ၀တီပုံႏွိပ္တုိက္ တုိက္အုပ္ ဦးပန္းေမာင္ဆုိတဲ့ ဒကာႀကီးကမွတ္ဖြယ္ ၀တၳဳကေလး
တစ္ခုကုိ ေျပာပါတယ္။ ဦးပန္းေမာင္ဆုိတာၾကားေကာင္း ၾကားဖူးပါ လိမ့္ မယ္။အဲဒီ ဦးပန္းေမာင္က ေရဒီယုိထဲကေနျပီးေတာ့
"မျဖစ္စေလာက္တရားေတာ္"ေဟာမယ္ဆုိလုိ႔ "ဘာမ်ား
ေဟာမွာ ပါလိမ့္မတုန္း"လုိ႔ဘုန္းႀကီးကနားေထာင္ေနတယ္။သူ ေျပာပုံကမျဖစ္စေလာက္ကေလးနဲ႔လည္းဒုကၡျဖစ္တတ္တယ္၊
မျဖစ္စေလာက္ကေလးပဲဆုိျပီးေတာ့
မရုိမေသ
မလုပ္လုိက္ပါနဲ႔တဲ့။ ဒကာလူေရာ အဲဒီတုန္းက မၾကားလုိက္ဘူးလား၊
မၾကားဘူးတဲ့သူေတြကပဲ မ်ားပါလိမ့္မယ္။မျဖစ္စေလာက္ တရားေတာ္တဲ့၊ သူ ဥစၥာေကာင္း တယ္၊ အမည္ေပးပုံကေလးကိုက သိပ္ေကာင္းေနတယ္။
ျဖစ္ပုံကလည္း ဆန္းတယ္၊ ဘယ္လုိ လဲဆုိေတာ့ တစ္ခါက အင္မတန္ ရင္းရင္းႏွီးနွီးအတူေနၾကတဲ့ ဦးပဥၥင္းႏွစ္ပါး ရွိပါသတဲ့ ။ တစ္ပါးက ေရခ်ိဳးေနတယ္။ အဲဒီလုိ ေရခ်ိဳးေနတုန္းသူ့ဖိနပ္ကုိ တစ္ပါးက က်ီစယ္လုိတဲ့အေနနဲ႔ ၀ွက္ထားတယ္။ ဟုိေရခ်ိဳးေနတဲ့ ဦးပဥၥင္းကေရးခ်ိဳးျပီးတဲ့အခါဖိနပ္စီးမယ္လုိ႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့သူဖိနပ္ကို မေတြ႔ရဘူး။မေတြ႔ရေတာ့ အဲဒီ ဦးပဥၥင္းကလည္း သူ႔ဖိနပ္၀ွက္ထားမွန္းသိလုိ႔ ရယ္စရာအေနနဲ႔သူက ေျပာတယ္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ ေျပာလုိက္တာပါပဲ။" ေဟ့… ငါ့ဖိနပ္ကုိ ဘယ္ေခြးခ်ီသြားမွန္း မသိဘူး" လုိ႔ ေျပာလုိက္သတဲ့။ဒီေတာ့ ဖိနပ္ ၀ွက္ထားတဲ့ ဦးပဥၥင္းက စိတ္နာလုိက္တာမေျပာပါနဲ႔ကြာ။" ငါကုိေခြးျဖစ္ေအာင္ ဆုိတယ္"လုိ႔ အေတြးေခါင္ျပီးေတာ့စိတ္နာလုိက္
တာတဲ႔။
ဟုိ ဖိနပ္ရွင္ ဥိးပဥၥင္းကေတာ့ ေစတနာ မပါပါဘူး၊ ခပ္ေပါ့ေပါ့
ေျပာလုိက္တာပါပဲ၊စိတ္နာေလာက္ေအာ
င္လုိ႔ေျပာလုိက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။သူ႔ဖိနပ္ ေပ်ာက္သြားေတာ့ ဒီလုိေျပာရမွာပဲ။ ဖိနပ္ ေခြးခ်ီတယ္လုိ႔ ေျပာတာဟာေျပာရုိး ေျပာစဥ္ပဲ။ အေျပာခံရတဲ့
ဦးပဥၥင္းကေတာ့"ငါကုိေခြးျဖစ္ေ
အာင္ေျပာရမလား"ဆုိျပီးစိတ္ဆုိးတာနဲ႔အုတ္ခဲႀကီးနဲ႔ဖိနပ္ရွင္ ဦးပဥၥင္းရဲ႔ေခါင္းကိုထုလုိက္ တာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူရွာသတဲ့။
ေအာင္မယ္ ေျပာတာကေတာ့ သူ့ဥစၥာ မျဖစ္စေလာက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေျပာတဲ့ဦးပဥၥင္းမွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူရတယ္။
အုတ္ခဲဲနဲ႔ ထူတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈႀကီး ျဖစ္ရတယ္"။
၀မၼိကသုတ္တရားေတာ္ - ႏွာ၁၃၉၊၁၄၀၊၁၄၁။
စာေရးသူတုိ႔ မမီလုိက္တဲ့ တရားတစ္ပုဒ္ကုိ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ျပန္ေဟာျပလုိ႔သိခြင့္ ရတာပါ။ဇာတ္လမ္းေလး
က စာကတစ္ဆင့္ ဖတ္ရရုံနဲ႔တင္ ၾကက္သီးထစရာပါ။ စိတ္သေဘာ မြန္ျမတ္မႈေလးေတြကေတာ့အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိေနမွာပါ။ဒါေပမယ့္ ျဖစ္လာတဲ့ေဒါသကုိ မထိန္းလုိက္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ ကာယကံေျမာက္ က်ဴးလြန္ မိသားျဖစ္သြားရတာပါ။
ဒါမ်ိဳးေလးေတြက လူေလာကမွလည္း အမ်ားႀကီးပါပဲ။
ေဒါသအေလ်ာက္ ရာဇ၀တ္သင့္ေနတဲ့ ေထာင္ထဲက သူေတြကုိ ေလာ့လာၾကည့္ရင္ ပင္ကုိယ္ဓာတ္ခံအားျဖင့္စိတ္ထားေလးေတြက ေကာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဖ်က္ခနဲျဖစ္လုိက္တဲ့ေဒါသကုိဖ်က္ခနဲမထိန္းလုိက္ႏုိင္
တဲ့အတြက္ဖ်တ္ခနဲ ျပဳမိသြားၾကတာပါ။ သတိ၀င္တဲ့အခါမွာ အားလုံးက်ဴးလြန္ျပီးသား ျဖစ္ေနပါျပီ။
ဒီလုိ က်ဴးလြန္မိလုိက္တာကုိ "ငါ ျပဳမိလုိက္တာမွ ဟုတ္မွ ဟုတ္ပါမလား"ဆုိျပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိေတာင္ မယုံပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ အရာအားလုံးက ေနာက္က် သြားခဲ့ပါျပီ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေလာကျပစ္ဓမၼျပစ္ေတြကုိ နင့္နင့္ ႀကီ းခံစားသြား ရေတာ့တာပါ။
တကယ္လုိ႔ ေဒါသမျဖစ္ဘဲ မေနႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္လည္း မေနာကံအဆင့္ ေလာက္မွာပဲ ျဖစ္ေနျပိး ၀စီကံ ၊
ကာယကံကုိ ေကာင္းေကာင္း ေစာင့္ထိန္း ထားလုိက္ႏုိင္ ရင္ အခုလုိ
အျဖစ္ဆုိးႀကီးနဲ့ ႀကုံရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။အနာဂါမ္မျဖစ္သေရြေတာ့ ေဒါသကရွိေနဦိးမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ျဖစ္ဦးေတာ့မေနာကံအဆင့္မွာပဲထိန္းထားလုိက္ႏ ုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမယ္။ မေနာကံအဆင့္ မွာပဲ ျဖစ္ေနတာဆုိေတာ့သူတစ္ပါး
မသိပါဘူး။ ဒီေတာ့ကုိယ့္ကုိလည္းသူတစ္ပါးက အထင္မေသးေတာ့ ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ ပက္ကနဲ ျပန္ေျပာမိလုိက္ရင္ ကုိယ္ေဒါသထြက္တာ လူသိ
သြားပါျပီ ၊ ဒါဆုိ ကုိယ့္ကုိလည္း အထင္ေသးသြားပါျပီ။
ဦးဇင္ေလးႏွစ္ပါးရဲ႔ ျဖစ္စဥ္ကုိ အားလုံးၾကားဖူးတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးတစ္ပုဒ္နဲ႔ႏႈိုင္း ယွဥ္ ၾကည့္ ရေအာင္ပါ။
တစ္ခါတုန္းက ရဟန္းတစ္ပါးဟာ ေက်ာင္းေဆာက္ဖုိ႔ သစ္ပင္ခုတ္ပါတယ္။ အဲဒီသစ္ပင္မွာသားငယ္တစ္ဦိးနဲ႔
ေနေနတဲ့ နတ္သမီးက သူေနေနတဲ့ ဗိမာန္ကုိ မဖ်က္ဆီးဖုိ႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မရပါဘူး။ ရဟန္းက
စိတ္လက္မာန္ပါနဲ႔ ခုတ္ခ်လုိက္တာနတ္သမီးရဲ႔ သားငယ္ေလးလက္ကုိထိခုိက္သြားပါတယ္။ဒီေတာ့နတ္သမီး
က ေဒါသအႀကီး အက်ယ္ ထြက္ျပီး ရဟန္းကုိ သတ္ပစ္မလုိ႔ ႀကံလုိက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒါသကုိ
ထိန္းသိမ္းျပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္း သြားေလွ်ာက္ျပပါတယ္။ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက
"ခ်စ္သမီး..ကုိယ့္ရဲ့ ေဒါသကုိ သိမ္းဆည္းႏုိင္ခဲ့တာသိပ္ေကာင္းတာပဲ။
တကယ္လုိ႔ခ်စ္သမီးကအဲဒီအရဟန္းရဲ့အသက္ကုိအႏၱရယ္ျပဳလုိက္ရင္ခ်စ္သမီးအတြက္ အကုသုိလ္ေတြတုိးပြားသြားလိမ့္ 
မယ္"လုိ႔အားေပးနွစ္သိမ့္စကားေျပာလုိက္ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေက်ာင္းအနီးမွာရွိတဲ့
