Friday, August 31, 2012

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဆုိတာ (၁)

ဘာသာအယူ၀ါဒ လက္ခံ က်င့္သံုးမႈသည္ ႐ုိး႐ုိးသားသား အမွန္အတိုင္း ေျပာရလွ်င္ ေမြးရာပါ (မိ႐ုိးဖလာ) လက္ခံက်င့္သံုးမႈက မ်ားသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားလွ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ဘာသာေရး အျမင္တြင္ ယံုၾကည္မႈကုိ အေျခခံေလ့ရွိၾကၿပီး အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္႐ႈျမင္သည့္ အေလ့ အလြန္နည္းသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။

အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ခဲြျခား သိျမင္ရန္ ဆုိသည္မွာလည္း ေမြးရာပါ ပဋိသေႏၶ ပညာပါရွိမႈႏွင့္ ေလ့လာဆည္းပူး အပ္ေသာ ပ၀တၱိပညာ ရွိမႈလုိအပ္ပါသည္။ ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္ သာရိပုတၱရာ အေလာင္း ဥပတိႆ ကဲ့သုိ႔ အထြတ္အထိပ္ ပဋိသေႏၶ ပညာအခံရွိၿပီး ပစၦိမ ဘ၀ိက (ေနာက္ဆံုးဘ၀ရွိသူ၊ ဘ၀ဇာတ္ ျပတ္စဲမည့္သူ) ဥာဏ္ပညာ ႀကီးမားသူည္ပင္ မိ႐ုိးဖလာ ေမြးရာပါ ကုိးကြယ္မႈအရ သိဥၥည္း ဆရာႀကီး၏ အယူ၀ါဒ အမွားေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါမိေသးရကား အစဲြအလန္းကုိ လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ စြန္႔လႊတ္႐ုိး ထံုးစံမရွိ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိ အထူး သတိမူအပ္ပါသည္။

ေမြးရာပါ ပဋိသေႏၶပညာ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ရွိသူ၊ အစဥ္မျပတ္ အသိပညာ ရွာမွီးေနသူ၊ ဘာသာေရး ေလ့လာလုိုက္စားသူ အခ်ိဳ႕သာ မိမိ ေလ့လာ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ အေျခခံ၍ အမွားအမွန္ကုိ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ၿပီး မိမိယူထားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ အမွားကုိ စြန္႔လႊတ္ကာ ဘာသာအယူ၀ါဒ အမွန္ကုိ လက္ခံ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး တတ္ပါသည္။ စား၀တ္ေနေရး ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ လူမႈေရးသိမ္းသြင္းမႈအရမလြန္ဆန္ ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ရွိ ခံယူရရွိထားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ၌ ရပ္တည္ေနၾကသူမ်ား၊ အျခားဘာသာ အယူ၀ါဒသုိ႔ ကူးေျပာင္း သြားၾကသူမ်ားလည္း မျဖစ္မေန ရွိတတ္ၾကပါသည္။

စာေရးသူ (ပထမေက်ာ္ ဦးစံသင္းလႈိင္) အေနျဖင့္ မည္သည့္ဘာသာကုိမွ် မွားသည္ မွန္သည္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိျခင္း မျပဳလုိပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ က်င့္သံုးေနေသာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ႏုိင္မႈ မူ၀ါဒအရ ေျပာလည္း မေျပာအပ္ပါ။ လူသားတုိ႔ကုိ ယဥ္ေက်းသိမ့္ေမြ႕ ေစေသာ သြန္သင္ ဆံုးမခ်က္မ်ား ဘာသာတုိင္းတြင္ ရွိသည္ ဆုိေသာ အခ်က္ကုိကား ပညာရွင္မ်ား လက္ခံ ထားၾကပါသည္။ စာေရးသူ (ပထမေက်ာ္ ဦးစံသင္းလႈိင္) ေျပာဆုိသည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးသည္ မိမိခံယူထားသည့္ ဘာသာတရား၏ အဆံုးအမ အႏွစ္သာရကုိ သိရွိ လုိက္နာဖုိ႔ လုိအပ္သည္ ဆုိေသာ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သူမ်ားေယာင္လုိ႔ ေယာင္ အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္း မသိ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အထူး သတိေပးလို ပါသည္။ မိမိခံယူထားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ အေပၚ ခုိင္မာစြာရပ္တည္ၿပီး ဘာသာေရး အသိအျမင္ အစဥ္ရွင္သန္ ႏုိးၾကား တုိးတက္ေနေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ကာ မိမိဘာသာကုိ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္သူ၊ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကုိ ခ်စ္စိတ္ရွိသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ

ဗုဒၶဘာသာဟု ဆုိေသာ္လည္း ဘာသာ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ အဆံုးအမ အဓိက ပဓာန အႏွစ္သာရတုိ႔ မသိရွိ ၾကပါ။ သိရွိေအာင္ ေလ့လာရေကာင္းမွန္း ပင္ မသိၾကပါ ေလာက၌ အမွားသည္ ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအရ မ်ားစြာရွိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမွားသည္ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ ရက္လ ႏွစ္ကာလ တစ္ဘ၀ စသည္ျဖင့္ ဆုိးက်ိဳးကို ေပးတတ္သည့္ သေဘာရွိေသာ္လည္း ဘာသာေရးအမွားကား သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ေကာက္ေကာက္ လုိက္၍ မဆံုးႏိုင္ေအာင္၊ ကာလသတ္၍ မရေလာက္ေအာင္ ဆုိးက်ဳိးေပးတတ္သည့္ သေဘာရွိပါသည္။

( ဓမၼ၀ီရဂ်ာနယ္၊ အတဲြ(၁၃)၊ အမွတ္(၅)၊ ပထမေက်ာ္ ဦးစံသင္းလႈိင္ ၏ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္၊ ၂၁-၁၀၂၀၀၈။ )
( ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပပါမည္။ )

