Saturday, March 10, 2012

အသံေဒါသထြက္ျခင္း နဲ႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း

(၁)
”ေဒါသထြက္ျခင္းနဲ႔ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း”မတူပါ။
အသံုးအႏႈန္း ျခားနားသလို အႏွစ္သာရခ်င္းလည္း ျခားနားပါတယ္။ သူမ်ားေတြရဲ႕ ႐ႈေထာင့္အရ စာေရးသူေျပာေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူ အေတြ႕အႀကံဳ၊  အေတြးအေခၚ၊ စာေရးသူ ေလ့လာမႈကို အေၾကာင္းခံၿပီး တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ အသိအျမင္ကို လြတ္လပ္စြာ ဟင္းလင္းပြင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားရဲ႕ အမ်ဳိးစံုေသာ ေဆးေရာင္စံု တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ မီဒီယာ  SPACE မွာ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့က်င့္ခန္း ေလးတစ္ခု အသက္သြင္း လိုက္ပါတယ္။


(၂)
ေဒါသစိတ္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကို ေဒါသျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ့ သူကိုျဖစ္ေစ၊ ေဒါသျဖစ္ေစတဲ့ တျခား အေၾကာင္းတရားကို ျဖစ္ေစဖို႔ လုပ္တဲ့သေဘာထား ျဖစ္ထြန္း လာပါတယ္။ ရန္လုပ္ျခင္းဆိုတာ ရန္သူဟု သတ္မွတ္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါသႀကီး သေလာက္ ရန္သူမ်ားပါတယ္။ ေဒါသႀကီး သေလာက္ တိုက္ပဲြ မ်ားပါတယ္။ တိုက္ပဲြဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ကိုယ့္ကို ရန္ျပဳလာတာေၾကာင့္ ကာကြယ္ရျခင္း မတူပါ။ ကာကြယ္ျခင္း၊ ကလဲ့စားေခ်ျခင္း သေဘာတစ္ျပားသား မပါဝင္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဘဝတန္ဖိုး၊ ကိုယ့္ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ တန္ဖိုး အေပၚ၊ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ေလးစားတန္ဖိုး ထားပါေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သလို သင့္ေတာ္သလို တံု႔ျပန္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူ ျဖစ္ျဖစ္၊ စာေရးသူျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ားျဖစ္ျဖစ္ ဒုကၡသစၥာ THE TRUTH OF SUFFERING ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထား သူေတြမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ပဲြေၾကာင့္ ပိုမိုေလာင္ကြၽမ္းျခင္း အျဖစ္မခံႏုိင္ပါ။ ကိုယ့္ဘဝအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ အတြက္ျဖစ္ေစ ရန္လုပ္လာပါေသာေၾကာင့္ ေမတၱာတရားနဲ႔ အသိဥာဏ္ အလင္း ဦးစီးေသာ အခ်ိန္အဆ မွန္မွန္တံု႔ျပန္ျခင္းကိုသာ ျပဳရျပန္ပါတယ္။ ကိုယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူမ်ားပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိခိုက္ နာက်င္မႈမ်ား ရွိလာျပန္ေသာ္  ဝမ္းနည္းရပါတယ္။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။
(၃)