သစ္ပင္တစ္ပင္မွာ ေနဖို႔ ေပးလုိက္ ပါတယ္။
ရဟန္းငယ္ေလးေကာ၊ နတ္သမီးေလးေကာေဒါသေတာ့ ျဖစ္လုိက္ၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ရဟန္းငယ္ေလးက
ကာယကံနဲ႔၀စီကံကုိမထိန္းလုိက္ႏုိင္ပါဘူး။နတ္သမီးေလးကကာယကံ နဲ့့၀စီကံကုိထိန္းလုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဒါသျဖစ္တာခ်င္းအတူတူ ကာယကံနဲ႔ ၀စီကံကုိ ထိန္းႏိုင္ျခင္းနဲ႔ မထိန္းႏုိင္ျခင္းကြာသားပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္ေလးက စကၠန္႔ပုိင္း ၊ မိနစ္ပုိင္း အတြင္းေလးပါ။ ကုိယ္က
ဒီစကၠန္႔ပုိင္း၊ မိနစ္ပုိင္း အတြင္းေလးကုိေကာင္းေကာင္း ထိန္းလုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ပါ။ မထိန္းလုိက္ႏုိင္ရင္ ႀကီးမားတဲ့
အျပစ္ဆုိး က်ိဳးႀကီးကုိ ရလုိက္ေတာ့တာပါ။
ဒီေနရာမွာ နည္းယူဖုိ႔ေကာင္းတာက နတ္မီးသေလးရဲ့ အျပဳအမူပါ။ နတ္သမီးေလးကျဖစ္လာတဲ့ေဒါသကုိထိန္းျပီးအားကုိးေလးစားရာျမတ္စြာဘုရားကုိသြားေလွ်ာက္တာပါ 
။သြားေလွ်ာက္တာ
အမွားမျဖစ္ေတာ့ပါဘူး ။
ကုိယ္က ဒါေလးကုိ နည္းယူျပီး ေဒါသျဖစ္လာတဲ့ အခါ ကုိယ္ေလးစားရတဲ့တရားအသိအေတာ္အတန္ရွိတဲ့ဆရာသမား၊မိဘမိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း
တစ္ဥိးဥိးဆီေျပာျပလုိက္ဖုိ႔ပါ။ဆရာမိတ္ေဆြေတြရဲ့တရားစကားေလး
တစ္ခြန္းေလာက္ ၾကားလုိက္ရရင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒါသ က ေျပသြားတာမ်ားပါတယ္။
ဒါလည္း နည္းယူရမယ့္ ေဒါသေျဖနည္းတစ္ခုပါ။ ေဒါသ ျဖစ္လာတဲ့အခါ ကုိယ္တုိင္မဆုံးျဖတ္ဘဲ ကုိယ့္ထက္
အသိဉာဏ္ အေတြ႔အႀကုံရွိတဲ့သူကုိ တုိင္ ပင္ျပီးမွ လုပ္တာက အေကာင္းဆုံးပါ။
ေဒါသျဖစ္ေနတုန္း ကုိယ့္သ
ေဘာနဲ႔ ကုိယ္ ဆုံျဖတ္ရင္ မွား တာမ်ားပါတယ္။
ဒီေတာ့ ေဒါသျဖစ္လာျပိဆုိရင္ ကုိယ္ေလးစားရသူ တစ္ဥိးဦးကုိ ရင္ဖြင့္ေျပာျပလုိက္ပါ။ ရင္ဖြင့္လုိက္၇င္ စိတ္က
ေပါ့သြားတာ မ်ားပါတယ္။
တစ္ခု သတိထားရမွာက ကုိယ္တုိင္ပင္ နည္းခံတဲ့သူက တရားအသိ အားနည္းျပီး"ကုိယ့္ကုိ ဒီလုိ ေစာကားတာျငိမ္ခံမေနနဲ႔၊ ျပန္သာ ေဆာ္ပစ္လုိက္ပါလား၊ ငါဘာကူညိရမလဲ" ဆုိျပီေျမွာက္ေပးတဲ့သူ မျဖစ္ဖုိ႔ောတ့ လုိပါတယ္။အဲဒီလုိ တရားအသိအားနည္းတဲ့
လူမ်ိဳးမ်ားသြားတုိင္ပင္မိရင္ကု
ိယ္ကမက်ဴးလြန္ခ်င္ဥိးေတာ့သူေၾကာင့္
က်ဴးလြန္ခ်င္ စိတ္ေတာင္ ျဖစ္သြား ဦးမွာပါ။
လူ သုံးမ်ိုးေတြ႔ရပါတယ္။
ေဒါသမျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့သူရယ္၊
ေဒါသျဖစ္ေပမယ့္ ကုိယ့္ျဖစ္တဲ့ ေဒါသကုိ သိျပီး ရတဲ့နည္းတစ္ခုခုနဲ႔ ပယ္ပစ္တဲ့သူရယ္၊ေဒါသျဖစ္ေပမယ့္ ကုိယ္ ေဒါသ ျဖစ္ေနမွန္း မသိဘဲ ဆက္ကာ ဆက္ကာ ျဖစ္ေနတဲ့သူ ရယ္ပါ။
တစ္ခ်ိဳ႔က ေဒါသမျဖစ္ေအင္ကုိ ေနတာပါ။ သူ့ကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္
ျပဳံးျပဳံးနဲ႔ပါ။ မ်က္မွာ ကလည္း ၾကည္လင္ေနတာပါ။ ေဒါသမျဖစ္ေတာ့ စိတ္ကၾကည္ေန၊ စိတ္ၾကည္ေနေတာ့ ရုပ္ ကပါ လုိက္ ၾကည္လင္ေနတာပါ။
တစ္ခ်ိဳ့က်ေတာ့ အလုိမရွိတဲ့ အာရုံ တစ္ခုခုကုိ ေတြ႔ျပီး
ေဒါသေတာ့ျဖစ္လုိက္တာပါပဲ။ဒါေ
ပမယ့္ကုိယ္ေဒါသျဖစ္ေန
မွန္းကုိ ခ်က္ခ်င္းသိလုိက္ပါတယ္။ သိတာနဲ႔ ပယ္လုိ႔ရ တဲ့ နည္း တစ္ ခုခုနဲ႔ပယ္ပယ္ပစ္တာပါ။ ေဒါသျဖစ္ေပမယ့္
ျဖစ္တဲ့ ေဒါသက အၾကာႀကီး တည္ မေန ေတာ့ပါဘူး။
တခိ်ဳ႔က်ေတာ့ ကုိယ္ေဒါသျဖစ္ေပမယ့္ ျဖစ္မွန္းကုိ မသိေတာ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ေဒါသကုိ ဆက္ကာ ဆက္ကာ
ျဖစ္ေနေတာ့တာပါ။ မေနႏုိင္ေတာ့တဲ့ အဆုံး မေျပာသင့္တဲ့စကားေတြ
ေျပာခ်လုိက္မိေရာ။ မလုပ္သင့္တာေတြ
လုပ္ခ်လုိက္မိေရာ၊ေနာက္ဆုံးေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ေလာကျပစ္၊ ဓမၼျပစ္ႀကီးေတြပါ က်ဴးလြန္မိသူ ျဖစ္သြားေတာ့
တာပါ။ ဒီအေျခေနမ်ိဳး ေရာက္ သြား ရင္ သိပ္ေၾကာက္ဖုိ႔ ေကာင္းတာပါ။ကုိယ္က ပါရမီအားနည္းေသးလုိ႔ ပထမ အမ်ိဳးအစားမွာ မပါေသးရင္ေတာင္ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားေတာ့ ပါေအာင္ႀကိဳးစားရမွာပါ။
ေဒါသျဖစ္လာျပီဆုိရင္ ကုိယ္ေဒါသျဖစ္ေနတာကုိ သိလုိက္ဖုိ႔ပါ။
ကုိယ္ေရွ႔မွာရွိတဲ့ ခြက္ ကေလးကုိ ထုိင္ၾကည့္ေနသလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒါသေလးကုိ စိတ္ကေလးနဲ႔ ထုိင္ၾကည့္ေနဖုိ႔ပါ။ တတ္ႏုိင္သေရြ႔
ေဒါသရဲ့ သေဘာေလးကုိ မိႏိုင္သမွ်မိေအာင္ ၾကည့္ေနလုိက္ဖုိ႔ပါ။
ေဒါသေလးက ဘယ္လုိေလးလဲ။ ဘယ္လုိေလးျဖစ္ေနတာလဲဆုိျပီး ေဒါသရဲ့ သေဘာ ေလးကုိသိေနလုိက္ဖုိ႔ပါပဲ။
ဒီေတာ့ ေဒါသျဖစ္ျဖစ္လာျပီဆုိရင္ ႏႈတ္က လည္း ေျပာလုိက္ပါဦး။
"ကုိင္း…ေဒါသေရႀကိဳက္သေလာက္ျဖစ္
စမ္း၊ငါကေတာ့မင္းကုိစုိက္ၾကည့္ေနမွာပဲ"လုိ႔ေျပာျပီးေဒါသကိုေသခ်ာသာ
စုိက္ၾကည့္ေနလုိက္ပါ။
မ်က္စိနဲ႔ၾကည့္ရမွာေတာ့မဟုတ္ပါ
ဘူး။စိိတ္နဲ႔ၾကည့္ေနရမွာပါ။ေရွ့မွာခ်ထားတဲ့ေကာ္ဖီခြက္ကေလးကုိေသခ်ာစုိက္ၾကည့္ေနရင္ ခြက္ကေလးရဲ့ သေဘာေလးကုိ သိရသလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒါသေလးက ဘယ္လုိေလးလဲ၊ဘယ္လုိသေဘာ ေလး ျဖစ္ေနတာလဲ ဆုိတာ သိေအာင္ ၾကည့္ရမွာပါ။သိစ ၾကည့္စမွာေတာ့ ေဒါသကေလးက ေပ်ာက္ဦးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ သိပါ၊ သိပါ၊
ၾကည့္ပါ ၾကည့္ပါမ်ားလာရင္ ေဒါသေလးက ေလ်ာ့ေလ်ာ့သြားတာ မ်ားပါတယ္။ လုိရင္းကေတာ့ေဒါသျဖစ္လာရင္ ေဒါသကို
ျပန္ၾကည့္ေနလုိက္ဖုိ႔ပါ။အဲဒီလုိ ေဒါသျဖစ္တာေလးကုိ သိလုိက္ တာဟာ အဆင့္ျမင့္ ၀ိပႆနာနဲ႔ ပယ္လုိက္ တာပါပဲ။
မဟာသတိပ႒ာန္သုတ္မွာ ေဒါသျဖစ္ရင္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိလုိက္ပါတဲ့ ၊
ျမတ္စြာဘုရားက ရုိးရုိးေလးပဲ ျပထားတာပါ။
က်င့္စမွာေတာ့ ခက္ေနမွာပါ။ က်င့္ပါမ်ားသြားရင္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ျပီးလြယ္သြားလိမ့္မယ္။မခက္လွတဲ့က်င့္စဥ္ေလးကုိ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၾကည့္သင့္ပါတယ္
။ က်င့္ေနတဲ့ အခ်ိန္ မွာ တစ္ဖက္ကလည္း"ငါ ျမတ္စြာဘုရားကုိအက်င့္နဲ႔ ပူေဇာ္ေနတယ္၊ငါ ျမတ္စြာဘုရားကုိအက်င့္နဲ့ပူေဇာ္ေနတယ္"လုိ႔ ႏွလုံးသြင္းေနလုိက္