Wednesday, August 22, 2012

ကုသုိလ္ ေတြစစ္ၾကမယ္

''ေကာင္းမူကုသုိလ္ ျပဳျခင္းသည္ ခ်မ္းသာသုခကုိ စုေဆာင္းသည္မည္၏။ မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ျပဳ လုပ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲဒုကၡကုိ စုေဆာင္းေနသည္ မည္၏'' ။ (ဓမၼပဒ) ပါဠိလုိ ကုသလ၊ ျမန္မာလုိကုသုိလ္ဟုေခၚတြင္သည္။ ဤကုသုိလ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဝိေရာဓိတရား မွာ အကုသလ - အကုသုိလ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းစက္ဆုတ္ဖြယ္ရာ အကုသုိလ္တရားတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း၊  စိတ္အစဥ္မွာ ကင္းကြာေစျခင္းေၾကာင့္ ကုသုိလ္ဟုေခၚသည္။ မွန္၏။ အကုသုိလ္ တရားတုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီး ကာကြယ္ရာတြင္ မဟာကုသုိလ္တုိ႔က တဒဂၤပဟာန္အားျဖင့္ အခုိက္အတန္႔ပယ္ခြာသည္။ မဟဂၢဳတ္ ကုသုိလ္တုိ႔ကား ဝိကၡမၻန ပဟာန္အားျဖင့္ အခ်ိန္အခါၾကာျမင့္စြာ ပယ္ခြာသည္။ မဂ္ကုိသုိလ္တုိ႔ကား သမုေစၧဒပဟာန္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ရန္ အၿပီးသတ္ ပယ္ခြာ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ကုသုိလ္သည္......
(၁) မဟာကုသုိလ္
(၂) မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္
(၃) မဂ္ကုသုိလ္...ဟုကုသုိလ္သုံးမ်ဳိး႐ွိေၾကာင္းသိနဳိင္ပါသည္။   လူသားတုိ႔သႏၲာန္၌ ဤကုသုိလ္ စိတ္ တို႔ျဖစ္ေပၚေနလွ်င္ အခုိက္အတန္႔ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္ စြာျဖစ္ေစ၊ လုံးဝျဖစ္ေစ အကုသုိလ္တရား တုိ႔ျဖစ္ေပၚ ခြင့္မရေတာ့ေခ်။ အလားတူပင္ ကုသုိလ္ကုိ ပုည - ေကာင္းမႈဟုေခၚ၍၊ အကုသုိလ္ကို ပါပ - မေကာင္းမႈဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ ၿခဳံငုံ၍ေျပာရလွ်င္ ဒုစ႐ုိက္ ၁ဝ-ပါးလြန္ၾကဴးလွ်င္ မေကာင္းမႈျပဳသည္၊ အကုသုိလ္လုပ္သည္။ သုစ႐ုိက္ ၁ဝ - ပါးကုိလုိက္နာ ျပဳက်င့္လွ်င္ ေကာင္းမႈျပဳသည္၊ ကုသုိလ္ျပဳသည္ဟု ေခၚရေလသည္။ အထက္ပါ ကုသုိလ္ ၃ မ်ဳိးတြင္ မဟဂၢဳတ္ကုသုိလ္ႏွင့္ မဂ္ကုသုိလ္ တုိ႔ကား စ်ာန္ရ မဂ္ရ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္၏။ ဤ၌ကား လူမ်ားစုႏွင့္ သက္္ဆုိင္ေသာ မဟာကုသုိလ္ကုိသာ ေဆြးေႏြးတင္ျပပါမည္။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳရာ၌ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျပဳလွ်င္ ေသာမနႆကုသုိလ္္ ျဖစ္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ မဟုတ္ပဲ မွန္တန္းအေနႏွင့္ျပဳလွ်င္ ဥေကၡာကုသုိလ္ျဖစ္ ၏။ ကံ ကံ၏အက်ဳိးကုိ သိ႐ွိယုံၾကည္ၿပီး ျပဳလွ်င္ ဥာဏသမၸယုတ္ကုသုိလ္ျဖစ္၍  ကံ ကံ၏အက်ဳိးကုိ မသိပဲျပဳလွ်င္ ဥာဏဝိပၸယုတ္ကုသုိလ္ျဖစ္သည္။ သူမ်ား တုိက္တြန္းမႈ မပါလွ်င္ အသခၤါရိက ကုသုိလ္ေခၚသည္။ တုိက္တြန္းမႈပါလွ်င္ သသခၤါရိက ကုသုိလ္ ေခၚဆုိရေလသည္။ အႏွီကုသုိလ္တုိ႔ကို တြဲစပ္လုိက္ေသာအခါ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
(၁) ဝမ္းသာ ဥာဏ္ယွဥ္ မတုိက္တြန္းပဲျပဳေသာ ကုသုိလ္၊
(၂) ဝမ္းသာ ဥာဏ္ယွဥ္ တုိက္တြန္း၍ျပဳေသာ ကုသုိလ္၊
(၃) ဝမ္းသာ ဥာဏ္မယွဥ္ မတုိက္တြန္းပဲ ျပဳေသာ ကုသုိလ္၊
(၄) ဝမ္းသာ ဥာဏ္မယွဥ္ တုိက္တြန္း၍ ျပဳေသာကုသုိလ္၊
(၅) မွန္တန္း ဥာဏ္ယွဥ္ မတုိက္တြန္းပဲ ျပဳေသာကုသုိလ္၊
(၆) မွန္တန္းဥာဏ္ယွဥ္ တုိက္တြန္း၍ျပဳေသာကုသုိလ္၊
(၇) မွန္တန္းဥာဏ္မယွဥ္ မတုိက္တြန္းပဲ ျပဳေသာကုသုိလ္၊
(၈) မွန္တန္းဥာဏ္မယွဥ္ တိုက္တြန္း၍ ျပဳေသာကုသုိလ္ဟု ကုသိုလ္  ၈-မ်ဳိး ျဖာထြက္လာသည္။ ဤကုသုိလ္ ဂ-မ်ဳိးကုိပင္ စိတ္ႏွင့္တြဲလုိက္ေသာအခါ မဟာကုသုိလ္စိတ္ ၈-ပါး ဟုျဖစ္လာေလသည္။ ပုံစံအားျဖင့္ ျပရလွ်င္ ခင္ဝင္းၾကည္ မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီးအား ဆြမ္း ေရ ခ်မ္း ဆီမီးပန္းတုိ႔ကုိ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ကပ္လွဴ၏။ ေကာင္းေသာအမႈကုိ ျပဳလွ်င္ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးကုိ ရမည္ဟုသိလွ်က္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ကို ရည္စူး၍ပူေဇာ္၏။ ဤသုိ႔ဆြမ္းေရခ်မ္း ဆီမီးပန္းတုိ႔ကို ဘုရားကပ္လွဴရန္ မည္သူကမွ်လည္း မတုိက္တြန္းရေပ။ ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ခင္ဝင္းၾကည္ေလး၏ သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကုသုိလ္စိတ္ကုိ ''ဝမ္းသာဥာဏ္ယွဥ္ ၊ မတုိက္တြန္းရပဲျပဳေသာ ကုသုိလ္စိတ္''ဟုေခၚဆုိရေပမည္။ မိဘတုိ႔က ခုိင္းေစ၍ လုပ္ရသည္္ ဆုိလွ်င္ကား တုိက္တြန္း၍ျပဳေသာ ကုသုိလ္စိတ္သာျဖစ္ရေပမည္။ အျခားကုသုိလ္စိတ္ ျဖစ္နဳိင္ပုံကုိလည္း ဤအတုိင္းပင္မွန္းဆ၍ သိနဳိင္ေလာက္ပါၿပီ။ လူသားတုိ႔၏သႏၲာန္၌ ကုသုိလ္စိတ္ျဖစ္သမွ် ဤ ၈-မ်ဳိးသာျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဘိဓမၼာ၌ တိက်ပုိင္းျခား၍ ထားခဲ႔ေလသည္။
ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္း (ပုညာယူဟန)သည္လည္း ၆-မ်ဳိး႐ွိျပန္သည္။
(၁) မိမိသေဘာအတုိင္း ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊
(၂) သူတပါးကုိ အားက်၍ ေကာင္းမႈျပဳျခင္း၊
(၃) ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ သာဟတၴိကေျမာက္ ျပဳျခင္း၊
(၄) ခုိင္းေစ၍ လက္လႊဲျပဳျခင္း၊
(၅) ကံကံ၏အက်ိဳးကုိသိ၍ျပဳျခင္း၊
(၆) ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိမသိဘဲျပဳျခင္း- ဟု ၆-မ်ိဳးရွိသည္။  (အ႒သာလိနီ-၂ဝ၅)
ေဖာ္ျပပါ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈျပဳျခင္း ၆- မ်ဳိးတြင္ ဘယ္နည္းႏွင့္ျပဳျပဳ  အထက္ပါကုသုိလ္ ၆ မ်ဳိး၌ အက်ဳံးဝင္ သည္သာျဖစ္ေလသည္။ ကံ ကံ၏အက်ိဳး ကုိသိ၍ ျပဳျခင္းသည္ ဥာဏ္ယွဥ္ကုသုိလ္ ၄-မ်ဳိးတြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ျပဳသည္မည္၏။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကုိမသိဘဲျပဳျခင္းကား ဥာဏ္မယွဥ္ကုသုိလ္ေလးမ်ဳိးတြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳသည္မည္၏။ က်န္ကုသုိလ္ျပဳနည္းတုိ႔ကား မဟာကုသုိလ္ ၈ မ်ဳိးတြင္ တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျပဳျခင္း ဟုမွတ္ရေပမည္၊ ကုသုိလ္ ၈-မ်ိဳးကုိအဆင့္ အတန္းခဲြလုိပါလွ်င္ ဥာဏ္ယွဥ္ျပဳေသာ ကုသုိလ္ေလးမ်ိဳးသည္ ဥာဏ္မယွဥ္မပါေသာ ကုသုိလ္ေလးမ်ိဳးထက္ သာလြန္သည္။ ထုိဥာဏ္ယွဥ္ ကုသိုလ္ေလးမ်ဳိးတြင္လည္း ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျပဳျခင္း၊ ဥာဏ္ယွဥ္၍ျပဳျခင္း၊ သူတပါးတုိ႔ မတုိက္တြန္းရဘဲ ျပဳျခင္းဟုဆုိအပ္ေသာ ပထမတန္းစား မဟာကုသုိလ္သာ အထူးခြၽန္ဆုံး အထက္ျမက္ဆုံးျဖစ္ေပသည္။
     ထုိကုသုိလ္ရွစ္မ်ိဳးကုိပင္ တိဟိတ္ကုသုိလ္ ဒြိဟိတ္ကုသုိလ္ဟု ၂-မ်ိဳးခြဲႏုိင္သည္။ ကုသုိလ္ျပဳရာ၌ ကံကံ၏ အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္ေသာ ကမၼႆကတာ ဥာဏ္သည္ အေရးႀကီး၏။ ႐ုပ္နာမ္တရားတုိ႔၌ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဟု ႐ႈတတ္ေသာ ဝိပႆနာ ဥာဏ္ျဖစ္လွ်င္   သာ၍ထက္ျမက္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုသုိလ္ျပဳစဥ္ အခါဝယ္ ကမၼႆကတ ဥာဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဝိပႆနာဥာဏ္ျဖစ္ေစ ဥာဏ္ တစ္ခုခုပါလွ်င္ တိဟိတ္ကုသုိလ္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔နားလည္ေသာ ဥာဏ္မပါလွ်င္ (ကေလးငယ္လူ႐ုိင္းတုိ႔ကဲ႔သုိ႕ ေတာ္စြာ ေလ်ာ္စြာ အမွတ္ တမဲ႔ျပဳလွ်င္) ဒြိဟိတ္ကုသုိလ္ျဖစ္သည္။
+ ကုသုိလ္ျပဳစဥ္၊ ကံက်ဳိးျမင္သိ၊ ဥာဏ္ယွဥ္ဘိ တိဟိတ္ကုသုိလ္ေခၚ။
+ ကံက်ဳိးမသိ၊ ဥာဏ္မ႐ွိ၊ ဒြိဟိတ္ကုသုိလ္ေခၚ။
ထုိတိဟိတ္ ဒြိဟိတ္ ကုသုိလ္ႏွစ္မ်ဳိးကုိပင္ ဥကၠ႒ကုသုိလ္ (ျမင့္ျမတ္ေသာကုသုိလ္) ၾသမကကုသုိလ္ (အညံစားကုသုိလ္)ဟု ထပ္ဆင့္၍ ခြဲနဳိင္ျပန္သည္။ မွန္၏- ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရာ၌ ပုဗၺေစတနာႏွင့္ အပရေစတနာမ်ားလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ပါ႐ွိရေလသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ မလွဴခင္ ပုဗၺေစတနာ အခုိက္၌ အလြန္ထက္သန္၏။ ကုသုိလ္ႏွင့္စပ္ေသာ ေဇာေတြ မ်ားစြာျဖစ္ လွ်က္႐ွိ၏။ ကုသုိလ္ျပဳၿပီး၊ အထေျမာက္ၿပီး အပရေစတနာ အခုိက္မွာလည္း လြန္စြာ အားရ၏။ ျပဳရေပၿပီဟု ဝမ္းေျမာက္လွ်က္႐ွိ၏၊ ထုိကုသုိလ္မ်ဳိးသည္ ေ႐ွ႕ေရာေနာက္ပါ ကုသုိလ္ေဇာေတြ ၿခံရံလွ်က္ပါေသာေၾကာင့္ လြန္စြာအား႐ွိ၏။ ဥကၠ႒ကုသုိလ္ (ျမင့္ျမတ္ ေသာ ကုသုိလ္) ဟုေခၚရ၏။
     အခ်ဳိ႕မွာမႈ ပုဗၺေစတနာအခုိက္၌ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာမ႐ွိ ႏွေျမာတြန္႔တုိျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ မေက်မနပ္ျခင္း၊ မိမိဂုဏ္သတင္းႀကီး လုိျခင္းစေသာ အကုသုိလ္ ေတြေ႐ွ႕သြားလွ်က္႐ွိ၏။ ကုသုိလ္ျပဳၿပီး ေနာက္ အပရေစတနာအခုိက္မွာလည္း ျပဳမိ တားမိေလျခင္းစသည္ျဖင့္ ႏွလုံးမသာ မယာျဖစ္ရ၏။ ထုိ ကုသုိလ္မ်ဳိးမွာ ေ႐ွ႕ေရာေနာက္ပါ အကုသုိလ္ျခံရံလွ်က္ပါေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာအာနိသင္ မ႐ွိ လွေခ်။ ၾသမကကုသုိလ္ (အညံစားကုသုိလ္) ျဖစ္ရေလသည္။
+ ေ႐ွ႕ေနာက္ႏွစ္ရပ္၊ ကုသုိလ္ညွပ္၊ ဥကၠဌ္ဆင့္၍ေခၚ။
+ ေ႐ွ႕ေနာက္ႏွစ္တန္၊ အကုၿခံ၊ တဖန္ၾသမကေခၚ။
ဤမွ်ျဖင့္ ကုသုိလ္အေၾကာင္းနားလည္ေလာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္တစ္ခုခုလုပ္ရာတြင္ ဦးတည္ ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရသကဲ႔သုိ႔ ကုသုိလ္ျပဳရာ တြင္လည္း ဦးတည္ခ်က္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ (ပတၴနာ) ထားရေပ သည္။ ဤနဳိင္ငံသားတုိ႔သည္ ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈျပဳရာ၌ တုံ႔ဆုိင္းျခင္းမ႐ွိေပ။ စြန္ႀကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းရာ၌ လည္း ေစတနာရက္ေရာလွေပသည္။ ဤကုသုိလ္ေစတနာေတြေၾကာင့္ ဆန္ေရစပါးေပါမ်ား၍၊ သယံဇာတမ်ား ၾကြယ္ဝ လ်က္႐ွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိရေပမည္။ နဳိင္ငံသားတုိ႔၌ အဖုိးထုိက္စြာ အျမစ္တြယ္ လွ်က္႐ွိေနေသာ ယင္းကုသုိလ္ ေစတနာေလးမ်ား ခ်ဳိ႕ယြင္း ပ်က္သြားမည္ကို စာေရးသူ အလြန္စုိးရိမ္မိ သည္။ ယင္းသို႔ကုသုိလ္ ေကာင္းမႈျပဳရာတြင္  ေစတနာမွန္ေသာ္လည္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္လႊဲေနလွ်င္ အက်ဳိးရ နည္းပါးနဳိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည္႔ေကာင္းမႈ ပင္ျပဳျပဳ ေလာကီခ်မ္းသာ ေလာကီ ပကာသနေတြကုိ မေမွ်ာ္ဘဲ မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္ ေလာကုတၱရာခ်မ္းသာတုိ႔ကုိ ရည္မွန္း၍ ျပဳသင့္လွေပသည္။
     ေဝလာမပုဏၰားကဲ႔သုိ႔ ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီးေအာင္လွဴသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊  ေလာကီၤခ်မ္းသာ၊ ေလာကီပကာသန တုိ႔ကိုေမွ်ာ္၍ျပဳလွ်င္၊ မစၧာပဋိပဒါ- အသိလြဲအျမင္လြဲ၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ လြဲမွားျခင္း သာျဖစ္၏။ တစ္ေယာက္ခ်ဳိမွ် ေလာက္ေသာ ယာဂုကိုလွဴသည္ျဖစ္ေစ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းလွ်င္္ သမၼာပဋိပဒါ - အသိမွန္ အျမင္မွန္၊ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မွန္ကန္ျခင္းျဖစ္၏။ (သံယုတ္ နိဒါနဝဂၢကထာ-ပဋိပဒါသုတ္ ၁၈-႐ွဳ႕)။ ထုိျပင္ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရာ၌ ''ဣဒံေမ ဒါနံ အာသဝကၡယံ ဝဟံ ေဟာတု၊ ငါ၏ ဤဒါနေကာင္းမႈသည္ အာသေဝါတရား ၄ ပါးတုိ႔၏ ကုန္ရာနိဗၺာန္ကုိ ပို႔ေဆာင္နဳိင္ပါေစဟု ႏွဳတ္ျဖင့္႐ြတ္ဆုိ၍ (ရည္မွန္း၍) ျပဳလွ်င္ ေဗာဓိဆု ၃ မ်ဳိးကုိပင္ အလုိလုိ ၿပီးနဳိင္ပါသည္။ ေဗာဓိဆု ၃ မ်ဳိးမွာ.....        
(၁) သာဝကေဗာဓိဆု- သာဝကအျဖစ္ႏွင့္သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျခင္း။
(၂) ပေစၥကေဗာဓိဆု- ဘုရားငယ္တစ္ဆူအျဖစ္ႏွင့္အျဖစ္ႏွင့္သစၥာေလးပါးကုိသိျမင္ျခင္း။
(၃) သမၼာ သေမၺာဓိဆု- ဗုဒၶအျဖစ္ႏွင့္သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျခင္း။
မိမိတုိ႔၏ ပါရမီအေလွ်ာက္ ဤေဗာဓိဆုႀကီးမ်ား ၿပီးေျမာက္နဳိင္ၾကသည္ဟူလုိ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ ျပဳရာတြင္ ကမၼႆကတာဥာဏ္၊ ဝိပႆနာဥာဏ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဥာဏသမၸယုတ္ ကုသုိလ္ျဖင့္၄င္း၊ ေလာဘ ေဒါသစေသာ အကုသုိလ္တုိ႔ မၿခံရံ အထက္တန္းစား တိဟိတ္ကုသုိလ ္ျဖင့္၄င္း၊ နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္း၍ ႀကဳိးပန္းအား ထုတ္နဳိင္ၾကပါေစသတည္း။ဓမၼဗ်ဴဟာ (အတြဲ ၉၊ အမွတ္၁၂)

Thursday, August 9, 2012

ဘုရားပြင့္ဖို႔ရန္ "ကိုယ့္အေသ ကိုယ္ၾကည့္"

“သူမ်ား အေသ အသုဘကို ျမင္ဘူးေတြ႔ဖူးၾကမည္ ကိုယ့္အေသ အသုဘကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ေလာ ရႈ႕ေလာ့”
“ဝိပႆနာ အားထုတ္တာ တရားက်င့္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အေသကိုယ္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ေနတာ”
“မိမိရဲ႕ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို ကိုယ္တိုင္ျဖတ္ႏိုင္မွ ေဝဒနာ နိေယာဓာ တဏွာနိေယာေဓာ တဏွာေသမည္ တဏွာနိေယာေဓာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာရမည္”

