Friday, March 30, 2012

ေကာသလ အိပ္မက္ (၁၆) ခ်က္ လကၤာ


ဘုရင္ေမး (၁) ႏြာနက္ေလးခု ၊ ေ၀ွ႔မႈဟန္ျပင္၊ မေ၀ွ႔ၾကပဲ၊ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္။
ဘုရားေျဖ အေရွ့အေနာက္၊ ေတာင္ေျမာက္မိုးဆင္၊ ျခိမ္းသံေပး ၊ မိုးေ၀းလြင့္ေပ်ာက္စင္။
ေမး (၂) ေျမကမၾကြ၊ ငယ္လွသစ္ပင္၊ ဖူးငံုရင့္ျပီး၊ ပြင့္သီးေတြျမင္။

Tuesday, March 27, 2012

လူျဖစ္ က်ဳိးနပ္ဖို႔ေသာတာ ပန္သို႔

အလွဴတကာ့ အလွဴ မွာ
ဓမၼေစတီ (တရားဓမၼပညာ) အလွဴသည္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္သည္ဟု
(၁၅)၀ါေျမာက္ ၀ါဆိုအၿပီး သာ၀တိၳျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္၌
သိၾကားမင္း၏   ျပႆနာ(၄)ရပ္ကို   ေျဖၾကားေတာ္မူစဥ္
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။
( မဟာဗုဒၶ၀င္-စ-တြဲ-၂၅၃) (ဓမၼပဒ-ဌ၊ ၂၊ စာ-၃၅၀ )
" လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ဖို႔ " အမွွာစာ
ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရး၊ အိမ္ေထာင္ခ်မ္းေျမ့ သာယာေရး . . . စသည့္ သုခ၊ ဒုကၡ မ်ိဳးစံုတို႔ႏွင့္ လံုးခ်ာလည္ေနသူမ်ား လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ဖို႔ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားစခန္းမွာ တစ္ပတ္( ၇ )ရက္၊ (၉) ရက္၊ (၁၀)ရက္၊ (၁)လစသည္ျဖင့္ ၀င္ျဖစ္ေအာင္ ၀င္ၾကည့္ရပါမည္။

ပုထုဇဥ္တိုင္း ေလာဘ႐ူး၊ ေဒါသ႐ူး၊ ေမာဟ႐ူး၊ မာန႐ူးေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေန၏။ မ်ားမ်ား႐ူးႏွင့္ နည္းနည္း႐ူးသာ ကြာျခားၾက၏။ ထုိအ႐ူး

Sunday, March 25, 2012

(သတင္းဖတ္မိ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေသာေၾကာင္႔ မ်ွေ၀ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ကူညီနိုင္သူမ်ား ဆက္သြယ္ ကူညီေပးနိုင္ၾကပါသည္။)