ပါ။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ အက်င့္နဲ႔ ပူေဇာ္ ေနတာဆုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ့မ်က္ႏွာေတာ္ေလးကုိ ျမင္ေယာင္ျပီး ျမတ္စြာ
ဘုရားကုိ အားနာသြားျပီး ေဒါသကုိ ဆက္ျပီး မျဖစ္ရက္ေတာ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကုိယ္က ျမတ္စြာဘုရား
ကို အႏႈို္င္းမဲ့ ၾကည္ညိဳထားလုိ႔ပါ။"ေဒါသ ျဖစ္လုိက္တာနဲ႔ သိလုိက္ျပီး ျမတ္စြာဘုရားကုိ အက်င့္နဲ႔ပူေဇာ္လုိက္"၊ "ေဒါ သျဖစ္လုိက္တာနဲ့ သိလုိက္ျပိးျမတ္စြာဘုရားကုိ အက်င့္နဲံပူေဇာ္လုိက္"နဲ႔ ၾကာေလာေတာ့
ဒုတိယ အမ်ိုးအစားထဲမွာ ပါသြားပါလိမ့္မယ္။ ဆက္လက္ျပီး
က်င့္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပထမ အမ်ိဳးအစားထဲမွာေတာင္ ပါသြားေတာ့မွာပါ။
အဲဒီလုိမွ မေပ်ာက္ရင္" ငါ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္၊ ငါ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္"လုိ႔ ထပ္ကာထပ္ကာ ဆုိေနလုိက္ပါ။
တကယ္လုိ႔ ေဒါသက အင္အားသိပ္ေကာင္းေနရင္လည္း"ငါ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္၊ ငါ ေဒါသျဖစ္ေနတယ္"လုိ႔
အသံကုိ ျမွင့္ျပီး ခပ္က်ယ္က်ယ္ေလးသာ ေအာ္ဆုိေနလုိက္ပါ။ ရြတ္ဆုိရင္းနဲ႔အသိဉာဏ္ ၀င္လာတဲ့အခါေဒါသက ေလ်ာ့သြားတာ မ်ားပါတယ္။
အဓိကကေတာ့ေဒါသကုိပယ္ခ်င္တဲ့စိတ္
ရွိဖုိ႔ပါပဲ။
ပုထုဇဥ္အေလွ်ာက္ေဒါသကုိမပယ္ႏုိ
င္ေသး လုိ႔ေဒါသျဖစ္ေန
ရေသးေပမယ့္ကုိယ္ကေဒါသကုိပယ္ခ်င္
စိတ္ရွိဖုိ႔ပါပဲ။ပယ္ခ်င္စိတ္ကုိအေျခခံျပီးရြတ္ေနရင္ေလ်ာ့ေလ်ာသြားတာမ်ားပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခု သတိ ထားရမွာက ေဒါသျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကုိယ္ေဒါသ ျဖစ္ရ သူနဲ႔ဘာစကားမွ မေျပာမိ
ေအာင္ရယ္ ဘာမွ မလုပ္မိေအာင္ရယ္ အထူးသတိထားရပါမယ္။ေဒါသထြက္ေနတု
န္းေျပာလုိက္ ျပဳလုိက္ရင္ မွားသြားတာမ်ားလုိ႔ပါ။
စာထဲမွာ ဘာျဖစ္လုိ႔ ေဒါသျဖစ္ရသလဲလုိေတာ့ အနိ႒ာရုံနဲ႔ အေယာနိေသာမနသိကာရေၾကာင့္ပါတဲ့။
အနိ႒ာရုံဆုိတာ ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့ အာရုံ ကုိယ္အလုိမရွိအပ္တဲ့ အာရုံပါ။ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့အဆင္း အသံ အနံ႔ အရသာ အေတြ႔အထိ ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့ အစား အစညာကုိယ္နွစ္သက္တဲ့ ပစၥည္း၊ ကုိယ္မႏွစ္သက္ တဲ့လူ စသည္ စသည္ေတြေၾကာင့္ ေဒါသျဖစ္ရပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက အေယာနိေသာမနသိကာရ နွစ္လုံးသြင္းမွားမူေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ရ ပါတယ္။
ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့ အနိ႒ာရုံေၾကာင့္လည္း ေဒါသျဖစ္ရတာဆုိေတာ့ အနိ႒ာရုံေတြကုိမျမင္ေအာင္
မၾကားေအာင္ ၾကိဳေရွာင္ထားလုိက္ရင္လည္း ေဒါသကုိ ၾကိဳတားျပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။
စာမွာေတာ့ ေဒါသျဖစ္ရျခင္းရဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ အနိ႒ာရုံနဲ့ အေယာနိေသာမနသိ ကာရ ေၾကာင့္လုိ႔
ဆုိေပမယ့္ အေယာနိေသာမနသိကာရအဓိကက်ပါတယ္တဲ့။ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့
အနိ႒ာရုံနဲ့ေတြ႔ဦးေတာ့ ေယာနေသာမနသိကာရနဲ့ ႏွစ္လုံးသြင္း လုိက္၇င္ ေဒါသမျဖစ္ေတာ့ပါဘူးတဲ့။
ေဒါသကုိ ပယ္ခ်င္တဲ့သူက ဒီစာမွတ္ခ်က္ကေလးကုိ ေသခ်ာအာရုံျပဳထားရမွာပါ။
ႀကုံလာတဲ့ အာရုံတုိင္းကုိ ေယာနိေသာ မနသိကာရနဲ႔ နွလုံးသြင္းထားလုိက္၇င္ ေဒါသျဖစ္ႏုိင္ စရာ မရွိေတာ့ပါဘူး။
စာထဲမွာ ထပ္ျပထားတာကေတာ့ အနိ႒ာရုံကုိ တားလုိ႔မရပါဘူးတဲ့။ ဟုတ္လည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္
္နဲ႔ ေနရတာဆုိေတာ့ ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့ အနိ႒ာရုံကေတာ့ အေရွ့ အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္ ၀ဲ ယာကေန ေပၚ
ခ်င္သလုိ ေပၚေပၚေနမွာပါ။ ဘယ္လုိမွ တားလုိ႔ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေယာနေသာမနသိကာရကုိ လက္ကုိင္ထားႏုိင္မွ ကုိယ္မျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေဒါသက မျဖစ္ မွာပါ။
ဒီေတာ့ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့ အာရုံကုိ ေယာနိေသာ မနသိကာရနဲ႔ ႏွလုံးသြင္းတဲ့အေလ့ေလးကုိထပ္ကာထပ္ကာ ေလ့က်င့္ထုံထားႏုိင္ရပါမယ္။ ေလ့က်င့္စမွာေတာ့
ရခ်င္မွ ရမွာပါ။ ေလ့က်င့္ပါ မ်ားလာရင္ေတာ့ အတုိင္းအတာ
တစ္ခုအထိေတာ့ ရင့္က်က္ သြား ေတာ့မွာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္မႏွစ္သက္တဲ့ အနိ႒ာရုံေတြ႔လုိက္တာနဲ့
"ငါ ေယာနိေသာမနသိကာရနဲ႔ ေနမယ္""ငါ ေယာနိေသာမနသိကာရနဲ႔ ေနမယ္" လုိ႔ ငါးခါေျခာက္ခါေလာက္ ဆင္ျခင္ပစ္ လုိက္ပါ။ဆင္ျခင္မႈကုိ ေလွ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔။ ဆင္ျခင္ပါမ်ားရင္ အဲဒီဆင္ျခင္မႈကပဲ
ေယာနိေသာ မနသိကာရ ျဖစ္ဖုိ႔ အတြက္ ကူညီသြားပါလိမ့္မယ္။
ဇာတ္၀တၳဳေတြ ထဲမွာ ဆင္ျခင္ရင္းနဲ႔ သံေ၀ဂျဖစ္၊ အဲဒီ သံေ၀ဂကုိပဲ အေျခခံျပီး၀ိပႆနာ ဆက္ကူးသြားတာတရားထူး တရား ျမတ္ ရဖုိ႔အထိေတာင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္တာပါ။
ဒီေတာ့ ရတာ မရတာထား၊ ဆင္ျခင္ စရာရွိတာ တင္းတင္းသာ ဆင္ျခင္ေနလုိက္ပါ။ဆင္ျခင္မႈရဲ့ အက်ိဳးကုိေတာ့
ခံစား ရပါလိမ့္မယ္။
ေဒါသ ပယ္နည္းေတြကေတာ့ စာထဲမွာ အမ်ားႀကီးပါပဲ။
ဒီေတာ့ ဆင္ျခင္ နွလုံးသြင္းျပီး ပယ္တာရယ္၊ ၀ိပႆနာနဲ႔ ပယ္တာရယ္ပဲ ေရးျပလုိက္ပါတယ္။ကဲ… စာဖတ္သူ၊ ေဒါသျဖစ္လာတဲ့အခါ"ကဲ… ေဒါသ ၊ မင္းႀကိဳက္သေလာက္ ျဖစ္စမ္း၊ ငါကေတာ့ မင္းကုိေသခ်ာထုိင္ေၾကည့္ေနမွာပဲ" ဆုိျပီး ျဖစ္လာတဲ့
ေဒါသကေလးကုိ စုိက္ၾကည့္ ေနလုိက္ပါ။ ၾကည့္ပါ ၾကည့္ပါမ်ားလာရင္တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ ေဒါသနည္းသူတစ္
ေယာက္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