သံုးပါး ေဝဒနာ အလွည့္က်ျဖင့္ ငါတို႔အသက္ရွင္ေနစဥ္မွာ.
သုခေဝဒနာ ျဖစ္ပ်က္မျမင္ ေလာဘမေသ
ဒုကၡေဝဒနာ ျဖစ္ပ်က္မျမင္ ေဒါသမေသ
ဥေပကၡာေဝဒနာ ျဖစ္ပ်က္မျမင္ ေမာဟမေသ
ဆက္ေပအံုးမယ္ တဏွာဆီ..
    ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔..
    သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စကားသည္ ဓမၼမည္၍ ဓမၼ၏ ပိုင္ရွင္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ျဖစ္ေပ၏ ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းစကားသည္ ဘုရား၏စကား အဆံုးအမသာျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရား၏ အဆံုးအမကို မိမိ၏ သႏၲာန္ဝမ္းတြင္းသို႔ ေရာင္ေအာင္သြင္းႏိုင္ျခင္းသည္ မိမိ၏ ဝမ္းအတြင္း ဘုရားပြင့္ျခင္း၏ အေၾကာင္းမည္၏။ ေလာကတြင္ ဘုရားပြင့္ျခင္းထက္ မိမိ၏ဝမ္းတြင္း ဘုရားပြင့္မွသာလ်င္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဝမ္းတြင္း ဘုရားပြင့္ဖို႔ရန္ ဘုရား၏အဆံုးအမ မ်ားကို ေ႔ရွသြားျဖစ္ဖို႔ရန္လိုသည္။ မိမိ ဝမ္းတြင္း ဘုရားပြင့္ရန္ နည္းလမ္းမွာ ဝိပႆနာမွတစ္ပါး အျခားမရွိေပ။ ေလာကတြင္ ခႏၶာရရွိထားေသာ သတၱဝါမွန္သမွ်သည္ သံုးပါးေဝဒနာ အလွည့္က်ျဖင့္ အသက္ရွင္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၁) သုခေဝဒနာ ၂) ဒုကၡေဝဒနာ ၃) ဥေပကၡာေဝဒနာ သုခေဝဒနာကို ျဖစ္ပ်က္မျမင္ သမွ် ေလာဘမေသ ဒုကၡေဝဒနာကို ျဖစ္ပ်က္မျမင္သမွ် ေဒါသမေသ ဥေပကၡာေဝဒနာကို ျဖစ္ပ်က္မျမင္သမွ် ေမာဟမေသ ဟု ေရွးေရွးဘုရား မ်ားလည္းမေဟာၾကားခဲ့ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ရွင္လည္း မေဟာၾကားခဲ့ေပ။ ထိုေဝဒနာ သံုးပါး မေသ သေရြ႕ နိဗၺာန္သည္ လည္းမရႏိုင္။
    ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ !! ေလာကမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြသည္ ဤေဝဒနာ သံုးပါးျဖင့္သာ အသက္ရွင္ေနသည္ ဆုိသည္မွာ ဉာဏ္ႏွင့္ၾကည့္လ်င္ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ေနခိုက္တြင္မွာ အသက္ရွင္သည္ သုချဖင့္၊ မနာမက်န္း ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အသက္ရွင္သည္ ဒုကၡျဖင့္၊ က်န္းမာ သေယာင္ မက်န္းမာသေယာင္ ေရႊတလွည့္ ေငြတလွည့္ ျဖစ္ေနခိုက္မွာ အသက္ရွင္သည္ ဥေပကၡာျဖင့္၊ စားေသာက္တိုင္း ေနထိုင္တိုင္း သားေရး သမီးေရး စီးပြားေရး လုပ္ေနတိုင္း ဤေဝဒနာသံုးပါး အား အခြန္ဆပ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္းေကာင္း ေနရေသာ အခါဝယ္ သုခေဝဒနာကို အခြန္ဆပ္ေနရၿပီ။ ဆင္းရဲ ဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရေသာခါဝယ္ ဒုကၡေဝဒနာအား အခြန္ဆပ္ရၿပီ။ ခ်မ္းသာသာ ဆင္းရဲရဲ ျဖစ္သလိုေနေသာ အခါဥေပကၡာေဝဒနာအား အခြန္ဆပ္ေနရၿပီ။ တစ္ပါးေဝဒနာ ရႈ႕၍သည္ပင္ နိဗၺာန္ မရႏိုင္ေပ။ သံုးပါးေဝဒနာ ေပၚလာကို ျဖစ္ပ်က္ရႈ႕ သတ္မွသာလ်င္ ေဝဒနာ နိေယာဓာ တဏွာနိေယာေဓာ တဏွာေသျခင္းမည္၏။ တဏွာနိေယာေဓာ နိဗၺာန္ျဖစ္ေတာ့ေပမည္။ ဝိပႆနာ ေ႔ရွသြားတင္၍ ဉာဏ္ျဖင့္ လိုက္မွသာလ်င္ မဂ္ဉာဏ္ကို ရရွိေပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမွ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္ေအာင္ေဟာၾကားထားေပသည္ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ ။ ထို႔အတူပင္ ကနဦးတြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းစကားသည္ ဘုရားအဆံုးအမ မည္၏ ဘုရားအဆံုးအမကုိ ေ႔ရွသြား မိမိဝမ္းတြင္းေရာင္ေအာင္ သြင္းမွသာလ်င္ ဘုရားပြင့္မည္ျဖစ္၏။ သူေတာ္ေကာင္းစကား ကိုနာၾကားယံုႏွင့္ မိမိ ဝမ္းတြင္း ဘုရားအဆံုးအမ မေရာက္ေသးေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း မိမိသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပညာကို မသင္ၾကားဘဲ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ဖို႔ရန္ လမ္းစမေပၚသကဲ့သို႔ ပညာသင္ၾကားၿပီး လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ်မွသာလ်င္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ျခင္းမည္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္း စကားနာၾကားျခင္းသည္ ဉာဏ္မ်က္လံုး ပညာကိုရယူျခင္းမည္၏။ ထိုဉာဏ္မ်က္လံုးျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေဝဒနာကို အၿမဲမပ်က္ျဖစ္ပ်က္ ရႈ႕မွသာလ်င္ ဝိပႆနာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမည္၏။ ေလာကတြင္ လူတိုင္းသည္ ရသေလာက္ႏွင့္ မေရာင့္ရဲႏိုင္ လိုခ်င္ျဖစ္ခ်င္ေနတာ ေတြခ်ီျဖစ္၏ ထို႔ေၾကာင့္ ေဝဒနာသတိပ႒ာန္ကို အသားေပးတင္ဆက္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
    ထို႔သို႔ အၿမဲမျပတ္ရႈ႕ပြားႏိုင္မွသာလ်င္ ေဝဒနာ၏ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ တနည္းဆုိေသာ္ ကိုယ့္အေသကို ကိုယ္ျမင္ျခင္း မည္၏ ေဝဒနာ၏ ျဖစ္ပ်က္ကို မုန္း ဆိုေသာ ကိုယ့္အေသကို ကိုယ္မုန္းတီးရြ႔ံရွာလာမည္။ ထိုအခါတြင္ မိမိ၏ ဝမ္းတြင္း ဘုရားအဆံုးအမ ေရာက္ျခင္းမည္၏။ ကိုယ့္အေသကိုကိုယ္ မုန္းတီးလာၿပီး ျဖစ္ပ်က္ ဆံုးေသာ ဤခႏၶာ မလိုခ်င္မႈ႕ ဆိုသည့္ မဂ္ဉာဏ္ ျဖစ္လာမွသာလ်င္ မိမိ၏ ဝမ္းတြင္း ဘုရားပြင့္ျခင္းမည္ၿပီ။ ထိုအခါ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း ျမတ္နိဗၺာန္ကို ပိုင္ဆိုင္ေရာက္ရွိၿပီး ခႏၶာတို႔၏ သြားရာ အပါယ္၊ ေဝဒနာတို႔၏ အခြန္ဆပ္သျခင္းမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ေအးျမေရႊျပည္ ျမတ္နိဗၺာန္သို႔ ရရွိၿပီဟု မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး မွ အရိယာ မ်က္လံုးတပ္ဆင္ေပး လိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တရားေတာ္မွ မိမိဉာဏ္မွီသေလာက္ ေရးသားမွ်ေဝၿပီး ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္တကြ အားလံုးေသာ ေဝေနယ် သတၱဝါ အေပါင္းတို႔ ဝိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္အေသကိုယ္ ျမင္၊ ကိုယ့္အေသကိုယ္မုန္း၊ ကိုယ့္အေသ ကိုယ္မလို ခ်င္တဲ့ သူမ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔၏ ဝမ္းတြင္းမွာ ဘုရားပြင့္၍ ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ္အဆံုးသတ္ႏိုင္ ၿပီး ျမတ္နိဗၺာန္သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ေအာင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ႏိုင္ၾကပါေစလို႔.......ဆႏၵျပဳလ်က္...

        ေမတၱာျဖင့္..
                           ဓမၼေစတမန္၏ စာေပကုိ ျပန္လည္မွ်ေဝပါသည္ ။

Wednesday, August 8, 2012

ေလးနက္လွေသာ ၾသ၀ါဒေတာ္

တစ္ေန႔သ၌ စာေရးသူသည္ ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဓုတင္ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ဖူးျမင္ခဲ့ရာ ေမတၱာဂရုဏာတရား ၾကီးမားလွေသာ ေနာင္ေတာ္မေထရ္ျမတ္မွ လြန္စြာမွတ္သားဖြယ္ေကာင္း၍ ေလးနက္လွေသာ ၾသ၀ါဒေတာ္ကို ဤသို႔ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။

         "အလိမၼာၾကီး -သႏၱကာေယာ , သႏၱ၀ါေစာ ,  သႏၱမေနာ - တဲ့ " ကိုယ္ကိုေအးေအာင္ထား ၊ ႏႈတ္ကိုေအးေအာင္ထား ၊ စိတ္ကိုေအးေအာင္ထား ။ အလုပ္မေလာနဲ႔ ၊ အေျပာမေလာနဲ႔ ၊ စိတ္မျမန္နဲ႔ ၊ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ သိမ္ေမြ႔ပါေစ ။ မ်က္စိနဲ႔စူးစမ္း ၊ နားနဲ႔စနည္းနာ ၊ စိတ္နဲ႔ဆင္ျခင္ျပီး အရာရာကို သတိရွိပါ ။ ဘာလုပ္လုပ္ သံုးသပ္ခ်က္မွန္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္မယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား ရွိပါ ။ စကားေျပာေလာမၾကီးနဲ႔ ၊ ငါ့စကားႏြားရမလုပ္ေလနဲ႔ ၊ ဒဏ္သင့္တတ္တယ္ ။ စကားေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာထံုး ၊ လုပ္ထံုး ဆယ္လံုးႏွစ္လံုးစီသံုးပါ ။ ျမဲျမဲမွတ္သားထား ။ ဖန္ ၊ ေျမ ၊ ေၾကြ ၊ ေကာ္ ၊ ေက်ာက္ ၊ ဘုန္းမေတာက္ ၊ သံ ၊ သြပ္ ၊ ဒါန္ ၊ ခဲ ၊ ၾကီး ၊ ဘုန္းမၾကီးတဲ့
           ဖန္   - ဆိုတာက ဖန္တီးလုပ္ၾကံျပီး ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
         ေျမ   - ဆိုတာက ေျမခံရေလာက္ေအာင္ က်ိန္တြယ္ေျပာတဲ့ စကားမ်ိဳး ၊
         ေၾကြ  - ဆိုတာက အထိမခံ ေၾကြပန္းကန္ဆိုသလို ဆက္ဆက္ထိမခံ ႏႈတ္ခမ္းတလန္ ပန္းတလန္စကားမ်ိဳး ၊
         ေကာ္  - ဆိုတာက ေကာ္ကပ္ျပီး ငါ့စကားႏြားရေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
         ေက်ာက္   - ဆိုတာက ေၾကာက္ကန္ကန္ျပီး ႏႈတ္လွန္ထိုးေျပာစကားမ်ိဳးေတြကို မေျပာမိေစနဲ႔ ။ ဘယ္ေတာ့မွ ဘုန္းမၾကီး ကံမေကာင္းဘူး ။
         ေနာက္ သံ ၊ သြပ္ ၊ ဒါန္ ၊ ခဲ ၊ ၾကီး ဆိုတာက -
         သံ   - ဆိုတာ တစ္ယူသန္ ၊ တေဇာက္ကန္း ၊ ကပ္တီးကပ္ဖဲ့ေျပာတာမ်ိဳး ၊
         သြပ္   - ဆိုတာက ေပါ့သြပ္သြပ္ ရူးႏွမ္းႏွမ္း ေပါက္ပန္းေလးဆယ္ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
         ဒါန္   - ဆိုတာက ေမာက္ေမာက္မာမာ ခက္ခက္ထန္ထန္ ရိုင္းရိုင္းပ်ပ်နဲ႔ ဒဏ္သင့္ေလာက္တဲ့စကားမ်ိဳး ၊
         ခဲ   - ဆိုတာက ေစာင္မဲနရြဲ အံခဲျပီး မထီမဲ့ျမင္ေျပာတဲ့စကားမ်ိဳး ၊
         ၾကီး   - ဆိုတာက ဘ၀င္ျမင့္ မာန္မာနေထာင္လႊားျပီး ေလၾကီးမိုးၾကီးေျပာတဲ့စကားမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ၾကရမယ္ ။
         မွတ္သား လိုက္နာ ေဆာင္ထားရမွာက ေဘာ္သာခြာ ေငြဆင္ျဖဴစင္ အဖိုးမွန္ သိဂၤီနိက္ေရႊစင္သန္႔စင္ အဖိုးတန္သတဲ့ ။ အျပစ္အနာအဆာ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ ေဘာ္သာခြာ ေငြစင္ဟာ အဖိုးမွန္ တန္ဖိုးရွိသလို သန္႔စင္တဲ့ သိဂၤီနိက္ေရႊစင္ဟာလည္း အဖိုးထိုက္တန္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းျမတ္မွန္ကန္တဲ့စကားမ်ိဳး ၊ သန္႔စင္ ဟုတ္မွန္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့စကားမ်ိဳးေျပာ ။ စကားေျပာတဲ့အခါ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာေျပာ ၊ ေလးေလးနက္နက္ေျပာ ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာ ။ ဒါမွ အဖိုးတန္မယ္ အလိမၼာၾကီးေရ ။
         ျပီးေတာ့ စကားေၾကာမရွည္နဲ႔ ၊ စကားႏိုင္မလုနဲ႔ ၊ အျငင္းမသန္နဲ႔ ။ အျငင္းပြားလြန္းရင္ အမွန္တရားကြယ္တတ္တယ္ ။ လူခ်င္းအလဲမခံရေစနဲ႔ ၊ ဘ၀ခ်င္းအလဲမခံရေစနဲ႔ ၊ ဒုကၡခ်င္းအလဲမခံရေစနဲ႔ ။ မာနက လူခ်င္းလဲတယ္ ၊ တဏွာက ဘ၀ခ်င္းလဲတယ္ ၊ ဒိ႒ိက ဒုကၡခ်င္းလဲတယ္ ၊ ၾကပ္ၾကပ္သတိထား ။ ဒီေတာ့ သိ , ရဲ , ေျပ တည္ေထာင္ၾကရမယ္ ။
         သိ   - ဆိုတာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ၊ အေကာင္း အဆိုးကို ႏွိဳင္းခ်ိန္သိရွိရမယ္ ။
         ရဲ   - ဆိုတာက မွန္ကန္အက်ိဳးရွိတဲ့စကားမ်ိဳးကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံံ့ ေျပာဆိုရမယ္ ။
         ေျပ   - ဆိုတာက ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ သူတစ္ပါး နား၀င္ေအာင္ ေျပာဆိုရမယ္ ။
         ျပီးေတာ့ ဘုရားရွင္အလိုေတာ္က် ယထ၀ါဒီတထကာရီ ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ ၊ လုပ္တဲ့အတိုင္းေျပာ ၊ မၾကြားနဲ႔ ။ ဌာနာဌာနေကာသလႅၠဉာဏ္ရွိရမယ္ ။ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အံ၀င္ခြင္က် ေျပာတတ္ ေနတတ္္ရမယ္ ။ ေထ့ , ေငါက္ , ေထာက္ , ကပ္ ျပီးမေျပာရဘူး ။ အျငင္းအခုန္မ်ားရင္ အမွန္တရားနဲ႔ကြာျပီး ေခ်ာ္သြားတက္တယ္ ။ အမွားၾကာရင္လည္း အမွန္ထင္သြားတတ္တယ္ ။- ေလာက၀စနံ သစၥံ နသစၥံ -တဲ့ ။ ေလာကစကားဟာ မွန္တာလည္းရွိတယ္ ၊ မွားတာလည္းရွိတယ္ ။ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျပီးမွေျပာ ။ အက်ိဳးမရွိတဲ့ စကားကို ေျပာတာထက္ ဆိတ္ဆိတ္ေနတာေကာင္းတယ္ ။ လုေျပာတာ ၊ ေလာၾကီးေျပာတာ ၊အစြန္းမလြတ္မ်ိဳး မေျပာရဘူး ။ ဒိျပင္  -
         ေလာကညဴ   - ေလာကအေၾကာင္းသိရမယ္ ။
         ေခတၱညဴ   - ေခတ္ကာလအေၾကာင္းသိရမယ္ ။
         ေဒသညဴ   - ေနရာေဒသအေၾကာင္းသိရမယ္ ။
         ကာလညဴ   - အခ်ိန္အခါကိုသိရမယ္ ။
         ဌာနညဴ   - ေနရာဌာနအေၾကာင္းသိရမယ္ ။
         ဓမၼညဴ   - တရားနည္းလမ္းက်သိရမယ္ ။
         ပုဂၢလညဴ   - ပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းသိရမယ္ ။
         ဒါကို ထပ္မွတ္လိုက္ဦး ။ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းမွာ ေျပာဆိုၾကတဲ့စကား ( ၆ ) ခြန္းမွာ အမာ၀သိ လကြယ္သလို အေမွာင္ဖုံးတဲ့ စကားမ်ိဳးကို မေျပာမိေစဘဲ ပုဏၰမစႏၵရ လျပည့္သဖြယ္ ျပည့္ျဖိဳးတင့္တယ္တဲ့ စကားမ်ိဳး ေျပာဆိုရမယ္ ။ မဟုတ္မမွန္ အက်ိဳးမရွိ ၊ သူမႏွစ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳး ။ ဟုတ္မွန္ အက်ိဳးမရွိ ၊ သူမႏွစ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳး ။ မဟုတ္ မမွန္ အက်ိဳးမရွိ ၊ သူႏွစ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳး ။ ဟုတ္မွန္ အက်ိဳးမရွိ ၊ သူႏွစ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳး အဲဒီေလးမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး  - ဟုတ္မွန္အက်ိဳးရွိ ၊ သူမႏွစ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳး ။ ဟုတ္မွန္အက်ိဳးရွိ ၊ သူႏွစ္သက္တဲ့ စကားမ်ိဳး ။ ဒီ ( ၂ ) မ်ိဳးကိုေျပာရမယ္ ။
         ျပီးေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မသင့္ျမတ္တဲ့အေၾကာင္းကို မေျပာနဲ႔ ။ ကိုယ္ပါအကုသိုလ္ ကူးစက္တတ္တယ္ ။ သူတစ္ပါး ဒုကၡေရာက္ေနတာကို ကိုယ္နဲ႔မသင့္တင့္သူလို႔ ၀မ္းမသာနဲ႔ ။ မၾကာမွီ မိမိကိုယ္တိုင္ ဒုကၡေတြ႔ရတတ္တယ္ ။ သီလ , သမာဓိ , ပညာ ရွိသူတို႔ရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ဟုတ္မွန္အတိုင္း ေျပာဆိုပါက မိမိဂုဏ္အလိုလိုျပည့္လာတတ္တယ္ ။ ကတိတည္ပါ ၊ ျပတ္သားပါ ၊ မူမွန္ပါ ။ မူပ်က္လွ်င္ လူပ်က္တတ္တယ္ ။ မူေကာင္းလွ်င္ လူေကာင္းတယ္ ။ ေဒါသဟာ ဂုဏ္ပ်က္တယ္ ၊ ခႏၱီဟာ ဂုဏ္တက္တယ္ ။ သည္းခံျခင္းတရားနဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ထား ။
         ျပီးေတာ့ ေဒါသ , မာန္မာန ေထာင္လႊားျပီး လွဴျခင္း ၊ ဂုဏ္တုဂုဏ္ျပိဳင္ မလုပ္ေလနဲ႔ ။ မျပိဳင္ထိုက္တဲ့ ကိုယ့္ထက္သာတဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ျပိဳင္မိရင္ ဘ၀ေန၀င္တတ္တယ္ ။ ကိုယ္နဲ႔ တန္းတူခ်င္း ျပိဳင္မိရင္လည္း ဥသွ်စ္သီးႏွစ္လံုးဆိုင္ထုသလို ေၾကမြသြားတတ္တယ္ ။ ကိုယ့္ထက္နိမ့္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ျပိဳင္မိရင္လည္း လူကို ေခြးသတ္သလို ခံစားရတတ္တယ္ ။ သူမ်ားအျပစ္ကိုမရႈနဲ႔ ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေကာင္းေအာင္လုပ္ ။ သ႔ူအျပစ္ကိုရႈျခင္းမွာ မ်က္စိမရွိသလို က်င့္ရမယ္ ။ သူ႔အျပစ္ကိုဆိုျခင္းမွာ လွ်ာမရွိသလို က်င့္ရမယ္ ။ သူ႔ကိုျပစ္မွားျခင္းမွာ စိတ္မရွိသလို က်င့္ရမယ္ ။ အလိမၼာၾကီးေရ ကိုယ္ , ႏႈတ္ , စိတ္ ကိုသတိအျမဲထားပါ ။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ကိုယ္အမူအရာဟာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ေနရာကို ရမယ္ ။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ႏႈတ္အမူအရာဟာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ အသံကို ၾကားရမယ္ ။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စိတ္မိုက္ဟာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့တရားကို ေတြ႔ရမယ္ ။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့တရားဆိုတာက ဘ၀ပ်က္မယ္ ၊ မီးေလာင္ျပာက်သလို ေလာင္ကၽြမ္းခံရမယ္ ။ အစိတ္စိတ္အျမြာျမြာဆံုးရႈံးမယ္ ။ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ , ႏႈတ္မၾကမ္းနဲ႔ ။ သိမ္ေမြ႔တဲ့ ကိုယ္အမူအရာဟာ သိမ္ေမြ႔တဲ့ေနရာကိုရမယ္ ။ သိမ္ေမြ႔တဲ့ႏႈတ္အမူအရာဟာ သိမ္ေမြ႔တဲ့အသံကို ၾကားရမယ္ ။ သိမ္ေမြ႔တဲ့ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္က သိမ္ေမြ႔တဲ့တရားကို ေတြ႔ရတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ သိမ္ေမြ႔ပါေစ ။
        ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ၾသ၀ါဒဆိုရရင္ အေခ်ာင္လိုက္တာ ၊ အခြင့္အေရးယူတာ ၊ မသင့္မတင့္ႏွလံုးသြင္းတာေတြဟာ အကုသိုလ္ျဖစ္ဖို႔နီးလို႔ သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ္ ။ အလိမၼာၾကီးေရ -ဒီၾသ၀ါဒေတြကို ရိုရိုေသေသ ေလးေလးနက္နက္ လိုက္နာမွတ္သား က်င့္ၾကံေနထိုင္ေပေတာ့ ။
 