(ဦးဇင္းစကၤာပူအလည္ပတ္ေရာက္စဥ္ကာလသတင္းဖတ္မိ၍ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေသာေၾကာင္႔ မ်ွေ၀ေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ကူညီနိုင္သူမ်ား ဆက္သြယ္ ကူညီေပးနိုင္ၾကပါသည္။)
မိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႔ရွင္...
ကိုုအံ႔သာ (ကြန္ပ်ဴတာတက္ကသိုုလ္ 12 Batch) သည္ ၂၀၁၁ ခုုနွစ္ ႏွစ္လည္ပုုိင္းေလာက္တြင္ စင္ကာပူနုုိင္ငံ သိ႔ုု လာေရာက္ အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ခဲ႔ပါသည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ အပတ္ေလာက္တြင္ ရုုတ္တရက္ဖ်ားနာရမွာ စတင္ကာ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ား အရ ေသြးကင္ဆာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယခုုအခါ စင္ကာပူ နုုိင္ငံ NUH ေဆးရုုံၾကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုုသလ်က္ ရွိပါသည္။ ခန္႔မွန္းေခ် ကုုသစရိတ္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၅၀၀၀၀ ခန္႔ကုုန္က်မည္ဟုုလညး္ သိရွိရပါသည္။ အာမခံထားရွိေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ခန္႔သာျဖစ္ပါသျဖင္႔ ဆက္လက္ ေဆးကုုသရန္ အခက္ခဲၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ သိုု႔ျဖစ္ပါသျဖင္႔ စင္ကာပူနုုိင္ငံသိုု႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင္႔ တက္အားသမွ် ပါ၀င္ကူညီၾကေစလိုုပါသည္။
ယခုုလက္ရွိ စင္ကာပူနုုိင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုုပ္လုုပ္ကိုုင္ေနေသာ ျမန္မာ စုုစုုေပါင္း ၂ သိန္းခန္႔ ရွိမည္ဟုုခန္႔ မွန္းရရာ တစ္ဦး လွ်င္ ၁ ေဒၚလာ လွဴဒါန္းလွ်င္ပင္ ေဆးကုုသစရိတ္ထက္ပင္ပိုုမိုုနုုိင္ပါေသးသည္။ သိုု႔ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင္႔ စင္ကာပူနုုိင္ငံရွိ ျမန္မာမ်ားအားလံုုး သိရွိျပီး လွဴဒါန္းနုုိင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ထိုု႔ေၾကာင္႔ မိမိနွင္႔ နီးစပ္ရာ အသိုုင္းအ၀န္း အသိမိတ္ေဆြမ်ားအား အသိေပးျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းျဖင္႔ ကိုုအံ႔သာ ၏ ေဆးကုုသစရိတ္ကိုု တဖက္တလမ္းမွ အေထာက္ကူ ေပးနုုိင္ၾကမည္ဟုု ယုုံၾကည္ပါသည္။
ပါ၀င္ကူညီလိုုၾကသူမ်ား ေအာက္ပါ အတိုုင္း ဆက္သြယ္နုုိင္ၾကပါသည္။
၁။ အိေခ်ာစံ ဖုုန္း ၉ ၆၆၂၇၀၄၁ (eichawsan@gmail.com)
၂။အိေ၀ ဖုုန္း ၉ ၀၆၂၉ ၉ ၀၅ ( eiwai11285@gmail.com)
၃။မီးမီး ဖုုန္း ၉ ၇၂၁၆၈၀၅
၄။တင္ေအာင္ေက်ာ္ ဖုုန္း ၉ ၇၇၂၈၆၈၆
Ei Chaw San (Posb saving : 245-9-76380)
Ei Wai (DBS Saving Plus 002-9-070667)
လွဴဒါန္းေငြ လႊဲျပီပါက သက္ဆိုုင္ရာ Account ပိုုင္ရွင္သိုု႔ SMS သိုု႔မဟုုတ္ Email ပိုု႔ေပးၾကပါရွင္။
ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။ ျဖစ္နုုိင္လွွ်င္ ဒီပိုုစ္ကိုု Share ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္ရွင္။
အရွင္သုမနသာရ(ျဖဴး)မွ မွ်ေဝပါသည္

Saturday, March 24, 2012

ေဆာင္ပုဒ္က ေျပာင္းလဲ ေပးႏုိင္သလား

‘ဗုဒၶံ၊ ဓမၼံ၊ သံဃံ’
‘မိဘေမတၱာအရက္ဆိုင္’
ကဲဗ်ာ.. ၾကားေကာင္းေသးရဲ႕  လား။ ဒါဟာတကယ္ကိုရွိတဲ့ အေၾကာင္းေတြပါပဲ။
‘အေမ့ေမတၱာအရက္ဆိုင္’

Thursday, March 22, 2012

ကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း

 ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ (Religion) မဟုတ္
( ကိုးကြယ္ျခင္း ႏွင့္ က်င့္သံုးျခင္း )
ဇာတံ သရဏေတာ ဘယံ-ကိုးကြယ္ရာမွ ေဘး ျဖစ္တတ္သည္-ဟူေသာ ဗုဒၶစကားေတာ္အရ သတၱ၀ါမ်ားစြာတို႔သည္ ကိုးကြယ္မွား၍ ေဘးဒုကၼမ်ားစြာ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရာက္ေနၾကသည္။ ေရာက္ၾကလိမ့္ဦးမည္။
သတၱ၀ါမ်ားစြာတို႔သည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ အျဖာျဖာကို လိုလားေတာင့္တေသာေၾကာင့္လည္း ကိုးကြယ္ရာ ရွာၾကသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္တခုခုျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရေသာေၾကာင့္လည္း ကိုးကြယ္ရာ ရွာၾကသည္။ ကိုးကြယ္ရာ ရေသာအခါ ထိုကိုးကြယ္ရာက ခ်မ္းသာစည္းစိမ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ဟူ၍လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။

