Monday, May 9, 2011

ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္

တရားအားထုတ္သူတို ့၏ဦးေႏွာက္သည္ တရားအားမထုတ္သူတုိ့၏ ဦးေႏွာက္ထက္ ပိုမုိ ၾကီးထြားဖြံၿဖိဳးသည္။
တရားအားထုတ္္ၿခင္းသည္ လူ့ဦးေႏွာက္၏ အရြယ္အစား၊ တည္ေဆာက္ပံုကို ေၿပာင္းလဲႏုိင္ေၾကာင္း.....
ဟားဗက္တကၠသိုလ္၊ေယးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မန္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္ သုေတသနမ်ားမွ ေဖာ္ထုပ္ေတြ ့ရွိခဲ့သည္။
လူၾကီးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္အရြယ္ ၾကီးထြားႏွဳန္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ ၾကီးထြားႏွဳန္းထက္ ပိုမိုထင္ရွားသည္။
က်မတို့၏ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားအရ တရားအားထုတ္္ၿခင္းၿဖင့္
ဦးေႏွာက္၏ ခံစားမွဳ့ဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၿဖစ္ေစေသာ ဧရိယာေနရာတုိ့္၌
တုိးတက္ဖြံၿဖိဳးလာႏုိင္ေၾကာင္း ဟားဗက္ေဆးတကၠသိုလ္၏ သုေတသနအဖဲြ ့ေခါင္းေဆာင္ ဆာရာလာဇာ က ေၿပာခဲ့သည္။
သူမ၏ေတြ ့ရွိခ်က္မ်ားသည္ တၿခားေသာ သက္ေသၿပခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနသည္။
တူရိယာပညာရွင္၏ ဦးေႏွာက္သည္ ေတးဂီတဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေသာ ဧရိယာေနရာ၌ ပိုမုိၾကီးထြားေလ့ရွိသည္။
ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေလ့က်င့္ၿခင္းၿဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ လူတစ္ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္တည္ေဆာက္ပံုုကို ေၿပာင္းလဲႏုိင္သည္။

ပံုမွန္ တရားထိုင္ေလ့ရွိေသာ ေယာဂီအေယာက္၂၀ တုိ့၏ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan) ႏွင့္
လုံးဝ တရားအားမထုတ္္ဘူးေသာ သာမာန္လူ ၁၅ေယာက္၏ ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan)မ်ားကို ႏွုိင္းယွဥ္ေလ့လာခဲ့သည္။
ေယာဂီေလးဦးသည္ တရားသမားမ်ား(သို့)ေယာဂ ေလ့က်င့္သူမ်ားၿဖစ္သည္။
ထုိအေယာက္၂၀ အားလံုးမွာ ေတာရေဆာက္တည္ၿပီး ကမၼဌာန္းတရားပြားမ်ားေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား မဟုတ္ပါ။
က်န္၁၆ေယာက္မွာ ေရွ့ေန၊သတင္းသမားႏွင့္ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
အစမ္းသပ္ခံသူမ်ား အားလံုးသည္ လူၿဖဴလူမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
ဦးေႏွာက္စကန္မွတ္တမ္း(Brain Scan) မ်ားကို ရယူေနစဥ္ ေယာဂီမ်ားအားလံုးမွာ တရားအားထုတ္ေနၾကၿပီး
တရား မထိုင္ဖူးသည့္ သာမာန္လူမ်ားအားလံုးမွာ မိမိတုိ ့ႏွစ္သက္ရာက ိုေတြးေတာေနခဲ့ၾကသည္။

ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံ၏ အေတြးမ်ား(thoughts) ထက္
ခံစားမူဆိုင္ရာအေတြ ့အၾကဳံမ်ားကို အာရုံၿပဳၿခင္း(attention) ေလ့လာရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု လာဇာကရွင္းၿပသည္။
ဥပမာ အသံတစ္သံၾကားတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ (အသံအေၾကာင္းမစဥ္းစားခင္) အရင္နားေထာင္တတ္ၾကသည္။
ေခ်ာ္လဲတာႏွင့္တၿပိဳင္နက္ နာက်င္တာကို ခ်က္ခ်င္း သတိၿပဳမိပါသည္။
ကြ်မ္းက်င္စြာ တရားအားထုတ္ႏုိင္သည့္ ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ ေတြးေတာစိတ္ကူးယဥ္ေနေလ့ မရွိပါ။