        ဤကား စာေရသူ၏ေနာင္ေတာ္ၾကီးျဖစ္ေသာ ဓုတင္ဆရာေတာ္မွ စာေရးသူအား ဆံုးမ သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ပါသည္ ။
       ထိုၾသ၀ါဒတို႔ကို စာေရးသူ အလံုးစံုျပည့္စံုေအာင္ မလိုက္နာႏိုင္ျငားေသာ္လည္းတတ္ႏိုင္သမွ် သတိထားလိုက္နာမိျခင္းျဖင့္ပင္ ၾကီးၾကီးမားမား ျပႆနာကင္း အမွားရွင္း၍ လူခ်င္းတူတူ သူခ်င္းမွ်မွ် ဘ၀အေျခလွ၍ လူမူဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္၌ ခြသမားဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ကာ ေျပျပစ္သူအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲရပါေၾကာင္း ေမတၱာ ဂရုဏာ ၾကီးမားစြာ ဆံုးမသြန္သင္ ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ့ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဓုတင္ဆရာေတာ္၏ ၾသ၀ါဒေတာ္တို႔ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ပူေဇာ္ တင္ျပအပ္ပါသည္ ။

Monday, August 6, 2012

အရွင္ရာဟုလာ၏ ေတာ္၀င္စိတ္ထား

ဘုရားရွင္ရဲ ့သားေတာ္ ကုိရင္ရာဟုလာဟာ သာသနာ့သမုိင္း စာမ်က္နွာမွာ အင္မတန္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွပါတယ္။ မသိသူ မရွိသေလာက္ပဲလုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ခုနွစ္နွစ္သားအရြယ္မွာ ရွင္သာသေဏျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ကုိရင္ရာဟုလာဟာ မ်ိဳးရုိးဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း သာမီ၀င္မ်ိဳး။ ရုပ္ရည္ ဥပဓိဘက္ကၾကည့္ျပန္ရင္လည္း စၾကာ၀ေတးမင္းျဖစ္ေလာက္တဲ့ ရုပ္ရည္ဥပဓိပုိင္ရွင္။ စည္းစိမ္ ဥစၥာဘက္ကၾကည့္ျပန္ေတာ့ ကပိလ၀တ္ေနျပည္ေတာ္ရဲ့ ထီးေမြနန္းေမြကုိဆက္ခံရမယ့္ ရွင္ဘုရင္ ေလာင္းလ်ာတစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။
 အစစအရာရာ ျပည္စုံအထက္တန္းက်
လြန္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ကုိရင္ရာဟုလာဟာ ရုပ္၀တၳဳဘက္ကသာ အထက္တန္းက်တဲ့ သူလားလုိ႔ ေမးစရာရွိပါ တယ္။ မဟုတ္ပါဘူး။ နွစ္လုံးသားလွပတဲ့ေနရာ၊ စိ္တ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ အထက္တန္း က်တဲ့ ေနရာ မွာလည္း သူမတူေအာင္ပါပဲ။
ရာဟုလာဟာ သိကၡာသုံးပါးအဆုံးအမတရားကုိ ျမတ္နိဳးတဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြထဲမွာ အသာဆုံး၊ အျမတ္ဆုံးျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘုရားကုိ္ယ္ေတာ္တိုင္ ဧတဒဂ္ဘြဲ့ထူး နဲ႔ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူခဲ့ရတဲ့အထိပါ။ ကုိရင္ရာဟုလာအေၾကာင္းကုိ
ေတြးမိတဲ့အခါတုိင္း ၾကည္နဴးမႈ၊ ၾကည္ညိုမႈ၊ အားက်မႈ၊ ရသမ်ိဳး  စုံကုိ တျပိဳင္နက္တည္း ခံစားရစျမဲပါ။ တဆက္တည္းမွာပဲ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘ၀တစ္ခုတည္ ေဆာက္ဖုိ႔ အေရးမွာ
"အဆုံးအမၾသ၀ါဒ "အခန္းက႑ဟာ"မရွိမျဖစ္မုိး" လုိ႔ ဆုိရေလာက္ေအာင္ အေရးႀကီး ပါလား လုိ႔ ဆင္ျခင္မိျပန္ပါတယ္ ။
ေတာ္၀င္စိတ္ထား (၁)
အမ်ားသိျပီးျဖစ္ေပမယ့္ ကိုရင္ရာဟုလာရဲ့အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ ကုိရင္ ရာဟု လာဟာ ေတာ္၀င္စိတ္ထားပုိင္ရွင္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းကုိေပါ့။ ကုိရင္ရာဟုလာ နံနက္ ေစာေစာ အိပ္ယာထ၊ လက္ခုပ္နဲ့႔ သဲမႈန့္ေလးေတြကုိက်ဳံးျပီး အဓိဌာန္ေလ့ရွိပါတယ္။

"ယေန႔ တစ္ေန႔တာအတြက္ ဘုရားးရွင္ထံကျဖစ္ေစ ဥပဇၥ်ာယ္စတဲ့ ဆရာသမားေတြ ထံကျဖစ္ေစဒီသဲမႈန္နဲ႔အမွ် အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒစကားေတြနာယူခြင့္ရလုိပါတယ္တဲ့"

ဘယ္ ေလာက္ျမင့္ျမတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ ပုိင္ရွင္လဲဆုိတာ မွန္းဆ ၾကည္ညိဳၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္စိတ္နဲ႔ နွိဳင္းယွဥ္ၾကည့္ေလ ကုိရင္ရာဟုလာရဲ႔ စိိတ္နွစ္လုံးသားလွပမႈ ရသကုိ ခံစားလုိ႔မ၀ေလပါပဲ ။
ေတာ္၀င္စိတ္ထား(၂)
ဒါတြင္မကေသးပါဘူး။ ကုိရင္ရာဟုလာရဲ႔ ဂုဏ္ရနံ့က သင္းပ်ံေနပါတယ္။ "ပန္းသတင္း ေလညွင္း ေဆာင္၊ လူတင္း လူခ်င္းေဆာင္"ဆုိတဲ့ ဆုိရုိးစကားလုိေပါ့။ အခ်ိဳ့ေသာ ရဟန္းေတာ္ ေတြက ကုိရင္ရာဟုလာရဲ့ ဂုဏ္သတင္းကုိ မွန္မမွန္ စမ္းသပ္ခ်င္လာၾကတယ္။ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ့ ၾကည္ညိဳ အားက်လုိစိတ္နဲ ့ စမ္းသပ္ၾကတာလည္း ျဖစ္နိဳင္ပါတယ္။ ကုိရင္ရာဟုလာ လာေနတာ ကုိ ျမင္တဲ့အခါ တံျမက္စည္းတုိ ့၊ အမိႈက္ေတာင္းတုိ ့ကုိ လမ္းမွာပစ္ထားၾကပါတယ္။ ကုိရင္ရာဟုလာ လြန္သြားတဲ့ အခါမွာေတာ့
 ' ဒီတံျမက္စည္းေတြ အမႈိက္ေတာင္းေတြကုိ ဘယ္သူခ်ထားတာလဲ' လုိ႔ ရဟန္းတစ္ပါးက ေမးပါတယ္။
" ရွင္ရာဟုလာ ျဖတ္သြား တာျမင္တာ ပဲ" " သူမ်ားခ်သြားတာလား" တပည့္ေတာ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တပည့္ေတာ္ကုိ မစြပ္စြဲပါနဲ႔"
ကုိရင္ရာဟုလာ ကေတာ့ ေယာင္လုိ႔ေတာင္ ဒီလုိ ခြန္႔တုံ႔ မျပန္ခဲ့ပါဘူး ။  
"သည္းခံခြင့္ လွြက္ ေတာ္မူပါဘုရား" လုိ႔ ေတာင္းပန္ျပီး ျပန္ ေကာက္သြားေလ့ရွိပါသတဲ့ ။
ေတာ္၀င္စိတ္ထား(၃)
တစ္ခါမွာေတာ့ ေကာသမၺီျမိဳ့အနီးက ဆီးေတာေက်ာင္းတုိက္မွာ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ သီတင္းသုံးေနထုိင္ေတာ္မူခ်ိန္၊ကုိရင္ရာဟုလာည္း ဒီေက်ာင္းတုိက္မွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္ ။
'လူဒကာ ေတြ သာမေဏေတြနဲ ့အမုိးတူ အကာတူ ေက်ာင္းမွာအတူမအိပ္ရ' လုိ႔ ရဟန္းေတာ္ေတြအတြက္ သိကၡာပုဒ္ ပညတ္ေတာ္မူျပီးစ အခ်ိန္ေပါ့ ဒီေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတြက ကုိရင္ရာဟုလာကုိ အမိန္႔ရွိ ၾကပါတယ္ ။
" ငါ့ရွင္ ရာဟုလာ၊ ဘုရားရွင္ကေတာ့ ဒီလုိ ဒီလုိ သိကၡာပုဒ္ပညတ္ ေတာ္မူထားတယ္၊ ရဟန္း ေတာ္ေတြဟာ ငါ့ရွင္နဲ့အတူ မအိပ္ေကာင္းဘူး ၊ အိပ္ဖုိ႔ေနရာရွာပါ" စိတ္နွစ္လုံးသားျမင့္ျမတ္လွပတဲ့ ကုိရင္ရာဟုလာဟာ ရဟန္းေတာ္ေတြနဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္ထဲမွာ အတူမအိပ္ေတာ့ပါဘူး ။ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ သီးသန္႔ အသုံးျပဳေတာ္မူတဲ့ ၀စၥကုဋိ(အိမ္သာ) ထဲမွာ သြားျပီး အိပ္စက္ရွာပါတယ္။ သူအတြက္နဲ႔ အျခားရဟန္းေတာ္ေတြ အာပတ္အျပစ္မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ပါ။ 

