Sunday, July 22, 2012

ကာမဂုဏ္အျပစ္မ်ားကို ေဟာေျပာ၍ တရားရသြားတဲ့ ပု႑ားလင္မယား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုရုတိုင္း၌ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူစဥ္ မာဂ႑ီယပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္။ ထိုတြင္ ပုဏၰားႀကီးက ဤသူသည္ အလြန္က်က္သေရရွိသည္။ ေခ်ာေမာေျပျပစ္သည္။ သူ၏ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ သမီးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္သည္ဟု စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ကာ ဘုရားရွင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္ သူ၏ သူမတူေအာင္ လွေသာ သမီးေခ်ာကို လက္ခံေတာ္မူပါဟု အပ္ႏွင္း၏။ ဘုရားရွင္က ျငင္းပယ္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ မာရ္နတ္မင္း၏ သမီးေခ်ာသံုးေယာက္ အပ္ႏွင္းျခင္းကိုပင္ ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပ၏။ မာရ္နတ္သည္ ဘုရားေလာင္း ေတာထြက္စဥ္ကစ၍ ေနာက္ေတာ္က တေကာက္ေကာက္ လိုက္ပါလ်က္ ဘုရားရွင္၏ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္၏။ ေနာက္ဆံုး အဇပါလေညာင္ပင္အနီး၀ယ္ စံေနေတာ္မူစဥ္ သူ အျပစ္တစံုတရာ ရွာၾကံမရ၍ အရႈံးေပးရမည့္အေျခအေနကို ေတြးျပီး မႈိင္ေတြခ်ေန၏။ သူ၏ သမီးသံုးေယာက္ နတ္မိမယ္ အေခ်ာအလွမ်ားျဖစ္ေသာ တဏွာ, အရတီ, ရာဂါတို႔သည္ သူတို႔ခမည္းေတာ္ထံလာ၍ ဖခင္-စိတ္မပ်က္ပါနဲ႔၊ ဤပုဂၢိဳလ္၏အက်င့္ကို သမီးတို႔၏ ပရိယာယ္မာယာမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးျပီး ဖခင္ထံ ဆြဲေခၚခဲ့ပါမည္-ဟု အာမခံ ေျပာၾကားၾက၏။ ထို႔ေနာက္ နတ္သမီးသံုးေယာက္သည္ ေယာက်္ားတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေခ်ာက္ခ်ားေအာင္ အလွအမ်ိဳးမ်ိဳး အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး မာယာအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳလ်က္ ဘုရားရွင္ကို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ ႀကိဳးစားၾကေလသည္။ အရွင္၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ အလုပ္အေကၽြးအျဖစ္ ျပဳစုခြင့္ ေပးေတာ္မူပါဟု အမ်ိဳးမ်ိဳး မာယာသံုး၍ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ဘုရားရွင္သည္ ဤမာရ္နတ္ႏွင့္ သမီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာျပျပီးလွ်င္ ပုဏၰားႀကီး-ထိုနတ္သမီးမ်ားကို ငါပယ္ခဲ့၏။ ငါ့တြင္ လိုခ်င္ေတာင္းတမႈ မရွိ။ ကိေလသာကင္းစင္ျပီး ျဖစ္၏။ သင္၏ အညစ္အေၾကးျပည့္ေနေသာသမီးကို ေျခဖ်ားျဖင့္ပင္ မထိတို႔ခ်င္-ဟုေျပာကာ ကာမဂုဏ္အျပစ္မ်ားကို ေဟာေျပာေတာ္မူ၏။ ပုဏၰားႀကီး လင္မယားလည္း အနာဂါမ္တည္ျပီး ေနာက္ဆံုး ရဟႏၲာအျဖစ္ ေရာက္ၾကေလသည္။

( ပါဠိဂါထာ )
ယႆ ဇိတံ နာ၀ဇီယတိ၊ ဇိတံ ယႆ ေနာ ယာတိ ေကာစိ ေလာေက။
တံ ဗုဒၶမနႏၲ ေဂါစရံ၊ အပဒံ ေကန ပေဒန ေနႆထ။
ယႆ ဇာလိနီ ၀ိသတၱိကာ၊ တဏွာ နတၳိ ကုဟိဥၥိ ေနတေ၀။
တံ ဗုဒၶမနႏၲ ေဂါစရံ၊ အပဒံ ေကန ပေဒန ေနႆထ။

( ျမန္မာျပန္ )
ျမတ္စြာဘုရား၏ ကိေလသာရန္ေအာင္ပြဲကို မည္သူမွ် မဖ်က္ဆီးႏိုင္။ေလာက၌ မည္သူမွ် မတုပႏိုင္။
အပိုင္းအျခားမရွိ အလံုးစံုကို သိျမင္သည့္ဉာဏ္ ရွိေတာ္မူေသာ၊ တဏွာစသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူျပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို သင္တို႔သည္ အဘယ္လမ္းခရီးျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကုန္လတံ႔နည္း။

ျမတ္စြာဘုရားမွာ တစံုတခုေသာ ေလာကသို႔ ေဆာင္ျခင္းငွါ ပိုက္ကြန္ပမာ ေျမႇးယွက္ရစ္ပတ္ ျငိကပ္တတ္ေသာ တဏွာမရွိ။ အပိုင္းအျခား မရွိ။ အလံုးစံုကို သိျမင္ႏိုင္သည့္ဉာဏ္ ရွိေတာ္မူေသာ တဏွာစသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူျပီးေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရားကို သင္တို႔ အဘယ္လမ္းခရီးျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကုန္လတံ႔နည္း။

( လကၤာ )
ျမတ္ဗုဒၶ၏၊ ကိေလသာရန္၊ ေအာင္ပြဲမွန္ကို၊ ဖ်က္ရန္ဘယ္သူ မတတ္ႏိုင္။
ေလာကဓာတ္ဆံုး၊ တခုလံုး၀ယ္၊ ဖက္ႏႈန္းဘယ္သူ မယွဥ္ႏိုင္။
ျမတ္ဗုဒၶကား၊ တရားမွန္က၊ မက်န္ရေအာင္၊ လံုး၀ကုန္စင္၊ အကုန္ျမင္ကာ၊ တဏွာခရီး၊ လမ္းေၾကာင္းႀကီးကို၊ အျပီးစြန္႔ထြက္၊ အကုန္ဖ်က္၏။
စက္သံသရာ၊ ကၽြတ္လြတ္ခြါလည္း၊ ျမတ္ေခါင္ထီးကို၊ ခရီးဘယ္လမ္း ေခၚမည္နည္း။

ဗုဒၶျမတ္မြန္၊ လူ႔တံခြန္တြင္၊ ပိုက္ကြန္ပမာ၊ ေျမႇးယွက္စြာျဖင့္၊ ေလာကတပါး၊ သယ္ေဆာင္သြားမည့္၊ မိုက္မွားတဏွာ၊ လံုး၀ကြာ၏။
ဉာဏ္လႊာအသိ၊ ဆံုးမရွိဘဲ၊ သိရန္လံုးစံု၊ အကုန္သိတတ္၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္သည္၊ ပယ္ျဖတ္တဏွာ၊ လမ္းမွန္မွာလွ်င္၊ ခ်မ္းသာျဖိဳးေ၀၊ တည္ရွိေနလ်က္၊ ဘယ္တြက္ လမ္းေၾကာင္း၊ ေျပာင္းမည္နည္း။

( ဗုဒၶ၀ဂ္ မာရဓီတရ ၀တၳဳ )

No comments:

Post a Comment