Monday, May 16, 2011

ဘယ္လုိအခ်စ္မ်ဳိးလည္း

 ေလာကတြင္ တစ္ဦးနွင္တစ္ဥိး ခ်စ္ခင္စုံမက္စြာခ်စ္ေနၾကတာက ဘယ္လုိအခ်စ္မ်ဳိးပါလည္းဘယ္ကဲ့သုိ ့ေသာအခ်စ္မ်ဳိးျဖစ္သင္ပါသလည္းတကယ္တမ္းေရာ ခ်စ္တက္ၾကပါရဲ ့လားထုိကဲ ့သုိအခ်စ္မ်ဳိးစုံလင္စြာရွိသည္အနက္မွ မွတ္သားသင့္သည္အခ်စ္က သံုးမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။
ပထမဆံုးအေနနဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေတြ အေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။ အခ်စ္အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳးရွိ ပါတယ္။
တဏွာေပမ လို႕ေခၚတဲ့ ခ်စ္သူအခ်စ္၊တဏွာအခ်စ္
ေဂဟႆိတေပမ လို႕ ေခၚတဲ့ မိသားစုအခ်စ္
ေမတၱာေပမ လို႕ ေခၚတဲ့ ေမတၱာအခ်စ္၊ ပါရမီ အခ်စ္
အဲဒီ့ခ်စ္ျခင္း ၃ မ်ိဳးမွာ အပူေလာင္ေစဆံုးကေတာ့ တဏွာအခ်စ္၊ ျပီးတဲ့ေနာက္ မိသားစုအခ်စ္ဟာလဲ တဏွာနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနလ်က္ပါ။
အခ်စ္ေတြ ဘယ္လိုကြာလဲ
အရိုးရွင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းခ်က္ထုတ္ပါ့မယ္။ ေမတၱာေပမနဲ႕ ခ်စ္သူတုိင္းဟာ ေမတၱာဆုိတဲ့ အေအးဓါတ္နဲ႕ အတူ ေအးျမေနပါတယ္။ တဏွာနဲ႕ ခ်စ္ျပီဆုိရင္ေတာ့ကြယ္…. သံသရာေတြရွည္ဖုိ႕ရန္ အပူဓါတ္နဲ႕ အတူ ပူေလာင္မႈေတြ ရွိရပါေတာ့တယ္။ ေဂဟႆိတ က်ျပန္ေတာ့ေရာ… သူ႕မွာ ေမတၱာဖက္သလို တဏွာနဲ႕ စြက္ ေနပါေသးတယ္။ သမီးေလးအတြက္ ပူပန္ရ၊ အေဖ့အတြက္ စိတ္ေမာရ.. အဲဒီ့လို အဲဒီ့လုိ ပူပန္မႈေတြ ေပးတတ္ ပါေသးတယ္။ ဒါေတြဟာေတာ့ အခ်စ္အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္းေပါ့ေလ..။
ကြ်န္မတုိ႕ဟာ ကာမဘံုျဖစ္တဲ့ လူ႕ေလာကမွာ က်င္လည္ရင္း အရြယ္ေရာက္သူအားလံုး ၾကံဳၾက ေတြ႕ၾကရမွာ တဏွာေပမ အခ်စ္ပါ။ ေရွာင္ခ်င္သူေတြေတာင္ ေရွာင္မရဘူးဆုိတဲ့စကားေတြ ၾကားရတာ အမ်ားၾကီးရယ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အားလံုး ေတြ႕ၾကၾကံဳၾကရမယ့္ တဏွာေပမခ်စ္ျခင္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရေအာင္။ တဏွာေပမ အခ်စ္ဆုိတဲ့အတြက္ပူပန္မႈေတြအျပည့္နဲ႕ ျဖစ္ေနမယ္ဆုိတာ သတိျပဳမိေကာင္းပါရဲ႕။ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့လူ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္တယ္ဆုိရင္ စိတ္ပူရမယ္။ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့လူ ကြယ္ရာမွာ ဘာေတြ လုပ္ေနမလဲဆုိျပီး ပူပန္ရမယ္။ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့လူ ကိုယ့္ကို ခ်စ္မွ ခ်စ္ရဲ႕လားဆုိျပီး ပူေလာင္ၾကမယ္။ (အမယ္ေလးေလး.. ေရးရင္းနဲ႕ကုိ ေၾကာက္လာျပီ…. “ပူ” ဆုိတဲ့ စကားလံုးက မလြတ္ဘူးေနာ္) ဒီအပူေတြ ကိုယ့္ကို ေလာင္ျမိဳက္မွာကုိ ၾကိဳသိေနတယ္ဆုိရင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြလဲ လုပ္နုိင္ရမွာေပါ့။
အခ်စ္ၾကီး၍ အမုန္းၾကီးသည္လား
ဆဒၵႏၱဇာတ္ေတာ္ဆုိရင္ ငယ္စဥ္တည္းက ၾကားဖူးသိဖူးၾကပါတယ္။ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၊ မဟာသုဘဒၵါ၊ စူဠသုဘဒၵါ ဆုိတာေတြဟာ ရင္းႏွီးျပီးသားေတြပါ။ စူဠသုဘဒၵါဟာ အခ်စ္ၾကီးခဲ့လို႕ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့သူ ပ်က္စီးေလာက္တဲ့အထိ မုန္းတီးခဲ့တယ္။ ဒါေတြရဲ႕ အရင္းခံဇစ္ျမစ္ တရားခံဟာ စူဠသုဘဒၵါ မဟုတ္ပါဘူး။ စူဠသုဘဒၵါရဲ႕ စိတ္မွာ ျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ ဆဒၵန္အေပၚ ထားရွိခဲ့တဲ့ တဏွာေပမ အခ်စ္ေၾကာင့္ပါ။ စူဠသုဘဒၵါကို အညွိဳးၾကီးတဲ့ မိန္းမရိုင္းၾကီးရယ္လို႕ သတ္မွတ္ၾကသူေတြလဲ ရွိသလို သနားစရာအျဖစ္ ယူဆၾကတာလဲ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ထင္ၾက ထင္ၾက.. အနွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ စူဠသုဘဒၵါရဲ႕ မခ်စ္တတ္မႈကုိသာ အဆုိးေျပာရေတာ့မွာပါပဲ။
ေတာ္ဝင္စံထား မိန္းမသား
ေလာကမွာ တဏွာေပမလဲ ပါတယ္… ေမတၱာစစ္လဲ ျဖစ္တဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးကုိ ျမင္ဖူးၾက၊ ၾကားဖူးၾကမလား။ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြ မသိရ၊ မၾကားဖူးရေသးရင္ေတာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း သိေနၾကမွာက ယေသာ္ဓရာ ေဒဝီကုိပါ။ သိဒၶတၳမင္းသား ရဲ႕ ၾကင္ယာေတာ္ မိဖုရားၾကီး ယေသာ္ဓရာ။ သားဦးေလးေမြးဖြားတဲ့ ေန႕မွာပဲ ခင္ပြန္းသည္က ေလာကီကို စြန္႕ခြာလို႕ သူမကုိပါ စြန္႕ခြာသြားတာခံခဲ့ရတဲ့ ယေသာ္ဓရာ။ အင္မတန္မွ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ပုိင္တဲ့ ယေသာ္ဓရာ။ နုစဥ္ဘဝ ပါရမီေတြ ျဖည့္ခ်ိန္မွာ သူမရဲ႕ ေမတၱာမွာ တဏွာေပမ မပါဘူးလို႕လဲ ျငင္းလို႕ မရသလို တဏွာေပမ အခ်စ္ၾကီးပါလို႕ ေျပာလုိ႕ မရနုိင္တဲ့ ေမတၱာမ်ိဳးပါ။ ပါရမီျဖည့္ဘက္တေယာက္ ပီသစြာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ အေပၚမွာ ခ်စ္ျမတ္နုိးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္ရဲ႕ ပါရမီျဖည့္ဆည္းမႈေတြအတြက္ မျငီးမျငဴ ပါရမီျဖည့္ဘက္အျဖစ္ ရွိခဲ့တဲ့ ယေသာ္ဓရာဟာ မိန္းမသား အားလံုး စံထားစရာ မိန္းမတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျငင္းခ်င္ဦးမလား ျမင္မိပါတယ္။ ပါရမီရင့္က်က္တဲ့ ယေသာ္ဓရာမုိ႕ ဒီလို ပါရမီေတြ ျဖည့္ဆည္းနုိင္ခဲ့တယ္လို႕ ေျပာၾကမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သုမိတၱာဘဝမွာ စတင္ခဲ့တုန္းက ယေသာ္ဓရာဟာ ပါရမီ နုငယ္ပါေသးတယ္။ ပုထုဇဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ ဟိုးအရင္ ဘဝအစတည္းက ပါရမီအနုအရင့္ဆုိျပီး ေမြးလာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိကုိယ္တုိင္ ျဖည့္က်င့္မႈသည္သာ အဓိကပါ။ တဘဝျပီး တဘဝ ပါရမီေတြ ျဖည့္ဆည္းခဲ့လို႕သာ ေနာက္ဘဝ ေနာက္ဘဝေတြမွာ ပါရမီ ရင့္တယ္ဆုိျပီး ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယေသာ္ဓရာကို စံထားလို႕ ပါရမီျဖည့္လိုၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ငါ ပါရမီနုေသးတယ္လို႕ ဆုိတာထက္ ငါအခုကစျပီး ပါရမီျဖည့္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္ထားေလးေတြ ထားရွိသင့္ပါျပီ။ (မိမိကိုယ္တုိင္လဲ သတိ အတန္တန္ ေပးရပါမည္)
ေယာက်္ားသားမ်ား အေလးထားစရာ
ေတာ္ဝင္စံထား မိန္းမသားေတြ ရွိရံုမွ်နဲ႕လဲ ေမတၱာစစ္စစ္ၾကီးေတြ အရွည္တည္တံ့နုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ယေသာ္ဓရာကေတာ့ တကယ့္ကုိ အျမင့္ျမတ္ဆံုး၊ အသာလြန္ဆံုးေသာ မဟာလူသား ျဖစ္လာမယ့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေလာင္းလ်ာကုိ ပါရမီျဖည့္ခဲ့ရတာမုိ႕ စံထားစရာ မိန္းမသားျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ မိန္းမေတြသာ ျမင့္ျမတ္ျပီး ေယာက်္ား ေတြကေတာ့ ေနခ်င္သလို ေန၊ ရႈပ္ေပြေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒီ့မိန္းမေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ ပါရမီျဖည့္တယ္ ဆုိတဲ့အရာကို ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေယာက်္ားေတြအေနနဲ႕လဲ အေလးအနက္ျပဳစရာေတြ ရွိေန ျပန္ပါတယ္။ အေပ်ာ္အပါးေတြကို တတ္အားသေရြ႕ ေလွ်ာ့ရပါမယ္။ သစၥာရွိရပါမယ္။ လက္ရွိကာလဟာ သာသနာတြင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ သာသနာတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဒါန၊ သီလ နဲ႕ ဘာဝနာတရားကုိ စြဲျမဲရပါမယ္။ ဗုဒၶအဆံုးအမအတုိင္း လိုက္နာေနထုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ရပါမယ္။
မိန္းမသားတုိ႕ တာဝန္သိဖုိ႕
လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြတဲ့။ လူေတြ အမ်ားၾကီးဆီကို လိုက္မေျပာလိုပါဘူး။ မိမိကိုယ္ကုိ မိမိစိတ္ကိုပင္ ျပန္ဆန္းစစ္မယ္ဆုိရင္ စိတ္ကေလးေတြဟာ စကၠန္႕ပုိင္းေလးအတြင္းမွာ ျဖစ္ျပီးပ်က္ပ်က္သြားတဲ့ စိတ္ကေလး ေတြ၊ ဝင္လာတတ္တဲ့ ေလာဘေတြ၊ ေဒါသေတြ၊ အဲဒီ့ေလာဘ၊ေဒါသေတြကို သတိျပဳလိုက္တဲ့စိတ္၊ သတိမျပဳ လိုက္မိတဲ့စိတ္.. ကုိယ့္စိတ္ေတာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတဲ့ ကြ်န္မတို႕ ကာမဘံုသားေတြအတြက္ အားကိုးအားထား ရာဟာ “သတိ” တခုပါပဲ။ သတိရွိရင္ ရွိသေလာက္ ဆင္ျခင္နိုင္မွာျဖစ္ျပီး သတိမရွိရင္ မရွိသေလာက္ အမွားမ်ားပါလိမ့္မယ္။
တဏွာေပမနဲ႕ ယွဥ္တဲ့ ခ်စ္ျခင္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အိမ္ေထာင္မႈဆုိတာ ရွိလာမွာပါ။ အိမ္ေထာင္မႈမတုိင္ ခင္မွာလဲ တဦးနဲ႕တဦး ခ်စ္ျမတ္နုိးမႈနဲ႕ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္ၾကဦးမယ္။ ေယာက်္ားသားေတြဟာ တရားမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္နုိင္တဲ့ ေယာက်္ားသားမ်ား တနည္း တရားကို သိနားလည္ေသာ ေယာက်္ားသားမ်ား ရွိမွာ ျဖစ္သလို အျခားအရာေတြမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္တဲ့ ေယာက်္ားေတြလဲ ရွိမွာပါ။ တရားမွာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနတဲ့ ေယာက်္ားသားမ်ား အတြက္ေတာ့ ခ်စ္သူ သုိ႕မဟုတ္ ဇနီးသည္မ်ားဟာ သူတုိ႕ျပဳတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြမွာ ပါရမီျဖည့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္သလို အကယ္၍မ်ား ခ်စ္သူ သုိ႕မဟုတ္ ခင္ပြန္းဟာ ကိေလသာ မ်ားဖြယ္ အရာေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနမယ္ဆုိရင္ မိန္းမသားတေယာက္အေနနဲ႕ အသိေပးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အမ်ား အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕ လူမႈေရးအရ ဆက္ဆံ ရတာမ်ိဳး (ဥပမာ အေသာက္အစားကိစၥအမ်ားစု) ျဖစ္လာမယ္ဆုိရင္ေရာ.. ဆုိျပီး ရွိလာနုိင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အကုသိုလ္ျဖစ္နုိင္တဲ့ကိစၥဆုိ တားရမယ္။ ကုသိုလ္ျဖစ္နုိင္တဲ့ကိစၥကို အားေပးရပါမယ္။ ဥပမာ ဆုိရရင္.. အလွဴအတန္းကိစၥ ကုိယ့္ခ်စ္သူ ကိုယ့္ခင္ပြန္းက လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္… ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိေနၾကသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေနၾကသည္ျဖစ္ေစ… မိန္းမသားမ်ားက နားလည္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ အားေပးမႈ ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ မုဒိတာပြားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ဘဲ.. အဲဒီ့ ကုသိုလ္ျပဳမႈေတြကို သဝန္တုိမႈ ဆုိတဲ့ စိတ္နဲ႕ တားဆီးမယ္ဆုိရင္ မိမိဟာ တာဝန္မေက်တဲ့၊ ပါရမီျဖည့္ရာ မေရာက္တဲ့ မိန္းမသား တဦးျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးအေနနဲ႕ကေတာ့ အေပ်ာ္အပါးအတြက္၊ အေသာက္အစားအတြက္ အခ်ိန္ေပးတဲ့ခင္ပြန္း သုိ႕မဟုတ္ ခ်စ္သူကုိေတာ့ မိန္းမသားမ်ားမွာ ဆံုးမရန္၊ သတိေပးရန္ တာဝန္အျပည့္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဲဒီ့ အေပ်ာ္အပါး အေသာက္အစားဟာ စိတ္ကို ညစ္ႏြမ္းေစမႈလို႕ ေခၚတဲ့ ကိေလသာတုိးပြားေစမႈကို အားေပးေနလို႕ပါပဲ။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိန္းမသားမ်ား ရဲ႕ တာဝန္ဟာ ကုသိုလ္ျပဳမႈေတြကို နားလည္ေပးရမယ္၊ အားေပးရမယ္၊ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ္။ အကုသိုလ္ျပဳမႈေတြကို တားဆီးရမယ္၊ ဟန္႕တားရမယ္။ ဒါ အဓိက တာဝန္ပါ။ အယူမွားေနတဲ့ သူကုိ အယူမွန္ သည္အထိ ျပဳျပင္ေပးခဲ့တဲ့ ဝိသာခါလို စူဠသုဘဒၵါလို (အနာတပိဏ္သမီး) အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးေတြကုိ အတုယူ စံျပထားရပါမယ္။

