Wednesday, June 1, 2011

အတိတ္ဘဝ ကုိျမင္တက္တဲ့ ညာဏ္


 ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာထူးျခားေသာအျဖစ္ဇာတ္လမ္းေတြကမယုံၾကည္နိုင္စရယ္ပါ။တကယ္တမ္းစဥ္းစားၾကည္ေတာ့ အျဖစ္ပ်တ္ဇတ္လမ္းကအံ့ၾသေလာက္တယ္တရားကုိတကယ္းတမ္းလုိက္စားသူအဖုိ ့က်ေတာ့  ျမင့္တက္တဲ့သေဘာတရား  အရာမွန္သမွ် တရားေတြၾကည္ျ့ဖစ္ပါသည္။ ညာဏ္အျမင္လင္းေစဖုိ ့ ခႏၶာအစဥ္ကုိဝိပႆနာညာဏ္လင္းေအာင္ၾကဳိးစားရင္းနိဗၺာန္မဂ္ဖုိလ္တက္လွမ္းနုိင္ၾကပါေစသတည္း။ထုိညာဏ္အလင္းကို ဘိကၡဳနီသာသနာ တုန္းက ဘုရားရွင္ခ်ီးက်ဴးခဲ့ေသာ ေထရီမတစ္းဦးက  သက္ေသထူပါလိမ့္မည္။
ျမတ္စြာဘုရားထံမွေရွးကျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာခႏၶာအစဥ္ကုိျပန္လည္ေအာက္ေမ့နုိင္သည္(ပုေဗၺနိဝါသညဏ္)အရာ၌ အသာဆုံးအျမတ္ဆုံးဧတဒဂ္ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေသာေထရီမမွာအရွင္မဘဒၵါကာပိလာနီျဖစ္ပါသည္။အရွင္မအေလာင္းသည္ပဒုမုတၱရျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက ဟံသာဝတီမင္းေနျပည္ေတာ္၌ေဝဒဒဟသူေဌးၾကီး၏အိမ္ရွင္မသူးေဌးကေတာ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။တစ္ေန ့ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္ကုိနာၾကားေနစဥ္ျမတ္စြာဘုရားက ဘိကၡဳနီေထရီမတစ္ပါးကို'ေရွး၌ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ခႏၶာအစဥ္ကုိေအာင္ေမ့နုိင္ၾကသည္ဘိကၡဳနိမအေပါင္းတုိ့တြင္အသာဆုံးအျမတ္ဆုံး"ဧတဒဂ္ရာထူး၌ထားသည္ကုိ ေတြ ့ျမင္ျပီးအားက်ခဲ့သည္။ထုိေၾကာင့္အဓိကာရေကာင္းမွုကုသုိလ္မ်ားျပဳလုပ္ျပီးလွ်င္ ထုိရာထူးဌာနႏၱရကုိပင္ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္ေရာက္ေသာ္ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ျဖစ္လာမည့္ဝိပၸလိလုလင္သည္ကပိလသူေဌးၾကီး၏သားျဖစ္လာခဲ့သည္။ဘဒၵါကာပိလာနီေထရီမျဖစ္လာမည့္အမ်ဳိးသမီးသည္ေကာသိယအႏြယ္သူေဌးၾကီး၏သမီးျဖစ္လာခဲ့သည္။ဘဒၵါကာပိလာနီ အသက္တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ ဝိပၸလိလုလင္ အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္သုိ ့ေရာက္လာေသာအခါ ဝိပၸလိလုလင္၏မိဘမ်ားကဝိပၸလိလုလင္အားအိမ္ေထာင္ျပဳရန္တုိက္တြန္းနားခ်ၾကသည္။သုိေသာ္ဝိပၸလိလုလင္မွာျဗဟၼျပည္မွလာသူျဖစ္ရကားအိမ္ေထာင္ျပဳရန္ခါးခါးသီးသီးျငင္းပါယ္ရွာေလသည္။မိဘမ်ားကလည္းအၾကီးအၾကယ္တုိက္တြန္းနားခ်ၾက၏။လုလင္ကလည္းအၾကိမ္တုိင္းျငင္းပယ္၏။သုိ့ေသာ္မိခင္ျဖစ္သူကမေလွ်ာ့ဘဲတုိက္တြန္းနားခ်ေနသျဖင့္ဝိပၸလိလုလင္သည္အလြန္တစ္ရာေခ်ာေမာလွပေသာအမ်ဳိးသမီးေရႊစင္ရုပ္တုတစ္ခုသြန္းလုပ္ျပီဤရုပ္တုကဲ ့သုိလွပေသာမိန္မေတြ ့ရရွိခဲ ့လွ်င္ယူပါမည္ ဟုေျပာၾကားလုိက္ေလသည္။မိခင္ျဖစ္သူသည္ ပုဏၰားရွစ္ေယာက္တုိ့အားအမ်ဳိးသမီးေရႊစင္ရုပ္တုႏွင့္တူေသာမိန္းမလွအားရွာေဖြခဲ့ရန္မွာၾကားေစလႊတ္သည္။ပုဏၰားတုိသည္လည္းမိန္မလွလွေပါမ်ားေသာမဒၵတုိင္းသုိ့သြားေရာက္ရွာေဖြရာေရႊစင္ရုပ္တုႏွင္ခဲြျခားမရေသာဘဒၵကာပိလာနီကုိေတြ ့ရွိၾကေလသည္။ထုိ ့ေၾကာင္ဘဒၵကာပိလာနီ၏မိဘမ်ားထံအက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပ ေတာင္းရမ္းေျပာဆုိၾကျပီးဝိပၸလိ၏မိဘမ်ားထံသတုိ့သမီးကုိေတြရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းစကားျပန္ၾကားလုိက္ေလသည္။ထုိသတင္းကုိၾကားေသာ္ဝိပၸလိလုလင္သည္ကြ်ႏုပ္ကားေတာထြက္ကာရဟန္းျပဳမည္သူျဖစ္သျဖင့္အျခားအိမ္ေထာင္ရွင္တစ္ဦးကုိရယူ ေစခ်င္သည္ ဟူေသာစာသဝဏ္လႊာကုိိေရးသားေစျပီးဘဒၵါကာပိလာနီထံသုိ ့လွ်ဳိဝွတ္ေပးပုိလုိက္သည္။ဘဒၵါကာပိလာနီမွာလည္းအိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္အထက္ပါအတုိင္းစာေရးသားျပီးဝိပၸလိလုလင္ထံလွ်ဳိ ့ဝွတ္စာေရးေပးပုိလုိက္သည္။စာပုိသူခ်င္းလမ္းခရီး၌ ေတြ ့ၾကရာလွ်ဳိ ့ဝွတ္စာကုိေဖာက္ဖတ္ၾကေလသည္။အေၾကာင္းစုံသိေလေသာ္လွ်ဳိ့ဝွတ္စာႏွစ္ေစာင္ကုိဆုတ္ျဖဲျပီး ႏွစ္ဖတ္သေဘာတူညီကာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံပါေၾကာင္းဟူေသာအဓိပၸါယ္ပါရွိ သည့္စာသားမ်ားျပင္ဆင္ေရးသားကာ သတုိ ့သား၊သတုိ ့သမီးထံေပးပုိလုိက္ၾကပါသည္။
သုိ ့ျဖင္အိမ္ေထာင္မျပဳခ်င္ေသာဝိပၸလိလုလင္ႏွင္ဘဒၵါကာပိလာနီတုိ့မွာ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ထိမ္းျမားမဂၤလာျပဳလုိက္ၾကရေတာ့သည္။အၾကင္လင္မယားျဖစ္ေသာအခါ အိပ္ရာအလယ္၌ ပန္းကုံးတစ္ခုစီ ခ်ထားျပီးအကယ္ရ်္ ယူေဆာင္လာေသာပန္းမ်ား ညွဳိးခဲေသာ္ ထုိသူ၏သႏၱာန္၌ ရာဂစိတ္ျဖစ္ပြားသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳစာတမ္းဟူကတိထားကာအိပ္ၾကသည္။ပန္းကုံမ်ားလည္းမညွဳိးဘဲရွိေလသည္။ေနအခါ၌ေမာင္ႏွမ အရင္းကဲသုိ့ေနထုိင္ၾက၏။တစ္ေန့တြင္ဝိပၸလိလုလင္သည္ မိမိပုိင္လယ္ကုိထြန္ယက္ရာမွ ေပၚထြက္လာေသာ တီေကာင္၊ပုိးေကာင္မ်ားအားက်ီးငွက္စသည္တုိ့ကထုိးဆိပ္စားေသာက္ေနသည္ကုိ ေတြ  ့ရွိသြားေလသည္။ထုိအတူဘဒၵါကာပိလာနိမွာလည္းလွမ္းထားေသာႏွမ္းမွပိုးေကာင္မ်ားကုိ က်ီးငွက္တုိ ့ထုိးဆိပ္စားေသာက္ေနသည္ကုိ ေတြရွိခဲ့သည္။ဤအကုသုိလ္ကံသည္မည္သူေၾကာင္ျဖစ္သည္းဟုေမးျမန္ရာ ေက်းက်ြန္တုိ့ကအရွင္္ႏွင္အရွင္မတုိအတြက္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဤမေကာင္းမွ အကုသုိလ္ကံသည္လည္း အရွင္ႏွင္အရွင္မတုိ့ကံသာျဖစ္သည္ဟုေျဖၾကားၾကေလသည္။ဤတြင္ ဝိပၸလိလုလင္ႏွင့္ဘဒၵါကာပိလာနီတုိ ့လည္းသတိသံေဝဂၾကီးစြာရျပီးလွ်င္ သပိတ္မ်ားလြယ္လွ်က္ ရဟန္းအသြင္ဝတ္ဆင္ကာ ေတာထြက္လာခဲ ့ၾကေတာ့သည္။လမ္းျမြာႏွစ္ခုသုိ ့ေရာက္ေသာ္ ရဟန္းျပဳျပီး က်ြန္ုပ္တုိ ့ႏွစ္ဦးအားမခြဲမခြာနုိင္းၾကကုန္ဟုျပစ္တင္ကဲ ရဲ့စကား ဆုိၾကလိမ္မည္။တစ္လမ္းစီခြဲခြာသြားၾကပါစုိ ့ဟု
