Sunday, September 23, 2012

သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ အပုိင္း(၃)

ဒုကၡ၏ေလာကလုံး သေဘာ

(ပထမ အမွန္မြန္)

ဒုကၡ၊ ဘဝရဲ႕ အရိပ္
ဘဝေရြ႕ေလရာ လိုက္ေရြ႕တယ္ ... ၊
ေမြးဖြားမႈ၊ ႀကီးထြားမႈ၊ ပ်က္မႈ ...
အခ်စ္၊ အမုန္း ...... ။

ဗုဒၶ၏အလိုအရ ‘ဘာသာတရား’မွာ ‘ကုထုံး’ ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားတို႔ ရွင္သန္ရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းခံႏွင့္ အေျခခံေဆာင္တာမွာ လူသားတို႔၏ ခံစားမႈေဝဒနာမ်ားကို ကုစားေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ခံစားမႈေဝဒနာဆိုရာတြင္လည္း ဗဟိဒၶသဏၭန္တြင္ ကပ္ၿငိေသာ ေရာဂါမ်ိဳးစုံဆိုသည္ထက္ လူ႔ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အဇၩတၱေဝဒနာမ်ားကို ရည္ညႊန္းလိုဟန္ရွိသည္။ ဤသေဘာကို သူ၏တရားေတာ္မွာပင္ ‘ဒုကၡ’ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဤသည္ပင္ ပထမအမွန္မြန္ဟု ဆိုပါသည္။

ဓမၼစကၠပဝတၱနတရားေတာ္တြင္ ဗုဒၶက ဤသို႔ ေဟာၾကားခဲ့သည္။
“ရဟန္းတို႔ ....၊ ပထမအမွန္မြန္မွာ ဒုကၡျဖစ္၏။ ေမြးဖြားရျခင္း၊ အိုမင္းရျခင္း၊ ဖ်ားနာရျခင္း၊ ေသဆုံးရျခင္းတို႔သည္ ဒုကၡမည္၏။ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ရျခင္း၊ ႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခဲြခြာေကြကြင္းရျခင္းႏွင့္ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ လိုအင္ဆႏၵမ်ားသည္လည္း ဒုကၡမည္ေပ၏။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈႏွင့္ၿပီးေသာ၊ ခဏတာယာယီအိမ္မွ်သာ ျဖစ္သည့္ ခႏၶာငါးပါးႀကီးသည္ပင္လွ်င္ ဒုကၡတို႔၏ အစုအေဝးျဖစ္ေပ၏”
                                                                                   
ဒုကၡ၏ အသြင္အျပင္မ်ား

‘ဒုကၡ’ဆိုေသာေဝါဟာရမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ၿပီးျဖစ္ရာ အလြယ္ႏွင့္နားလည္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္စရာရွိပါသည္။ စင္စစ္ဤမွ် လြယ္ကူလွသည္ မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶညႊန္းေသာ လူ႔ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ယွဥ္ေသာဒုကၡကို အျပည့္အဝနားလည္ရန္မွာ ထင္သည္ထက္ပို၍ ခက္ခဲနက္နဲပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ အေၾကာင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ပထမအေၾကာင္းမွာ ဒုကၡ၏သေဘာသဘာဝႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ဒုကၡမွာ ဆင္ျခင္တုံတရားတြင္မရွိ။ အေတြ႔အႀကဳံနယ္ပယ္တြင္သာ ရွိသည္။ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေသာ ရုပ္သေဘာမ်ားကို အလြယ္တကူရွင္းျပႏိုင္သည့္တိုင္ ကိုယ္တိုင္ခံစားမွ သိရွိနားလည္ႏိုင္ေသာ နာမ္သေဘာကို အတိအက်ရွင္းျပႏိုင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနႏွင့္ ‘သြား’ဆိုေသာ အမာထည္ရုပ္ကို ‘ဒါပဲ’ဟု လက္ညႇိဳးထိုးျပႏိုင္သည့္တိုင္၊ ‘သြားကိုက္ေဝဒနာ’ဆိုသည့္ ခံစားမႈကို အပီအျပင္ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ မလြယ္သလိုျဖစ္သည္။ သြားကိုက္ေဝဒနာဆိုသည္မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ထပ္တူက်ႏိုင္သည္မ်ိဳး မဟုတ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အာရုံခံစားမႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ သီးျခားကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကဳံ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ “ဒုကၡဆိုတာ ဒါပဲ”ဟု လက္ဖဝါးေပၚတင္ျပ၍ မရ။ ဒုကၡကို ပုံဆဲြျပ၍ မရ။ တင္စားမႈ သေကၤတတစ္ခုခုျဖင့္ အရိပ္အႁမြက္မွ်သာ ေဖာ္ျပႏိုင္စရာရွိသည္။