အစမ္းသပ္ခံ ေယာဂီမ်ားသည္ ေန ့စဥ္ မိနစ္၄၀ ခန့္ တရားထိုင္ေလ့ရွိသည္။
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တရားအားထုတ္ထားေသာ ေယာဂီမွ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ အားထုတ္ဖူးေသာ ေယာဂီမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။
ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္၏ ႏွစ္ၿမဳတ္ထားႏုိင္စြမ္းကို အသက္ရူႏွဳန္း မည္မွ်ေႏွးသြားသည္ဆိုသည္ႏွင့္ တိုင္းတာပါသည္။
ကမၼဌာန္းအာရုံ၌ စိတ္ကို စူးစုိက္နစ္ထားႏုိင္ေၾကာင္းကို ေယာဂီတို့၏ ဦးေႏွာက္၌ ၾကီးမားတဲ့ေၿပာင္းလဲမူေတြက သက္ေသၿပခဲ့သည္။
ဦးေႏွာက္၏ တည္ေဆာက္ပံု ( Brain Structure ) ေၿပာင္းလဲမူသည္ တရားဘာဝနာအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက လာဇာ စတင္ တရားအားထုတ္ခဲ့သည္။ တပတ္လွ်င္ သံုးခါ တရားအားထုတ္ၿဖစ္သည္။
အစကေတာ့ ဘာမွ် သိပ္နားမလည္ခဲ့ပါ။ စိတ္ပင္ပန္းမွဳေတြ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့နည္းလာတယ္၊ပိုမိုရွင္းလင္းၿပတ္သားတဲ့ စိတ္ကူးေကာင္းေတြရလာသည္္၊
ခက္ခဲတဲ့အၾကပ္အတည္းေတြၾကားမွာ အာရုံစူးစိုက္ႏွဳိင္စြမ္း ၿမင့္မားလာတယ္ လို ့ လာဇာ က ရွင္းၿပခဲ့သည္။

ဗရမ္းဗတာ အေတြးမ်ားကို တားၿမစ္ၿခင္း (Controlling random thoughts )

ဝိပႆနာဘာဝနာကို အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး အားထုတ္နဳိင္ပါသည္။
အားထုတ္ေနၾက ေယာဂီတစ္ေယာက္သည္ ဗရမ္းဗတာအေတြးေတြ ေခါင္းထဲကိုဝင္လာၿပီဆိုတာႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္းသတိထားမိပါသည္။
အေရးၾကီးတဲ့ deadline ေတြ လြဲေခ်ာ္သြားရေတ့ာမည့္အခါ၊
အလုပ္ရွင္(သို့)မန္ေနဂ်ာက မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္မူေတြကို မၾကိဳက္သည့္အခါေတြမွာ လူေတြကအလြန္စိုးရိမ္ပူပန္တတ္ၾကသည္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလူေတြဟာ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စိုးရိမ္ပူပန္မူေတြႏွင့္ ေၿခာက္ၿခားရူးသြတ္ေစၿပီး မိမိရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ က်ဆင္းသြားေစသည္။
အဲဒီ စိုးရိမ ္ပူပန္မူေတြအစား လက္ရွိပစၥဳပန္မွာ အခုဘာလုပ္သင့္သလဲ၊ဘာၿဖစ္ေနသလဲ ဆိုတာေတြ အာရုံစုိက္မိရင္ ပူပန္မူ ေၿဖေပ်ာက္သြားတတ္သည္။
ထိုအခိုက္၌ ေရွာေရွာရုူရူ အလုပ္ေတြၿပီးသြားတတ္ေၾကာင္းကိုလည္း လာဇာ က ေၿပာခဲ့သည္။


