Tuesday, June 28, 2011

မွန္ၾကည့္ပါ

လူတုိ ့သည္ ေန ့စဥ္"မွန္"ၾကည့္ေနၾကသည္။မွန္ၾကည့္သည္ဆုိလွ်င္ အလွတြက္ ၾကည့္သည္ ဟုထင္ၾကသည္။အေသအခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္မွန္ၾကည့္ျခင္းသည္ အျပစ္ကုိေတြ ့ရန္ ျမင္ရန္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးတုိ ့ သနပ္ခါးလိမ္းသည့္အခါ မွန္ၾကည့္သည္မညီသည္ကုိ ညီေအာင္ ကြက္ေနသည့္ေနရာကုိ ေျပေအာင္ညွိရန္ ၾကည့္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

လူတစ္ေယာက္မွန္ၾကည့္ရာတြင္လည္း ဖြာသည့္ဆံပင္ေတြ ့လွ်င္ ပိရန္ ပုံပ်တ္ေနလွ်င္ပုံတည့္ရန္ မ်တ္ႏွာတြင္ အစြန္းထင္းေတြ ့လွ်င္ ဖ်တ္ရန္ အဝတ္အစားမသတ္ရပ္လွ်င္ သပ္ရပ္ေျပျပစ္ရန္ အတြက္ၾကည့္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွန္ၾကည့္ျခင္းသည္အျပစ္ကုိျမင္ရန္ အတြက္ ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။အျပစ္ကကုိျမင္လွ်င္ မွန္ၾကည့္ျပင္ၾကသည္။ျပင္လုိက္သျဖင့္ ေျပျပစ္သြားသည္။ေျပျပစ္သြားသျဖင့္ ၾကည့္ေပ်ာ္ရွု ုေပ်ာ္ ျဖစ္သြားသည္။ ၾကည့္ေပ်ာ္ရွ ု့ေပ်ာ္ျဖစ္သြားျခင္းသည္ အလွကုိ ျဖစ္သြားေစသည္ ထုိေၾကာင့္လွခ်င္လွ်င္ မွန္ၾကည့္တက္ဖုိ ့လုိသည္။မွန္မၾကည္တက္လွ်င္အလွပ်က္တက္သည္၊ထုိအခါ မွန္ကုိပင္ အျပစ္တင္သူေတြ ေလာကမွာ ေပါမ်ားလွပါသည္။
တစ္ေန ့မႏၱေလးမွ လက္စြဲေတာ္ လူျပတ္ ေက်ာ္တည့္ွႏွင့္ ေက်ာ္ရ့ႊဲသည္မဟာမုနိဘုရားၾကီးမွန္ဆုိင္သုိ ့ မွန္ဝယ္သြားၾကသည္။  မွန္ဆုိင္ေရာက္သည့္အခါေက်ာ္ရြဲ့က မွန္တစ္ခ်က္ကုိယူၾကည့္၍မွန္ၾကီးကရြဲ့ေနသည္ဟု
ေျပာသည္။                        ေနာက္မွန္တစ္ခ်က္ယူၾကည့္ေသာကုိအခါတြင္လည္းရြဲ့သည္ဟုေျပာျပန္သည္။
ေနာက္မ်န္တစ္ခ်က္ယူၾကည့္၍ လည္းရြဲ ့သည္ဟု ေျပာျပန္သည္။ထုိအခါ အတူပါလာေသာ လူရြင္ေတာ္ေက်ာ္တည့္က ေဟ့ ၊ေကာင္ ေက်ာ္ရြဲ ့ မ်က္ႏွာရြဲ ့ရင္ မွန္အတည့္မရွိဘူး အက်ဥ္းတန္ရင္ မွန္အျပစ္မတင္နဲ ့ဟု ေက်ာ္ရြဲ ့၏ ရြဲ ့ေနေသာ မ်က္ႏွာကုိေဝဖန္စကားဆုိလုိက္သည္။ေလာကၾကီးတြင္ ေက်ာ္ရြဲ ့ကဲသုိ ့ ကုိယ္အျပစ္ကုိ မျမင္ သူမ်ားအျပစ္ကုိ ျမင္သူေတြမ်ားလွသည္။တစ္ခ်ဳိ ့မွာ အရိပ္ထင္ဟပ္ေနသည့္ မွန္ကုိပင္ရန္သူထင္မွတ္ၾကသူ ေတြ ရွိေနေသးသည္။

