Monday, February 27, 2012

တရား႐ႈမွတ္မႈအေပၚ သိပၸံအျမင္

တရား႐ႈမွတ္ျခင္းက ႐ုပ္ႏွင့္ နာမ္တို႔၏ အေျခအေနကို မည္ကဲ့သို႔  တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစသနည္းဆိုသည္ ကို သိပၸံမွ အတိအက်ႏွင့္ အျပည့္ အဝ မရွင္းျပႏိုင္ေသး ေသာ္ လည္း ပံု မွန္တရား႐ႈမွတ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ႏွင့္ ႐ုပ္ခႏၶာတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာ သိရၿပီးျဖစ္သည္။ တရား႐ႈ မွတ္ ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး သက္ေသာင့္သက္ သာ ရွိေစလ်က္ လူတို႔၏ စိတ္တြင္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟမ်ား လြန္ကဲ မႈကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ စိတ္ကုိ ထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထား သည္။
တရား႐ႈမွတ္ျခင္းတြင္ အ ေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ က်င့္သံုး ၾကသည့္တီအမ္ Transcendental Meditation ေခၚ႐ႈမွတ္နည္းႏွင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာၫႊန္ျပေသာ သတိပ႒ာန္ ႐ႈမွတ္နည္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အာ႐ံု လြန္ကမၼ႒ာန္းဟု ေခၚသည့္ တီအမ္ နည္းျဖင့္ ႐ႈမွတ္သူသည္ မႏၲန္တို႔ကို တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္အတန္ၾကာ ေန႔ တိုင္းရြတ္ဖတ္ရသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ဟာဝိုင္အီ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ခ်ားလ္စ္ဒ႐ူး တကၠသိုလ္ ပညာရွင္ မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္အရ တီအမ္ နည္းသည္ အသက္ႀကီးပိုင္း ႏွလံုး ေသြးေၾကာေရာဂါသည္မ်ား၌ စိတ္ ဓာတ္က်ျခင္းကို သက္သာေစ ေၾကာင္း သိရသည္။ဗုဒၶျမတ္စြာ။ သတိပ႒ာန္တရား နည္းအတိုင္း ႐ႈရာတြင္ အမ်ားအား ျဖင့္ ဝင္ေလထြက္ေလကို မွတ္ျခင္း ျဖင့္သမာဓိထူေထာင္ကာ မိမိအာ႐ံု တြင္ ေပၚသမွ်ကို အလိုက္သင့္ မလြတ္တမ္းလိုက္လံ ႐ႈမွတ္ ရသည္။စိတ္ပညာသိပၸံဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေန႔စဥ္တရား႐ႈမွတ္ ျခင္းသည္ လူတို႔၏ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာကို ျမင့္မားရွည္လ်ား ေစသည္ဟု သိရ သည္။ တရား႐ႈမွတ္ ႏိုင္မႈ ပို၍ၾကာေလ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ သည္လည္း ပို၍ ထက္ျမက္ေလ အခ်ိန္ပိုၾကာၾကာ စူးစိုက္ႏိုင္ေလျဖစ္ သည္။အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ တိုးတက္လာ ျခင္းအျပင္ အနည္းငယ္မွ် တရား႐ႈ မွတ္ျခင္းသည္ပင္ နာက်င္ျခင္းကို ေျပေလ်ာ့ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ေလ့လာခ်က္တစ္ခု၌ တရားပံု မွန္ ႐ႈမွတ္သူတို႔ႏွင့္ ႐ႈမွတ္ ေလ့မရွိသူ တို႔ကို အုပ္စုႏွစ္ခုခြဲသည္။ ေလဆာ ေရာင္ျခည္ျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ပစ္လႊတ္ကာ ယင္းတို႔၏ ကိုယ္၌ နာ က်င္မႈကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည္။ နာက်င္ မႈ ျဖစ္ေပၚရာ ကိုယ္အဂၤါႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဦးေႏွာက္၏ အပိုင္းႏွင့္ နာက်င္ျခင္းကို သတင္းပို႔ ေသာ ေနရာမ်ားသည္ တရား႐ႈမွတ္ ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္မႈ ေႏွးသြား ေၾကာင္း တိုင္းတာေရး ကိရိယာမ်ား က ၫႊန္ျပသည္။ ေရာင္ျခည္ပစ္ လႊတ္မႈ ရပ္နားထားစဥ္ တရား႐ႈမွတ္ က်င့္ မရွိသူတို႔သည္ ေလဆာေရာင္ ျခည္လာ ေတာ့မည့္အေရးကို ႀကိဳ တင္၍ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္ လည္း တရား႐ႈမွတ္ေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ မူ ထိုသို႔ ေတြးပူေနသည့္စိတ္မ်ားစြာ  ေလ်ာ့ပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။တရား႐ႈမွတ္သူတို႔သည္ ပစၥဳပၸန္ တည့္တည့္ကိုသာ ႐ႈမွတ္ေနေသာ အက်င့္ရၿပီးျဖစ္၍ ေနာင္လာမည့္ နာက်င္မႈကို ႀကိဳတင္ေတြးပူျခင္း နည္းပါးေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ နာရီဝက္ၾကာ သံုးရက္မွ် တရား ႐ႈမွတ္ေပးလွ်င္ ႐ႈမွတ္ေနစဥ္၌ သာမက ႐ႈမွတ္ျခင္း မျပဳေတာ့ သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း နာက်င္ျခင္း ေဝဒနာကို သက္သာေစ ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။အျခားေလ့လာခ်က္တစ္ခု တြင္ ပညာရွင္ဇိိုင္ဒန္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ လူ ၁၅ ဦးကို တစ္ရက္လွ်င္ နာရီ ဝက္ႏႈန္းျဖင့္ ေလးရက္ ၾကာတရား႐ႈ မွတ္ခိုင္းသည္။ မ႐ႈမွတ္မီႏွင့္ ႐ႈမွတ္ ၿပီးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေျခသလံုး၌ ၁၂ဝ ဒီ ဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ရွိေသာ အတန္ျပင္း ထန္သည့္ အပူဓာတ္ျဖင့္ လည္း ေကာင္း၊ ၉၅ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ရွိ ေသာ မျပင္းလွသည့္ အပူဓာတ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အပူဓာတ္ တစ္မ်ဳိး လွ်င္ ၁၂ စကၠန္႔ၾကာမွ် ထိေတြ႕ေစ သည္။ ႐ႈမွတ္သူတုိ႔သည္ သူတို႔ခံစား သိရွိရေသာ ခံစားမႈ ပမာဏကို ၁ မွ ၁ဝ အထိရွိသည့္ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရသည္။ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ခံစားမႈကို ႀကံဳ ရလွ်င္ ၁ဝ ကိုႏွိပ္၍ အလြန္အား ေပ်ာ့စြာ ခံစားသိရွိလွ်င္ ၁ စသည္ ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ႏွိပ္ရသည္။အမ္အာရ္အိုင္(MRI) Magnetic Resonance Imaging ေခၚ အထူးဓာတ္မွန္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ လည္း ႐ႈမွတ္သူတို႔၏ ဦးေႏွာက္ကို တုိင္းတာေလ့လာသည္။အဆိုပါ သုေတသန၏ ေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္မသိရေသး ေသာ္လည္း နာက်င္ျခင္းေဝဒနာကို ခံစားရမႈသည္ တရားမမွတ္မီက ထက္ မွတ္ၿပီးအခ်ိန္တြင္ ၅၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့ပါးသြားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည္။ အစမ္းသပ္ခံသူတို႔ က သူတို႔ ခံစားရေသာ ေဝဒနာ ၏ ျပင္းထန္မႈမွာ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔  နည္းသြားသည္ဟု ေျပာၾကသည္။႐ုပ္ႏွင့္နာမ္တို႔၏ ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ႐ႈမွတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ နာက်င္မႈအ ေပၚ ဦးေႏွာက္က