Saturday, May 14, 2011

သာသနာအတြက္ေတာင္းပန္ျခင္္း

 ျမတ္စြာဘုရားရွင္ပြင့္ထြန္းေပၚျပီးမၾကာေသးခင္ကာလမွာသာသနာ့အတြက္ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားခဲေသာစကား
ရပ္မ်ားကုိ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္မ်ားမွတ္သားေစ...နာယူေစလုိေသာေစတနာဆႏၵ ျဖင္ ့ ျဗဟၼာၾကီးမ်ားေလွ်ာက္ထားပုံ
က သာသနာအတြက္ ေက်းဇူးမ်ားလွပါသည္။  ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္.....
''ငါသိအပ္ၿပီးေသာ ဤတရားကား နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ သိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ တကၠီပုဂၢဳိလ္တို႔၏ က်က္စားရာမဟုတ္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္၏။ ဤသတၱဝါမ်ားကား ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေသာ ဤသတၱဝါမ်ားသည္ အက်ဳိးတရားတို႔၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ျပဳျပင္မႈအားလုံး၏ ၿငိမ္းရာ ဥပဓိ၁အားလုံးကို ပယ္စြန္႔ရာ တဏွာ၏ကုန္ရာ ရာဂ၏ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာ ျဖစ္ေသာ ဤ (နိဗၺာန္) တရားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ ငါသည္လည္း တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ သူတစ္ပါးတို႔သည္လည္း ငါ၏ တရားကို မသိနား မလည္ႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထို (တရားေဟာျခင္း) သည္ ငါ့အား ပင္ပန္း႐ုံသာ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကိုယ္ (ငါ) ညႇဥ္းဆဲျခင္းသာ ျဖစ္ရာ၏''ဟု စိတ္အၾကံျဖစ္ေတာ္မူ၏)။
ထို႔ျပင္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤဂါထာတို႔သည္လည္း ေရွးက မၾကားဖူးဘဲ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္၌ ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏-
'ငါသည္ ခဲယဥ္းစြာ က်င့္သျဖင့္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားကို ယခုအခါ ေဟာျပျခင္းငွါ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ရာဂ ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ သူတို႔သည္ ဤတရားကို လြယ္ကူစြာ သိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။
အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ အမိုက္တိုက္သည္ ဖုံးလႊမ္းအပ္သည္ ျဖစ္၍ ရာဂတပ္စြဲေနေသာ သူတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ အဏုျမဴသဖြယ္ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ (သံသရာ) အဆန္ တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်'ဟု (စိတ္ေတာ္၌ ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏)။
ဤသို႔ ဆင္ျခင္ေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ႏွလုံးေတာ္သည္ တရားေဟာရန္ ၫြတ္ေတာ္မမူဘဲေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနရန္ ၫြတ္ေတာ္မူ၏။
၈။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္ သိ၍ သဟမၸတိ ျဗဟၼာအား- ''အခ်င္းတို႔ ေလာကသည္ ပ်က္စီးေတာ့မည္တကား၊ အခ်င္းတို႔ ေလာကသည္ ပ်က္စီးေတာ့ မည္တကား၊ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလုံးစုံေသာတရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ႏွလုံးေတာ္သည္ တရားေဟာရန္ ၫြတ္ေတာ္မမူဘဲေၾကာင့္ၾက့မဲ့ေနရန္ ၫြတ္ေတာ္မူတုံဘိ၏''ဟု အၾကံျဖစ္ေပၚေလ၏။
ထို႔ေနာက္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးထားေသာ လက္႐ုံးကို ဆန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ထားေသာ လက္႐ုံးကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျဗဟၼာ့ဘုံမွ ကြယ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားေပၚလာ၏။ ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ အေပၚ႐ုံကို ပခုံးတစ္ဖက္၌ တင္၍ လက္ယာဒူးကို ေျမ၌ ေထာက္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ လက္အုပ္ခ်ီၿပီးလွ်င္-
''ျမတ္စြာဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ (ထိုသတၱဝါတို႔သည္) တရားကို မနာရေသာေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးေနပါကုန္၏၊ တရားကို သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕''ဟု ေလွ်ာက္၏။
သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ ထိုမွတစ္ပါး ဤစကားကိုလည္း ေလွ်ာက္ျပန္၏- ''ေရွးအခါ မဂဓတိုင္းတို႔၌ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကးရွိသူ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔ ၾကံဆအပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာအယူတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္၏ တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အညစ္အေၾကး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဘာဝႏွင့္အေလ်ာ္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားကို (သတၱဝါအမ်ား) နာၾကားၾကပါေစကုန္ေလာ့။
ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာ့ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထက္ဝန္းက်င္ (ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္) မ်က္စိ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာင္ ထိပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္ဝန္းက်င္ လူအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ စိုးရိမ္ပူေဆြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ပညာ (ဓမၼ)ျဖင့္ ၿပီးေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းတို႔ ႏွိပ္စက္အပ္သျဖင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈ႕ ေတာ္မူပါေလာ့။
ရဲရင့္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေအာင္ပြဲယင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား ထေတာ္မူပါေလာ့။ ယာဥ္မွဴးႏွင့္တူေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ (ကိေလသာ) ေႂကြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေလာက၌ လွည့္လည္ေတာ္မူပါေလာ့။ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (တရားကို) သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕''ဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဟမၸတိျဗဟၼာအား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-
''ျဗဟၼာ ငါ့အားလည္း ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏။ 'ငါသိအပ္ၿပီးေသာ ဤတရားကား နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ သိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ တကၠီပုဂၢဳိလ္တို႔၏ က်က္စားရာ မဟုတ္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္၏။ ဤသတၱဝါမ်ားကား ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ အလြန္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေသာ ဤသတၱဝါမ်ားသည္ အက်ဳိးတရားတို႔၏ အေၾကာင္း တရားျဖစ္ေသာ ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားကို ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ျပဳျပင္မႈအားလုံး၏ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံးကို ပယ္စြန္႔ရာ တဏွာ၏ကုန္ရာ ရာဂ၏ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ ဤ (နိဗၺာန္) တရားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ ငါသည္ တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ သူတစ္ပါးတို႔သည္လည္း ငါ၏ တရားကို မသိနားမလည္ႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထို (တရားေဟာျခင္း) သည္ ငါ့အား ပင္ပန္း႐ုံသာ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကိုယ္ (ငါ) ညႇဥ္းဆဲျခင္းသာ ျဖစ္ရာ၏ '၊ ဤသို႔ (အၾကံျဖစ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏) ''။
ျဗဟၼာ ထို႔ျပင္ အလြန္အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤဂါထာတို႔သည္လည္း ေရွးကမၾကားဖူးဘဲ ငါ၏ (စိတ္ ထဲ၌) ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏-
'ငါသည္ ခဲယဥ္းစြာ က်င့္သျဖင့္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားကို ယခုအခါ ေဟာျပျခင္းငွါ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ရာဂ ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ သူတို႔သည္ ဤတရားကို လြယ္ကူစြာ သိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်၊ အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ အမိုက္တိုက္သည္ ဖုံးလႊမ္းအပ္သည္ ျဖစ္၍ ရာဂတပ္စြဲေနေသာ သူတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ အဏုျမဴသဖြယ္ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ (သံသရာ) အဆန္ တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်ဟု (ငါ၏ စိတ္ထဲ၌ ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏)။
ျဗဟၼာ ဤသို႔ ဆင္ျခင္စဥ္ ငါ၏စိတ္ႏွလုံးသည္ တရားေဟာရန္ မၫြတ္ဘဲ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနရန္ ၫြတ္ခဲ့၏''ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
ႏွစ္ၾကိမ္ေျမာက္လည္း သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ''ျမတ္စြာဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ (ထိုသတၱဝါတို႔သည္) တရားကို မနာရေသာေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးေနပါကုန္၏၊ တရားကို သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕''ဟု ေလွ်ာက္၏။ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ ထိုမွတစ္ပါး ဤစကားကို ေလွ်ာက္ျပန္၏-
''ေရွးအခါ မဂဓတိုင္းတို႔၌ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကး႐ိွသူ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔ ၾကံဆအပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာအယူတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္၏ တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အညစ္အေၾကး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဘာဝႏွင့္အေလ်ာ္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားကို (သတၱဝါအမ်ား) နာၾကားၾကပါေစကုန္ေလာ့။
ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာ့ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထက္ဝန္းက်င္ (ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္) မ်က္စိရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာင္ထိပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္ဝန္းက်င္ လူအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ စိုးရိမ္ပူေဆြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ပညာ (ဓမၼ)ျဖင့္ ၿပီးေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းတို႔ ႏွိပ္စက္အပ္သျဖင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကည့္ ႐ႈေတာ္မူပါေလာ့။
ရဲရင့္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေအာင္ပြဲယင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထေတာ္မူပါေလာ့၊ ယာဥ္မွဴးႏွင့္ တူေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ (ကိေလသာ) ေႂကြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေလာက၌ လွည့္လည္ေတာ္မူပါေလာ့။ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (တရားကို) သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕''ဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဟမၸတိျဗဟၼာအား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ''ျဗဟၼာ စင္စစ္ ငါ့အားလည္း ဤသို႔ေသာ အၾကံ ျဖစ္ဖူး၏။ 'ငါသိအပ္ၿပီးေသာ ဤတရားကား နက္နဲ၏၊ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ သိႏိုင္ခဲ၏၊ ၿငိမ္သက္၏၊ မြန္ျမတ္၏၊ တကၠီပုဂၢဳိလ္တို႔၏ က်က္စားရာ မဟုတ္၊ သိမ္ေမြ႕၏၊ ပညာရွိတို႔သာ သိႏိုင္၏။ ဤသတၱဝါမ်ားကား ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ကုန္၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ အလြန္ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေသာ ဤသတၱဝါမ်ားကား အက်ဳိးတရားတို႔၏ အေၾကာင္း တရားျဖစ္ေသာ ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို ျမင္ႏိုင္ခဲ၏၊ ျပဳျပင္မႈအားလုံး၏ ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလုံး ကို ပယ္စြန္႔ရာ တဏွာ၏ကုန္ရာ ရာဂ၏ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ၿငိမ္းရာျဖစ္ေသာ ဤ (နိဗၺာန္) တရားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ ငါသည္လည္း တရားကို ေဟာျငားအံ့၊ သူတစ္ပါးတို႔သည္လည္း ငါ၏ တရားကို မသိနားမလည္ႏိုင္ကုန္ျငားအံ့၊ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ထို (တရားေဟာျခင္းသည္) ငါ့အား ပင္ပန္း ႐ုံသာ ျဖစ္ရာ၏၊ ငါ့ကိုယ္ (ငါ) ညႇဥ္းဆဲျခင္းသာ ျဖစ္ရာ၏''ဟု အၾကံျဖစ္ဖူး၏)။
ျဗဟၼာ ထို႔ျပင္ အလြန္အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဤဂါထာတို႔သည္လည္း ေရွးက မၾကားဖူးဘဲ ငါ၏့ (စိတ္ထဲ၌) ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏- ''ငါသည္ ခဲယဥ္းစြာ က်င့္သျဖင့္ သိအပ္ၿပီးေသာ တရားကို ယခုအခါ ေဟာျပျခင္းငွါ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်၊ ရာဂ ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ သူတို႔သည္ ဤတရားကို လြယ္ကူစြာ သိႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။
အဝိဇၨာတည္းဟူေသာ အမိုက္တိုက္သည္ ဖုံးလႊမ္းအပ္သည္ ျဖစ္၍ ရာဂတပ္စြဲေနေသာ သူတို႔သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ အဏုျမဴသဖြယ္ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ (သံသရာ) အဆန္ တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်''ဟု (စိတ္ထဲ၌ ထင္ေပၚလာျပန္ကုန္၏)။
ျဗဟၼာ ဤသို႔ဆင္ျခင္စဥ္ ငါ၏ စိတ္ႏွလုံးသည္ တရားေဟာရန္ မၫြတ္ဘဲေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနရန္သာ ၫြတ္ခဲ့၏''ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။
သုံးႀကိမ္ေျမာက္လည္း သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား- ''ျမတ္စြာဘုရား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရွိပါကုန္၏၊ (ထိုသတၱဝါတို႔သည္) တရားကို မနာရေသာေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးေနပါကုန္၏၊ တရားကို သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕''ဟု ေလွ်ာက္၏။
သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ ထိုမွတစ္ပါး ဤစကားကိုလည္း ေလွ်ာက္ ျပန္၏- ''ေရွးအခါ မဂဓတိုင္းတို႔၌ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကးရွိသူ ဂိုဏ္းဆရာႀကီးတို႔ ၾကံဆအပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ မိစၧာအယူတရားသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္၏ တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ေတာ္မူပါေလာ့၊ အညစ္အေၾကး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဘာဝႏွင့္အေလ်ာ္ သိေတာ္မူအပ္ေသာ (သစၥာေလးပါး) တရားကို (သတၱဝါအမ်ား) နာၾကားၾကပါေစကုန္ေလာ့။
ေကာင္းျမတ္ေသာ ပညာ့ရွင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထက္ဝန္းက်င္ (ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္) မ်က္စိရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာင္ထိပ္၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ထက္ဝန္းက်င္ လူအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ စိုးရိမ္ပူေဆြးကင္းေဝးေတာ္မူေသာ အသွ်င္ဘုရားသည္ ပညာ (ဓမၼ)ျဖင့္ ၿပီးေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္ေတာ္မူ၍ ပဋိသေႏၶေနျခင္း အိုျခင္းတို႔ ႏွိပ္စက္ အပ္သျဖင့္ စိုးရိမ္ပူေဆြးျခင္းသို႔ သက္ဆင္းက်ေရာက္ေနေသာ သတၱဝါအေပါင္းကို ၾကည့္႐ႈေတာ္မူပါေလာ့။
ရဲရင့္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေအာင္ပြဲယင္ေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ ထေတာ္မူပါေလာ့။ ယာဥ္မွဴးႏွင့္ တူေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၊ (ကိေလသာ) ေႂကြး ကင္းေဝးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေလာက၌ လွည့္လည္ေတာ္မူပါေလာ့။ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့။ (တရားကို) သိသူတို႔သည္ ရွိပါကုန္လတၱံ႕''ဟု (ေလွ်ာက္ျပန္၏)။
၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျဗဟၼာ၏ ေတာင္းပန္ျခင္းကို အသိအမွတ္ ျပဳဳၿပီးလွ်င္ သတၱဝါတို႔၌ သနားျခင္းကိုလည္း အေၾကာင္းျပဳ၍ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္၂ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးသူ၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴမ်ားျပားသူ၊ ဣေႁႏၵရင့္က်က္ၿပီးသူ ဣေႁႏၵႏုေသးေသာသူ၊ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ မေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ၃၊ သိေစရန္ လြယ္ကူသူ သိေစရန္ ခက္ခဲသူ၊ တမလြန္ ေလာက အျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု ႐ႈလ်က္ ေနေလ့ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တမလြန္ေလာက အျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု ႐ႈလ်က္ ေနေလ့မရွိသူအခ်ဳိ႕တို႔ကို ျမင္ေတာ္မူ၏၊ ဥပမာေသာ္ကား ဥပၸလၾကာ၄ေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း၊ ပု႑ရိက္ၾကာေတာ၌လည္းေကာင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရမွ မေပၚထြက္ေသးကုန္၊ ေရထဲ၌ ျမဳပ္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ၾကာတို႔သည္ ေရ၌့ေပါက္ကုန္၏။ ေရ၌ ႀကီးပြါးကုန္၏၊ ေရႏွင့္အညီ တည္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ဥပၸလၾကာ ပဒုမၼာၾကာ ပု႑ရိက္ ၾကာတို႔သည္ ေရ၌ ေပါက္ကုန္၏၊ ေရ၌ ႀကီးပြားကုန္၏၊ ေရေပၚသို႔ တက္၍ တည္ကုန္၏၊ ေရႏွင့္ မလိမ္းကပ္ကုန္၊ ဤ အတူသာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗုဒၶစကၡဳျဖင့္ ေလာကကို ၾကည့္ေတာ္မူလတ္ေသာ္ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴနည္းပါးသူ၊ (ပညာ) မ်က္စိ၌ (ကိေလသာ) ျမဴမ်ားျပားသူ၊ ဣေႁႏၵရင့္က်က္ၿပီးသူ ဣေႁႏၵ ႏုေသးသူ၊ ေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ မေကာင္းေသာ အျခင္းအရာရွိသူ၊ သိေစရန္ လြယ္ကူသူ၊ သိေစရန္ ခက္ခဲသူ၊ တမလြန္ေလာက အျပစ္တို႔ကို ေဘးဟု ႐ႈေလ့ရွိသူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တမလြန္ေလာက အျပစ္ တို႔ကို ေဘးဟု မ႐ႈဘဲ ေနေလ့ရွိသူ အခ်ဳိ႕တို႔ကို ျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သဟမၸတိျဗဟၼာအား-
'' ျဗဟၼာ ေလ့လာၿပီးေသာ တရားျမတ္ကို ပင္ပန္း႐ုံသာဟု အမွတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ လူတို႔အား မေဟာခဲ့ၿပီ (မေဟာဘဲ ေနရန္ အၾကံ ျဖစ္ခဲ့ၿပီ)၊ ပညာတည္းဟူေသာ နားႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သူတို႔သည္ ယုံၾကည္ျခင္း (သဒၶါတရား) ကို ေစလႊတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုသူတို႔အတြက္ နိဗၺာန္တံခါးကို ငါဖြင့္အပ္ၿပီ''ဟု ဂါထာျဖင့္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။
ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ''ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားေဟာရန္ ငါ့အား ခြင့္ျပဳေတာ္မူၿပီ''ဟု (သိသျဖင့္) ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ အ႐ိုအေသျပဳၿပီးလွ်င္ ထိုေနရာ၌ပင္ ကြယ္သြားေလ၏။ ျဗဟၼာေတာင္းပန္ျခင္း ၿပီး၏။
------

