Tuesday, August 9, 2011

သိပၸံပညာ တုိးတက္ျခင္းသည္ ကမၻာျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖန္တီးေပးနုိင္ပါသလား၊

ေလာကဓာတ္ဆုိတဲ့ သိပၸံပညာေတြက တစ္ေန ့တစ္ျခားၾကိးပြားတုိးတက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ေရွးက ရက္ေပါင္းမ်ားစြာသြားရတဲ့ခရီးကုိ ယခုမူကား ..ကား မီးရထား သေဘၤာေလယာဥ္ပ်ံတုိ ့ျဖင့္
ရက္အနည္းငယ္အတြင္း နာရီပုိင္းအတြင္းမွာပင္ သြားေရာက္နုိင္ပါျပီ။ေၾကးနန္း 
ဝုိင္ယာလက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတုိ ့ျဖင့္ အလြန္ေဝးလံေသာကမၻာ့တစ္ဘက္စြန္းမွ အျခားတစ္ဘက္စြန္းသုိ ့ သတင္းစကားေတြ ရုပ္ပုံႏွင့္တကြအသံေတြကုုိပါ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း မွာပင္ ေပးပုိ ့့နုိင္ပါျပီ။
အထပ္တစ္ရာေက်ာ္တဲ့အေဆာက္အအုံၾကီးေတြကုိလည္းတည္ေဆာက္နုိင္ပါျပီ။အဏုျမဴဗုံး ဟုိက္ထရုိဂ်င္ဗုံး ဒုံးပ်ံစတဲ့အသစ္ဆန္းလက္နက္ေတြလည္း မရပ္မနားထြန္းကားေနလွ်က္ရွိပါျပီ။
သုိ ့ရာတြင္ ထုိလက္နက္ ေတြဟာကမၻာၾကီးကုိတစ္ခါတည္းျပာက်သြားေအာင္လုပ္မယ္ေသမင္းေရာင္ျခည္
လုိ ့ေခၚထုိက္တဲ့လက္နက္ဆန္းေတြပင္မဟုတ္ပါေလာ့။     ပထမကမၻာစစ္ၾကီးျပီးစက
နုိင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းၾကီး တည္ေထာင္ျပီးကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရကုိ  ၾကဳိးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ 
သုုိ ့ရာတြင္ (၂၄)ႏွစ္ခန္ ့ေက်ာ္တဲ့ဒုုတိယကမၻာစစ္ၾကီး တစ္ဖန္ျဖစ္ေပၚလာျပီးေတာ့ အဏုျမဴဗုံးျဖင့္
နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။အဲဒီေနာက္ ကမၻာကုလသမဂၢ အသင္းၾကီး တည္ေထာင္ျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒကုိ 
ဟစ္ေအာ္ခဲ့ၾကျပန္တယ္။သုိ ့ရာတြင္ တကယ္တမ္းစိတ္မခ်ရေသး။တတိယကမၻာစစ္ၾကီး ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ ့ ဟိန္းေဟာက္ျခိမ္းေျခာက္လ်က္ပင္ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ မျဖစ္ပါေစႏွင့္လုိ ့ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ ့သ
လ်က္ပင္ရွိပါတယ္။