စာေရးသူဘဝမွာ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ‘စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း’နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ၊ စိတ္ျမင္ကြင္းတခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါ့မယ္။ အသိအျမင္၊ သဘာထားခ်င္း၊ တူသည္ျဖစ္ေစ၊ မတူသည္ျဖစ္ေစ အသီးသီး၊ စိတ္ျဖဴစင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေန ပိုေကာင္းလာေစဖို႔၊ ေထာင့္တစ္ခုမွ ႐ိုးသားစြာ အစီရင္ခံေနျခင္း သေဘာမွ်သာ။ စာေရးသူေနထုိင္ရာေနရာေလးတစ္ခု၌ အတြင္းလူ၊ အရင္းခံ လူမ်ားၾကားမွာ အားလံုးကိုမဆို သာေသာ္လညး္ အမ်ားစုၾကားမွာ ကုိယ့္ထက္ ေမတၱာခြန္အား ပညာခြန္အား ႀကီးမားသူမ်ား အေပၚ ဂါရဝေမတၱာနဲ႔ သက္ေရာက္သူက နည္းလြန္းပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကိုယ္နဲ႔ ေမတၱာခြန္အား ပညာခြန္အား အဆင့္တူညီ သူမ်ားအေပၚ မွ်ေဝတဲ့ေမတၱာနဲ႔ သက္ေရာက္ ဆက္ဆံတတ္ သူမ်ဳိးလည္း ရွားပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကိုယ့္ထက္ေမတၱာ ခြန္အားပညာ ခြန္အားေလ်ာ့ေပါ့၊ နိမ့္က်သူမ်ားအေပၚ ငဲ့ညႇာ၊ ေထာက္ထား၊ ေဖးကူ၊ ထူမေသာ ေမတၱာနဲ႔ သက္ေရာက္တတ္သူမ်ဳိးလည္း နည္းပါေသးတယ္။ (စာေရးသူ ေျပာေနတာ၊ စာေရးသူ ေရြးခ်ယ္မႈ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရေျပာေန ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူနဲ႔မတူတဲ့ မ်ဳိးကဲြ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းေတြရွိေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အမွန္သိၾကသေလာက္ အေကာင္းကို က်င့္သံုးမႈ အားေကာင္းလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ အမွန္နဲ႔ အေကာင္းအေပၚ သေဘာေပါက္၊ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈ၊ မတူတာမ်ဳိးေတာ့ ရွိတာေပါ့။ စာေရးသူမူနဲ႔ စာေရးသူအေတြ႕အႀကံဳအရ ဒီလိုအျဖစ္မ်ဳိးေတြအေပၚ ေဒါသထြက္၊ စိတ္ဆိုးမိတာ အလြန္နည္းပါတယ္။ ‘စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတာေတာ့’ အလြန္မ်ားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လူမဟုတ္၊၊ အျခား သတၱဝါမ်ားအေပၚ စာေရးသူ သတိထားမိတာေလး၊ နည္းနည္းေလာက္ေျပာပါဦးမယ္။ ေၾကာင္ကေလးက ၾကြက္ကို ေခ်ာင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾကြက္ခုတ္ပါတယ္။ ေခြးက ေၾကာင္ကို ကိုက္ျပန္ေတာ့ ေၾကာင္ေသရျပန္ပါတယ္။ ျခင္ေထာင္မေထာင္ဘဲနဲ႔ ညေပါင္း မ်ားစြာ အိပ္စက္ဖူးတဲ့ စာေရးသူအတြက္ ျခင္ကိုက္တဲ့ဒဏ္ကို အလူးအလဲခံဖူးပါတယ္။ ေၾကာင္၊ ေခြး၊ ျခင္အားလံုးဟာ ေဒါသစိတ္ ေၾကာင့္ သူတို႔လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လႈပ္ရွားၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။ စာေရးသူကုိ ကိုက္တဲ့ ျခင္မ်ားဟာ စာေရးသူကို မုန္းလို႔ကိုက္တာ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ဘဝ ရွင္သန္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္ ေနရျခင္းလို႔ သေဘာေပါက္ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။ ဘဝရွင္သန္ေရးအတြက္ သူတစ္ ပါးထိခိုက္ နစ္နာၿပီးမွ အသက္ဝင္လာရေသာ သဘာဝမ်ဳိးကို စာေရးသူမႏွစ္သက္ပါ။ သုိ႔ ေသာ္ ဒီလိုသဘာဝမ်ဳိး၊ စာေရးသူကိုယ္တုိင္ အျပည့္အဝ မကင္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဝန္ခံပါတယ္။ ေၾကာင္ေလး၊ ေခြးေလး၊ ျခင္ေလးမ်ား