Wednesday, May 11, 2011

ငိုပြဲေပါင္း မ်ားစြာေၾကာင့္

ငိုပြဲေပါင္း မ်ားစြာေၾကာင့္
စိုရႊဲခဲ့ရတဲ့ မ်က္ရည္ေတြမနည္းေတာ့။
မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ေသပြဲေတြေၾကာင့္
အေနခက္ ေၾကကြဲရေပါင္းလည္း မ်ားလွၿပီ။
သူနဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့ရလို႔
အပူနဲ႔ ၀မ္းနည္းရေပါင္းလည္း အသေခၤ်မက။
ေအာ္…
အာသာမေျပ
ဒီ တဏွာေတြ ငါဖက္လို႔
ကမၻာအေထြေထြ ပတ္ခဲ့ရေပါင္းလည္း မေရမတြက္ႏိုင္။
စဥ္းစားပါရေစ…
ဆင္ျခင္ပါရေစ…
သံုးသပ္ပါရေစ…
ဆံုးျဖတ္ပါရေစ…။
ဒါေတြကိုသိရက္နဲ႔
ဘာအတြက္ ငါ့ကိုယ္ငါညႇာေနတာလဲ
ဘာေၾကာင့္မ်ား ငါ့ကိုယ္ငါညာေနတာလဲ။
ဒီ့ထက္ပိုကာ ဆက္ညႇာေနရင္
ေရွ႕ဆက္ကာသာ ဆက္ညာေနရင္
ငိုပြဲေတြဆက္
ကိေလသာေၾကြးေတြထပ္လို႔
ခႏၶာနဲ႔ရင္းကာ
ဆပ္ျခင္းသာ ရွိေတာ့မွာပါလား…။


သို႔အတြက္ေၾကာင့္… သို႔အတြက္ေၾကာင့္…

Monday, May 9, 2011

ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္

တရားအားထုတ္သူတို ့၏ဦးေႏွာက္သည္ တရားအားမထုတ္သူတုိ့၏ ဦးေႏွာက္ထက္ ပိုမုိ ၾကီးထြားဖြံၿဖိဳးသည္။
တရားအားထုတ္္ၿခင္းသည္ လူ့ဦးေႏွာက္၏ အရြယ္အစား၊ တည္ေဆာက္ပံုကို ေၿပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း.....
ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ေယးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မန္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္ သုေတသနမ်ားမွ ေဖာ္ထုပ္ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။
လူၾကီးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အရြယ္ ၾကီးထြားႏွဳန္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ ၾကီးထြားႏွဳန္းထက္ ပိုမိုထင္ရွားသည္။
က်မတို့၏ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ တရားအားထုတ္္ၿခင္းၿဖင့္
ဦးေႏွာက္၏ ခံစားမွဳ့ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၿဖစ္ေစေသာ ဧရိယာေနရာတုိ့္၌
တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးလာႏုိင္ေၾကာင္း ဟားဗက္ေဆးတကၠသိုလ္၏ သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္းေဆာင္ ဆာရာလာဇာ က ေၿပာခဲ့သည္။
သူမ၏ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားသည္ တၿခားေသာ သက္ေသၿပခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနသည္။
တူရိယာပညာရွင္၏ ဦးေႏွာက္သည္ ေတးဂီတဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ ဧရိယာေနရာ၌ ပိုမုိၾကီးထြားေလ့ရွိသည္။
ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့က်င့္ၿခင္းၿဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူတစ္ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္တည္ေဆာက္ပံုုကို ေၿပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ပံုမွန္ တရားထိုင္ေလ့ရွိေသာ ေယာဂီအေယာက္၂၀ တုိ့၏ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan) ႏွင့္
လုံးဝ တရားအားမထုတ္္ဘူးေသာ သာမာန္လူ ၁၅ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan)မ်ားကို ႏွုိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။
ေယာဂီေလးဦးသည္ တရားသမားမ်ား(သို့)ေယာဂ ေလ့က်င့္သူမ်ားၿဖစ္သည္။
ထုိအေယာက္၂၀ အားလံုးမွာ ေတာရေဆာက္တည္ၿပီး ကမၼဌာန္းတရားပြားမ်ားေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား မဟုတ္ပါ။
က်န္၁၆ေယာက္မွာ ေရွ့ေန၊သတင္းသမားႏွင့္ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
အစမ္းသပ္ခံသူမ်ား အားလံုးသည္ လူၿဖဴလူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan) မ်ားကို ရယူေနစဥ္ ေယာဂီမ်ားအားလံုးမွာ တရားအားထုတ္ေနၾကၿပီး
တရား မထိုင္ဖူးသည့္ သာမာန္လူမ်ားအားလံုးမွာ မိမိတုိ ့ႏွစ္သက္ရာက ိုေတြးေတာေနခဲ့ၾကသည္။

ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံ၏ အေတြးမ်ား(thoughts) ထက္
ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံမ်ားကို အာရုံၿပဳၿခင္း(attention) ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု လာဇာကရွင္းၿပသည္။
ဥပမာ အသံတစ္သံၾကားတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ (အသံအေၾကာင္းမစဥ္းစားခင္) အရင္နားေထာင္တတ္ၾကသည္။
ေခ်ာ္လဲတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ နာက်င္တာကို ခ်က္ခ်င္း သတိၿပဳမိပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္စြာ တရားအားထုတ္ႏုိင္သည့္ ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ ေတြးေတာစိတ္ကူးယဥ္ေနေလ့ မရွိပါ။

အစမ္းသပ္ခံ ေယာဂီမ်ားသည္ ေန ့စဥ္ မိနစ္၄၀ ခန့္ တရားထိုင္ေလ့ရွိသည္။
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တရားအားထုတ္ထားေသာ ေယာဂီမွ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အားထုတ္ဖူးေသာ ေယာဂီမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။
ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္၏ ႏွစ္ၿမဳတ္ထားႏုိင္စြမ္းကို အသက္ရူႏွဳန္း မည္မွ်ေႏွးသြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ တိုင္းတာပါသည္။
ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္ကို စူးစုိက္နစ္ထားႏုိင္ေၾကာင္းကို ေယာဂီတို့၏ ဦးေႏွာက္၌ ၾကီးမားတဲ့ေၿပာင္းလဲမူေတြက သက္ေသၿပခဲ့သည္။
ဦးေႏွာက္၏ တည္ေဆာက္ပံု ( Brain Structure ) ေၿပာင္းလဲမူသည္ တရားဘာဝနာအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက လာဇာ စတင္ တရားအားထုတ္ခဲ့သည္။ တပတ္လွ်င္ သံုးခါ တရားအားထုတ္ၿဖစ္သည္။
အစကေတာ့ ဘာမွ် သိပ္နားမလည္ခဲ့ပါ။ စိတ္ပင္ပန္းမွဳေတြ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့နည္းလာတယ္၊ပိုမိုရွင္းလင္းၿပတ္သားတဲ့ စိတ္ကူးေကာင္းေတြရလာသည္္၊
ခက္ခဲတဲ့အၾကပ္အတည္းေတြၾကားမွာ အာရုံစူးစိုက္ႏွဳိင္စြမ္း ၿမင့္မားလာတယ္ လို ့ လာဇာ က ရွင္းၿပခဲ့သည္။

ဗရမ္းဗတာ အေတြးမ်ားကို တားၿမစ္ၿခင္း (Controlling random thoughts )