ဒုတိယ အေၾကာင္းမွာ ဒုကၡႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ခံယူပုံတြင္ ရွိသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြမွာ အထည္ျဒပ္ျဖင့္ ထင္သာ ျမင္သာေသာ ကပ္ေဘးႀကီးမ်ားကိုသာ ဒုကၡဟု နားလည္ထားၾကသည္။ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကို ဖတ္လိုက္လွ်င္ စစ္ပဲြမ်ား၊ မုန္တိုင္းေဘး၊ ေရေဘးမ်ား၊ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာမ်ား စသည္တို႔ကို ေတြ႔ရၿပီး ...၊ ‘ဪ .. ဒုကၡ .. ဒုကၡ’ဟု စိတ္ထဲမွ ျမည္တမ္းမိၾကပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ ဤသည္တို႔မွာ အၾကမ္းထည္သေဘာမွ်သာ ေဆာင္သည့္ ရုပ္ပိုင္း ဒုကၡမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည္ႏွင့္ အမွ်၊ ပို၍လည္းနက္႐ိႈင္းေသာ ဒုကၡမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ဒုကၡ၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ လူ႔ျဖစ္တည္မႈႏွင့္အတူ ကၽြဲကူးေရပါ ျဖစ္တည္လာေသာ ေရွာင္မရသည့္ ဒုကၡမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤဒုကၡမ်ားကမူ ျမင္သာထင္သာ ရွိေကာင္းမွ ရွိပါလိမ့္မည္။ အႏွစ္သေဘာအရ ဒုကၡျဖစ္သည့္တိုင္ သုခဝတ္ရုံၿခဳံ၍လည္း လာတတ္သည္။ ထို႔ထက္ ခံစားသူဘက္မွ ပညာအသိႏွင့္ အာရုံ ခံစားႏိုင္စြမ္းတို႔ မတူၾကသည့္အေလ်ာက္ နားလည္ခံယူပုံ အနက္အ႐ိႈင္းတြင္လည္း ကြာႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အရိယာတစ္ဦးႏွင့္ သာမန္ပုထုဇဥ္တစ္ဦးတို႔ ဒုကၡအေပၚနားလည္ပုံခ်င္း မတူႏိုင္သလိုမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

ေျပာၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ ဒုကၡ၏ အဆိုပါစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစာကို နားမလည္လွ်င္ ပထမအမွန္မြန္ကို မ်က္ေမွာက္မျပဳႏိုင္ေသး ဟူ၍သာ ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဒုကၡ၊ အိုမင္းျခင္းသည္ ဒုကၡ၊ ေသဆုံးျခင္းသည္ ဒုကၡဆိုေသာ ဗုဒၶ၏ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ဘဝင္က်ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ (အိုျခင္းႏွင့္ေသျခင္းကို ဒုကၡဟု ခံယူႏိုင္သည့္တိုင္ ေမြးဖြားျခင္းကိုမူ သုခဟု ထင္ႏိုင္စရာရွိပါသည္) အလားတူပင္ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း ကင္းရာဆိုေသာ ဗုဒၶ၏ လြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းစကိုလည္း လဲြလဲြမွားမွား သေဘာေပါက္သြားႏိုင္သည္။ စင္စစ္ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္သည္ပင္ အို၊ နာ၊ ေသေဘးႏွင့္ မလြတ္ကင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဗုဒၶရည္ညႊန္းေသာ အိုျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္း ကင္းရာ ဆိုသည္မွာ မအို မနာ မေသ ဆိုကာ အရွိတရားကို ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းသက္သက္မွ် မဟုတ္။ ထို႔ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္ေမြ႔နက္႐ိႈင္းသည္။