အကယ္၍ ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ေသမင္းေရာက္ျခည္လုိ ့ေခၚထုိက္တဲ့ဟုိက္ဒရုိဂ်င္းဗုံးအဏုျမဴဗုံး ဒုံးပ်ံ
စသည္တုိ ့ကုိ အသုံးျပဳမယ္ျဖစ္လုိ ့မေတြးဝံ့ေအာင္ပင္ေၾကာက္ရြံ ့ထိပ္လန္ ့ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါျဖင့္ ကမၻာၾကီးမျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ လူဆင္းရဲ တုိ ့အေပၚ ပညာမဲ့လူတန္းစားတုိ ့အေပၚ ၌
စုပုံခ်ထားဖုိ ့မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။မလွလွ်င္ စုန္းရုိးမရွိလဆင္ ခုိးနုိးနုိးဆုိတဲ့ စကားအတုိင္းမျဖစ္ထုိက္ပါ အေၾကာင္းရင္းကုိစိစစ္ရွာေဖြရန္လုိပါတယ္။ တစ္ကမၻာလုံး(သုိ ့မဟုတ္)တစ္ေလာကလုံး မျငိမ္းျခင္း၏
အရင္းျမစ္ကေတာ့ကိေလသာ ထူထပ္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ထုိသုိ ့ကိေလသာထူထပ္သူတဲ့သူ
ကုိပင္ ပုထုဇဥ္လုိ ့ေခၚရပါတယ္။ 
ကိေလသာဆုိတာဘာလဲ
စိတၱံကိလိႆတိ၊ဥပတပၸတိ၊ဗာဓိယတိဝါ၊ဧေတဟီတိ ကိေလသာလုိ ့ ဝိျဂဳိဟ္ျပဳၾကပါတယ္။
ျမန္မာျပန္ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ စိတ္ကုိ ညစ္ညဴးေအာင္ ပူပန္ေအာင္ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တက္တဲ့သေဘာ
တရားကုိ ကိေလသာဟု ေခၚပါတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ကိေလသာအမ်ဳိးစား အက်ယ္အားအားျဖင့္
ကိေလသာ(၁၅၀၀)ရွိပါတယ္။အက်ဥ္းအားျဖင့္ေတာ့(၁၀)ပါးရွိပါတယ္။
အဲ့ဒီဆယ္ပါးကေတာ့ 
၁။ေလာဘ-လုိခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊
၂။ေဒါသ-အမ်က္ထြက္ျခင္း 
၃။ေမာဟ-မုိက္မဲေတြေဝျခင္း မသိျခင္း
၄။မာန-ေထာင္လႊားေမာ္ၾကြားျခင္း တက္ၾကြျခင္း
၅။ဒိဌိ-အယူလြဲမွားျခင္း
၆။ဝိစိကိစၦာ-ယုံမွားျခင္းမဆုံးျဖတ္နုိင္ျခင္း 
၇ထိန-ငုိက္မ်ဥ္းျခင္း ပ်င္းရိျခင္း 
၈။ဥဒၶစၥ- စိတ္ပ်ံလြင္ ့ျခင္း စိတ္မျငိမ္သက္ျခင္း
၉။အဟီရိက-အကုသုိလ္ျပဳရန္ မရွက္ျခင္း 
၁၀။အေနာတၱပၸ-အကုသုိလ္ျပဳရန္မေၾကာက္ျခင္းတုိ ့ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ပုထုဇဥ္ဆုိလွ်င္ လူပဲျဖစ္ျဖစ္နတ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဗဟၼာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျမလွ်ဳိးမုိးပ်ံ နုိင္တဲ့ အဘိညာဥ္ရ
