Saturday, February 25, 2012

မဟာေဗာဓိျမဳိင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ၾသဝါဒမ်ား အပုိင္း(၁)


မယံုလွ်င္မရဲ ေ႐ွ႔စိတ္ေပါက္ ေနာက္စိတ္ ခ်ိတ္ဆဲြဆဲြ
ေမာဟေၾကာင့္ေသြးမဲြက် အာ႐ံုေတြ႕တုိင္း ထမလာတတ္သူသည္ ပညတ္သိ၊သညာသိ အဝိဇၨာသိမ်ား၏ အေျပာေလာက္သာ သေဘာေပါက္ေနေတာ့ရာ ရတနာ့ဂုဏ္ ယံုရေကာင္းမွန္းမသိ၊ ယံုေသာ္မွ ရတနာအတိ စိတ္မေရာက္၊ ဆရာ႔ဂုဏ္ ယံုရေကာင္းမွန္းမသိ၊ ယံုေသာ္မွ ဆရာ့သိကၡာ အတိစိတ္မေရာက္၊ မိမိသတၱိ ႐ွိမွန္းပင္မသိ၊ သိေသာ္မွ ပညာဥာဏ္အတိ အသိမေရာက္၊ ထုိလူသား ေရွ႕ကေကာင္းေတြး တစ္ခုေပါက္ ေနာက္ကေန ဆိုးေတြးမ်ား ေရာက္ခ်လာေတာ့သည္သာ။ ေရွ႕ကအျမင္တစ္ခု ဆုိက္ေနာက္က ပ်က္ေတြးမ်ား တစုတေဝးႀကီး လုိက္လာေတာ့သည္သာ။ လက္ကေရး ေျခကဖ်က္ မည္သည့္ကာလမွ ပဲြစဥ္တက္ခြင့္မရၿပီ။ ။

၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း (၈)ရက္
ေလလား ေျမၾကား ဖဝါး မေထာက္မိ
သံသယလြန္မွ ျဖစ္လာတတ္ေသာ ဒိြဟစိတ္သည္ အာ႐ံုပံုရိပ္ကို အေကာင္းဆိုေသာ အသိအမွတ္ ျပဳစိတ္ျဖင့္လည္း ဘိသိက္မခံႏိုင္၊ အဆိုးဆိုေသာ အသိအမွတ္ျပဳ စိတ္ျဖင့္လည္း ဘိသိက္မခံႏိုင္။ ထိုစိတ္ ေမ်ာက္ အုန္းသီးရပမာ ဘာဆိုဘာမွ ခြဲမခံစားတတ္ရွာရာ ေကာင္းကင္ထက္ဝဲ ရြက္ေျခာက္မြဲသို႔ ဘဝေျမေျခတြဲမခ်သာ ။ ။၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္၊ မဟာၿမိဳင္။
စံပယ္ျဖဴ ဘယ္သူ့ကုိမွ မျငဴစူ
စံပယ္၏ ပင္ကုိသတၱိသည္ ျဖဴစင္ လန္းဆန္း၏၊ အေမႊးနံ႔ခ့ံခ့ံထင္ ယဥ္၏။ အဆင္းလည္းသန္႔ အနံ႔လည္း ေမႊးေသာ ပန္းယဥ္ေက်းတည္း။ သည့္ပမာရာဂ ေဒါသ ႀကိဳက္မႀကိဳက္ ကိေလသာအၿငိ မည္သည့္အရာမွမရွိေသာ ခ်စ္စိတ္ပြင့္မ်ားသည္လည္း မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ထား အၿပံဳးအမဲ့ သမားမ်ဳိး မဟုတ္ ရကား မိမိႏွင့္အယူတူတူ မတူတူ ဘယ္သူ႔အားမွ် မျငဴစူ၊ မိမိႏွင့္ဂုဏ္ယူတူတူ မတူတူ ဘယ္သူ႔အားမွ် မျငဴစူ၊စံပယ္လုိျဖဴ၍ စံပယ္လုိၾကဴေသာ ေတာ္ဝင္ပန္းအရာတည္း။ ။
၁၃၆၅ ခု၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္၊ မဟာၿမိဳင္။
အခ်စ္ႏွင္႕ပုိက္ အႀကိဳက္ျဖင္႕ လုိက္မႏႈိက္ေလႏွင္႕
ခ်စ္ျခင္းသည္ ေမတၱာ၏သေကၤတ၊ ႀကိဳက္ျခင္းသည္ တဏွာေပမ၏ ပေယာဂ၊ သုိ႔ျဖစ္ရာ အခ်စ္ႏွင့္ပုိက္က ရာဂေဒါသမာန္ေျခရာခံ မလုိက္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ အပုိက္ ၾကာေလ လုိက္သာေလပင္၊ အကယ္တိတိ တဏွာေပမ တုိက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ အႀကိဳက္ခ်င္းတုိက္၍ ပုိက္ယူပါမူကား အဆန္းညႇိဳး အ႐ုိးေပၚလာတတ္ေသာေၾကာင့္အပုိက္ၾကာေလ မလုိက္သာေလသာ။ ။
၁၃၆၅ ခု၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္၊ ေခါင္နန္းပလႅင္။
ေျခတုန္ေအာင္ခုန္ ေရႊဘံုမေရာက္ လမ္းမေပါက္