ဦးေႏွာက္ၾကီးထြားလာတဲ့ ပမာဏက တစ္လက္မရဲ့ တစ္ေထာင္ပ ံု၄ပံု မွ ၈ပံုအတြင္းရွိပါတယ္။
တစ္လက္မ၏ တစ္ေထာင္ပံု ၄ပံု မွ ၈ပံုခန့္အထိ ၾကီးထြားလာသည့္ ဦးေႏွာက္ပမာဏသည္
ေယာဂီတစ္ေယာက္ရဲ့ တသက္တာအတြင္း တရားထုိင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္စုစုေပါင္းႏွင့္ တိုက္ရုိက္အခ်ိဳးက်ပါသည္ ဟု လာဇာ က ေၿပာခဲ့သည္။
ထိုပမာဏကို ကမၼဌာန္တရား အၿပင္းအထန္အားထုတ္စဥ္က ရရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
၁၀ ရက္၊၁ ပါတ္ အားထုတ္ၿပီး ေယာဂီလုိ အမည္တပ္ခံရရုံသက္သက္ႏွင့္ေတာ့ ဦးေႏွာက္က ၾကီးထြားလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အလြန္ေသးငယ္သည့္ ပမာဏပဲ ၾကီးထြားပါေစ။ ထုိၾကီးထြားၿခင္းက ကမၼဌာန္းတရားအားထုတ္ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။
ထုိၾကီးထြားၿခင္းေၾကာင့္ ဘယ္လိုက်န္းမားေရးေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတယ္၊
အိုမင္းရင့္ေရာ္ၿခင္းေတြကို ဘယ္လိုိုေႏွးေကြးေစတယ္ဆိုတဲ့ ေလ့လာမွဳေတြကို ဦးေဆာင္ပါလိမ့္ဦးမည္။

မည္သည့္အရာက ဦးေႏွာက္ကို ၾကီးထြားလာေစလဲ။
တရားအားထုတ္ၿခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ရဲ့ဆဲလ္ေတြ(သို့မဟုတ္)ေသြးလြတ္ေၾကာ၊ေသြးၿပန္ေၾကာတို့ႏွင့္ ဆက္သြယ္မူ ရွိ မရွိ။
ထုိၾကီးထြားၿခင္းက ေန့စဥ္ၿပဳမူေၿပာဆိုလုပ္ကိုင္ပံုေတြကို ဘယ္လို လႊမ္းမိုးခ်ဴပ္ကိုင္သလဲ။
ဦးေႏွာက္၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမွဳ့ပိုင္းဆိုင္ရာ ဧရိယာေနရာႏွင့္
ခံစားမွဳ့ပိုင္းဆိုင္ရာ ဧရိယာေနရာတို့ အၿပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လိုေကာင္းမြန္လာသလဲ...စတဲ့
အေၿခခံေမးခြန္းေတြမ်ားစြာကို အေၿဖရွာရန္ လုိအပ္ပါသည္။
မန္ဆာခ်ဴးဆက္အေထြေထြေဆးရံုၾကီး၌ ထုိေမးခြန္းမ်ားစြာတို့ကို ေၿဖဆုိရန္အတြက္ အလြန္က်ယ္ၿပန့္တဲ့ ေလ့လာမူမ်ားကို ၿပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။

ရရွိထားတဲ့ ရလာဒ္ေတြက အရမ္းကို အားရ ေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။
ပိုမ်ားတဲ့ ေယာဂီေတြႏွင့္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံစမ္းသပ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
ေယာဂီတစ္ေယာက္ တရားစတင္ အားမထုပ္ခင္ကဦးေႏွာက္ႏွင့္
ကြ်မ္းက်င္စြာ တရားအားထုတ္ႏုိင္တဲ့ဦးေႏွာက္ကို ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရန္ အခုက်မတို့အဖြဲ ့စီစဥ္ေနပါၿပီ ဟုလာဇာကေၿပာၾကားခဲ့သည္။
                                                                                 ဘာသာၿပန္ဆိုသူ ေကာင္းထက္ညြန့္

No comments:

Post a Comment