စ်ာနလာဘီပုဂၢဳိလ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ယခုေျပာခဲ့တဲ့ ကိေလသာ(၁၀)ပါးေတြ
အျပည့္အႏွက္ရွိေနပါတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ လူ ့ေဘာင္မွာဥစၥာပစၥည္းရွာေဖြလ်က္  သားေတြ မယားေတြႏွင့္
စည္းစိမ္းခံေနၾကတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြကုိသာကိေလသာထူထပ္တယ္ လုိ ့မထင္မွတ္ၾကပါနွင့္။
ကိေလသာ(၁၀)ပါးမ်ာ လည္းအခုိက္အတန္ ့အားျဖင့္သုံးပါးစီရွိပါတယ္။
ကိေလသာအခုိက္အတန္ ့(၃)ပါး
၁။ဝီတိကၠမကိေလသာ -အၾကမ္းစားကိေလသာ  ၂။ပရိယုဌာနကိေလသာ-အလတ္စားကိေလသာ
၃။အနုသယကိေလသာ-အနုစားကိေလသာ လုိ ့သုံးမ်ဳိးခြဲျခားထားပါတယ္။
ဝစီဒြါရ မွအလြန္ၾကမ္းတမ္းစြာ ထၾကြေသာင္းၾကမ္းက်န္း လွ ုပ္ရွားၾကတဲ့ဝစီဒုစရုိက္ေတြကာယဒြါရ မွ 
အလြန္ၾကမ္းတမ္းစြာ လွ ုပ္ရွားထၾကြ ေသာင္းက်န္းၾကတဲ့ ကာယဒုစရုိက္ ေတြကုိဝီတိကၠမ ကိေလသာ
လုိ ့ေခၚပါတယ္။ထုိကိေလသာကုိေတာ့ မ်က္ျမင္အားျဖင့္လူတုိင္းပဲသိနုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္အဂၤါ ႏွ ုတ္အဂၤါ 
လွ ုပ္ရွားထၾကြျခင္းေသာင္းက်န္းျခင္းမရုိေသးဘဲ စိတ္ႏွလုံးမွာသာ ပြတ္ပြတ္ဆူလ်က္ထၾကြေနတဲ့ေဒါသ
စတဲ့တရားေတြကုိ ပရိယုဌာနကိေလသာလုိ ့ေခၚပါတယ္။ 
ထုိကိေလသာမ်ဳိးထၾကြျခင္းကိုေတာ့  အဘိညာဥ္ရတဲ့ ပုုဂၢဳိလ္ ေတြ
ကုိယ္ေစာင့္နတ္ေတြသာလွ်င္သိနုိင္ပါတယ္။ မေနာဒြါရမွာပင္ထၾကြျခင္းမရွိေသး။စိတ္သႏၱာန္၌ အျမဲကိန္းလ်က္ ဝပ္လ်က္ ခုိေအာင္းလ်က္ေနတဲ့ေလာဘ ေဒါသ စေသာတရားေတြကုိ အနုသယကိေလသာလုိ ့ေခၚပါတယ္။ကုိကိေလသာမ်ဳိးကုိေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားမွ်တစ္ပါး
ဘယ္သူမွမသိနုိင္ပါ။
အၾကမ္းစားျဖစ္တဲ့ ဝီတိကၠမကိေလသာ ကုိ တဒဂၤပဟာန္ တစ္ဘဝစာေလာက္
ပတ္သတ္နုိင္တဲ့နနည္း။အလတ္စားျဖစ္တဲ့ပရိယုဌာနကိေလသာကုိဝိကၡမၻနပဟာန္ ၊ႏွစ္ဘဝစာေလာက္ ပယ္သတ္နုိင္တဲ့နည္းေတြကေတာ့ဘုရားမပြင့္တဲ့ သုညကမၻာေတြမွာလည္းရွိပါတယ္။
ယခုအျခားဘာသာေတြမွာလည္းအထုိက္အေလ်ာက္ အသင့္အတင့္ရွိၾကပါတယ္။အနုသယကိေလသာကုိ
သမုေစၦဒပဟာန္ဆုိတဲ့ အၾကြင္းမဲ့သတ္နည္းကေတာ ့ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူမွသာသိၾကရပါတယ္။
ဗုဒၶမရွိသည္ေနာက္ မွာလည္း ဗုဒၶ၏အဆုံးအမျဖစ္တဲ့ဗုဒၶသာသနာေတာ္ေဘာင္အတြင္းမွာသာ ၾကားနာ သိရွိ လုိက္နာ က်င့္သုံးနုိင္ၾကပါတယ္။ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ႏွင့္ၾကံဳပါေသာ္လည္း မၾကဳိက္တဲ့ပုဂၢဳိလ္
မလုိက္နာတဲ့ပုဂၢဳိလ္ မထုိက္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြက ေတာ့သိရွိလုိက္နာက်င့္သုံးနုိင္ျခင္းမျပဳနုိင္ၾကပါ။
ျပဆုိျပီးတဲ့ကိေလသာ(၁၀)ပါးးတုိ ့တြင္ ေခါင္းေဆာင္ကဒိ႒ိပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒိ႒ိဆုိတာလည္းအတၱဒိ႒ိ သကၠာယဒိ႒ိကုိဆုိလုိပါတယ္။သူ၏ဘက္ေတာ္သားေနာက္လုိက္ေတြကေတာ့
တဏွာႏွင့္မာနတုိ ့ျဖစ္ၾကပါတယ္။ထုိသုံးခု အေပါင္း အဖြဲၾကီးကုိပပဥၥတရားသုံးပါးလုိ ့ေခၚပါတယ္။ 
အဓိပါယ္ကေတာ့သံသရာနယ္ခ်ဲ့သမားအဖြဲ ့ၾကီးလုိ ့ဆုိပါတယ္။သတၱဝါတုိ ့အား ဖမ္းယူကုိက္ဝါးတက္တဲ့အတြက္ ထုိအဖြဲ့ၾကီးကုိဂါဟတရား(၃)ပါးလုိ ့လည္းေခၚပါတယ္။
အထင္မွားအျမင္မွာအယူမွားတု ိ့ကုိျဖစ္ေစတက္တဲ့အတြက္မညနာတရားလုိ့ လည္းေခၚျပန္ပါတယ္။
ယခုပစၥဳပၸန္ေလာကမွာလည္း အတၱဒိ႒ိ(ဝါ)သကၠာယဒိ႒ိ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးကုိ မႏွိမ္းနင္း မသုတ္သင္နုိင္လ့ုိ သူ၏တြဲဖက္ရဲေဘာ္ျဖစ္ၾကတဲ့ တဏွာမာနတုိ ့၏ထၾကြေသာင္းက်န္းျခင္းကုိခံေနၾကရပါတယ္။
တစ္ကမၻာလုံး ျငမ္းခ်မ္းေရးမရျခင္း၏ အရင္းျမစ္ဟာထုိဒိ႒ိၾကိးပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း
ေကာင္စြာသိထား  ဖုိ ့လုိပါတယ္။
သံသရာတစ္ေလွ်က္လုံးမွာလည္း ထုိအတၱဒိဌိေခါင္းေဆာင္းတဲ့ပပဥၥအဖြဲဲ့ၾကီးကေအာက္သုိ ့အဝီစိထိေအာင္ နယ္ခ်ဲ ့တက္ပါတယ္။အထက္သုိ့လည္းဘဝဂ္တုိင္ေအာင္နယ္ခ်ဲ ့နုိင္တဲ့သတိိၱိရွိပါတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္
အပါယ္ေဘးၾကီးဝိနိပါတေဘးၾကီး အုိ ၊နာ ၊ေသ ၊မြဲ ၊ကြဲ၊ေဘးၾကီးေတြ့နွင့္ေျပးမလြတ္နုိင္ေအအာင္ရင္ဆုိင္ေတြ ့ေနၾကရပါေသာေၾကာင့္ဗုဒၶ၏တရားေတာ္ကုိလက္ရွိမရသမွ် ကာလပါတ္လုံး ဘုံ(သုံး)ပါး၌ ဘယ္သူမွ်ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရနုိင္ၾက။ဘယ္ပုထုဇဥ္မွ် လြတ္လပ္ေရး မရနုိင္ၾကပါ။