အေပၚမွာ အမ်ားအားျဖင့္ စာေရးသူေဒါသ မထြက္ေပမယ့္လည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ဖ်တ္ခနဲ၊ ဖ်တ္ခနဲ ကိုယ့္ကိုကိုက္လာတဲ့ျခင္ေတြကို စာေရးသူ႐ိုက္သတ္မိတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကို မုန္းလို႔ ေဒါသထြက္ ေသာေၾကာင့္ ႐ိုက္မိျခင္းမဟုတ္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရင္းနဲ႔ ျခင္႐ိုက္မိတာ မ်ားပါတယ္။ ကိုယ့္ပေယာဂေၾကာင့္ ျခင္ေလး၊ ၾကမ္းပိုးေလး ေသဆံုးျခင္း မရွိေစရ ဆိုေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိး စာေရးသူမွာ မရွိေသးပါ။ ဘယ္အလုပ္မ်ဳိးပဲလုပ္လုပ္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး လံုးလံုးကင္းမသြားတတ္တဲ့ ဘဝနဲ႔၊ ဘဝရဲ႕သဘာဝကို စာေရးသူစိတ္မေကာင္း  ျဖစ္ရပါတယ္။
(၄)
ယေန႔ ကမၻာ့ရြာႀကီးမွာ ရွိေနတဲ့ လူသား အမ်ားစုဟာ ကိေလသာ ေႏွာင္ႀကိဳး အထပ္ထပ္ တုပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံထားရသူေတြမွ် သာ ျဖစ္ပါတယ္။ NOBLE LIBERATION ဝိမုတၱိ၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္း အစစ္ကို မရၾကေသးပါ။ ဒီအထဲမွာ စာေရးသူလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ စာေရးသူအတြက္ တာဝန္ယူၿပီး ေျပာရတာေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ စာေရးသူအတြက္ အဆံုးသတ္ ပန္းတိုင္မွာ ခႏၶာကိုယ္လြတ္ေျမာက္တဲ့၊ သံသရာကိုလြတ္ေျမာက္တဲ့၊ ကိေလသာ ေႏွာင္ႀကိဳးအားလံုး အဆင့္ဆင့္ ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ ဝိမုတၱိပန္းတုိင္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဝိမုတၱိပန္းတိုင္ကို သြားေနရင္း ၾကားခရီးကာလမွာ ”မိမိအတြက္ ဝိပႆနာ၊ အမ်ား အတြက္ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ” ဆိုတဲ့မူနဲ႔ စာေရးသူေနထုိင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က စာေရးသူကို ရြာမလို အသံေပးၿပီး မရြာတဲ့မိုးလို႔ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့အသံကို စာေရးသူက ဘာေျပာရမွာလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ အထင္အျမင္တခ်ဳိ႕ အေပၚ ကမၻာဖ်က္မိုးမဟုတ္တဲ့ အျပဳသေဘာမိုးကို အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၿပီး ကိုယ္တိုင္ရြာရမွာ ျဖစ္သလို သူမ်ားေတြ ရြာႏုိင္ေစဖုိ႔ ေခါင္းေလာင္းသံေပးၿပီး ႏိႈးေဆာ္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရြာဖို႔အသံေပးျခင္းဆိုတာ စာေရးသူရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ လုပ္ငန္းထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ စာေရးသူအေပၚ သေဘာေပါက္မႈ လဲြေခ်ာ္လ်က္ ဆိုးရြားတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြအေပၚ ေဒါသထြက္မယ့္ အစားစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရ ျခင္းမ်ားက အသင့္ရွိေနပါတယ္။
(၅)