တံု႔ျပန္ျခင္းကို ေျပာင္းလဲပံုကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ စန္ ဒီေယဂိုၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာ ႐ံုေၾကာသိပၸံအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္း အေဝး၌ အဆိုပါ ပညာရွင္တို႔ က တင္ျပသည္။ အာ႐ံုခံ အခ်က္ျပ မႈမ်ားကို လက္ခံစိစစ္ပို႔ လႊတ္ေပးရာ ဦးေႏွာက္၏ အခ်ဳိ႕အစိတ္အပိုင္းမ်ား လႈပ္ရွားဓာတ္ျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းသြား သျဖင့္ နာက်င္မႈ သက္သာေၾကာင္း  သူတို႔ကဆိုသည္။အထက္ပါေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား အပါအဝင္ တရား႐ႈမွတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးမ်ားကို သိပၸံနည္းက် ေတြ႕ရွိ လာရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေရာဂါ ကုသရာတြင္ နာက်င္ျခင္းႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ျခင္းတို႔ကို သက္ သာရာရေစရာတြင္ တရား႐ႈမွတ္ ျခင္းကို တစ္ေန႔တျခား ပိုမို သံုးစြဲ လာၾကသည္။ ဖဲလစ္ကာစႏိုက္ဒါသည္ အ ဆင့္ျမင့္ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခု တြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ ေနရာမွ ႏုတ္ ထြက္လိုက္ရေသာအခါ သူမ၏ဘဝ သည္ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္သြားသည္။ စိတ္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္သြားသည္။ သူငယ္ ခ်င္း တစ္ေယာက္၏ အႀကံျပဳခ်က္ အရ တရားစခန္းတစ္ခုသို႔ သြား၍ တရားထိုင္ၾကည့္သည္။ တစ္ရက္ လွ်င္ သံုးနာရီ တရား႐ႈမွတ္ရသည္။ တရားစခန္းအၿပီးတြင္ သူမ၏ ဘဝ သည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ သြားေၾကာင္း ဖယ္လစ္ကာက ဆို သည္။”ကြၽန္မရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ ပူ ေဖာင္းတစ္ခုက ငံုအုပ္ထားေပးသလို ပဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ခံစားရပါ တယ္” ဟု သူမက ဆုိသည္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ဖဲလစ္ကာ စႏိုက္ဒါသည္ ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီး သီးသန္႔ တရားစခန္းတစ္ခုကို အေမ ရိကန္ ေဘာ္စတြန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထား သည္။ သူမလိုပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘဝတြင္ တည္ၿငိမ္မႈရေစရန္ ရည္ ရြယ္သည္။ ဗ႐ုတ္သုတ္ခႏိုင္လွေသာ ကမၻာႀကီးထဲတြင္ စႏိုက္ဒါကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရန္ တရား႐ႈ မွတ္ျခင္းကို အားကိုးလာေနၾကသူ အေတာ္မ်ားျပားလာလ်က္ ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာ ၫႊန္ျပ ခဲ့ေသာ သတိပ႒ာန္တရားေတာ္၏ အေပၚယံေၾကာမွ်သာ ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးကို လက္ေတြ႕ခံစားေနရသူ မ်ားျဖစ္သည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၿပီး သတိ ပ႒ာန္တရားေတာ္ကို အစဥ္တစိုက္ ပြားမ်ား သူမ်ား မွာ တစ္ဘဝစာ ၿငိမ္း ေအးမႈသာမက တစ္ခ်ိန္တြင္ မည္ သည့္အခါမွ် မအိုေတာ့ မနာေတာ့ မေသေတာ့ေသာ အက်ဳိးထူးကို ခံစားႏိုင္ၾကသည္။

No comments:

Post a Comment