ဝိပႆနာဘာဝနာကို အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး အားထုတ္နဳိင္ပါသည္။
အားထုတ္ေနၾက ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ ဗရမ္းဗတာအေတြးေတြ ေခါင္းထဲကိုဝင္လာၿပီဆိုတာႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္းသတိထားမိပါသည္။
အေရးၾကီးတဲ့ deadline ေတြ လြဲေခ်ာ္သြားရေတ့ာမည့္အခါ၊
အလုပ္ရွင္(သို့)မန္ေနဂ်ာက မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္မူေတြကို မၾကိဳက္သည့္အခါေတြမွာ လူေတြကအလြန္စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလူေတြဟာ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မူေတြႏွင့္ ေၿခာက္ၿခားရူးသြတ္ေစၿပီး မိမိရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းသြားေစသည္။
အဲဒီ စိုးရိမ ္ပူပန္မူေတြအစား လက္ရွိပစၥဳပန္မွာ အခုဘာလုပ္သင့္သလဲ၊ဘာၿဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာေတြ အာရုံစုိက္မိရင္ ပူပန္မူ ေၿဖေပ်ာက္သြားတတ္သည္။
ထိုအခိုက္၌ ေရွာေရွာရုူရူ အလုပ္ေတြၿပီးသြားတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း လာဇာ က ေၿပာခဲ့သည္။


ဦးေႏွာက္ၾကီးထြားလာတဲ့ ပမာဏက တစ္လက္မရဲ့ တစ္ေထာင္ပ ံု၄ပံု မွ ၈ပံုအတြင္းရွိပါတယ္။
တစ္လက္မ၏ တစ္ေထာင္ပံု ၄ပံု မွ ၈ပံုခန့္အထိ ၾကီးထြားလာသည့္ ဦးေႏွာက္ပမာဏသည္
ေယာဂီတစ္ေယာက္ရဲ့ တသက္တာအတြင္း တရားထုိင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္စုစုေပါင္းႏွင့္ တိုက္ရုိက္အခ်ိဳးက်ပါသည္ ဟု လာဇာ က ေၿပာခဲ့သည္။
ထိုပမာဏကို ကမၼဌာန္တရား အၿပင္းအထန္အားထုတ္စဥ္က ရရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၀ ရက္၊၁ ပါတ္ အားထုတ္ၿပီး ေယာဂီလုိ အမည္တပ္ခံရရုံသက္သက္ႏွင့္ေတာ့ ဦးေႏွာက္က ၾကီးထြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အလြန္ေသးငယ္သည့္ ပမာဏပဲ ၾကီးထြားပါေစ။ ထုိၾကီးထြားၿခင္းက ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။
ထုိၾကီးထြားၿခင္းေၾကာင့္ ဘယ္လိုက်န္းမားေရးေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတယ္၊
အိုမင္းရင့္ေရာ္ၿခင္းေတြကို ဘယ္လိုိုေႏွးေကြးေစတယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာမွဳေတြကို ဦးေဆာင္ပါလိမ့္ဦးမည္။

မည္သည့္အရာက ဦးေႏွာက္ကို ၾကီးထြားလာေစလဲ။
တရားအားထုတ္ၿခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ့ဆဲလ္ေတြ(သို့မဟုတ္)ေသြးလြတ္ေၾကာ၊ေသြးၿပန္ေၾကာတို့ႏွင့္ ဆက္သြယ္မူ ရွိ မရွိ။
ထုိၾကီးထြားၿခင္းက ေန့စဥ္ၿပဳမူေၿပာဆိုလုပ္ကိုင္ပံုေတြကို ဘယ္လို လႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္သလဲ။
ဦးေႏွာက္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ပိုင္းဆိုင္ရာ ဧရိယာေနရာႏွင့္
ခံစားမွဳ့ပိုင္းဆိုင္ရာ ဧရိယာေနရာတို့ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုေကာင္းမြန္လာသလဲ...စတဲ့
အေၿခခံေမးခြန္းေတြမ်ားစြာကို အေၿဖရွာရန္ လုိအပ္ပါသည္။
မန္ဆာခ်ဴးဆက္အေထြေထြေဆးရံုၾကီး၌ ထုိေမးခြန္းမ်ားစြာတို့ကို ေၿဖဆုိရန္အတြက္ အလြန္က်ယ္ၿပန့္တဲ့ ေလ့လာမူမ်ားကို ၿပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ရရွိထားတဲ့ ရလာဒ္ေတြက အရမ္းကို အားရ ေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။
ပိုမ်ားတဲ့ ေယာဂီေတြႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
ေယာဂီတစ္ေယာက္ တရားစတင္ အားမထုပ္ခင္ကဦးေႏွာက္ႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္စြာ တရားအားထုတ္ႏုိင္တဲ့ဦးေႏွာက္ကို ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ အခုက်မတို့အဖြဲ ့စီစဥ္ေနပါၿပီ ဟုလာဇာကေၿပာၾကားခဲ့သည္။
                                                                                 ဘာသာၿပန္ဆိုသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

Sunday, May 8, 2011

ေဒါသနည္းေအာင္ေနနည္း

ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက၏ မွတ္သားဖြယ္ရာ ေဒါသနည္းေအာင္ေနနည္း တရားေတာ္အားေ၀ငွလိုက္ပါသည္။
လူတိုင္းစိတ္ပင္ပန္းရတာ သက္သာေအာင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္နည္းက တတ္ႏိုင္သေလာက္ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ နည္းပါပဲ။


• သြားစရာရွိရင္ လိုက္မယ့္သူေတြကို ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ ေၿပာထားပါ၊ ကပ္ျပီးမွေျပာရင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္မေလာက္လို႕ေစာင့္ေနတဲ့အခါမွာ စိတ္တို တတ္တယ္။


• သံုးေနက်ပစၥည္းကို ၾကိဳၾကိဳတင္တင္၀ယ္ထားပါ၊ သံုးခ်င္တဲ့အခ်ိန္က်မွ ကုန္ေနလို႕ စိတ္တိုတာမျဖစ္ေအာင္ေနာ္။


• ကတိအေကၽြးေတြဟာ စိတ္ကို ပင္ပန္းေစတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကတိကို လြယ္လြယ္နဲ႕မေပးပါနဲ႔။ ကတိေပးျပီးမွမတည္ႏိုင္တဲ့အခါစိတ္္ ဆင္းရဲ ရတယ္၊ စိတ္တိုရတယ္၊ ကတိမတည္တဲ့သူလို႔အေျပာခံရတဲ့အခါ ရွက္တယ္၊ ေဒါသၿဖစ္တယ္။


• မတတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္လြန္းေနတာမ်ိဳးကို မမွန္းပါနဲ႕။ ကိုယ့္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီဖို႕လိုတယ္။ ကိုယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို နဲနဲခ်င္း ေျဖးေျဖးျမွင့္ပါ ။


• ကိုယ့္အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥကိုလုပ္ဖို႕ အခ်ိန္လံုေလာက္ ေအာင္စီစဥ္ထားပါ။ အေရးမၾကီးတာေတြကို အရင္လုပ္ၿပီး ပင္ပန္းသြားတဲ့အခါက်မွ အေရးၾကီးတာကိုလုပ္ရင္ ပိုၿပီးစိတ္ပင္ပန္း တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးၾကီးတာကို အရင္လုပ္ပါ။ အေရးၾကီးတာကို အရင္လုပ္ၿပီးရင္ စိတ္ေပါ့ပါးသြားလို႕ သိပ္အေရးမၾကီးတာကိုလုပ္ဖို႕ အားတက္လာမယ္ ။


• စနစ္တက်လုပ္တတ္တဲ့အက်င့္ကို ေလ့က်င့္ထားပါ။ စနစ္ရွိရင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာတယ္္၊ အမွားနည္းတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ရတာလဲနည္းတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ စိတ္တိုရတာ ေဒါသၿဖစ္ရတာပါ နဲသြားတယ္။ ပံုမွန္အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ လုပ္လို႔ျဖစ္တာမ်ိဳးကို သူ႕အခ်ိန္က် ရင္လုပ္ျဖစ္ေအာင္ အက်င့္လုပ္ထားတာေကာင္းတယ္။ အခုလုပ္ ရမလား၊ ေနာက္မွလုပ္ရမလားလို႔ ေတြးမေနရေတာ့ဘူး။ အဲဒါကိုက အခ်ိန္ကုန္သက္သာသလို စိတ္ပင္ပန္းတာလဲ သက္သာပါတယ္။


• ကိုေနရတဲ့ေနရာ၊ ကိုယ္အလုပ္ လုပ္တဲ့ေနရာကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေအာင္ လွပေအာင္ၿပဳျပင္ပါ။ ရႈပ္ေထြး၊ ညစ္ပတ္၊ နံေစာ္ ေနတဲ့ေနရာမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ရရင္ စိတ္ၾကည္လင္မွာ မဟုတ္ဘူး။


• စိတ္ၾကည္လင္ေစမႈကို ဖ်က္စီးတတ္တဲ့ အရာမ်ိဳးေတြကို ကိုယ္ျမင္ႏိုင္ တဲ့ေနရာမွာမရွိပါေစနဲ႔။ နံရံေပၚမွာ၊ စာအုပ္စင္ေပၚမွာ၊ အလုပ္စားပြဲ ေပၚမွာ စိတ္ကိုအေႏွာက္အယွက္ေပးႏိုင္တဲ့အရာေတြကို မရွိပါေစနဲ႕။ စိတ္တိုစရာကိစၥ၊ စိတ္ညစ္စရာကိစၥ၊ အေဟာင္းကိုအသစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးကို ျမင္ႏိုင္တဲ့ေနရာမွာ မထားတာေကာင္းတယ္။ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ စိတ္ကိုၾကည္လင္ေအးခ်မ္းသြားေစႏိုင္တဲ့ ရႈခင္း ဓါတ္ပံုမ်ိဳးကို ျမင္သာတဲ့ေနရာမွာ ထားပါ။ ေရခဲေတာင္ ဓါတ္ပံုမ်ိဳး၊ ေရကန္ၾကီးၾကီး ဓါတ္ပံုမ်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီး အဲဒိေနရာမ်ိဳးမွာ ကိုယ္ေရာက္ ေနတယ္လို႕ မွန္းၾကည့္ပါ။ ကိုျမင္သမွ် ၾကားသမွ်အရာေတြဟာ ကိုယ့္စိတ္ကို လႊမ္းမိုးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မျမင္ရရင္ေကာင္းတဲ့ အရာေတြကို ေ၀းေ၀းပို႕ထားပါ၊ ေ၀းေလးေကာင္းေလပဲ။ ပစၥည္းေတြက ကိုယ့္စိတ္ကို ေခ်ာက္ခ်ားေစႏိုင္တယ္။ ဘာပစၥည္းမွမရွိရင္ ဘာအေႏွာက္အယွက္မွ မရွိဘူး။


• အနံ႔အသက္ဆိုးေတြ၊ မီးခိုးေတြ၊ ဆူညံသံေတြ မရွိေအာင္ လုပ္ႏိုင္ရင္ေကာင္းတယ္။ မရွိေအာင္မတတ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ နဲႏိုင္သမွ် နဲေအာင္ လုပ္ပါ။


• ကိုယ္ကေအာင္ျမင္ေလေလ ကိုယ့္ကိုေတြ႕ခ်င္တဲ့သူ၊ ကိုယ့္ဆီက အကူအညီေတာင္းခ်င္သူေတြ မ်ားလာေလျဖစ္တတ္တာ သဘာ၀ပဲ။ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္မအားတုန္း အလုပ္မ်ားေနတုန္း သူတို႕ကေတြ႕ခ်င္ အကူအညီေတာင္းခ်င္ေနလို႕ မရမက လုပ္လာရင္လည္း စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရတယ္။


