Tuesday, June 14, 2011

စိတ္ေကာင္းႏွင့္စိတ္ဆုိး

စိတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာသေဘာတရားတုိ ့သည္(ၾကံစည္ျခင္း၊ေျပာဆုိျခင္း၊ျပဳလုပ္ျခင္းဟူသမွ်တုိ ့သည္)
စိတ္သာလၽႊင္ေရွ့သြားရွိကုန္၏။စိတ္သာလွ်င္ အၾကီးအမွဴးရွိုကုန္၏။ၾကည္လင္ေသာစိတ္ျဖင့္ေျပာဆုိ
ျဖင္းျပဳလုပ္ျခင္းၾကံစည္ျခင္းေၾကာင့္ ထုိသူေနာက္သုိ ့အရိပ္သည္ အစဥ္လုိက္သကဲ ့သုိ ့ ခ်မ္းသာသည္
အစဥ္လုိက္ေလ၏။မေကာင္းစိတ္ျဖင့္ေျပာဆုိျခင္းျပဳလုပ္ျခင္းၾကံစည္ျခင္းေၾကာင့္ထုိသူေနာက္သုိ ့ လွည္းဘီးစက္သည္ဝန္ကုိေဆာင္ေသာႏြား၏ေျခရာသုိ ့အစဥ္လုိက္သကဲ့သုိ ့၊ဆင္းရဲသည္အစဥ္လုိက္ေလ၏။
(ဓမၼပဒ)
ကုိယ္မွု ႏွုတ္မွု စိတ္မွုဟူ၎ ကံသုံးပါးရွိရာတြင္ စိတ္သည္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါ၏။အၾကီးမွဴးျဖစ္ပါ၏။
စိတ္၏ေစခုိင္းရာေနာက္သုိ ့ကုိယ္မွ ုႏွ ုတ္မွ ုတုိ  ့က အစဥ္လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေနၾကပါ၏။
စိတ္ကၾကဳိးဆြဲရာသုိ ့ရုပ္ေသးရုပ္ကေလးပမာ ကုိယ္မွ ုႏွု ုတ္မွ ုတုိ ့က လုိက္ပါလွ ုပ္ရွားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူတို ့သည္မိမိတုိ ့၏ဘဝကုိ မိမိတုိ ့၏ကုိယ္မွ ုႏွ ုတ္မွ ု့စိတ္မွု ့တုိ ့ျဖင္ ့တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါ၏။

ပုံေဖာ္ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္ပါ၏။လူသား၏ဘဝကုိမည္ ့သည့္တန္ခုိဣဒၥ့ိပါဒ္ရွင္ကမွ် ဖန္တီးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။
မည့္သည့္အ ရာကမွ် ဖန္တီးေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ဤ စစ္မွန္စင္ၾကယ္ေသာ အမွန္တရားကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္းျခင္း မရွိလွ်င္ မွန္ေသာအျမင္ မရွိနုိင္၊မွန ္ေသာအ ယူမရွိနုိင္။