ခရီးသြားေနသည္

ေမးပါမ်ား စကားရ သြားပါမ်ား ခရီးေရာက္ မအိပ္မေန အသက္ရွည္ ဆုိတဲ့ စကားပုံေတာ့ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္ အသိပညာ ဗဟုသုတ ဆုိင္ရာတုိ ့မွာ စာေပဖတ္ျခင္း သင္ၾကားျခင္းေလ့လာျခင္းရွာေဖြၾကျခင္း စသည္တုိ ့မွ ရရွိၾကသလုိ ခရီးဆုိတာလည္းသြားမွေရာက္တယ္ဆုိလုိ ့ ...စာေရးသူ သည္ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ အျဖစ္ ..စကၤာပူႏွင့္မေလးရွားသုိ ့အလည္ပတ္ခရီးအျဖစ္ ၾကြေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။
သုိ ့အတြက္ေၾကာင့္......ခရီးသြားေနစဥ္ ကာလအတြင္းမွာ စာေရးသူ ေရးၾကားေနေသာ ..စာေပမ်ား အလုပ္မ်ား၍မေရးျဖစ္ပါက ..စာေပခ်စ္သူမ်ားကုိ ေခတၱခဏ  သီးခံခြင့္လြတ္ၾကဖုိ ့ ေျပာပါရေစ ။စာေရးသူသည္  အရွင္သုမနသာရ(ျဖဴး) ဘေလာ့့ဂါေရႊျဖဴးေလးသည္ 22.03.2012.ေန ့တြင္စကၤကာပူ နုိင္ငံသုိ ့အလည္ပတ္ခရီးၾကြေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Saturday, March 10, 2012

အသံေဒါသထြက္ျခင္း နဲ႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း

(၁)
”ေဒါသထြက္ျခင္းနဲ႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း”မတူပါ။
အသံုးအႏႈန္း ျခားနားသလို အႏွစ္သာရခ်င္းလည္း ျခားနားပါတယ္။ သူမ်ားေတြရဲ႕ ႐ႈေထာင့္အရ စာေရးသူေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ အေတြ႕အႀကံဳ၊  အေတြးအေခၚ၊ စာေရးသူ ေလ့လာမႈကို အေၾကာင္းခံၿပီး တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ အသိအျမင္ကို လြတ္လပ္စြာ ဟင္းလင္းပြင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားရဲ႕ အမ်ဳိးစံုေသာ ေဆးေရာင္စံု တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ မီဒီယာ  SPACE မွာ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့က်င့္ခန္း ေလးတစ္ခု အသက္သြင္း လိုက္ပါတယ္။


Thursday, March 8, 2012

အေပါင္းသင္းမွား၍ အပါယ္ဘဝက်င္လည္ခဲ့သူ

ဤကမၻာမွ ျပန္၍ေရသည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းထက္က သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရား အထံေတာ္၌ ဘုရားဆုပန္ေတာ္မူခဲ့သည္ ။ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားက ေနာင္ကမၻာေပါင္း ေလးသေခ်ၤႏွင့္ တစ္သိန္းလြန္ေသာ ကာလဘဒၵကမၻာ၌ ေဂါတမ မည္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားျဖစ္လတၱံ ့ဟု နိယတဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္ ။ ထုိဗ်ာဒိတ္ပြဲ၌ မ်ားစြာေသာ လူတုိ ့သည္ဤသုေမဓာရွင္ရေသ့

ေဝဒနာကၡႏၶာကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့ေသာ ကဗ်ာ (သို႔မဟုတ္) အကယ္၍ သင္ဒီကဗ်ာကို

သူၿငိမ္သက္ေနခဲ့၏။ ႏွစ္ကာလအေတာ္ ၾကာခဲ့မွန္းလည္း သူသိေန၏။ လူၿငိမ္ေတာ့ စိတ္ၿငိမ္၊ စိတ္ၿငိမ္ေတာ့ ေဝဒနာလည္းၿငိမ္ေန၏။ ဝင္ေလထြက္ေလ ႐ႈမွတ္မႈကို အေျချပဳေသာ အက်င့္တရားသည္ စိတ္ကိုၿငိမ္သက္ေအာင္ အေထာက္ အပံ့ေပးေလသည္။ တစ္ဖန္စိတ္ၿငိမ္သက္မႈ အေၾကာင္းတရားကလည္း ခံစားမႈေဝဒနာကို လႈပ္ခတ္မႈမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးေနမွန္း သူရိပ္မိလာသည္။ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိးေပပဲ။  အသြားအျပန္ေပါ့။ ဒါဆိုရင္ အမွား,အမွန္ဆိုတာကေကာ။ အမွား,အမွန္ကို