‘စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျခင္း’နဲ႔ ‘ေဒါသထြက္ျခင္း’ ဆိုတဲ့မတူတဲ့ သေဘာႏွစ္ခုအေပၚ ပိုင္းျခားသိျမင္မႈ အားေကာင္းလာသေလာက္  ေဒါသဆိုတဲ့ အစြန္းေရာက္ အေျခအေန ကို ထုိက္သင့္စြာ၊ ေရွာင္ရွားတတ္လာပါတယ္။ ဒါဟာ အသိအျမင္ကေန လူတစ္ေယာက္ကို ျပ႒ာန္းသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ေဒါသဟာ လူ႔ စိတ္အတြက္ ‘အႏုိင္-အ႐ႈံး’ ဆိုတဲ့ ယွဥ္တဲြရွင္သန္မႈ DOUBLE EXISTENCE နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ေနပါတယ္။ ႐ႈံးျခင္းအေပၚ ခံစားမႈႀကီးမား သေလာက္ ေဒါသႀကီး လာပါတယ္။ ‘အ႐ႈံး-အႏိုင္’ ဆိုတဲ့ သေဘာအေပၚ စိတ္ဝင္စား၊ စူးစိုက္၊ မွီခိုျခင္းနည္းပါးလာ သေလာက္ ေဒါသနည္းသြားပါတယ္။ လူဟာ ေမတၱာတရားနဲ႔ ပညာဥာဏ္ ေပါင္းစည္းေနထုိင္ျခင္း ဆိုတဲ့ ‘စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ ဘဝေနနည္း’ ထက္ျမက္လာသေလာက္ ‘အ႐ႈံး-အႏုိင္’ အေပၚ သေဘာေပါက္ျခင္းေတြ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အသိအျမင္နဲ႔ သေဘာထား ဆိုင္ရာ ေမာ္ဒီဖိုင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ရရွိျခင္း ဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္း အစစ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ မရျခင္းဟာလည္း ဆံုး႐ႈံးျခင္း အစစ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဘဝရွိေနသေရြ႕ ‘ဘာလုပ္သင့္သလဲ ဟု ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ သိျမင္ျခင္း’ နဲ႔ ‘လုပ္သင့္တာကို စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း’ သည္သာ ေအာင္ျမင္ျခင္းအစစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ လုပ္သင့္တာ ကို မသိျခင္းနဲ႔ လုပ္သင့္တာကို မလုပ္ျခင္းဟာဆံုး႐ႈံးျခင္းအစစ္ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ စိတ္ယဥ္ေက်းမႈ အင္နာဂ်ီထက္ျမက္တဲ့ လူဆိုတာ အဲဒီသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ သူတစ္ပါးရဲ႕ လႊမ္းမိုးျခင္းက လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္းလည္း နည္းပါးလာပါတယ္။
ဘဝနဲ႔ ေလာကကိစၥအသီးသီးမွာ ‘ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈ’ဆိုတဲ့သေဘာ၊ သူတစ္ပါးဆိုတာ အေထာက္အပံ့မွ်သာ၊ ကာယကံရွင္သည္သာ အဓိကလိုရင္းဆိုတာေတြကို အသိရွင္း လာဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ရွိသူက မွ်ေဝျခင္း၊ မရွိသူက အကူအညီေတာင္းျခင္းဆိုတာ ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ရမယ့္ သေဘာျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဒါေတြဟာ ပင္မေရစီး မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ကိုယ္တိုင္ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ဖို႔သာ အဓိကလုိရင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ား အဆံုးအျဖတ္ထက္ ကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္တံု တရားနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ေဒါသနည္းသေလာက္ ဒီစိတ္လကၡဏာေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