• စိတ္ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္ရင္ သူမ်ားအေၾကာင္းကို တတ္ႏိုင္ သေလာက္ မေျပာပဲေနတာေကာင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္းကို မေျပာပဲေနတာေကာင္းတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္ၿပီး ေျပာတာမ်ိဳးကို အထူးေရွာင္သင့္တယ္။ ကိုယ္ကသူမ်ား မေကာင္းေၾကာင္းကိုေျပာရင္ ကိုယ့္မေကာင္းေၾကာင္း ကိုလည္း သူမ်ားက ေျပာမွာေသခ်ာတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပဲ ကိုယ့္စိတ္ၾကည္လင္မႈ ပ်က္ရတယ္။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကို သူမ်ားကမေကာင္းေျပာရင္ေတာင္မွ သူေျပာတာမဟုတ္ေၾကာင္းကိုပဲ ေအးေအးေဆးေဆးေျပာၿပီး သူ႕မေကာင္း ေၾကာင္းကိုေတာ့ ဟုတ္ေနရင္ေတာင္မွ မေျပာပဲထား လိုက္တာက ပိုေကာင္းတယ္။ ကိုယ္ကသေဘာထားၾကီးၾကီး ထားဖို႔လိုတယ္ ။


• စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ရတာ နဲခ်င္ရင္ မလိုအပ္ပဲနဲ႕ လူမ်ား မ်ားနဲ႕မေရာပါနဲ႕။ အလုပ္မ်ားတဲ့သူဟာ တစ္ေန႕ တစ္ေန႔ လူေတြနဲ႕စကားေျပာရတာ နဲမွာမဟုတ္ဘူး။ အခက္အခဲရွိလို႔ေျပာ ခ်င္ရင္၊ တိုင္ပင္ခ်င္ရင္ တကယ္ေကာင္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္မ်ိဳး ေပးႏိုင္မဲ့သူကိုပဲေျပာပါ။ မဆိုင္တဲ့သူေတြကိုမေျပာပါနဲ႔။ စိတ္ပ်က္ စရာကို ေျပာတတ္တဲ့သူေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာပါနဲ႔။ စိတ္ပ်က္စရာကိုေျပာတတ္တဲ့သူကိုေျပာရင္ ကိုယ္ပါစိတ္ဓါတ္က်မယ္။ စိုးရိမ္စိတ္ေတြမ်ားလာမယ္။ စိတ္ပင္ပန္းမယ္။ ကိုယ္လုပ္မဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေနတဲ့သူ၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတဲ့သူမွသာ ကိုယ့္အခက္အခဲကိုနာလည္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ဘယ္သူနဲ႕ တိုင္ပင္တယ္ ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားပါ။


• ေအးေအးေဆးေဆး ေျပာတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။ ေအးေအး ေဆးေဆးလုပ္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။ အလ်င္လိုတဲ့အက်င့္ဟာ စိတ္ပင္ပန္းေစတယ္။ အလ်င္လိုေနရင္ စိတ္မရွည္ဘူး။ အလ်င္လိုေန တဲ့သူဟာ စိတ္တိုဖို႕ပိုမ်ားတယ္။ မွားလို႕ျပန္လုပ္ရရင္ အခ်ိန္ပိုကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ``အရင္လိုရင္ အရေႏွးတယ္´´ လို႕ေျပာတာ။ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႕ ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် လုပ္တတ္တဲ့အေလ့အက်င့္ဟာ ေရရွည္မွာ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကိုေပး တယ္ ။


• လတ္တေလာအဆင္ေျပေအာင္လြယ္လြယ္နဲ႕ကတိမေပးလိုက္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ကိုသေဘာက်ေအာင္ဘာေတြေပးမယ္၊ ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္၊ ဘယ္လိုအခြင့္အေရးေတြေပးမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို မစားရ၀ခမန္း မေျပာပါနဲ႔။ ကိုယ္ကို အင္မတန္သေဘာေကာင္း တယ္လို႔ျမင္ေစခ်င္လို႔ ခ်က္ခ်င္း၀မ္းသာသြားေအာင္မေျပာပါနဲ႔။ ေျပာတုန္းမွာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေျပာၿပီး တကယ္လုပ္တဲ့အခါ ကိုယ္မတတ္ႏိုင္ရင္ မူလက ကိုယ့္ ေစတနာမွန္ေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ေစတနာကို တဖက္ကယံုမွာ မဟုတ္ဘူး။ အေျပာနဲ႕ အလုပ္မညီတာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ ကိုယ့္စကားကို ၾကာေတာ့ ဘယ္သူမွ ယံုေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ တကယ္ေပးႏိုင္မွ၊ တကယ္လုပ္ေပးႏိုင္မွပဲ ေျပာပါ။ ေပးႏိုင္ တာထက္ နည္းနည္းေလွ်ာ့ေျပာတာေကာင္းတယ္။


• အေရးမၾကီးတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ညင္းတာခံုတာကို မလုပ္ပါနဲ႔။ ဘာမွမဟုတ္တာကို ညင္းခံုၾကရင္း ရန္ျဖစ္ရတာ စိတ္ဆင္းရဲရတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အေရးၾကီးတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေနတဲ့သူဟာ အေရးမၾကီးတာေတြကို ကိုသိတိုင္းလည္း မေျပာသင့္ဘူး။ ေမးတိုင္းလည္းမေျဖသင့္ဘူး။


• အေရးမၾကီးတဲ့ကိစၥမွာ သူမ်ားမွားေနလည္း သူ႕အမွားကို သူသိလာေအာင္ ေစာင့္သင့္တယ္။ ကိုယ္မွန္တိုင္ ၀င္ေျပာၿပီး အႏိုင္မယူသင့္ဘူး။ ႏိုင္လို႕ရတိုင္းႏိုင္ခ်င္တာဟာ မရင့္က်က္တဲ့ စိတ္ထားျဖစ္တယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ရင့္က်က္တဲ့စိတ္ထား၊ သေဘာထားၾကီးတဲ့စိတ္ထားမ်ိဳးကိုေမြးယူရမယ္။


• ဘယ္အလုပါမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ အဆင္မေျပမႈရွိပါတယ္၊ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဆရာ၀န္အလုပ္ခက္သလို၊ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္လည္းခက္ပါတယ္။ ေစ်းေရာင္းတဲ့အလုပ္ခက္သလို ကားေမာင္းတဲ့အလုပ္လည္း ခက္ပါ တယ္။ ကားေမာင္းတဲ့အလုပ္က စိတ္ရွည္ဖို႕ ေတာ္ေတာ္လိုပါတယ္။ ဆရာ၀န္အလုပ္လည္းစိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါတယ္။ လူနာရဲ႕ အသက္ကို လုေနရတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ေသးမင္းနဲ႕ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲလိုျဖစ္ေနတဲ့အခါမွာ ေတာ္ေတာ္ပင္ပန္းပါတယ္။ လူနာက အားကိုး တၾကီးနဲ႔ၾကည့္တဲ့ မ်က္လံုရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ စိတ္မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ကရုဏာကို ျဖစ္ေစတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း စိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါတယ္။ စာေမးပြဲက်တဲ့ေက်ာင္းသားရဲ႕ စိတ္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့သလိုျဖစ္သြားတာဟာ ေတာ္ေတာ္ သနားစရာေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္တပည့္ေလးေအာင္ပါ့မလားဆိုၿပီး ဆရာေတြ ဆရာမေတြ ေသာကျဖစ္ရတယ္။ မိဘေတြ ဆင္းဆင္းရဲရဲနဲ႕ သားသမီးကို ပညာတတ္ေစခ်င္လို႕ ေက်ာင္းထားတယ္။ စားေမးပြဲက်ရင္ ဆက္ထားဖို႕မလြယ္ေတာ့ဘူး။


• လူမ်ားမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံရတဲ့အလုပ္ေတြက ဆက္ဆံေရးအခက္အခဲ အၿမဲရွိပါတယ္။ လူတိုင္းကိုစိတ္ေက်နပ္ေအာင္ဘယ္သူမွ လုပ္မေပး ႏိုင္ဘူး။ မေက်နပ္တဲ့သူက အျပစ္တင္မယ္၊ မေကာင္းေျပာမယ္။ အဲဒီအခါ စိတ္တိုမယ္၊ ေဒါသျဖစ္မယ္၊ စိတ္ဓါတ္က်မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အခက္အခဲေတြကို ၾကိဳတင္ၿပီး ေတြးထားၿပီးေတာ့ ဒီအခက္အခဲမ်ိဳးကေတာ့ ေတြ႕ရမွာေသခ်ာတယ္၊ ဒီလိုအေျပာမ်ိဳးေတာ့ ခံရမွာေသခ်ာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အခက္အခဲနဲ႔ေတြ႕ရတဲ့အခါ၊ အေျပာခံရတဲ့အခါ စိတ္မပ်က္ဘူး၊ စိတ္မညစ္ဘူ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားမယ္လို႔မၾကာခဏ ႏွလံုးသြင္းပါ။
လူေတြေပၚမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ။ သူတို႔ကိုနားလည္ဖို႔ၾကိဳးစားပါ။ ေဒါသအေလ်ာက္ နာသြားေအာင္ မေျပာပါနဲ႔၊ ကိုယ့္ေစတနာက မွားေနရင္ ကိုယ့္ေစတနာက ကိုယ့္ကိုအက်ိဳးေပးမွာပါပဲ။ ျပႆနာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆက္ဆံေရးအဆင္မေျပလို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ တစ္ေယာက္ ေျပာခ်င္တာကို တစ္ေယာက္ဆံုးေအာင္ နားမေထာင္ရင္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ နားလည္မွာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္ စကားကို တစ္ေယာက္ အဓိပၸါယ္္မွန္ေအာင္ မေကာက္ႏိုင္ရင္ အထင္လြဲတာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပခ်င္ရင္ တဖက္သား ေျပာခ်င္ေနတာကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ပါ။ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ေျပာခ်င္ေနတာကို ေျပာခြင့္ေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥေျပာမယ္ဆိုရင္ အထင္လြဲတာမျဖစ္ဖို႕ ပိုၿပီးအေရးၾကီးတယ္။ သူေျပာခ်င္ေနတာကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာႏိုင္ေအာင္ သူ႕ကို ေမးခြန္းေတြေမးၿပီး ရွင္းခိုင္းပါ။ သူ႕အခက္အခဲကို ကိုယ္က ကိုခ်င္စာပါတယ္ ဆိုတာကို သူသိေအာင္ေျပာပါ။ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခက္အခဲကို တစ္ေယာက္ကူညီၿပီးေနသြားရတာ ေက်နပ္စရာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ တစ္ကယ္ နားလည္မႈရသြားရင္ စိတ္သက္သာမႈရတယ္။ ကိုယ့္ဘ၀မွာ အေရးပါတဲ့သူရဲ႕ အထင္လြဲမႈကို ခံရတာ စိတ္ဆင္းရဲစရာ သိပ္ေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အထင္လြဲေနရင္ ေလးေလးစားစားေဆြးေႏြးပါ။

ကနဦးစြာ ဆရာေတာ္ ေျပာျပဆံုးမသည့္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရင္ထဲ အေတာ္ေပါ့သြားပါတယ္။ ဒီစာေလးကို ၇ေခါက္၈ေခါက္ ဖတ္လိုက္တယ္ အျမဲမွတ္မိေနေအာင္ပါ။ ေဒါသတရား ျဖစ္လာမယ့္စိတ္ကို ခ်ဳပ္ထိန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါလက္ေတြ႕ပါပဲ။ ေလာကီအတြက္ပါ အၾကိိဳးေပးတဲ႔ ဆံုးမၾသ၀ါဒပါ။ ၀ိပႆနာတရားေတြကို အျမဲရႈပြားေနႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ၾသ၀ါဒက ခ်က္ခ်င္းစိတ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေစႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ကေလးၾကည္လင္ေနတဲ႔အခါ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္တရားမ်ားကို အားစိုက္နာၾကည့္လိုက္ပါ။ ဒါမမဟုတ္ ၀ိပႆနာတရားအားထုတ္ၾကည့္ပါ။ အင္မတန္ကို ခ်မ္းသာသုခ ရေနတဲ႔အခ်ိန္ပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ဆရာေတာ္ ေျပာျပဆံုးမသည့္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ပါေစ။ ဘ၀မွာ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုးေနႏိုင္ၾကပါေစ။ တရားအရသာကို ႏွစ္သက္၍ တရား၌ေမြ႕ေလ်ာ္၊ တရားႏွင့္ေပ်ာ္ကာ ဒုကၡခပ္သိမ္း ျငိမ္းေအး ေအာင္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ။