Friday, September 2, 2011

တိုင္ပင္ျခင္း၏ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ အရပ္ရွစ္မ်ဳိး

စကားႏွိမ္နင္း ျငင္းခံုျခင္းအေလ့ရွိ၍ ပညာရွိတို႔၏ ႏွလံုးကို တုန္လႈပ္ေစတတ္ေသာ အလြန္ပညာလည္းရွိ, စူးစမ္းႏိုင္ေသာ ပညာလည္းရွိသည့္ မိလိႏၵမင္းသည္ ဉာဏ္ထူးျခား ကြဲျပားစိမ့္ေသာငွါ နာဂေသနမေထရ္သို႔ ဆည္းကပ္၏။ ထိုနာဂေသနမေထရ္၏ အရိပ္၌ ေနလ်က္ အဖန္တလဲလဲ ေမးေလွ်ာက္၏၊ ထိုမိလိႏၵမင္းသည္လည္း ခြဲျခမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ပိဋကတ္သံုးပံုကို တတ္ကြၽမ္း နားလည္ေလၿပီ။ ညဥ္႕ဘက္၌ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ အဂၤါကိုးပါးရွိေသာ ပရိယတ္ကို အဖန္ဖန္ သံုးသပ္သည္ရွိေသာ္ ေျဖရွင္းရန္ ခဲယဥ္းကုန္ေသာ၊ ႏွိမ္နင္းဖြယ္ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ဆိတ္ခ်ဳိပမာ ဝကၤဝုတ္သေဘာရွိကုန္ေသာ ျပႆနာတို႔ကို ျမင္ေလၿပီ။ တရားမင္းဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္သည္လည္း ရွိ၏၊ ရည္ၫႊန္း၍ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္သည္လည္း ရွိ၏၊ သေဘာအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူေသာ တရားေတာ္သည္လည္း ရွိ၏။ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ဆိတ္ခ်ဳိပမာ ဝကၤဝုတ္ေဒသနာေတာ္၌ ထိုေဒသနာေတာ္တို႔၏ အနက္ အဓိပၸါယ္ကို မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္အနာဂတ္ ကာလဝယ္ ထိုဘုရားစကားေတာ္၌ အျငင္းအခုံ ျဖစ္လတၱံ႕။ ယခုအခါကပင္ အေမးစကားကို ၾကည္ၫိုေစ၍ ဆိတ္ခ်ဳိပမာ ဝကၤဝုတ္ေဒသနာတို႔ကို ခြဲျဖတ္ရွင္းလင္းေစအံ့၊ ထိုနာဂေသနမေထရ္ျမတ္၏ ႁမြက္ဆိုၫႊန္ျပေသာ စကားလမ္းစဥ္ျဖင့္ အနာဂတ္အခါ၌ ၫႊန္ျပၾကကုန္လတၱံ႕။

ထိုအခါ မိလိႏၵမင္းသည္ ညဥ့္မိုးေသာက္၍ အ႐ုဏ္တက္ေသာ္ ဦးေခါင္းကို ေဆးေလွ်ာ္၍ ဦးထိပ္ ထက္၌ လက္အုပ္ခ်ီေျမႇာက္လ်က္ အတိတ္၊ အနာဂတ္၊ ပစၥဳပၸန္ဘုရားတို႔ကို ေအာက္ေမ့ၿပီးလွ်င္ က်င့္ဝတ္ ရွစ္ပါးတို႔ကို ေဆာက္တည္၏၊ ''ဤေန႔မွ (အစျပဳ၍) ငါသည္ လာမည့္ ခုနစ္ရက္တို႔ပတ္လံုး က်င့္ဝတ္ ရွစ္ပါးတို႔ကို ေဆာက္တည္၍ ၿခိဳးျခံေသာ အက်င့္ကို က်င့္အံ့၊ ထိုငါသည္ ေလ့က်က္ေသာ အက်င့္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ဆရာ(နာဂေသန) ကို ႏွစ္သက္ေစလ်က္ ဆိတ္ခ်ဳိပမာ ဝကၤဝုတၱိျပႆနာတို႔ကို ေမးအံ့''ဟု ၾကံစည္၍ ေဆာက္တည္၏။ ထို႔ေနာက္ မိလိႏၵမင္းသည္ ဝတ္ျမဲတိုင္းပုဆိုးအစံုကိုပယ္၍ ဘယက္တန္ဆာတို႔ကိုလည္း ခြၽတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဖန္ရည္ဆိုးအဝတ္ကို ဝတ္လ်က္၊ ေခါင္းတံုးႏွင့္ တူေသာ ဦးစြပ္ကို ဦးေခါင္း၌ ေဆာင္း (စြပ္) ကာ ရဟန္း၏ အျဖစ္သို႔ ကပ္၍ က်င့္ဝတ္ရွစ္ပါးတို႔ကို ေဆာက္တည္၏ ''ဤခုနစ္ရက္ပတ္ လံုး ငါသည္ မင္းႏွင့္ စပ္ေသာ ကိစၥကို မဆံုးမအပ္၊ရာဂႏွင့္ စပ္ေသာ စိတ္ကို မျဖစ္ေစအပ္၊ ေဒါသႏွင့္ စပ္ေသာ စိတ္ကို မျဖစ္ေစအပ္၊ ေမာဟႏွင့္ စပ္ေသာ စိတ္ကို မျဖစ္ေစအပ္၊ ကြၽန္, အလုပ္သမားျဖစ္ကုန္ေသာသူအေပါင္း၌ေသာ္လည္း ႏွိမ့္ခ်ျခင္းရွိသည္ ျဖစ္ရာ၏။ ကိုယ္ ႏႈတ္ကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္အံ့၊ အာယတနေျခာက္ပါးတို႔ကိုလည္း အႂကြင္းမဲ့ ေစာင့္စည္းအပ္ကုန္၏၊ ေမတၱာဘာဝနာ၌ စိတ္ကို ထည့္သြင္း ထားအပ္၏''ဟု ေဆာက္တည္၏။ ဤသို႔ ဤက်င့္ဝတ္ရွစ္ပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ ထိုက်င့္ဝတ္ရွစ္ပါးတို႔၌သာလွ်င္ စိတ္ကို တည္ေစ၍ ျပင္ပသို႔ မထြက္ဘဲ ခုနစ္ရက္ကို လြန္ေစ၍ ရွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႔၌ မိုးေသာက္သည္ရွိေသာ္ ေစာေစာကပင္လွ်င္ နံနက္ပြဲေတာ္စာကို စား၍၊ မ်က္လႊာ ေအာက္ခ်လ်က္ ခ်င့္ခ်ိန္ေျပာဆို၍၊ ေကာင္းစြာ ထားေသာ ဣရိယာပုထ္ရွိလ်က္၊ မပ်ံ႕မလြင့္ ရႊင္လန္းတက္ႂကြ ၾကည္လင္လွေသာ စိတ္ျဖင့္ နာဂေသနမေထရ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍၊ မေထရ္၏ ေျခတို႔ကို ဦးတိုက္ကာ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ထား၏ -

အသွ်င္ဘုရားနာဂေသန အကြၽႏု္ပ္အား အသွ်င္ဘုရားတို႔ႏွင့္ အတူတကြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖြယ္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အက်ဳိးအေၾကာင္း (ကိစၥ) သည္ ရွိပါ၏၊ ထိုကိစၥ၌ အသွ်င္ႏွင့္ တပည့္ေတာ္မွ တစ္ပါးေသာ သံုးေယာက္ေျမာက္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် အလိုမရွိအပ္ပါ၊ အသံဆိတ္ၿငိမ္ရာျဖစ္ေသာ၊ လူသူ ကင္းဆိတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိ၍ ရဟန္းတို႔အား ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေတာအရပ္၌ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ျပႆနာကို ေမးအပ္သည္ ျဖစ္ပါလတၱံ႕၊ ထိုၿပႆနာ၌ အကြၽႏု္ပ္အား ဖံုးကြယ္ျခင္းကို မျပဳသင့္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ျခင္းကို မျပဳသင့္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေကာင္းစြာ တိုင္ပင္ရန္ ႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ေသာ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖြယ္ကို နာယူျခင္းငွါ ထိုက္သင့္ပါ၏၊ ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ပုံထံုးဥပမာျဖင့္လည္း ျပအပ္ပါ၏၊ အဘယ္ကဲ့သို႔နည္းဟူမူ- အသွ်င္ဘုရားနာဂေသန ပစ္ခ်ထားသိုျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ခဲ့ေသာ္ မဟာပထဝီ ေျမႀကီးသည္ပင္ ရတနာကို ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ေသာ္ မဟာပထဝီေျမႀကီးသည္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ထိုက္သကဲ့သို႔၊ အသွ်င္ဘုရားနာဂေသန ဤအတူသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ တိုင္ပင္ရန္ ႀကိမ္ေရာက္ခဲ့ေသာ္ အကြၽႏု္ပ္ သည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဖြယ္ကို နာယူျခင္းငွါ ထိုက္သင့္ပါ၏ဟု (ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထား၏)။
ဆရာေထရ္ျမတ္ႏွင့္ အတူတူ ဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေတာသို႔ ဝင္၍ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ျပန္၏- အသွ်င္ ဘုရားနာဂေသန ဤေလာက၌ တိုင္ပင္လိုေသာ ေယာက္်ားသည္ အရပ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ကုန္၏၊ ထိုအရပ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔၌ လိမၼာေသာ ေယာက္်ားသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းကို မတိုင္ပင္၊ တိုင္ပင္မိေသာ္လည္း အက်ဳိးပ်က္စီး၏၊ အက်ဳိးမျဖစ္။ အဘယ္အရပ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ-

မညီၫြတ္ရာ အရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
ေဘးဘ်မ္းရွိရာ အရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
အလြန္ေလထန္ေသာ အရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
နံရံစသည္ ဖံုးကြယ္ရာ အရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
နတ္စင္, နတ္ကြန္းအရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
ခရီးလမ္းမကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
စစ္ေျမျပင္အရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
ေရဆိပ္အရပ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္၏၊
ဤအရပ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ပါကုန္၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။
အသွ်င္နာဂေသနမေထရ္သည္ ''ေျမမညီၫြတ္ေသာ အရပ္၌ အဘယ္အျပစ္ရွိသနည္း၊ ေဘးဘ်မ္း ရွိရာ အရပ္၊ အလြန္ေလထန္ေသာ အရပ္၊ နံရံစသည္ ဖံုးကြယ္ရာအရပ္၊ နတ္စင္နတ္ကြန္း၊ ခရီးလမ္းမ၊ စစ္ေျမျပင္အရပ္၊ ေရဆိပ္၌ အဘယ္အျပစ္ရွိသနည္း''ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရားနာဂေသန မညီ ၫြတ္ရာ အရပ္၌ တိုင္ပင္ေသာ္ အက်ဳိးသည္ ျပန္႔ၾကဲ၏၊ လြင့္စင္၏၊ ေလွ်ာက်၏၊ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္။ ေဘးဘ်မ္းရွိရာ အရပ္၌ စိတ္ႏွလံုးတုန္လႈပ္၏၊ စိတ္ႏွလံုးတုန္လႈပ္ေသာ္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ အက်ဳိး ကို မျမင္ႏိုင္။ အလြန္ေလထန္ေသာ အရပ္၌ အသံသည္ မထင္ရွား။ နံရံစသည္ ဖံုးကြယ္ရာအရပ္၌ ေခ်ာင္းေျမာင္း နားေထာင္သူတို႔သည္ လာတတ္ကုန္၏၊ နတ္စင္နတ္ကြန္း၌ တိုင္ပင္ေသာ္ အက်ဳိးသည္ ေႏွာင့္ေႏွးေလးဖင့္စြာ သက္ေရာက္၏။ ခရီးလမ္းမ၌ တိုင္ပင္ေသာ္ အက်ဳိးသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္တတ္၏၊ စစ္ေျမျပင္အရပ္၌ တိုင္ပင္ေသာ္ လႈပ္ရွားျခင္း ျဖစ္၏၊ ေရဆိပ္၌ တိုင္ပင္ေသာ္ ေပါက္ၾကား လြယ္၏။


ဤမိလိႏၵမင္း ေလွ်ာက္ထားေသာ အရာဌာန၌- ''မညီၫြတ္ေသာအရပ္၊ ေဘးဘ်မ္းရွိရာအရပ္၊ ေလထန္ေသာအရပ္၊ နံရံစသည္ ဖံုးကြယ္ရာအရပ္၊ နတ္စင္နတ္ကြန္းအရပ္၊ ခရီးလမ္းမ၊ စစ္ေျမျပင္အရပ္၊ ေရဆိပ္ ဤအရပ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔ကို ၾကဥ္ေရွာင္အပ္ကုန္၏''ဟု (ေရွးဆရာတို႔ဂါထာ သိမ္းက်ံဳး ျခင္းျဖစ္၏)။ ဤကား တိုင္ပင္ျခင္း၏ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ အရပ္ရွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။

No comments:

Post a Comment