Monday, March 5, 2012

ဗုဒၶတရား အတုိင္းသာ

လူ႔ေလာကမွာလူရယ္လုိ႔ျဖစ္လာၾကရင္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးအစရွိတဲ့ အေရးေတြ ကုိ လူသားတုိင္းမလႊဲမေရွာင္သာ ရင္ဆုိင္ၾကရမွာပါ။ ဒီအေရးေတြအားလုံးထဲမွာ ဘာသာေရးကလြဲရင္ က်န္အေရးေတြအားလုံးဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံလုပ္ကုိင္ၾကရတဲ့ အရာေတြပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဘာသာေရးက ေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ကုိျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး ပရမတ္တုိ႔ရဲ႕သေဘာသဘာဝ အမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္းသိျမင္ေအာင္ အဲဒီ ႐ုပ္၊ နာမ္၊ ခႏၶာ၊ ပရမတ္တုိ႔ရဲ႕ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာ၃ပါးမွတစ္ဆင့္ သစၥာ ၄ပါးကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ေအာင္ က်င့္ႀကံရတာျဖစ္ေလေတာ့ကုိယ့္ စိတ္ကုိကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ တစ္ဦးတည္း က်င့္ႀကံရတဲ့အလုပ္ပါ။  ဒီေတာ့ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဘာသာေရးကုိ ဘုရားေပၚေရာက္မွ၊ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္းေရာက္မွ၊ တရား ရိပ္သာေရာက္မွ လုပ္ရ
တဲ့ အလုပ္လုိ႔ တလြဲခံယူထားၾကၿပီး တျခားအေရးေတြ လုပ္ကိုင္စဥ္မွာ ဘာသာေရး ကုိ ေဘးခ်ိတ္ထားေလ့ရွိၾက ပါတယ္။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ၄၅ ဝါ ပတ္လုံး ေလာကသားေတြကုိ မနားမေနေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ေတြရဲ႕ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ”မေကာင္းမႈေရွာင္၊ေကာင္းမႈေဆာင္၊ ျဖဴေအာင္စိတ္ကုိထား” ဆုိၿပီး၃ခ်က္တည္းပါ။
ျမတ္စြာဘုရားက ဦးဇင္းတုိ႔လူသားေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ရမယ့္ အကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ ကာယဒုစ႐ုိက္ ၃ပါး၊ (သူတစ္ပါး အသက္သတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးဥစၥာကုိ မတရားရယူျခင္း၊ သူတစ္ပါးအိမ္ရာကုိ ျပစ္မွားျခင္း)၊ ဝစီ ဒုစ႐ုိက္ ၄ ပါး(လိမ္ညာေျပာဆုိျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆုိျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာစကားေျပာျခင္း၊ သိမ္ဖ်င္းယုတ္ညံ့ေသာ စကားကုိေျပာျခင္း)၊ မေနာဒုစ႐ုိက္ ၃ပါး (သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ မတရားလုိခ်င္ျခင္း(ေလာဘ)၊ သူတစ္ပါးကုိ ပ်က္စီးေစလုိျခင္း(ေဒါသ)၊ အယူလြဲမွားျခင္း (ေမာဟ)ဆုိၿပီး ‘၁ဝ’ပါးတိတိက်က်ေဟာၾကား ေပးခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာေစာင့္သီလျဖစ္တဲ့လူမ်ိဳးႏြယ္ေစာင့္ သီလျဖစ္တဲ့ ၅ ပါးသီလဟာ ကုိယ့္ေၾကာင့္ တစ္ပါးသူေတြ ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းရတဲ့လူ႕က်င့္ဝတ္ပါ။ သူတစ္ပါး အသက္ကုိ သတ္ခြင့္ႀကဳံလာတုိင္း၊ သူတစ္ပါးဥစၥာကုိ မတရားရယူခြင့္ႀကဳံလာတုိင္း၊ သူတစ္ပါးသား မယားကုိ ျပစ္မွားခြင့္ႀကဳံလာတုိင္း၊ သူတစ္ပါး ကုိ လိမ္ညာေျပာဖုိ႔ႀကဳံလာတုိင္း အဲဒီကာယ၊ ဝစီဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ မက်ဴးလြန္ျဖစ္ေအာင္ မိမိ ကုိယ္ကုိယ္ သတိထားေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ လူဆုိတဲ့သတၱဝါကုိ၊ အျခားေသာ တိရစၧာန္ဆုိတဲ့ သတၱဝါထက္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ ပုိင္းျခား ျမႇင့္တင္ေပးထားတဲ့ လူက်င့္ဝတ္ေတြပါ။ အရက္ ေသာက္လုိက္လုိ႔ သတိ၊ အသိဥာဏ္ေတြ ေမ့ေလ်ာ့ ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားခဲ့ရင္ ပုထုဇဥ္တုိင္းမွာ အႏုသယကိေလသာ အျဖစ္ကိန္းေနတဲ့ မေနာဒု စ႐ုိက္ ၃ ပါးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ဘဲ ကာယဒုစ႐ုိက္၊ ဝစီဒုစ႐ုိက္ေတြအထိ က်ဴးလြန္တတ္ၾကလုိ႔ အရက္ေသာက္ျခင္းဟာ အကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္မွာ မပါဝင္ေပမယ့္ ၅ ပါးသီလထဲမွာ ထည့္ထားတာပါ။