ေတာဝက္တစ္ေကာင္သည္ ပတၱျမားဂူတြင္ သူ ့အရိပ္ကုိ ျမင္ေသာအခါ အျခားေတာဝက္တစ္ေကာင္းထင္၍ မွန္ဂူကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေခါင္းႏွင့္ေျပးေဆာင့္ ေလသည္ ေနာက္ဆုံးေခါင္းကြဲ အေမာဆုိ ့ေသသြားရသည္။ မွန္မၾကည့္တက္သူသည္ ေတာဝက္တစ္ေကာင္လုိ ေဒါသတုိးပြားေစသည္။
ဘဝအေမာကုိ ျဖစ္ေစသည္ မိမိအလွကုိ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေစခဲ့ပါသည္။တစ္ခ်ဳိ ့မွန္ၾကည္သူသည္ အျပစ္ျမင္ရန္ အတြက္သာမက အျပစ္အေပၚ အျပစ္ျဖည့္စြက္ရန္အတြက္ မွန္ၾကည့္ေနေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ေတြ ့ရျပန္သည္။
မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္မွ ေကဝဋ္ပုဏၰားသည္ မေဟာသဓာ သတုိ သားေၾကာင့္ နဖူးတြင္ ဒဏ္ရာရ အမာရြတ္ကုိျဖစ္ခဲ့ရသည္ေကဝဋ္ပုဏၰားမွာ မွန္ၾကည့္လွ်င္ နဖူးက အမာရြတ္ကုိ ျမင္ရသည္ အမာရြတ္ကုိျမင္လွ်င္ မေဟာသဓာအေပၚမေက်နပ္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာရသည္ ရန္ျငဳိးမ်ား
တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ပြားခဲ့ရသည္ေကဝဋ္ပုဏၰားအတြက္ မွန္ၾကည္ျခင္းသည္ ရန္မီးပြား ဖုိ့ျဖစ္သည္။အျပစ္ေပၚ အျပစ္ထပ္ျဖည့္ဖုိျဖစ္သည္။ မွန္တစ္ခ်ပ္သည္ ပုံရိပ္ထင္ဟပ္မွ ု
ျဖစ္သည္။ပုံရိပ္သည္ အျပစ္ကုိျပသည္ အျပစ္ကုိ ျမင္တက္သူအတြက္ အလွကုိ ဆင္တက္ ျပင္တက္သူအတြက္သာ အလွကုိဆင္တက္ျပင္တက္ေစပါသည္ အျပစ္ကုိ မျမင္တက္
သူအတြက္ မွန္တက္ခ်ပ္သည္ ေဒါသကုိပြားေစသနုိင္ေစသည္ရန္ျငဳိးကုိ ပြားေစႏုိင္ပါသည္။
ေနာက္ဆုံးမိမိကုိယ္ကုိ မသိျခင္းက မိမိကုိယ္ကုိပင္အဆုံးသတ္ေစနုိင္ပါသည္။လူတုိ ့အလွတြက္ မွန္ၾကည္ေနၾကည္သည္ဆုိလွ်င္ "ျဖစ္ျခင္း"ပ်တ္ျခင္း"အုိျခင္း"နာျခင္း"ေသျခင္း"စသည့္ 
နိမိတ္တရားတုိ့ကုိေန့စဥ္ျပေနေသာခႏၶာ မွန္တစ္ခ်ပ္ကုိလည္းဘဝအတြက္သံသရာ အတြက္မျပတ္ၾကည့္ေနတက္ဖုိ့လုိမည္ထင္ပါသည္။
ခႏၶာမွန္သည္ အပ်က္တုိ ့ကုိ ျပေနသည္။ ခႏၶာမွန္သည္ ေဖာက္ျပန္မွ ုကုိ ျပေနသည္။ခႏၶာ၏ အျပစ္ရွိျခင္း
တရားကုိ သိျခင္းတရားႏွင့္ ျမင္တက္ဖုိ့လုိအပ္ပါသည္။ အျပစ္ကုိ သိျမင္လွ်င္ က်င့္ျခင္းတရားျဖင့္ ေခ်ဖ်က္ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ဘုရား" မွန္ "တရား"မွန္"သံဃာ"မွန္"တုိ ့သည္အျပစ္မွတဆင့္ ျငိမ္းေအးမွ ုကုိ ညႊန္းျပနုိင္ပါသည္။ေမာဟမွ အေမာဟသုိ့ညႊန္္ျပနုိင္ပါသည္။အတၱမွအနတၱသုိ့ညႊန္ျပနုိင္ပါသည္။ဒုကၡမွသုခသုိ့ညႊန္ျပနုိင္ပါသည္။
သံသရာမွအမတသုိ ့ညႊန္ျပေနပါသည္ ။ မွန္ၾကည့္တုိ ့သည္သာ ေလာကီမွန္ မွ ေလာကုတၱရာ မွန္ သုိ ့ သဒၶါသန္သန္ ၾကည့္တက္ဖုိ ့လုိပါသည္။ မွန္ၾကည့္တက္လွ်င္ အားလုံးေသာသူတုိ ့အလွဆင္နုိင္ပါလိမ္္မည္။

No comments:

Post a Comment