မိမိ၏ဘဝကုိမိမိ၏ကံသုံးပါးကဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာအမွန္တရားကုိသက္ဝင္ယုံၾကည္ေသာသူမွသာလွ်င္ မ ိမိကုိယ္ကုိ အ ားကုိးယုံၾကည္သူ ျဖစ္လာေပမ ည္။မိမိကုိယ္ကုိသာလွ်င္ မိမ ိ၏အားကုိးအားထားရာအမွန္ အစစ္ျဖစ္ေပမည္ဟူေသာ ဘုရားေဟာေတာ္မူခ်တ္ကုိ သေဘာေပါက္သူျဖစ္လာေပမည္။
ဘဝ၏ဖန္တီးရွင္မည္ေသာ ကံသုံးပါးတြင္ စိတ္က ဦးေဆာင္သူျဖစ္ရကား စိတ္သည္ပင္ ဘဝ၏ပန္းပုဆရာ  ဟု ဆုိနုိင္ပါလိမ္မ ည္။
စိတ္ဟူရာတြင္ စိတ္ေကာင္းလည္းရွိ၏။စိတ္ဆုိးလည္းရွိ၏။အကုသုိလ္စိတ္လည္းရွိ၏။ကုသုိလ္စိတ္လည္းရွိ၏။
ေကာင္းေသာစိတ္က ေကာင္းေသာကာယကံ ေကာင္ေသာဝစီကံတုိ ့ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ၏။
ဆုိးေစာစိတ္က ဆုိးေသာကာယကံဆုိးေသာဝစီကံတုိ ့ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစ၏။ေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေျပာသမွ်
ျပဳသမွ်ကုိတုိ့၏ ကုသုိလ္ဓာတ္ထြန္းပ၏။ဓမၼႏွင့္ယွဥ္၏။မေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ျပဳသမွ်ေျပာသမွ်ကုိ အကုသုိလ္ဓာတ္ထြန္းပေစ၏။အဓမၼႏွင္ ့ယွဥ္၏။ စိတ္ေကာင္းေမႊးသူတုိ ့၏ သႏၱာန္သည္တည္ ၾကည္၏။
ေအးျမၾကည္လင္ ၏။ေအးျမျငိမ္းခ်မ္းေသာ အတြင္းသႏၱာန္မ်ဳိးေစ့က ေအးျမျငိမ္းခ်မ္းေသာ ဘဝကုိ ဖူးပြင့္လာ၏။       ဤသည္မွာ ကုသုိလ္၏ စြမ္းအင္သတၱိျဖစ္၏။ ဓမၼ၏တန္ခုိးေတဇာ္ျဖစ္၏။
စိတ္ေကာင္းမေမႊးသူတုိ ့၏ အတြင္းသႏၱာန္သည္ မျငိမ္းခ်မ ္း၊ပူေလာင္ဆူပြတ္၏။ခတ္ထန္ၾကမ္းတမ္း၏။
ပူေလာင္ၾကမ္းတမ္းေသာ အတြင္းသႏၱာန္မ်ဳိးေစ့က ပူေလာာင္ခတ္ထန္ေစေသာ   ဘဝကုိ ဖူးပြင္ ့လာေစ၏။
ဤသည္မွာ အကုသိုလ္စိတ္၏ စြမ္းအင္းသတၱိျဖစ္၏။ အဓမၼ၏ အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္၏။
စိတ္ေကာင္းေမြးကာ စိတ္ေကာင္းထားသူျဖစ္မွသာလွ်င္ မိမိ၏ ကုိယ္ရည္ကုိ္ယ္ေသြးကုိသန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ
ေကာင္းမြန္ျပည့္ဝေအာင္ တည္ေဆာက္ပ်ဳိးေထာင္နုိင္ပါမည္။သန္ ့ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးစူးေဆာက္တန္ဆာပလာျဖင့္သာစင္ၾကယ္ေသာဘဝေကာင္း
ဘဝမြန္ကုိထုဆစ္နုိင္ ပါလိမ္မည္။စိတ္ေကာင္းမေမြးပဲ စိတ္ထားမေကာင္းသူသည္ သူ၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးသန့္သန့္ရွင္းရွင္းျဖစ္ေအာင္ေကာင္းမြန္းျပည့္ဝေအာင္တည္ေဆာက္ပ်ဳိးေထာင္နုိင္စြမ္းမရွိပါ။ထုိလူမ်ဳိးသည္ ေကာင္းမြန္းလွပေသာ သန္ ့ရွင္းေသာဘဝရုပ္ထုကုိ မည့္သုိ ့မွ် ပုံေဖာ္ထုဆစ္နုိင္မည္မဟုတ္ေပ။
ေက်းဇူးရွင္ မာန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက စိတ္ေကာင္းစိတ္ဆုိးတုိ၏အက်ဳိးေပးမွအပၚ  ဤသုိ ့အမိန္ ့ရွိေတာ္မူခဲ့ပါေပ၏။
                              စိတ္ေကာင္း
                                    ေကာင္းေကာင္းႏွင္ ့ေတြ ့
                                   ေကာင္းေကာင္းခံစားရ၏။
                                           စိတ္ဆုိး
                                         ဆုိးဆုိးႏွင္ ့ေတြ ့
                                    ဆုိးဆုိးခံစားရ၏။ ဟုဆုံးမေတာ္ခဲပါေပ၏။No comments:

Post a Comment