Friday, June 24, 2011

ဓားျပငါးရာကုိဘာဝနာအစြမ္းျဖင့္ဆုံးမေသာကုိရင္ထူး

ဘုရားရွင္သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က သာမေဏေက်ာ္အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာသည္။
ရာဟုလာသာမေဏ ပ႑ိတသာမေဏစသည္တုိ ့ျဖစ္သည္။ထုိသာမေဏမ်ားထဲမွ သံကိစၥသာမေဏမွာ လြန္စြာမွထူးျခားခဲ့ေလသည္။မိခင္အသုဘ မီးရွုိ့ထားခဲရာမွ ေနာက္တစ္ေန့သြားၾကည့္ၾကရာတြင္ မိခင္ေလာင္းျပာပုံအေပၚမွေမြးဖြားက်န္ခဲ့ေသာအ့ံ့့ဖြယ္လူသားေလးပါ။ထုိသူငယ္သည္ေနာင္အခါသံကိစၥျဖစ္လာရသည္ေပါ့။
ပစၦိမဘဝိက လူသားကုိး။ ထူးျခားသည္ဆုိမွေတာ့ ေမြးဖြားတာသည္ပင္ သူတစ္ပါးနဲ ့မတူခဲ့။ ဒါေၾကာင့္လည္း ထူးရသည္ပင္။ ထုိသူငယ္သိတက္ ဆင္ျခင္တက္ခ်ိန္ ခုႏွစ္အရြယ္တြင္ ကုိယ့္အေၾကာင္းကုိ ဆင္ျခင္ျပီး လူဘဝကုိ ေၾကာက္လန္ ့သြားသည္။ သံေဝဂညဏ္ျဖစ္ေပၚျပီး အရွင္သာရိပုတၱရာထံ ကုိရင္ဝတ္သည္။ ဆရာနည္းက်တရားအားထုပ္သည္။"ယထာဘူတံ ညဏဒႆနာယ သတၳာ ပရိေယသိတဗၺာ"နည္းမွန္ရဖုိ့ရာ
ဆရာေကာင္းရွာရသည္ပင္ျဖစ္သည္။ သံကိစၥသာမေဏသည္ဆရာေကာင္းေတြ ့၍ နည္းမွန္ရခဲ့သည္။
တရားထူးရခဲ့ျပီး ကုိရင္ဝတ္ျဖင့္ရဟႏၱာျဖစ္လာသည္။ကုိရင္ရဟႏၱာျဖစ္သည္။ ေၾသာ္...မီးေလာင္ေျမမွ ရွင္ျပန္
ထေျမာက္လာေသာ ကိုရင္ငယ့္ အစြမ္းပါတကား။ တစ္ေန ့တြင္ သံဃာ(၃၀)က ဘုရားရွင္ထံမွ ကမၼဌာန္းယူ
ျပီး ေတာရေဆာက္တည္ရန္ အရွင္သာရိပုတၱရာကုိ ကန္ေတာ့ၾကသည္။  အရွင္သာရိပုတၱရာက သံကိစၥသာမေဏကုိ အလုပ္အေကြ်းအျဖစ္ ထည့္လုိက္သည္။ တစ္ေန့တြင္ ရဟန္းေတာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္ ကုိရင္တုိ ့ ေနရာေတာရေက်ာင္းကေလးရွိရာသုိ ့ ႏြားေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ႏြားေပ်ာက္ရွာရင္း မ်တ္စိလည္ကာ  ေရာက္လာပါသည္။ သူသည္ ျပႆနာကုိ ပါေခၚလာခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျပႆနာကုိ လည္း
စခဲ့သူပါေပ။ထမင္းက်န္ဟင္းက်န္ မ်ားကုိစား၍ တစ္လခန္ ့အၾကာမိမိအိမ္သုိ ့ တိက္တိက္ကေလး
ေျပးျပန္သည္။ သံဃာကုိမပန္ၾကားေတာ့ လမ္းတြင္ခုိးသားငါးရာႏွင့္ေတြ ့ျပီး ၎အားသတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္ စီမံၾကေလသည္။ ထုိႏြားေက်ာင္းသားက ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိယဇ္ပူေဇာ္လွ်င္ ပုိ၍ေကာင္းေၾကာင္း သူက အႏူညာသူေတာင္းစားျဖစ္၍ မေကာင္းေၾကာင္း ေက်းဇူးကန္းစြာ ဆုိပါေတာ့သည္။လက္ေထာက္ခ်
လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါ ဓားျပတုိ ့က ၎ကုိပင္လမ္းျပတင္၍ ရဟန္းေတာ္မ်ားရွိရာကုိ ျပသခုိင္းပါသည္။ခုိးသူၾကီးကရဟန္းတစ္ပါးကုိယဇ္ပူေဇာ္ဖုိ့ေပးရန္ေတာင္းရာအၾကီးဆုံးမေထရ္က'
အမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္သူအားသတ္ရန္လုိက္မည္'ဟုေျပာကာထလုိက္သည္။
ဒုတိယရဟန္းကလည္းသူလုိက္မည္ဟုထသည္။တတိယရဟန္းကလည္းသူလည္လုိက္မည္ဟုထျပန္သည္။
ယင္းသုိ ့ရဟန္းေတာ္မ်ားကမေၾကာက္မရႊံပဲ သူအေသခံမည္။
ငါအေသခံမည္ေျပာဆုိျပီးမေထရ္ၾကီးမ်ားကုိမေသေစလုိၾကေပ။ကုိယ္သာအနာခံျပီးလုိက္ရန္ တစ္ပါးခ်င္းေျပာေနၾကသည္။ ထုိအခါသံကိစၥ သာမေဏထလာျပီး သူသာလုိက္ပါမည္။ ဒီအတြက္ သူ ့ဆရာ အရွင္သာရိပုတၱရာက ထည့္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ ခုိးသားဓားျပတုိ ့ေခၚရာကုိ လုိက္သြားေတာ့သည္။ ေၾသာ္...သာမေဏငယ္ေလး အသက္ခံရေတာ့မွာပါလား။ဓားျပေခါင္းေဆဆာင္က ဓားျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ကုိရင့္ဇာတ္ကုိ ခုတ္ပုိင္းပါေတာ့သည္။ ဓားသာေခြလိပ္သြားသည္။ ကုိရင္၏ ေမတၱာအစြမ္း
ေၾကာင့္ ဓားမတုိးေပ။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ခုတ္ျပန္ေတာ့လည္း ကုိရင္က မေသပါ။ခုိးမွဴးၾကီးသာ 
ဝန္ခ်ကန္ေတာ့ရေတာ့သည္။ ဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ရေတာ့သည္။ကုိရင္သည္ ငယ္ႏုပါ၏။
ကုိရင္ထံက သီလ သမာဓိပညာတုိ ့မွာရင္က်တ္လွပါ၏။လူးဆုိဗုိလ္သည္ေတာင္းပန္ျပီး ကုိရင္ဝတ္ခြင္ေတာင္းသည္ ။ ကုိရင္ကသူးဓားျဖင့္ သူေခါင္းကုိရိပ္ကာ ကုိရင္ဝတ္ေပးလုိက္သည္။ ေၾသာ္...ဟုိအရင္က ေခါင္းေဆာင္ခုိး၍ တပည့္မ်ားက ခုိးခဲ့ဆုိးခဲ့ၾကသည္။ယုခုေခါင္းေဆာင္လိမၼာသည့္အခါ သူတုိ ့လည္း လိမၼာျပီး ကုိရင္ဝတ္ၾကျပန္သည္။ ေရွ့ေဆာင္ႏြားလား၊အေျဖာင့္သြားက ေနာက္ႏြားတစ္တစ္သုိက္ ေျဖာင့္စြာလုိက္၏သံကိစၥကုိရင္သည္ ဓားျပ (၅၀၀)တုိ ့အားတရားျပဆုံးမျပီး သကၤန္းဝတ္ေပးကာ ေကာင္းကင္မွ စ်ာန္ဝာဥ္ျဖင့္ၾကြ၍ ဘုရားထံ ေခၚေဆာင္သြားပါေတာ့သည္။
 ကုိရင္သာမေဏကုိ ငယ္၏ဟူ၍ မရုိမေသ မျပဳအပ္ေပ။ 
ဘယ္လုိပဲ ေမြးခဲ့ေမြးခဲ့ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ျပီးဆုံးခဲ့ျပီ။

ပစၥဳပၸန္လုပ္လုပ္ရပ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဘုရားသားေတာ္ ဘုရားတရားတည္ျမဲသူျဖစ္သည္။ ဘုရားသည္ေလာကတြင္အျမတ္ဆုံး အေတာ္ဆုံး။ဘုရား၏ စကားကုိ
လုိက္နာသူသည္လည္း အျမတ္ဆုံးပင္ ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါတကား။
ဒက၊္အနာေတြေပါက္ေနေသာကုိရင္ပင္ ျဖစ္ေစပါဦး သူထံတြင္ လူထက္သာေသာ သီလသိကၡာမ်ား
တည္ျမဲေန၍ မရုိမေသျပဳလွ်င္ ဤလူမွာ ဒုကၡၾကဳံေတြနုိင္ေပသည္။ ရုိေသႏုိင္ၾကပါေစ...ကုိရင္သံကိစၥေက်းဇူး ၾကီးမားပါေပသည္။

No comments:

Post a Comment