ေဒါသနည္းသေလာက္ ေလာဘနည္းပါတယ္။ ေလာဘ နည္းသေလာက္ အသိဥာဏ္ အလင္းႀကီးမားပါတယ္။ ေမတၱာတရား ႀကီးမားလာပါတယ္။ ေဒါသစိတ္ဆိုတာ ေမတၱာ တရားရဲ႕ သေကၤတ မဟုတ္ပါဘူး။ ‘စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရျခင္း’ဆိုတာကေတာ့ ေမတၱာတရားရဲ႕ သေကၤတေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ေဒါသေတြ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္တက္အားေကာင္း လာရင္ ရန္လိုလာပါတယ္။ ရန္ျဖစ္လာပါတယ္။ ေဒါသရဲ႕ ေနာက္တစ္ေနရာမွာ တုိက္ပဲြရွိပါတယ္။ ‘စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျခင္း’မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း မ်ားအတြက္ ေရွး႐ႈျခင္းသေဘာ သူ႔မွာရွိပါတယ္။
စာေရးသူဟာ အသက္ ၂၇ ေလာက္ အထိ ေနရာမ်ားစြာကို ေဒါသထြက္ေနတဲ့ ေဒါသႀကီးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ခုေနခါမွာေတာ့ စာေရးသူေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။ ေမာ္ဒီဖိုင္းျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ေဒါသဆိုတာ လွည့္ ပတ္၊ ရွာေဖြ၊ ေလ့လာတဲ့အခါ ဘဝတူလူသားအတြက္ ေကာင္းကြက္တစ္ကြက္ မေတြ႕ ခဲ့ပါ။ ‘ဥစၥာဓနနဲ႔ ၾသဇာ အရွိန္အဝါ’ကို အဆင့္ဆင့္ ျဖန္႔ၾကက္လ်က္ ဆံုခ်က္ျပဳထားတဲ့ ယေန႔ ကမၻာ့ရြာႀကီးကို စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ေငြေၾကးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမႈ အရွိန္အဝါ မရွိခဲ့ေသာ္ လူရာမဝင္၊ မရွိခိုးႏိုးႏိုး၊ မလွ စုန္းႏိုးႏိုး ဆိုေသာ သေဘာသဘာဝမ်ား အတြက္လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာေရးသူစိတ္မပ်က္ပါ။ စာေရးသူနဲ႔ စာေပခ်စ္သူ မ်ားစြာအတြက္၊ အသင္နဲ႔ အသင္မ်ားစြာ အတြက္ ထြက္ရပ္လမ္းရွိပါတယ္။
စာေရးသူနဲ႔ စာေပခ်စ္သူမ်ားစြာ၊ သင္နဲ႔ သင္မ်ားစြာ၊ သူနဲ႔ သူမ်ားစြာ၊ သူမနဲ႔ သူမမ်ားစြာ၊ စိတ္ရီေဗာ္လူးရွင္း စတင္ေနပါၿပီ။ စာေရးသူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာမွာ အေသးေလးေတြ မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဝသံသရာမွာ အႀကီးႀကီးဆိုတာ မရွိ၊ အႀကီးႀကီးျဖစ္လာဖို႔ အပိုင္းအစေလးေတြ ဖဲြ႕စည္းရေၾကာင္း အျမင္ ရွင္းခဲ့ပါၿပီ။ စာေရးသူတို႔နဲ႔ အျမင္မတူသူမ်ားရွိေနမည္ ဆိုပါကလည္း စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္စရာ တစ္ကြက္ မျမင္…။
                                 စိတ္ဆုိးမွ ု့မ်ားကင္းပါေစ...

2 comments:

 1. အရွင္ဘုရားက အသက္ ၂၇ႏွစ္အထိသာ ေဒါသထြက္ဘူးခဲ့တယ္ဆိုေတာ့
  အေတာ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုရမယ္ ဘုရား။
  တစ္ခ်ိဳ႕အသက္ ၄၀ ၅၀ ေက်ာ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့တိုင္
  ေဒါသကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္သူေတြကိုျမင္ဘူးတယ္ဘုရား။
  ေဒါသကို ေမတၱာဓါတ္ျဖစ္တဲ့ အေဒါသျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိဘို႔က
  ကိုယ္တိုင္က်င့္ႀကံအားထုတ္မွရႏိုင္မယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္ဘုရား။
  စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစသား။

  ေမတၱာျဖင့္
  အန္တီတင့္

  ReplyDelete
 2. ေရာက္ခဲ့ပါတယ္ ဦးဇင္း။
  စာေကာင္းေလးေတြ ဖတ္သား မွတ္ယူသြားပါတယ္။  ရိုေသစြာျဖင့္
  အလြမ္းျမိဳ႕ေလး

  ReplyDelete