ယံုမွားဒြိဟ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေလသူ၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းစံုခ်၍ ခုန္ေနသူႏွင့္တူ၏။
ေျခခ်င္းဆံု ခုန္၍သာေနေသာသူသည္လည္း ေရွ႕ခရီးမေရာက္၊ လမ္းမေပါက္။
စိတ္ခ်င္းဒြိဟ ႏွစ္ခြျဖစ္ေနေသာသူသည္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မေရာက္
လမ္းမေပါက္၊ ထုိလူသား…မည္သည့္အာ႐ံုခံစားခံစား ေကာင္း၏ဆုိး၏ သည္စကား
ေျပာၾကားခြင့္ မရရွာ။ ။၁၃၆၅ ခု၊ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္။
သတၲိညံ႕ သံု့ပန၊္းေနရာဝင္
ေလာကီ ေလာကုတ္ ထုိႏွစ္လုပ္တြင္ ေလာကီနယ္မွာ တဏွာ တဏွာခ်င္း၊ မာန မာနခ်င္းစသည္ စီးခ်င္းထုိးျဖင့္ပင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အႏုိင္ယူ ဇမၺဴတလူ လုပ္ခြင့္ရေခ် သည္။ လာကုတ္၌ကား မိမိစိတ္ခ်င္းခ်င္းပင္ စြဲစိတ္ႏွင့္ မွတ္စိတ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ကိေလသာ သံေယာဇဥ္စသည္ ယုတ္စုမ်ားႏွင့္ သတိပ႒ာန္စသည္ ေဗာဓိပကၡိယ ျမတ္စုမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ အားခ်င္းယွဥ္လွ်င္ သူယူေအာင္လံထူခြင့္ရေစသည္။ ထုိသုိ႔အားခ်င္းယွဥ္ရာတြင္ အားဝင္ထက္ျမက္မွ အထက္စီးရတတ္၏။ သုိ႔မဟုတ္ ပါဘဲ စိတ္ဓာတ္ ႐ုပ္ဓာတ္ မခုိင္ခ့ံ သတၱိည့ံျဖင့္ပင္ ပြဲဝင္ပါမူ သူ႔စိတ္ႏွင့္ကုိယ့္ကုိယ္ သူလုိရာ ကုိယ္ဝင္လုပ္ သံု႔ပန္း႐ုပ္မွ်သာ။ ။
၁၃၆၅ ခု၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၁၁ ရက္၊ မဟာၿမိဳင္။
ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္း ေရကင္းဘယ္ညာလူး

ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ မသိတတ္ျခင္း ေမာဟမွ ဆင္းသက္လာေသာ ခ်ီတံုခ်တံု စိတ္ကစားျခင္းသည္ လက္ခံလုိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာစဥ္ ေသြးနီရဲလာျခင္း၊ လက္မခံလုိ စိတ္ျဖစ္ သြားစဥ္ ေသြးညိဳမည္းသြားျခင္း၊ ေသြးစီးႏႈန္းမ်ား ထုိသုိ႔ ဘယ္လူးညာလူး ကစားေနျခင္းေၾကာင့္ သြားလမ္းမေျဖာင့္ သြားရင္းပင္ အေမွာင့္အဝင္ခံရတတ္ေခ်သည္။ ။
၁၃၆၄ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္၊ ေက်ာ္ေတာ။
ေစ်းခ်င္းဆုိင္ အပုိင္မတြက္၊ ေရာင္းသူဝယ္သူ တက်က္က်က္

ကိစၥတစ္ခုကုိ ႏွစ္ဦးရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းၾကရမည့္ ေနရာမ်ဳိး၌ တစ္ဖက္က ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္၏။ တစ္ဖက္ကား ကုိင္မလုိလႊတ္မလုိ ဟုိလုိသည္လုိျဖစ္ေနဆဲ၊ ထုိအတြဲ ကား ေစ်းထဲဝယ္ ေစ်းသည္ႏွင့္ေစ်းဝယ္ ႏွစ္ဦးေစ်းဆုိင္ခ်ိန္ ေစ်းသည္က ေစ်းဆုိျပတ္လ်က္က ေစ်းဝယ္က မတန္လည္းမေျပာ၊ တန္သေဘာဆုိၿပီးလည္းမဝယ္ မအီ မလည္ျဖင့္ အခ်ိန္ဆဲြေနရာ…ၾကာေသာ္ ဆုိင္ရွင္ခမ်ာ ေရာင္းလုိစိတ္သဒၶါပ်က္ ေရာင္းခန္းဝယ္ခန္းဖ်က္လုိသည့္ပမာ ထုိမတင္မက်သမား တင္ၿပီးက်ၿပီးသမား၏ အၿငိဳအျငင္ ခံရတတ္သည္။ ။
၁၃၆၄ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္၊ ေက်ာ္ေတာ။
စိတ္ကစား ဖဝါး ဘယ္ညာလြဲ
လူလွ်င္လူခ်င္းရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံလ်က္က တစ္ဖက္၏အလုိကုိ လက္ခံရ ေကာင္းႏုိးႏုိး၊ လက္မခံမွ ေကာင္းႏုိးႏုိးျဖင့္ ႏုိးႏုိး ႏုိးႏုိးခ်င္း သူဆင္းလမ္းကုိယ္ပိတ္၊ ကုိယ္ဆင္း လမ္းသူပိတ္ အျပန္အလွန္ ထုိးႀကိတ္ ခံရေတာ့ေလရာ စိတ္ပုိင္ရွင္ခမ်ာ အမွန္ကုိ အမွားဘက္ထား၊ အမွားကုိကား အမွန္တံခါးသြင္း အထားခ်င္း မွားေတာ့သည္။ စိတ္ခ်င္း ကစား အထားခ်င္းမွားခံရေသာ ထုိစိတ္ပုိင္ရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္လည္း အမွားကုိလွ်င္ အမွန္ထင္ေနေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လုိရာလက္လွန္ မလုိရာ လက္ခံ ၿပီးသား ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။ ။
၁၃၆၄ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ဝ ရက္၊ စံရိပ္ၿငိမ္။

No comments:

Post a Comment