ဘုရားရွင္ထံျဖစ္ ေစ၊ရဟန္းေတာ္ေတြထံျဖစ္ေစ၊အက်ိဳးအေၾကာင္းေလ်ာက္ထားမယ္ဆုိရင္ အိပ္စက္ဘုိ႔ရာအတြက္ အဆင္ ေျပနိဳင္စရာ ရွိပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္ေတြကလည္း ရုပ္ရည္ေရာ စိတ္ဓာတ္ပါ လွပတင့္တယ္တဲ့ ကုိရင္ ရာဟုလာကုိ ေဖးမကူညီဘုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကုိရင္ရာဟုလာကေတာ့ ရသင့္တာထက္ပုိျပီး အခြင့္အေရး မယူခဲ့ပါဘူး။ ဒီလုိအခြင့္အေရး ပုိမယူတတ္တာ၊ စြန္႔လွြက္ အနစ္နာခံ တတ္တာေတြဟာ ေတာ္၀င္စိတ္ထားပုိင္ရွင္ေတြရဲ႔ လကၡဏာပဲမဟုတ္လား ။


                                နွလုံးသား လွပေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း

မျပည့္စုံတဲ့အေျဖဒီေနရာမွာ စဥ္းစား ဆင္ျခင္စရာေလးေတြ ရွိလာပါတယ္။ ပုထုဇဥ္မွ်သာျဖစ္တဲ့ ကုိရင္ရာဟုလာ ဟာ ဘာျဖစ္လုိ႔ မယုံၾကည္နိဳင္ ေလာက္ေအာင္ နွလုံးသား လွပေနတာလဲ၊ ကုိရင္ ရာဟုလာရဲ႔ စိတ္ဓာတ္ဟာ ဘာေၾကာင့္ အထက္တန္းက် ျမင့္ျမတ္ေနရတာလဲ၊ သိပ္ျပီးစိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ စာေရးသူ အေနနဲ႔ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာေဖြေလ့လာၾကည့္ခဲ့ပါတယ္ ။
' ပါရမီရွင္မုိ႔လုိ႔ေပါ့ ' လုိ႔ အမ်ား ေျပာေလ့ ေျပာထရွိတဲ့ အေျဖမ်ိဳးကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ သေဘာ မတူနိဳင္ ပါဘူး။ တိက်ျပည့္စုံမႈ မရွိတဲ့ အေျဖလုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ပါရမီရွင္မုိ႔ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ တာပါလုိ႔ဆုိရင္ အဂၤုလိမာလ မေထရ္အေလာင္း အဟိ ံသက ဟာလည္း ပါရမီရွင္ပါပဲ။ ဒီဘ၀ဒီခႏၶာနဲ႔ ပရိနိဗၺႇာန္စံ၀င္မယ့္ တကယ့္ပါရမီရွင္စစ္စစ္ပါ။ သူ ့လုိ ကု္ိ့လုိ ပါရမီရွင္မ်ိုးေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပါရမီရွင္ျဖစ္တဲ့ အဟိ ံသကဟာ လူေပါင္း ေထာင္ခ်ီျပီး သတ္ျဖတ္ခဲ့ပ ါတယ္။ လူသတ္သမားႀကီး အျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ခရီးၾကမ္းကုိ ေလ်ာက္လွမ္းခ ဲ့ရ ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ရဲ႔ အခ်ိန္ကုိက္ ကယ္တင္မႈေၾကာင့္သာ မိခင္ရင္းကုိ သတ္ျဖတ္ခြင့္မသာခဲ့တာပါ။ မိခင္ရင္ း ကုိသာသတ္ျဖတ္ခြင့္ သာခဲ့မယ္ဆုိရင္ အဟိံံသကရဲ႔ဘ၀က မေတြး၀ံ့စရာပါ။ ရဟႏၱာျဖစ္ဖုိ႔ ေနေန သာသာ အ၀ီစိအထိက်ေရာက္သြားနိဳင္ပါတယ္။ရာဇျဂိဳဟ္ျပည့္ရွင္ အဇာတသတ္မင္းလည္း ပါရမီရွင္ပဲေလ။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ ညမွာေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ သာမညဖလသုတၱန္ကုိ နာယူျပီးခ်ိန္မွာ ေသာတာပန္ အရိယာျဖစ္နိဳင္ တယ္လုိ႔ ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္တုိင္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ခမည္းေတာ္ ေသာတာပန္ မင္းႀကီးကုိ သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေလာဟကုမၻီငရဲေရာက္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုိရင္ရာဟုလာ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္ အထက္တန္း က်တာဟာ 'ပါရမီရွင္ျဖစ္လုိ႔ ဆုိတဲ့အေျဖဟာ တိက်ျပည့္စုံမႈမရွိဘူးလုိ႔ေျပာခဲ့တာပါ။

မွန္ကန္ျပည့္စုံတဲ့အေျဖ ကုိရင္ရာဟုလာ ျမင့္ျမတ္အထက္တန္းက်တဲ့ စိတ္ဓာတ္ပုိင္ရွင္ ျဖစ္လာျခင္းရဲ႔ အေၾကာင္းရင္း ကုိ ဆက္လက္ေလ့လာစူးစမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ေလာ့လာစူးစမ္းတဲ့ အခါမွာ'ခ်ိဳျမိန္ေကင္းျမတ္ အႏွစ္ သာရျပည့္၀တဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႔ အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒ စကားေတာ္ေတြနဲ႔ မၾကာမၾကာ ထိေတြ႔ နာၾကားခြင့္ရလုိ႔' ဆုိတဲ့အေျဖကုိ ဖ်တ္ခနဲ့ ေတြ႔ျမင္လုိက္ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ကုိရင္ရာဟုလာ စိတ္ဓာတ္ျမင့္လာရ ျခင္းရဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းပါ ။ မွန္ပါတယ္၊ အဂၤုလိမာလ မေထရ္ေလာင္းအဟိ ံသကနဲ႔ အဇာတသတ္မင္းတုိ႔ဟာ ဆရာေကာင္းေတြနဲ႔ ေတြ့ဆုံခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ ဘ၀ကုိ ျမွင့္တင္ေပးနိဳင္တဲ့ အဆုံးအမ စကားေတာ္ ေတြကုိ ထိေတြ႔ နာၾကားခြင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ပဲ လူသတ္သမားေတြ၊ ကံႀကီး ထုိက္တဲ့ သူေတြျဖစ္သြားရတာပါ။ ဆရာေပါင္းမွားေတာ့ တသံသရာလုံး ေမွာက္ရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ိဳျမိန္ေကာင္ျမတ္ အႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ အဆုံးအမၾသ၀ါဒစကား ေတြဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘ၀တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ရာမွာ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။

ထူးလွတဲ့ကံၾကမၼာ ေနာက္တစ္ခုက ဘုရားရွင္က ပါရမီရွင္ပဲဆုိျပီး ကုိရင္ရာဟုလာအေပၚ ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေနေတာ္ မမူခဲ့ပါဘူး။ ကုိရင္ျဖစ္စ ခုနွစ္နွစ္ရြယ္ကစျပီး သက္ေတာ္ နွစ္ဆယ္အရြယ္အထိ အခြင့္ အခါသင့္တုိင္း အဆုံးအမၾသ၀ါဒစကား မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကုိရင္ရာဟုလာဟာ ဘုရားရွင္ ဆုိတဲ့ ဆရာသမား ေကာင္းနဲ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက အျမဲလုိလုိ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခြင့္၇ေနခဲ့ပါတယ္။ ရဟႏၱာျဖစ္သည္အထိ ဘ၀ကုိ ျမွင့္တင္ေပးနိဳင္တဲ့ အဆုံးအမၾသ၀ါဒ စကားေတြ ကုိလည္း ႏွလုံးသားက ၾကားနာခြင့္ရခဲ့တာ မၾကာမၾကာပါ။ ဒါဟာပါရမီရွင္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ အဇာတသတ္ မင္းနဲ႔ အဟိ ံသကတုိ႔ထက္ ထူးျခား ေကာင္းျမတ္တဲ့ ကုိရင္ရာဟုလာရဲ႔ ကံၾကမၼာလုိ႔ပဲ ေျပာရ မယ္ ထင္ပါရဲ႔ ။ မဂ္ဖုိလ္ကုိပင့္လန္းေစတဲ့ မုိးေရစက္မ်ား ဆက္ျပီးေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။

ကုိရင္ရာဟုလာရဲ႔ နွလုံးသားကုိ မဂ္ဖုိလ္ပန္းပြင့္လန္းလာ သည္အထိ ဘုရားရွင္က ၾသ၀ါဒမုိးေရစက္ေတြ ပက္ဖ်န္းေပးေတာ္မူခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိပါ။ အခြင့္ အခါ သင့္တုိင္း ကုိရင္ရာဟုလာေလးကုိ ဘုရားရွင္ဆုံးမသြန္သင္ခဲ့တဲ့ သုတၱန္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ကုိရင္ ရာဟုလာ သက္ေတာ္ ခုႏွစ္နွစ္အရြယ္ကေန သက္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ အခ်ိန္ကာလ အတြင္းမွာပါ။ ရာဟုလသုတၱန္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္မွာ သဂၤါယနာ တင္ထားတာပါ။ ဘုရားရွင္ ဒီသုတၱန္ကုိ ေဟာျပီး ကုိရင္ရာဟုလာေလးကုိ ဆုံးမသြန္သင္ခဲ့တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္းဟာ မေရတြက္နိဳင္ပါဘူးတဲ့။ အခြင့္အခါသင့္တုိင္း ဆုံးမ သြန္သင္ေတာ္ မူခဲ့တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သက္ရွိ သတၱ၀ါတုိင္းနဲ႔ မကင္းနိဳင္တဲ့ စား၀တ္ေနေရး က်န္းမာေရးနဲ႔ စပ္ျပီးတဏွာ မျဖစ္ပြားေစဖုိ႔၊ သေဘာထား မွန္ကန္စြာ ထားတတ္ဖုိ႔စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဒီသုတၱန္ွမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အရိယာ သူေတာ္စင္ ျဖစ္သည္အထိ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးမွ စျပီး ကလ်ာဏမိတၱလုိ႔ေခၚတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း အေရးပါပုံေတြလဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ကုိရင္ရာဟုလာကုိ 'ကုမာရက ပဥွာ' နဲ႔ အမၺလ႒ိကရာဟုေလာ၀ါဒ သုတၱန္'ေတြနဲ႔ ဆုံးမ သြန္သင္ေတာ္မူပါတယ္။ ကေလးဘ၀မွာ အရည္မရ မဖတ္မရ အက်ိဳးမဲ့စကားေတြ မေျပာမိေစဖုိ႔ 'ကုမာရကပဥွာ'ကုိ ေဟာေတာ္မူခဲ့တာပါ။ အမၺလ႒ိက ရာဟုေလာ၀ါဒ သုတၱန္ကုိေတာ့ ကေလးသဘာ၀ လိမ္ညာမေျပာမဖုိ႔၊ ကံသုံးပါး စင္ၾကယ္ေအာင္ က်င့္သုံးတတ္ဖုိ႔၊ ဆုံးမေဟာ ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ကုိရင္ရာဟုလာ သက္ေတာ္(၁၈)ႏွစ္အေရာက္ ကုိရင္ႀကီးအရြယ္မွာ မဟာရာဟုေလာ၀ါဒ သုတၱန္ကုိ ေဟာၾကားျပန္ပါတယ္။ ကုိယ္ခႏၶာ လွပတင့္တယ္လာမႈကုိ အစြဲဲျပဳျပီး တပ္မက္မႈ တဏွာ ရာဂ မျဖစ္ပြားေစဖုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူတာပါ။  ဘုရားရွင္က သူအရြယ္နဲ႔သူ အခ်ိန္ကုိက္ ဆုံးမ သြန္သင္ေတာ္မူခဲ့တာလုိ႔ေျပာရမွာေပါ့။ ၀ိပႆနာ ရႈပြါးမႈမွာ မလစ္ဟင္းေစဖုိ႔အတြက္ သုတၱန္ေပါင္း နွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကုိလည္း ႀကိဳးၾကား ႀကိဳးၾကားေဟာျပ ဆုံးမေတာ္ မူခဲ့ပါေသးတယ္။' ရာဟုလသံယုတ္'ဆုိတဲ့ အမည္နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခါ ' စူဠရာဟုေလာ၀ါဒသုတၱန္'ကုိ ေဟာေတာ္မူျပီး သြန္သင္ဆုံးမ လမ္းျပေတာ္မူပါတယ္။ ကုိရင္ရာဟုလာ ရဟန္ျဖစ္ျပီးစ သိကၡာ၀ါမရမီ သက္ေတာ္
(၂၀ )အရြယ္မွာပါ၊ ဒီသုတၱန္ကုိနာ ယူျပိးေတာ့ ရဟန္းျဖစ္စ အရွင္ရာဟုလာလည္း ရဟႏၱာ သူေတာ္စင္ႀကီး အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့ တယ္။