ျမတ္စြာဘုရားအလုိေတာ္အားျဖင့္ ဦးဇင္းတုိ႔ဟာ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္တဲ့ ဝါရိတၱသီလကုိေစာင့္ထိန္း႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ ေလာကေကာင္းက်ိဳး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ကုိျပဳလုပ္ျခင္းဆုိတဲ့ စာရိတၱသီလကုိပါ ျဖည့္က်င့္ပါမွ သီလကုိ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေစာင့္ထိန္းရာ ေရာက္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရား အဆုံးအမအတုိင္း မေကာင္းမႈအကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္ေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသုိလ္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ပရဟိတအလုပ္ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ၾကလုိ႔ အေၾကာင္းအက်ိဳးနိယာမအရ ေကာင္းက်ိဳး တရားေတြ ရရွိလာခ်ိန္မွာ ေလာကရွိ အက်ိဳးတရားတိုင္းဟာ အေၾကာင္းတရားနဲ႔ မကင္းဘူးဆုိတာကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္တဲ့ ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္သာ မရွိခဲ့ရင္ စိတ္ကုိျဖဴ ေအာင္ထားႏုိင္ဖုိ႔က ခက္ျပန္ေရာ။
ပစၥယပရိဂၢဟဥာဏ္ဟာ ပုထုဇဥ္လူ သားတုိင္းမက္ေမာတဲ့ လာဘ္လာဘေပါမ်ားျခင္း၊ လူအမ်ားက ျမတ္ႏုိးၾကည္ညိဳေလးစားျခင္း၊ ေလာကမွာထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားျခင္းဆုိတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံရရင္ ဒါေတြ ကုိ အေၾကာင္းေကာင္းေတြ လုပ္လုိ႔ ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ အက်ိဳးေကာင္း ေလာကဓံေတြအျဖစ္ ဆင္ျခင္သိျမင္ ႏုိင္လုိ႕ ငါ၊ ငါ့ဥစၥာဆုိၿပီး ေလာဘမတက္ေအာင္ ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။
ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္တဲ့၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံတဲ့ကုသုိလ္ စိတ္ကုိအေျချပဳၿပီး ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၊ ေလာကအက်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ရင္းက ရရွိလာတဲ့ ဒီေလာဘ၊သကၠာယ၊သိေလာ ကတုိ႔ေၾကာင့္ ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္ေတြဟာ ျပန္လည္ညစ္ႏြမ္း သြားရမယ္ဆုိရင္တကယ္ ႏွေျမာဖုိ႔ေကာင္းပါတယ္။ (တကယ္ေတာ့ ေလာက မွာရရွိလာၾကတဲ့ ေကာင္းက်ိဳးတရားေတြအားလုံး၊ တုိက္ခုိက္လာၾကတဲ့ ဆုိးက်ိဳးတရားေတြ အားလုံးေၾကာင့္ကုိယ့္ရဲ႕စိတ္မွာေလာဘ၊ေဒါသ ေစတသိက္ေတြ ျခယ္လွယ္ခြင့္မရေအာင္ သတိပ႒ာန္တရားနဲ႔ ဆင္ျခင္ေနထုိင္ျခင္းဟာ စိတ္ကုိျဖဴေအာင္ထားေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္) အကုသုိလ္ဒုစ႐ုိက္ ၁ဝ ပါးမေကာင္းမႈ တရားမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ မဂၤလသုတ္ပါ ၃၈ ျဖာေသာ ေကာင္းမႈတရားမ်ား၊ ေမတၱာသုတ္ပါ ၁၅ ပါးေသာ ေကာင္းမႈကုိယ္က်င့္တရားမ်ား၊ ေလာကေကာင္းက်ိဳးပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်င့္ႀကံလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ကုိယ့္ဘဝမွာ ေတြ႕ႀကဳံလာရတဲ့အေကာင္းအဆုိး ေလာကဓံအားလုံးကုိ အေၾကာင္းအက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ သတိပညာ နဲ႔ ဆင္ျခင္ေနျခင္းဟာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေဒသနာနဲ႔အညီ က်င့္ႀကံေနထုိင္ၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဦးဇင္းေျပာခ်င္တာကေတာ့ လူ႕ေလာကႀကီးမွာ ဦးဇင္းတုိ႔မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့ အေရးေတြအားလုံးကုိ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕တရားဓမၼ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး လုပ္ကုိင္ၾကရမယ္ဆုိတာပါပဲလုိ ့ဆႏၵျပဳ ရင္း ...သာသနာအက်ဳိး ေလာကအက်ဳိးေဆာင္ရြက္နုိင္ၾကပါေစ ။

No comments:

Post a Comment