ၾကံစီသေဘာတူၾကသည္။ဘဒၵါေထရီမက အရွင္ျမတ္၊လက္ယာလမ္းကားအရွင္ျမတ္ျဖစ္သည္လက္ယာ
ဇာတ္ရွိသူတုိ့အတြက္သင္ေတာ္ပါေပ၏။အက်ြန္ုပ္တုိ ့မာတုဂါမမ်ားကလက္ဝဲဇာတ္ရွိသူျဖစ္ လက္ဝဲလမ္းခရီးႏွင့္သင္ ့ေတာ္ပါေပ၏ဟုဆုိကာမေထရ္အားရွိခုိးျပီးလက္ဝဲလမ္းမွ ခြဲခြာသြားေလသည္။
ထုိအစဥ္ကျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္တြင္းသုိဘိကၡဳနီမ်ားဝင္ေရာက္ခြင္ ့မရေသးသျဖင္ ့ဘဒၵါေထရီမလည္းတိတၳိေက်ာင္းတစ္ခုသုိ ့ဝင္ေရာက္ကာပရဗုိဇ္ရဟန္းမျပဳေနခဲ ့ရသည္။
ေနာက္ပုိင္းတြင္အရွင္အာနႏၵာ၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေၾကာင့္ဘိကၡဳနီမျပဳခြင့္ရရွိေသာအခါ မဟာပဇာပတိေဂါ
တမီေထရိမၾကီးထံသြားေရာက္ ရဟန္းျပဳေလသည္။ဘိကၡဳနိီမအျဖစ္ရရွိျပီးေသာ္ဘဒၵါေထရီမသည္ ဆိပ္ျငိမ္ရာသုိ ့ခ်ဥ္းကပ္ျပီး ဝိပႆနာကမၼဌာန္းကုိစီးျဖန္းပြားမ်ားေလရာ မၾကာမီမွာပင္ရဟႏၱာျဖစ္ေလသည္။ရဟႏၱာဘဒၵါေထရိီမသည္ အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးကုိလည္းရရွိ၏။ထုိေျခာက္းပါးထဲမွပုေဗၺနိဝါသအဘိညာဥ္ကုိအထူးသျဖင္ ့အေလ့အလာျပဳ၏။ဘဒၵါေထရိိမ၏ ပုေဗၺနိဝါသ အဘိညာဥ္မွာလည္း ထူးထူးျခားျခား ထက္ျမတ္ၾကည္လင္၏။
ထိုိေၾကာင္ျမတ္စြာဘုရားက ရဟႏၱာအရွင္မ ဘဒၵါကာပိလာနီကုိ ရဟန္းတုိ့ေရွး`၌ျဖစ္ဖူးေသာခႏၶာအစဥ္ကုိေအာင္းေမနုိင္သည့္ငါဘုရား၏ တပည့္မသာဝကဘိကၡဳနီမထဲတြင္ ဘဒၵါကာပိလာနီသည္ အသာဆုံးအျမတ္ဆုံးျဖစ္၏ဟု ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိအရာ၌ ဧတဒဂ္ထားေတာ္မူေလသည္။
ဤတြင္ရဟႏၱာအရွင္မ ဘဒၵါကာပိလာနီေထရိီမသည္ အရွင္မဟာကႆပ(ဝိပၸလိ)ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ကာေအာက္ပါအတုိင္းဥဒါန္းက်ဴးရင့္ခဲ့ပါသည္။
"ဘုရားရွင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေသာ အရွင္မဟာကႆပသည္ ဇာတိကုန္ရာ အရဟတၱဖုိလ္သုိ ့ ဆုိက္ေရာက္၏။
သိသင္သိထုိက္ေသာ သစၥာတရားတုိ ့ကုိ ညာဏ္ျဖင္ ့သိျမင္ျပီး ရဟန္းကိစၥ ျပီးဆုံးခဲ့၏။အရွင္ျမတ္သည္ ဝိဇၨာညာဏ္သုံးပါး တုိ ့ျဖင့္ ေတဝိဇၨပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ပါေပ၏ "                 ႏွစ္ပါးေသာအက်ြန္ုပ္တုိ ့သည္ လူေဘာင္ေလာက၌အျပစ္ကုိျမင္ရဟန္းျပဳလာခဲ့၏။အက်ြန္ုပ္တုိ ့ႏွစ္ပါးလုံးပင္အာသေဝါကုန္းခမ္းရဟႏၱာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ယဥ္ေက်းကာ ေအးခ်မ္းၾကပါ၏။ ဤကားပုေဗၺနိဝါသညာဏ္ႏွင့္ဧတဒဂ္ရခဲ့ၾကေသာ ရဟႏၱာတုိ ့၏ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။
 ျမတ္ဘုရား၏တရားအရသာကုိ....ပင္ကုိယ္သဘာဝအတုိင္းခံစားနုိင္ၾကပါေစ.....No comments:

Post a Comment