အုိ ၊နာ ၊ေသ ၊မြဲ ၊ကြဲ ၊ဆုိတဲ့စကားကုိ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး မၾကာခဏ
မိန္ ့ဆုိေတာ္မူတက္ပါတယ္။အုိ ၊နာ ၊ေသ ကေတာ့ထင္ရွားပါျပီး။ မြဲ ၊ကြဲ၊ဆုိတဲ့ စကားအဓိပၸါယ္ကေတာ့
ေလာက၌ ဘယ္စည္းစိမ္းရွင္ဓနရွင္မဆုိ ေသတဲ့အခါ ေန ့စဥ္ဝတ္ထားတဲ့စိန္လပ္စြပ္ၾကီးကုိ ယူမသြားနုိင္ ခါးမွာဝတ္ေလ့ရွိတဲ့ပုိးလုံခ်ည္ခပ္ေကာင္းေကာင္း ကေလးကုိပင္
ဝတ္ျပီးေတာ့မသြားနုိင္ရွာၾကဘူး။ခြ်တ္ယူထားလုိက္ၾကလုိ ့ လုံခ်ည္အေဟာင္းအႏြမ္းကေလးႏွင့္ ပင္သြားရရွာပါေတာ့တယ္။အျခားေရႊ ၊ေငြ ၊စိန္ေက်ာက္ ၊ဥယ်ာဥ္ ျခံ ေျမ တုိက္တာ၊ေမာ္ေတာ္ကား စသည္တုိ့ကုိေတာ့ ေျပာဖြယ္ရာမရွိ။မိမိႏွင့္ ဘာမွ်မဆုိင္ ဘိသကဲ့သုိ ့ ျဖစ္သြားေၾကာင္းကုိ
ထင္ရွားသိျမင္နုိင္ၾကပါျပီ။သူတက္မြဲတဲ့ပုဂၢဳိလ္မရွိေတာ့ျပီ။ မိမိခ်စ္ျမတ္နုိးတဲ့ သား၊မယား၊ေဆြမ်ဳိး၊ညတိ၊မိတ္သဂၤဟေတြႏွင့္လည္း မလြဲသာဘဲ ခြဲခြာသြားၾကတဲ့ အတြက္ အကြဲၾကီး ကြဲေလျပီလုိ ့ဆုိလုိပါတယ္။
နာေဘးၾကီး၊ေသေဘးၾကီးႏွင္ ့ ရင္မဆုိခင္ ၾကုိတင္ျပီးေတာ့ အေရးၾကီးလွတဲ့
သာသနာ  ဓမၼကုိမရွာေဖြ မေလ့လာ မက်င့္ သုံးခဲ့တဲ့အတြက္ သာသနာေတာ္ႏွင့္အလြဲၾကီး လြဲရေလျပီ လုိ ဆက္လက္ျဖည့္စြက္ျပီးေတာ့ထည့္သြင္းလုိက္ခ်င္ပါတယ္။
ေအာက္ထစ္ဆုံးဒိ႒ိကိေလသာ ဝိစိကိစၦာကိေလသာ ႏွစ္ပါးကုိ ခုတ္ထြင္း သုတ္သင္
ရွင္လင္းပယ္သတ္ျခင္း မျပဳႏုိင္သမွ်ကာလပါတ္လုံး ဘယ္ေတာ့မွ်ကမၻာၾကီးမျငိမ္းခ်မ္းနုိင္ပါ။
ဒါေၾကာင့္သာသနာေတာ္အတြင္းမွာမွ သိျမင္ ရရွိနုိင္တဲ့ ဒိ႒ိသတ္ပုံသတ္နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ ့တုိ ့ကုိ
ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ေလးေလးစားစားျဖင့္ ဆင္ျခင္ေေတြ ဆင္လတ္ေတြႏွင့္ ေတာေရွာင္
ေျမာက္ေကြ ့မလုပ္ၾကဘဲ လာၾကစမ္းပါ စမ္းၾကည့္ၾကစမ္းပါဆုိတဲ့ ဧဟိပႆိက
ဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ပဋိပတ္လမ္းစဥ္ကုိအခ်ိန္မွီ ရွာေဖြ ဆည္းပူးလုိက္နာ က်င့္သုံးၾကရန္ေကာင္းျမတ္တဲ့ဆႏၵျဖင့္ သတိေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဓမၼမိတၱအေပါင္းသူေတာ္ေကာင္းတုိ ့။အားလုံး ခ်မ္းသာၾကပါေစ...

No comments:

Post a Comment