Wednesday, March 7, 2012

လူကအက်င့္ကုိ ႏုိင္ပါေစ

လူကုိအက်င့္က မႏုိင္ေစနဲ႔၊ အက်င့္ကုိ လူကႏုိင္ပါေစလုိ႔ ေျပာလုိက္ရေပမယ့္ ဒီ ေခါင္းစဥ္ဟာ ျပည့္စုံတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတာ့ ဟုတ္မယ္မထင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အက်င့္ဆုိရာမွာ ေကာင္းတဲ့အက်င့္နဲ႔ မေကာင္းတဲ့အက်င့္ဆုိၿပီး ရွိေနတတ္ေလေတာ့ လူကမေကာင္းတဲ့ အက်င့္ကုိ ႏုိင္ပါေစ လုိ႔ေျပာရင္ ပုိ

Monday, March 5, 2012

ဗုဒၶတရား အတုိင္းသာ

လူ႔ေလာကမွာလူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာၾကရင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးအစရွိတဲ့ အေရးေတြ ကုိ လူသားတုိင္းမလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆုိင္ၾကရမွာပါ။ ဒီအေရးေတြအားလုံးထဲမွာ ဘာသာေရးကလြဲရင္ က်န္အေရးေတြအားလုံးဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ၾကရတဲ့ အရာေတြပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဘာသာေရးက ေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး ပရမတ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာသဘာဝ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္းသိျမင္ေအာင္ အဲဒီ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ခႏၶာ၊ ပရမတ္တုိ႔ရဲ႕ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာ၃ပါးမွတစ္ဆင့္ သစၥာ ၄ပါးကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ေအာင္ က်င့္ႀကံရတာျဖစ္ေလေတာ့ကုိယ့္ စိတ္ကုိကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ တစ္ဦးတည္း က်င့္ႀကံရတဲ့အလုပ္ပါ။  ဒီေတာ့ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာသာေရးကုိ ဘုရားေပၚေရာက္မွ၊ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းေရာက္မွ၊ တရား ရိပ္သာေရာက္မွ လုပ္ရ

Saturday, March 3, 2012

ေဒါက္တာနႏၵာသိန္းဇံ ၏ လူသားႏွင့္

  ”အေတြးအေခၚပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ အဆိုအရ ကမၻာေပၚမွာ က်င့္သုံးေနၾကတဲ့ principle ကို ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စား ခြဲျခားႏိုင္တယ္ ဘုရား။ အဲဒါေတြက ဘာေတြလဲဆိုရင္ ၁။ Win-Win principle၂။ Win-Lost principle တို႔ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။ Win-Win principle ဆိုတာ အႏိုင္အ႐ႈံးမတြက္ဘဲ တန္း တူညီတူရွိမႈကိုျဖစ္ေစလိုတဲ့

Friday, March 2, 2012

ကံ အေရးပါသည္

အရွင္အာနႏၵာ၏ ပယ္ဆုေလးတန္၊ ခံဆုေလးပါး တရားထဲတြင္အရွင္အာနႏၵာကျမတ္စြာဘုရားအား အၿမဲတမ္းအလုပ္အေကြၽး ျပဳေပးရမည့္ ဥပ႒ာကရဟန္း ရာထူးေနရာကို သူလက္ခံရာမွာ… လူမ်ား၏သည္းေျခႀကိဳက္ အခြင့္ အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္ ၄ မ်ိဳးျဖစ္ေသာ
၁။ ျမတ္စြာဘုရား အားကပ္လွဴေသာ ေကာင္း ေသာဆြမ္းကို သူ႔အားမေကြၽးရန္၊
၂။ ျမတ္စြာဘုရားဝတ္႐ံုေသာ သကၤန္း အေကာင္းစားကို သူ႔အားမေပးရန္၊

Thursday, March 1, 2012

ေစတနာေကာင္းလြန္းလုိ ့ ဒါနျဖစ္တယ္

ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘဝကို ဆင္းဆင္း ရဲရဲနဲ႔ မေက်ာ္ျဖတ္ ခ်င္ၾကပါဘူး။ ျပည့္ျပည့္စုံ စုံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ဘဝကို   ေက်ာ္ျဖတ္ခ်င္ ၾကတဲ့သူေတြခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာလည္း