မရွိမျဖစ္မုိး ဒီေလာက္ဆုိရင္ ကုိရင္ရာဟုလာေလး ဘာျဖစ္လုိ႔ မယုံၾကည္နိဳင္ေလာက္ေအာင္ ႏွလုံးသား လွပေနတာလဲ၊ ပုထုဇဥ္ျဖစ္တာခ်င္း အတူတူ ကုိရင္ရာဟုလာ စိတ္ဓာတ္က ဘာေၾကာင့္ျမင့္ျမတ္ အထက္တန္း က်ေနရတာလဲ၊အေျဖကေတာ့ သိသာထင္ရွားေလာက္ပါျပီ။ ကုိရင္ရာဟုလာရဲ့ဘ၀မွာ ဘုရားရွင္ရဲ႔ အဆုံးအမၾသ၀ါဒ စကားေတာ္ေတြနဲ႔ ကင္းေနရတဲ့ အခ်ိန္ပုိင္းဟာ မရွိသေလာက္ပဲ လုိ႔ေျပာရမွာပါ။ မုိးႏွင့္ကင္းျပီး သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံး ရပ္တည္ရွင္သန္ေန ဖုိ႔ မျဖစ္နိဳင္ပါဘူး ။ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာအားလုံး ရပ္တည္ ရွင္သန္ဖို႔အေရးမွာ မုိးဟာ မရွိမျဖစ္လုိ႔ေျပာရမွာပါ။

ဒီလုိပါပဲ၊ ရဟႏၱာသူေတာ္စင္ျဖစ္သည္အထိ ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘ၀တစ္ခုကိ တည္ေဆာက္လုိသူတုိင္း အတြက္ ခ်ိဳျမိန္ေကာင္းျမတ္ အႏွစ္သာရျပည့္၀တဲ့ အဆုံးအမၾသ၀ါဒစကားေတြဟာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ ပါတယ္။ ' မရွိမျဖစ္မုိး ' လုိ႔ ဆုိရမယ္ထင္ပါရဲ႔ ။
 အရွင္ဣႏၵကာဘိ၀ံသ(ျမစၾကာ)စာေပမွ


Saturday, August 4, 2012

ေတာင္ၿမဳိ့ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ နံနက္ခင္းၾသ၀ါဒမ်ား

  "ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စိစစ္"
ၿပင္ရမယ္ ဆုိတာ ေတြက တၿခားမဟုတ္ဘူး။ အစားအေသာက္ကစၿပီး ၿပင္ရမွာ။အေနအထုိင္၊အသြားအလာ၊အေၿပာအဆုိ၊ အမူအက်င့္၊စိတ္ေနစိတ္ထား အားလုံး ၿပင္ၾကရမယ္၊စာေမးပြဲ ေနာက္ခ်န္ထား၊သီလစင္ၾကယ္ေအာင္ေန၊ သဒၶါတရားနဲ့ သီလကုိ ထမ္းပုိးညီေအာင္ထား၊
သကၤန္း၀တ္တာကုိပင္ ဘာေက်းဇူးရွိလဲလုိ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ၿပန္ေမးစိစစ္။

                                      "သာသနာ့ အေမြခံ"
သာသနာ့ ၀န္ထမ္းဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာ သိကၡာသုံးပါးပါမွ ေကာင္းတာ၊ အခုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး၊ စာလာေပလာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ့ မကုိက္ဘူး၊ သက္သက္ ညာၿဖန္းေနၾကတာေတာ့ မေကာင္းဘူး၊ သဒၶါတရားရွိတဲ့ ကေလးေတြကို ကုိရင္ ၀တ္ေပး၊စာသင္လႊတ္၊ စာေပထုိက္သေလာက္ တတ္ေၿမာက္ေတာ့ ရဟန္းခံ ၊၀ိနည္း နဲ့ေနပါေစ။ ဒါမွ သာသနာ့ အေမြခံ က်န္ရစ္မယ္။ ခုေတာ့ မဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး၊ စာေမးပြဲ ၀င္စား၊ ဓမၼကထိက လုပ္စား၊ေဆးကုစား၊
တခ်ဳိ့က ေဗဒင္ေဟာ၊ယၾတာေခ် ၊ဓာတ္ရုိက္ဓာတ္ဆင္၊နတ္၀င္နတ္ပူး လုပ္စားေနၾကတယ္၊အႏွစ္မပါဘဲ သာသနာမွာ မဟုတ္တရုတ္ေတြခ်ည္း ေလွ်ာက္လုပ္ေနၾကတယ္၊ မေကာင္းပါဘူး၊ အတုမယူၾကပါနဲ့၊ အထင္မၾကီးၾကပါနဲ့၊

                           " ဂါဟတ္ ကုိက္တတ္တယ္"
စာသင္တယ္ ဆုိတာ ကုိယ္က်င့္တတ္ၾကံတတ္ေအာင္ရယ္၊ ပိဋကတ္ေတာ္ေတြ မေပ်ာက္ေအာင္ရယ္ ဒီလုိရည္ရြယ္ခ်က္ထားႏုိင္မွ ေကာင္းတာ၊ ဂုဏ္ရွိေအာင္ ၊ေက်ာ္ၾကားေအာင္ ၊လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားေအာင္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ့ သင္ရင္ေတာ့ ဦးတည္ခ်က္မမွန္ေသးဘူး။မမွန္ရုံတင္မကဘူး။စာေတြတတ္လာတဲ့ အခါ အဲဒီစာေတြက လူကုိၿပန္ၿပီး ဒုကၡ ေပးတတ္တယ္။
စာေတြက ဒုကၡေပးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ရည္ရြယ္ခ်က္မမွန္တဲ့ အတြက္ မာန္မာနေတြ ၀င္လာၿပီး အဲဒီမာနေတြက ဒုကၡေပးတာ ။ဒါကုိ ေရွးဆရာေတာ္ ၾကီးေတြက 'ကုိယ့္မွာမတတ္၊ စာမွာတတ္၊ဂါဟတ္ကုိက္တတ္သည္' လုိ့ ၾသဝါဒေပးၾကတယ္။ဂါဟတ္ဆုိတာ မာနကုိ ေၿပာတာ။

                              " ကုိယ္သာ အသိဆုံး"
ဆရာသမားရဲ့ မ်က္ေမွာက္မွာေရာ မ်က္ကြယ္မွာေရာ ကုိယ့္သီလကုိ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူမွ လူေတာ္လုိ့ ေခၚႏုိင္ပါတယ္။
ကြယ္ရာမွာ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ၿပီးေတာ့ လူေရွ့သူေရွ့က်မွ သူေတာ္ေကာင္းဟန္ေဆာင္တာမ်ဳိးက မေကာင္းဘူး။ အဲ့ဒါမ်ဳိးဟာ လွည့္စားမွဳ၊ေကာက္က်စ္မွဳ ေတြနဲ့ဖုံးလႊမ္းထားတာမုိ့ သူယုတ္မာေခၚတယ္။ စာထဲမွာေတာ့ သူခုိးအၾကီးစားလုိ့ေတာင္ ဆုိေသးတယ္။ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ား ၾကည္ညဳိဖုိ့ထက္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ၾကည္ညဳိဖုိ့က ပုိအေရးၾကီးတယ္။ ကုိယ့္အေၾကာင္း ကုိယ္အသိဆုံး၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ၾကည္ညဳိေနႏုိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားပါ၊

                         "ဘုန္းၾကီးေကာင္း ဆုိတာ"
ေက်ာင္းတုိက္ေတြ ခြဲတည္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေက်ာင္းေကာင္းဖုိ့ မလုိဘူးေနာ္။ ပုဂၢဳိလ္ေကာင္းဖုိ့  လုိတယ္၊ ပုဂၢဳိလ္ေကာင္းဖုိ့ ဆုိတာက ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းၾကီးေရာ၊ေက်ာင္းေနကုိယ္ေတာ္ေတြေရာကုိ ဆုိလုိတာ ။ စိတ္ထား ၿဖဴစင္ ေၿဖာင့္မတ္ဖုိ့ လုိတယ္၊ ကိုယ္က်င့္ သီလလဲ လုံဖုိ့ လုိတယ္၊ဘုန္းၾကီးေကာင္းဆုိတာ စိတ္ထား ေကာင္းတာ၊ ကုိယ္က်င့္သီလ ေကာင္းတာကုိ ေရြးရမွာ၊အမ်ားထင္ေနၾကတာက ဘုန္းၾကီးေကာင္းဆုိတာ စာတတ္တာလုိ့ ထင္ေနၾကတယ္။ စာတတ္တုိင္း ဘုန္းၾကီးေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ စာလဲတတ္္၊စိတ္ထားလဲ ေကာင္းဆုိရင္ေတာ့ ေၿပာစရာ မလုိဘူးေပါ့၊

                                  "တာဝန္ေက်ပါေစ"
ဒကာ၊ဒကာမေတြက ၾကည္ညဳိလြန္းလုိ့ သူတုိ့ လုပ္စာေတြထဲက ရွားရွားပါးပါး ခြဲေဝၿပီး လာလွဳၾကတာ၊ဆြမ္းေတြ လာေကြ်းၾက၊ ေက်ာင္းေတြ လာေဆာက္ၾကနဲ့၊  ကုိယ့္ဘက္က မဟန္ရင္ေတာ့ ခံၾကရမယ္ေနာ္၊ ဘုန္းၾကီးလုပ္သူေတြဟာ သူမ်ားလုပ္စာေတြ စားေနၿပီး ကုိယ့္ဘက္က တာဝန္မေက်ရင္ေတာ့ ခံၾကရမွာပဲ၊ ဒီအခြင့္အေရးကုိ အလြဲသုံးစား မလုပ္လုိက္ၾကပါနဲ့၊ကုိယ့္ဘက္က ဓူရႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးပါးကုိ အၿမဲ ၾကိဳးစားေနၾကရမွာ၊စာေပက်မ္းဂန္ေတြကုိ သင္အံေလ့က်က္ေနရတဲ့ ဂႏၳဓူရ၊ ဒါမွမဟုတ္ ရုုပ္နာမ္အေပၚ လက္ေတြ့ရွုေနတဲ့ ဝိပႆနာ။ ဒီဓူရႏွစ္ပါးမွာ တစ္ပါးပါးကုိ ရြက္ေဆာင္ေနမွ တာဝန္ေက်တယ္။

                   " ကုိယ့္ဘာသာ  စဥ္းစာ"
သာသနာမွာ အတြင္း ပုဂၢဳိလ္ေတြ မဖ်က္ေသးသမွ် တည္တံ့ေနမွာ အမွန္ပဲ၊' ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ လဇၹီေတြသာ သာသနာေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရစ္လိမ့္မယ္' လုိ့ အဆုိရွိတယ္။ ေၿပာင္းၿပန္အားၿဖင့္ အလဇၨီ  ေတြက ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္လိမ့္မယ္လုိ့ ဆိုရာေရာက္တယ္။အဲ့ဒီ အလဇၨီေတြဟာ ကင္ဆာ ေရာဂါလုိ အတင္းဝင္ဖ်က္မယ့္ သူေတြပဲ။
အရပ္ထဲမွာ ဂုဏ္သေရရွိ လူၾကီးလူေကာင္းမ်ားရဲ့ သားသမီးေတြေတာင္ ကုိယ့္သိကၡာ ကုိယ္ထိန္းၿပီး အိေၿႏၵရရ ေနႏုိင္ၾကေသးတာ။ကုိယ္ေတာ္တုိ့က ယဥ္ေက်းပါတယ္ ဆုိတဲ့ ဘုရားသာသနာထဲ ဝင္ေနတဲ့ သူၿဖစ္ရဲ့နဲ့ ဘာၿဖစ္လုိ့ မထိန္းႏုိင္ရမွာလဲ၊ ဘာၿဖစ္လုိ့ မယဥ္ေက်းႏုိင္ရမွာလဲ၊ လူ့ဘဝတုန္းကေတာင္ မမိုက္ပါဘဲနဲ့ ဘုန္းၾကီးဝတ္ကာမွ  မုိက္ရတယ္ ဆုိရင္ ဘာၿဖစ္ကုန္ၿပီလဲလုိ့ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကေပေတာ့၊

                      " အန္ဖတ္မစားၾကနဲ့"
တုိ့ဘုန္းၾကီးေတြမွာ လူေတြရဲ့ အစားအေသာက္အဝတ္အစားထဲက ပုိလွ်ံမွ စားၾကရတယ္ ၊ ဝတ္ၾကရတယ္။ ေနၾကရတယ္၊ ဒါကုိ တုိ့က ေလာဘ၊ေဒါသ ေတြနဲ့ ၿမိန္ေရ ရွက္ေရ စားလုိ့ ေသာက္လုိ့ ၿဖစ္ပါ့မလား၊ မၿဖစ္ပါဘူး၊ တစ္ပါးနဲ့ တစ္ပါး ေက်ာင္းလုေနလုိ့ေကာ သင့္ေတာ္ပါ့မလား၊ တုိ့မ်ားမွာ လူေတြ လွဳတဲ့ ပစၥည္းေလးပါးကုိ ၿမိန္ေရရွက္ေရ သုံးေဆာင္ေနလုိ့ မသင့္ဘူး၊ ဒီလုိသာ သုံးေဆာင္ေနရင္ အန္ဖတ္ေတြစားၿပီး အပါယ္ေလးပါး သြားၾကရမွာ၊ အလြန္ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္၊ ဒါေၾကာင့္အန္ဖတ္ေတြ စားၿပီး သာယာ မေနၾကနဲ့။
ဝမ္းသာ မေနၾကနဲ့၊ ေလာဘ ေဒါသေတြ ၿဖစ္မေနၾကနဲ့။ဘာဝနာ မပါဘဲ လူေတြရဲ့ ေထြးအန္ဖတ္ေတြကုိ ေန့စဥ္စားသုံးၿပီး သြားမယ္ဆုိရင္ သံသရာအတြက္ မေတြးဝံ့ေအာင္ပဲ ၊ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္။