ဤေနရာတြင္ စိတ္၊ ေစတသိက္တို႔၏ လွည့္ဖ်ားမႈမွ မလြတ္တတ္ႏိုင္ေသးေသာ သာမန္ပုထုဇဥ္တို႔၏ သဘာဝကို သတိျပဳဆင္ျခင္ဖို႔ လိုမည္ထင္ပါသည္။ ဥပမာ- လူတစ္ေယာက္ကို သူ၏အမည္ေမးလွ်င္ အလြယ္တကူ အေျဖေပးပါလိမ့္မည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ’ဟုေမးလိုက္လွ်င္ ရုတ္တရက္ အေျဖထြက္ခ်င္မွ ထြက္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အေမးခံရသူမွာ ေလးဆယ္ေက်ာ္ ငါးဆယ္အတြင္း ေရာက္ေနမည္ဆိုပါက စကားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆုံး စကားလဲႊ၍ မရေတာ့လွ်င္ ရွိရင္းစဲြ အသက္ထက္ေလွ်ာ့၍ ေျပာဖို႔မ်ားပါသည္။ အလားတူပင္ မိမိဆံပင္တြင္ ပထမဆုံး ဆံပင္ျဖဴေတြ႔လိုက္ရသူအေနႏွင့္ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္မိဖို႔မ်ားပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္မ်ားက ဘာကို ေဖာ္ျပပါသနည္းဆိုလွ်င္ လူ၏ဘဝတဏွာျဖင့္ ဘဝဒုကၡကို ေမ့ေလ်ာ့ထားရန္ ႀကိဳးစားလိုသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ ပထမအမွန္မြန္ ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ အုိ၊ နာ၊ ေသ ေဘးသာမက မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ရျခင္း၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ခဲြခြာေကြကြင္းရျခင္း၊ အလိုဆႏၵမျပည့္ဝျခင္း စသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။ အခ်စ္အမုန္းစေသာ ဘဝ၏ ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ‘ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ဝမ္းေရးတို႔ထက္ လြမ္းေရးခက္၏’ဆိုေသာ စကားပင္ရွိရာ ဤဒုကၡမ်ားကိုမူ ပို၍နားလည္ သေဘာေပါက္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။ ေလာကီထုပၸတ္ လူတို႔ဇာတ္ ဆိုသည္မွာ အခ်စ္ႏွင့္ အမုန္းတို႔ေၾကာင့္က်ရေသာ မ်က္ရည္တို႔ျဖင္႔ ျပည့္လွ်မ္းေနတတ္ရာ အဆိုပါ ဒုကၡမ်ားကို သာဓကတင္ေနစရာပင္ လိုေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဤေနရာတြင္လည္း လူသည္ လွည့္စားခံဝဲဂယက္မွ ထြက္ႏိုင္သည္မဟုတ္ဟု ဆိုပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ဆုံစည္းျခင္း၊ ခဲြခြာျခင္း စသည္တို႔မွာ ဘဝ၏ေရွာင္မရေသာအျခင္းအရာမ်ား ဆိုသည္ကို ႏွလုံးမသြင္းႏိုင္ျဖစ္ၾကရပါသည္။ ခ်စ္ခြင့္ ဆုံခြင့္ရလွ်င္ အေပ်ာ္တို႔ျဖင့္ တုံ႔ျပန္တတ္၍ မုန္းရ ခဲြရျပီဆိုလွ်င္ အနာ၊ အလြမ္းစသည္တို႔ႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။

ဗုဒၶ၏အလိုအရဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ဒုကၡအားလုံးသည္ လိုခ်င္တပ္မက္မႈႏွင့္ၿပီးေသာ၊ ခဏတာယာယီအိမ္မွ်ျဖစ္သည့္ ခႏၶငါးပါးအစုအေဝးႀကီး၏ သရုပ္သကန္ အစစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာကို ဗုဒၶက ‘ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ’ဟူေသာ ပါဠိစကားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုျပသည္။ ဥပါဒါန္ အစဲြအလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ရေသာ ရုပ္-နာမ္ တို႔၏ အစုအေဝးဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ေျပာရလွ်င္ ခႏၶာငါးပါးလုံးသည္ပင္ ဒုကၡတို႔၏အစုအေဝးဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ ဤသေဘာကို ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္နားလည္မွသာလွ်င္ ပထမအမွန္မြန္ကို သေဘာေပါက္ရာေရာက္ပါသည္။
(သစၥာရွာဖုိ ့ျမင္းစီးသူ ေက်ာ္ဝင္)၏ စာအုပ္ ဆက္လက္ေရးသားဖာ္ျပပါမည္။
 ေရႊျဖဴးေလး

No comments:

Post a Comment