                        " သာသနာ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္မွ"
လူေတြကုိသာ ေၿပာေၿပာေနတာ၊ တုိ့ဘုန္းၾကီး ေတြက ေကာ လာဘ္လာဘ ေပါမ်ားခ်င္ၾကတယ္၊ ဘုန္းၾကီးခ်င္ၾကတယ္။ ဒကာ ဒကာမ ေတြ ေပါမ်ားခ်င္ၾကတယ္၊ ဒါေတြ ေပါမ်ားေနရင္ သာယာမွဳ တဏွာက ပါလာၿပီ " ငါမွ ငါ" ဆုိတဲ့ မာနက ပါလာၿပီ၊ သံသရာကုိ ခ်ဲ့ထြင္တဲ့ တရားေတြ ေနာက္ကလုိက္လာၿပီ၊ ဘုန္းေနာက္လုိက္ရင္ သြားရမယ္ နိဗၺာန္၊ ေဝးပါေသးတယ္၊ နိဗၺာန္သြားတဲ့ အက်င့္နဲ့ လာဘ္လာဘေပါမ်ားေအာင္ က်င့္တဲ့ အက်င့္ဟာတၿခားစီပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းၾကီးေအာင္ မလုပ္ၾကနဲ့၊ စာေမးပြဲ ေအာင္ၿပီး ေဆာင့္ၾကြားၾကြား မလုပ္ၾကနဲ့၊ စာေမးပြဲေတြ ေအာင္ၿပီးရင္ သာသနာအလုပ္ လုပ္ႏုိင္မွ ေကာင္းတယ္။

                               "ၿပဳၿပင္ၿပီး ေနပါ"
စိတ္ေကာင္းမရွိဘဲနဲ့ ဂုဏ္ရွိေနလုိ့ကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး ၊ အေၿပာအဆုိလဲ ၿပင္ၿပီးေတာ့ ေနၾကပါ၊ လူေတြနဲ့ စကားေၿပာရင္ ခင္ဗ်ား၊ ကြ်န္ေတာ္ မေၿပာပါနဲ့၊ ကုိယ္က အထက္တန္းေရာက္ေနတာ၊ အထက္တန္းစား စကားေၿပာေပါ့၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ မၾကည့္နဲ့၊ တစ္ဘဝတည္းၾကည့္ရင္ က်ဥ္းေၿမာင္းတယ္၊ ေကာင္းေကာင္းေနၾကပါ၊ စိတ္က ယုတ္မာရင္ ေနာက္ဘဝ သိပ္က်သြားမယ္၊ ခုဘဝ နာမည္ေကာင္းေလးနဲ့ အားရမေနနဲ့ ၊ ေနာက္ဘဝ နိမ့္က်သြားမယ္ ၊ ကုိယ့္သီလသိကၡာကုိ ထိန္းေပးၾကပါ၊ ဘုန္းၾကီးေတြ သာသနာ ၿပဳရင္ ႏုိင္ငံပါ တုိးတက္ၿပီး ေကာင္းသြားမွာပါ၊ သာသနာ ၿပဳနည္းေတြ အမ်ားၾကီး ရွိပါတယ္၊ဗုဒၶဘာသာ တည္တံ့ေရး၊ ေနာက္မဆုတ္ေရး ဒီအေရးေတြကို တုိ့ဘုန္းၾကီးေတြက ထမ္းေဆာင္ပါ၊ သာသနာေရးမွာ ဘုန္းၾကီးေတြသာ အရင္းခံပါ။


"ဘယ္လုိရဟန္းလဲ"
ရဟန္းဆုိတာ (၁) သဒၶါတရားနဲ့ ရဟန္းၿပဳလာသူ၊
(၂) ေဘးရန္ေၾကာက္
၍ ရဟန္းၿပဳလာသူ၊ (၃) ပညာဥာဏ္ ရခ်င္လုိ့ ရဟန္းၿပဳလာသူ၊
(၄)ေယာင္ ေၿခာက္ဆယ္ဘ၀မွ ရဟန္းၿပဳလာသူ- လုိ့ ေလးမ်ဳိးေလးစား ရွိတယ္။
ဘယ္ထဲမွ ပါတယ္ ဆုိတာစိစစ္ၾကည့္ေပေတာ့။

"ၾကာဖူးၾကာပြင့္ ေ၀ပါေစ"
                               စာထဲမွာ ဥပမာေပးထားတာ ရွိတယ္။ ပရိယတၱိ လုပ္ငန္းဟာ ကန္ေပါင္ၾကီး ဆည္ဖုိ့တာနဲ့ တူတယ္တဲ့။ကန္ေပါင္ၾကီး ရွိမွ ပဋိပတၱိဆုိတဲ့ က်င့္၀တ္ေရေတြ တည္ႏုိင္မယ္တဲ့။ ေရေတြရွိမွလဲ ပဋိေ၀ဓ ဆုိတဲ့ ၾကာဖူးၾကာပြင့္ေတြ ေ၀မယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ကန္ေပါင္ဆည္ၿပီးရင္ ၾကာဖူးၾကာပြင့္ေတြ ေ၀ေအာင္လဲ လုပ္ၾကရလိမ့္အုံးမယ္။ေမ့မေနၾကနဲ့....

                            " အထင္ေသး မခံနဲ့"
ဘုန္းၾကီးဆုိလဲ ဘုန္းၾကီး ပီသေအာင္ေန၊ သီလ သမာဓိ သိကၡာ မေလ်ာ့ေစနဲ့။ သာသနာကုိ ၿမတ္ႏုိးၾကပါ၊ သာသနာ့ ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ့ ေနတုန္းမွာ ကုိယ့္ဘက္ကလဲ အထင္ေသးစရာ မၿဖစ္ေအာင္ ေနၾကပါ၊

                                    "သာသနာ့ အသက္ ၀ိနည္း"
၀ိနည္းကုိ ေလးစားၾကပါ၊ သီလ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေနၾကပါ၊ သာသနာေတာ္ၾကီးရဲ့ တာ၀န္ကုိ ထမ္းဖုိ့ လုိအပ္တယ္၊သာသနာေတာ္ၾကီး သက္တမ္းရွည္ဖုိ့ လုိအပ္တယ္။ သာသနာေတာ္ၾကီးရဲ့ အသက္ဟာ ၀ိနည္းပဲ။
၀ိနည္းတည္မွ က်င့္သုံးလုိက္နာေသာအားၿဖင့္ သာသနာ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ သႏၱာန္မွာတည္မွ သာသနာေတာ္ၾကီးတည္တယ္လုိ့ ဆုိရတယ္။
အနာဂါတ္သာသနာေတာ္ကို လဇၹီမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ လဇၹီပုဂၢဳိလ္မ်ား ၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကပါ။

                             " ထိပ္တန္း သာသနာၿဖစ္ဖုိ့"
ရဟန္းသာမေဏမ်ားဘက္ကလဲ သဒၶါတရား အၿပည့္ရွိၾကတယ္။ သဒၶါတရား မပါဘဲ စသင္စာခ် လုပ္မေနၾကပါနဲ့။
သာသနာထဲ အေခ်ာင္၀င္ၿပီး မခုိၾကပါနဲ့။ စာတတ္တာနဲ့ သာသနာထဲမွာ အလုပ္လုပ္တတ္တာက တၿခားစီပါ။ သိကၡာသုံးပါးရွိမွ အႏွစ္ၿပည့္တဲ့ ဥယ်ာဥ္ၾကီးၿဖစ္လာမယ္။

                             "ဦးစားေပးရမွာက"
လက္ေတြ ့ဦးစားေပးရမွာက ဒီသာသနာမွာ သိကၡာသုံးပါးပဲ၊ အခု ဦးစားေပးေနၾကတာကလာဘ္လာဘေတြ၊
ဂုဏ္ပကာသနေတြ၊ အသို္င္းအ၀န္းေတြ ၊ မဟုတ္လုိက္ၾကတာကမွ တက္တက္စင္လြဲတယ္။ေလာကၾကီးကုိ အထင္ၾကီးဖုိ့ထက္ ဘုရားရဲ့ တရားေတာ္ေတြကို အထင္ၾကီးဖုိ့က ပုိ အေရးၾကီးပါတယ္။ဘုန္းၾကီးေတြမွာ ေက်ာင္းေတြေပါ၊ ဆြမ္းေတြေပါ၊ပစၥည္းလာဘ္လာဘေတြေပါၿပီး ေလဘစိတ္နဲ့မ်ား ေသသြားၾကရင္ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္မယ္မ်ား ထင္ေနၾကသလား၊မထင္လုိက္ၾကနဲ့၊ ေၾကာက္စရာၾကီး။
သကၤန္း၀တ္နဲ့ ေနၾကရေပမဲ့ စိတ္ခ်မ္းသာႏုိင္မွ ေကာင္းတာ၊ သကၤန္း၀တ္နဲ့ ေနမွ ပုိဆုိးရင္ ကိုယ္က်ဳိးနည္း ရေတာ့မယ္၊သတိရွိၾကပါ၊သာသနာေတာ္ၾကီးကုိ တန္ဖုိးထားၾကစမ္းပါ။
အမ်ားက ဂုဏ္ေတြ လာဘ္လာဘေတြ ေပါၿပီး နာမည္ၾကီးမွ လူရာ၀င္မယ္ ထင္ေနၾကတယ္ ။ မဟုတ္ဘူးေနာ္။

                             "လူလုိ မေနၾကနဲ့"
စာတတ္ေအာင္ သင္ၿပီးလုိ့ရွိရင္  အသိဥာဏ္က က်ယ္ၿပန္ေပးရတယ္ ၊ဥာဏ္တဆုံး ၾကည့္တတ္တဲ့ အေလ့ လုပ္ေပးရတယ္။ အမ်ားအားၿဖင့္ စာတတ္ေအာင္ သင္ၿပီးေတာ့ စာလုိ မေနၾကဘူး ၊ လူလုိ ေနေနၾကတယ္။

Wednesday, August 1, 2012

ဝါဆုိလျပည့္ေန ့ႏွင့္ ဓမၼစၾကၤာအခါေတာ္ေန ့ျမတ္မဂၤလာ

ဝါဆုိပြဲေတာ္ဆုိသည္မွာ ဝါဆုိလတြင္ သက္ၾကီးဝါၾကီး မ်ားကုိ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ
သံယာေတာ္မ်ား ဝါဆုိဝါကပ္ေသာပြဲႏွင့္ ဝါဆုိသကၤန္းႏွင့္ဝါဆုိပန္း ကပ္လွ်ဳပူေဇာ္ပြဲမ်ားကုိ
ေခၚပါသည္။
                 ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ဝါဝင္ကာလတြင္တၾကိမ္ ဝါကၽြတ္ကာလတြင္တၾကိမ္
ကန္ေတာ့ခံခဲ့ၾကသည္ ကန္ေတာ့သူမ်ားမွာ ဘုရင္မင္း၏သာသမီး ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မ်ား
ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံအမွ ု ့ထမ္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဤနည္းကုိအတုယူ၍ အခ်ဳိ ့ေသာအရပ္
ေဒသမ်ားတြင္ ဂါရဝမဂၤလာပူဇာစ  ပူဇာေနယ်ာနံ မဂၤလာႏွင့္အညီ အသက္သိကၡာ ဂုဏ္ဝါ
ၾကီးသူမ်ားကုိ ပူေဇာ္ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ကန္ေတာ့ပူေဇာ္ၾကပါသည္။
                  ရဟန္းေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား သည္လည္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ တပည့္ပရိတ္သတ္ျခံကာ သိကၡာဝါၾကီးေတာ္မူသည့္ နီးစပ္ရာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား လုိက္လံကန္ေတာ့ေသာအစဥ္အလာ မွာ ယခု ့ထက္ထိ တည္၇ွိေနေပ၏။
                         ဝါဆုိလတြင္ စုိက္ပင္ပ်ဳိးပင္မ်ားၾကီးထြားစအခ်ိန္ျဖစ္၏ ။ထုိအခ်ိန္တြင္
သံယာေတာ္မ်ားသည္ ခရီးလွည့္လည္သြားေနၾကရာ လယ္ထဲရာထဲမွေကာက္ပဲသီႏွံမ်ား
ထိခုိက္ပ်က္စီးသျဖင့္ လူအမ်ား၏ျပစ္တင္ျငိဳျငင္ျခင္းကုိခံၾကရေလသည္။
           ထုိေၾကာင့္ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္သည္  မိမိ၏တပည့္သားသံယာမ်ားအား  (ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ တရက္ေန ့ မွၿဖစ္ေစ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္တရက္ေန ့မွာျဖစ္ေစ ဝါဆုိဝါကပ္ျပဳ ့ၾကရမယ္ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံးမည္သည့္အရပ္ကုိမွ ညည္အိပ္ညေန မသြားၾကရ ) ဟူ၍ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
          ဝါကပ္ရာတြင္ ပုရိမဝါႏွင့္ ပစၦိမဝါ ဟုရွိပါသည္။ ပုရိမဝါကုိ ဝါဆုိလျပည့္ ေက်ာ္ တရက္ေန႕တြင္ ကပ္၍ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေနတြင္ သုံးလျပည့္ကာဝါကၽြတ္၏ အေၾကာင္းမညီညြတ္၍ ပုရိမဝါဆုိလုိက္ရလွ်င္ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္တရက္ေန ့တြင္ ပစၦိမဝါကပ္ႏူိင္ေသး၏ ပစၦိမဝါမွာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန ့တြင္
သုံလျပည့္ကာဝါကၽြတ္၏။
           ဝါဆုိဝါကပ္ျခင္းကုိ ညေနပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ညဦးပုိင္းတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းတုိင္အတြင္း၌ ရဟန္းသာမေဏမ်ား စု ရုံးကာ ဘုရာတပည့္ေတာ္သည္ ဤေက်ာင္း၌ ဤဝါတြင္းသုံလတာလုံးဝါကပ္ပါ၏ ဝါဆုိပါ၏ ဟူေသာ အဓ္ပၸါယ္ရွိသည့္ ပါဠိကုိရြတ္ဆုိရ၏။
အၾကီးအကဲ မေထရ္ ကဝါဆုိဝါကပ္ျပဳ ့ေသာ ေက်ာင္းတုိက္နယ္နိမိတ္ ကုိ ရဟန္းသာမေဏမ်ား သိထားႏွင့္ရန္ ရွင္းျပေတာ္မူရ၏။
        ထုိသုိ ့ေသာသံယာေတာ္မ်ား ဝါဆုိရာသုိ ့ပန္းမ်ား ဝထၱဳပစၥည္းေလးပါး မ်ားလာေရာက္လွ်ဳဒါန္ျခင္းမွာ  ဝါဆုိပန္းကပ္ျခင္း ဝါဆုိပန္းခူးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေပသည္။
           ရပ္သူရြာသားမ်ားသည္လည္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴရန္အတြက္လည္းေကာင္း သံယာေတာ္မ်ားအား ကပ္လွဴရန္အတြက္လည္ေကာင္း ပန္းခူးထြက္ၾကေလသည္ ။
          ခူး၍ ရ၇ွိေသာပန္းမ်ားကုိ ညေနပုိင္းတြင္စု ့ေဆာင္ကာ သန္ ့ျပန္ ့ေအာင္
ေဆးေၾကာျပီးေနာက္ အတီးအမွ ုတ္ အက အခုန္ မ်ား ႏွင့္နီးစပ္ရာဘုရားမ်ား ေက်ာင္းမ်ား
သုိ ့လွည့္လည္ကပ္လွဴၾကပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားသုိ ့ကပ္ရာ၌ ပန္းမွ်သာမဟုတ္ ၾကီးမား
ေသာ ဝါဆုိဖေယာင္းတုိင္ၾကီး မ်ားႏွင့္ အျခားလွဴဖြယ္မ်ားလည္း ပါရွိေလသည္။
            သုံးလူထြတ္ထားသေဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ က တပည့္သားသံယာေတာ္မ်ားအား  ခြင့္ျပဳ ့ထားေသာသကၤန္း ၉ ထည္ရွိ၏ ။၎ ၉ ထည္တြင္  "ဝႆဝါသကၤန္း ႏွင့္ ဝႆိကသာဋိက သကၤန္းတုိ ့ပါဝင္ေလသည္။
                  ဝႆဝါသကၤန္းမွာ  မုိးကာလပတ္လုံးေနျပီးေသာ ရဟန္းအား
လွ်ဳဒါန္းသည့္သကၤန္း  ဟု့အဓိပၸါယ္ရေသာ ဝါကၽြတ္သကၤန္းျဖစ္သည္ ။ထုိသကၤန္းကုိ
ဝါဆိုျပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဝါကၽြတ္ခ်ိန္တြင္အလွ်ဳခံရန္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ
ခြင့္ျပဳ ့ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
               သုိ ့ေသာ္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္  မက်န္းမမာစေသာ အသက္အႏၱ႐ာယ္
စုိးရိမ္သူမ်ားႏွင့္ ရုတ္တရက္သဒၶါေပါက္လာသူမ်ားက အေဆာတလွ်င္ လွဴဒါန္းလုိပါက
ဤ ဝႆဝါသိက  သကၤန္းမ်ဳိးကုိ ဝါမကၽြတ္မွီဆယ္ရက္အလုိ ဝါတြင္းကာလ၌လည္းအလွဴ
ခံႏူိင္သည္ဟု ့ခြင့္ျပဳ ့ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
             ဝႆိက သာဋိက သကၤန္း မွာ မုိးအခါ၌ဝတ္ဆင္ေသာသကၤန္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၍ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္တရက္ေန ့မွစ၍ အလွဴခံႏူိင္၍ ဝါဆုိလဆန္း တြင္ ခ်ဴပ္ႏူိင္ဝတ္ႏူိင္ေသာ သကၤန္းျဖစ္၏ ။ ထုိမုိးေရခံ သကၤန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏အထြာေတာ္အားျဖင့္ အလ်ားေျခာက္ထြာ အနံႏွစ္ထြာခြဲရွိသည္။ မုိးရြာသည့္အခါ၌ ေရသႏုတ္
ကဲ့သုိ ့အသုံးျပဳ ့ရသည္ အဓိဌာန္သီးျခားတင္ရသည္။
                ထုိသကၤန္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္သည္လည္းရွားပါး ျပီး သုံးေဆာင္ေသာ ရဟန္းမ်ားလည္းရွာပါးလာေသာေၾကာင့္ ယခု ့အခါတြင္ ဤသကၤန္းမ်ားကုိ သိသူနည္းပါ၍ ေပါက္ကြယ္လု  နီးပါးရွိေနေပျပီး ယေန ့အမ်ားသိ အမ်ားလွ်ဳဒါန္း ေနၾကေသာ ဝါဆုိသကၤန္းမွာ အထက္တြင္တင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ဝႆဝါသိက သကၤန္း
ဝႆိကသာဋိသကၤန္း သကၤန္းတုိ ့ႏွင့္က ား အက်ဳံးမဝင္ဟုသိရေပသည္ ။ ယေန ့အခါ
လူအမ်ားသိထားေသာဝါဆုိသကၤန္းကုိမူ သံယာေတာ္မ်ားဝါဆုိေတာ္ မမူၾကမွီ  ၁၅ ရက္
ခန္ ့အတြင္လွ်ဴဒါန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။
          ဝါဆုိလဆန္းတရက္ေန ့မွ ဝါဆုိလျပည့္ေန ့အတြင္း၌ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ လွ်ဴဒါန္းပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ျဖစ္ေစ၊ မိမိေနအိမ္တြင္ျဖစ္ေစ တတ္စြမ္းႏူိင္သမွ် သံယာေတာ္မ်ားပင့္ဖိတ္ကာ ဆြမ္းခဲဖြယ္ႏွင့္ ဝတၳဳအစု ့စု ့တုိ ့ကုိ ဆက္ကပ္လွ်ဳဒါန္းကာ ဝါဆုိသကၤန္းကုိလည္းဆက္ကပ္လွ်ဴဒါန္းၾကေလသည္။
              ဝါဆုိလျပည့္ေန ့ႏွင့္  လျပည့္ေက်ာ္တရက္ေန ့တြင္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္သူမ်ား စည္ကား၍ တန္းခုိးၾကီး ဘုရားမ်ားတြင္ ဝါဆုိပန္းကပ္သူမ်ားႏွင့္ စည္ကားစြာ ရွိၾကပါတယ္။
                         ၀ါဆိုလျပည့္ေန့ကို ဓမၼစၾကၤာအခါေတာ္ေန့အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္က်င္းပရျခင္းမွာ...
 
                        ထိုေန႔၌ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္ကိုျမတ္စြာဘုရားကေဟာၾကားေတာ္ျခင္း
                        က ိုအေၾကာင္းျပဳ၍ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။
                                                                                                                                                    ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္ျမတ္ကိုျမတ္စြာဘုရားသည္အိႏၵိယနိဳင္ငံဗရာဏသီျမိဳ႔                       မိဂဒါ၀ုန္ေတာ၌ မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုနွစ္ ၀ါဆိုလျပည့္ ေန၀င္လထြက္အခ်ိန္၌  ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတို႕အား ဘုရားအျဖစ္ကို၀န္ခံေသာအားျဖင့္ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။
      ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္သည္  ၀ိနည္းမဟာ၀ါ ပါဠိေတာ္၌ ပဥၥ၀ဂၢိယကထာအမည္ျဖင့္  လာရွိပါသည္။ ပဋိသမၻိဒါမဂၢပါဠိေတာ္၌ ဓမၼစကၠ ပ၀တၱန၀ါရ အမည္ျဖင့္လာရွိပါသည္။မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္၌ ဓမၼစကၠပ၀တၱနအမည္ျဖင့္ လာရွိပါသည္။
     ဓမၼစကၠပ၀တၱနအဓိပၸါယ္မွာ=တရားတည္းဟူေသာအသိစက္ကိုျဖစ္ေစ၊နားလည္ေစေတာ္မူျခင္းဟု
အဓိပၸါယ္ရပါသည္။(ဓမၼစကၠ=တရားေတာ္၊ပ၀တၱန=ျဖစ္ေစ လည္ေစျခင္း)
  ဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္သည္  သစၥာေလးပါးတရားကို ညြန္းဆိုေဟာၾကားေသာ ေဒသနာျဖစ္၍ ပိဋကတ္သံုးပံု၏ အနွစ္ခ်ဳပ္တရားဟု ဆိုထိုက္ပါသည္။ ဓမၼစၾကၤာတရားကိုစိစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါလ်င္ လမ္းစဥ္မွာအစြန္းနွစ္ခုကို ေရွာင္ၾကဥ္ေရး ၊မဇၥ်ိမပဋိပဒါ လမ္းစဥ္မွန္ကိုက်င့္သံုးေရး ေဟာၾကားထားေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶ၀ါဒ၏တိက်ခိုင္မာေသာ သေဘာတရားကိုေတြ့ျမင္နိဳင္ေပသည္။
  ဤကဲ့သို႔အနွစ္သာရပါရွိေသာ တရားျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရဟန္းရွင္လူတို႕ ကဓမၼစၾကၤာတရားေတာ္ကို အထူးပင္ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ေတာ္မူၾကသည္။


                 * ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၏ထူးျခားခ်က္မ်ား*
ျမန္မာရိုးရာဆယ့္နွစ္လရွိသည့္အနက္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔သည္...........
၁။ေဂါတမဗုဒၶဘုရားေလာင္းပဋိသေႏၵေနေသာေန႔ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
၂။ေဂါတမဘုရားေလာင္းသည္ ေတာထြက္ေတာ္မူေသာ ေန႔ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
၃။ေဂါတမဘုရားေလာင္းသည္ ဓမၼစၾကၤာတရားစတင္ေဟာေတာ္မူေသာ
ေန့ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
၄။ေရ..မီးအစံုတန္ခိုးျပာဋိဟာကိုျပေတာ္မူေသာျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
၅။ဘုရားအျဖစ္ကို၀န္ခံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
၆။တရားရတနာ စတင္ေပၚေပါက္လာေသာေန႔ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
၇။သံဃာရတနာစတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း..
၈။ဧဟိဘိကၡဳ ဟူေသာစကားကိုစတင္ၾကားရေသာေန့ျဖစ္၍ထူးျခားျခင္း
အထက္ေဖာ္ျပပါ ၀ိေသသအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔က
ဤ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔
၌ေက်ာင္းကန္ဘုရားသို႔သြားေရာက္၍ ၀ါဆိုပန္းမ်ားကပ္လွဳျခင္း ၀ါဆိုသကၤန္းမ်ားလွဳဒါန္းျခင္း ဓမၼစၾကၤာ တရားေတာ္ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ျခင္း အားျဖင့္  ၀ါဆိုလျပည့္ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔..ကိုဆင္ႏြဲျပဳလုပ္ၾကသည္။   ျမတ္ဗုဒၶ၏တရားစက္ေတာ္ၾကီး...
ဓမၼမိတ္ေဆြသူေတာ္ေကာင္းတို႔...
လြန္ခဲ့သာ မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုနွစ္ ၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔မွာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက “ဓမၼစကၠ”အမည္ျဖင့္ တရားစက္ရံုေတာ္ၾကီးတစ္ရံုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ တည္ေနရာကေတာ့အိႏၵိယနိဳင္ငံ ဗာရာဏသီျမိဳ႔အနီး မိဂဒါ၀ုန္ေတာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီတရားစက္ရံုၾကီးကို လုပ္သားငါးဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

              စက္ရံုမွဳးၾကီးျဖစ္တဲ႔ ဘုရားသခင္က ေခတ္ကာလအေျခေနနွင့္ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္တဲ့  ထြက္ကုန္ပစၥည္းကို   သစၥတံဆိပ္ခိပ္နွိပ္လ်က္ ဒုကၡ,သမုဒယ,နိေရာဓ,မဂၢ..ဟူရ်္ေလးမ်ိဳးေလးစား
ခြဲျခားကာစမ္းသပ္  ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

            ပစၥည္းေလးမ်ိဳးကိုိကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳနည္းအညြန္းကိုလည္းအေပၚမွာေရးကပ္ထားပါတယ္။
အဲဒီအညႊန္းကေတာ့  “မဇၥ်ိမပဋိပဒါ” ဆိုတဲ့အညြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုညႊန္းကပ္ေပးရတာကေတာ့
ကာမခ်မ္းသာ အာရံုခံစားမွဳ႔ လက္ယာအစြန္းနွင္႔  အတၱေဘာပင္ပမ္းေစတဲ႔ လက္၀ဲအစြန္းသို႔မက်ေရာက္ေအာင္ တိတိက်က်ညႊန္ျပတဲ့အညႊန္းျဖစ္ပါတယ္။

              ဓမၼလုပ္သားၾကီးမ်ားျဖစ္တဲ့ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးအနက္...
၁။၀ါဆိုလျပည္႔ေန႔မွာ အရွင္ေကာ႑ည၊

၂။၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္တစ္ရက္ေန႔မွာ အရွင္၀ပၸ။

၃။၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္နွစ္ရက္ေန႔မွာ အရွင္ဘဒၵိယ၊

၄။၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္ သံုးရက္ေန႔မွာ အရွင္မဟာနာမ္၊

၅။၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္ေလးရက္ေန႔မွာ အရွင္အႆဇိ၊
ထိုေန႔ရက္အစဥ္ ေထရ္အစဥ္အားျဖင့္ ေသာတာပန္ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးေတြ ရရွိၾကပါတယ္။

           ဓမၼမိတ္ေဆြတုိ ့....
       စက္ရံုမွဳးၾကီးျဖစ္တဲ႔ ျမတ္စြာဘုရားက ၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္ငါးရက္ေန႔မွာ ပစၥည္းသစ္တစ္မ်ိဳးကိုေျပာင္းလဲ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီပစၥည္းကေတာ့ “အနတၱလကၡဏ”ျဖစ္ပါတယ္။အနတၱလကၡဏနနွင့္အတူ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
ေခၚတဲ့ စက္ရံုထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ေ၀ေပးခ်ိန္မွစျပီး ၀ါဆိုလျပည္႔ေက်ာ္ငါးရက္ေန႔မွာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးလံုးရဟႏၱာျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။
               ဗုဒၶတီထြင္ထားတဲ့ ဓမၼစက္ရံုထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွာ အမ်ိဳးအစားအားျဖင္႔ (၈၄၀၀၀)အေရတြက္ရွိပါတယ္။ ကာလၾကာေညာင္းေပမယ့္ အစဥ္အျမဲ သစ္လြင္လတ္ဆတ္လ်က္ ရွိေနပါေသးတယ္။ ယေန႔ဆိုလ်င္ဗုဒၶ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ဓမၼစက္ရံုၾကီးမွ လည္ပတ္ေနတဲ့ တရားစက္သံမ်ားမွာ အရပ္ထပ္၀န္းက်င္ ပဲ႔တင္ထပ္လ်က္ အရွိန္မပ်က္လည္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

                   ေလာကစြမ္းအင္နွင့္္ဓမၼစြမ္းအင္..
            တရားခ်စ္ခင္သူေတာ္စဥ္အေပါင္းတို႔.........
           ဓမၼစၾကၤာအခါေတာ္ေန႔သို႔ကုသိုလ္ၿပဳၾကသူအားလံုး
(က)အစြန္းနွစ္ပါးမွလြတ္ကင္းၾကပါေစ၊
(ခ)မဂၢင္ရွစ္ပါးပြားမ်ားျပီး သစၥာတရားကို သိျမင္နိဳင္ၾကပါေစ၊
(ဂ)ဒုကၡခပ္သိမ္းမွျငိမ္းေအးၾကပါေစ..
လို႔ဆုမြန္ေတာင္းရင္းနိဂံုးကမ္ပတ္အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။