Sunday, May 1, 2011

တစ္ပြင္ ့ပန္လုိ ့လွေနသူ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထပ္ေတာ္ကဧကူဒါနလုိ ့အမည္ရတဲ ့မေထရ္တစ္ပါးရွိခဲ ့ေတာ္မူပါတယ္။
ဧကူဒါနကုိပုဒ္ခြဲရင္ ဧက-ဥဒါန။အဓိပၸါယ္က ေတာ့ဥဒါန္းဂါထာတစ္ပုး္ပဲရျပီး။အဲဒီဂါထာတစ္ပုဒ္ကုိပဲ အျမဲရြတ္ဆုိေလ့ရွိသူလုိ ့အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
ဒါေပမယ္ ့ဧကုဒါနမေထရ္ဟာ ဂါထာတစ္ပုဒ္ရေပမယ့္ အဲဒီဂါထာကုိေျပာတဲ ့အတုိင္းလုိက္နာက်င့္ သုံးတဲ သူပါ။နည္းးနည္သိ ေပမယ့္ သိသေလာက္ေလးကုိပဲအတိအက်လုိက္နာက်င္ ့သုံးတဲသူပါ။အဲဒီလုိ အသိနဲ ့
အက်င့္ထပ္တူက်သြားလုိ ့လည္း မၾကာခင္ကာလမွာပဲ ရဟႏၱာမေထရ္တစ္ပါးျဖစ္သြားခဲ ့ရပါတယ္။
ဧကုဒါနမေထရ္ဟာေတာထဲမွာတစ္ပါးထဲ ေနျပီးသူရတဲ ့ဂါထာေလးတစ္ပုဒ္ကုိပဲ ဥပုသ္ေန ့ေရာက္ျပီဆုိရင္ ရြတ္ဆုိေဟာေျပာေလ ့ရွိပါတယ္။ဧကုဒါနမေထရ္ဧကုဒါနမေထရ္ဟာ ဂါထာေလးကုိမရြတ္ခင္မွာေတာထဲ ေနၾကတဲ ့နတ္အားလုံးကုိလည္းတရားနာဖို ့အျမဲ ဖိတ္ေခၚေလ ့ရွိပါတယ္။
ဧကုဒါနမေထရ္ဟာ ဂါထာေလးတစ္ပုဒ္ရြတ္ျပီးလုိ ့ ဆုံးတာနဲ ေတာထဲေနၾကတဲနတ္အားလုံးက ဝုိင္းျပီးသာဓုေခၚၾကပါတယ္။နတ္ေတြရဲ ့အသံဟာတစ္ေတာလုံးဟိန္းထြက္သြားေလ ့ရွိပါတယ္။
ဒီအစီစဥ္ေလးက ဥပုသ္ေန ့တုိင္းျပဳမူေနၾက အစီစဥ္ေလးတစ္ခုပါ။
ဧကုဒါနမေထရ္ အျမဲရြတ္ေလ ့ရွိတဲ ့ဂါထာေလးကုိလည္းဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္ထားလုိက္ပါဦး။
       အဓိေစတေသာ အပၸမဇၨေတာ၊
       မုနိေနာ  ေမာနပေထသုသိကၡိေတာ။
      ေသာေကာ နဘဝႏၱိ တာဒိေနာ၊
       ဥပသႏၱႆ သဒါ  သတိမေတာ။

ဒီလုိနဲ ့တစ္ေန ့မွာေတာ့ပိဋကသုံးပုံေဆာင္ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးဟာ တပည္ ့အျခံရံ ငါးရာစီနဲ ့ဧကုဒါနမေထရ္
ရဲ ့ေနရာေတာထဲကုိေရာက္လာၾကပါတယ္။
တိပိဋကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးၾကြလေတာ့ ဧကုဒါနမေထရ္ကဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကဳိဆုိပါတယ္။ေနရာထုိင္ခင္းေပးျပီးဧကုဒါနမေထရ္က ဘာေလွ်ာက္သလဲဆုိ ေတာ့--အရွင္ဘုရားတုိ ့...တပည္ေတာ္ကုိတရားေဟာပါဦးဘုရား တပည္ေတာ္တရားနာခ်င္လုိ ့ပါဘုရားလုိ ့ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။
တိပိဋက ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးကတရားနာမည့္သူက အရွင္ဘုရားတစ္ပါးထဲပဲလား လုိ ့ေမးေတာ္မူပါတယ္။
ဧကုဒါနမေထရ္ကလည္း တပည္ ့ေတာ္တစ္ပါးထဲ မဟုတ္ေၾကာင္းပါဘုရား ေတာထဲကနတ္ေတြလည္းလာနာေလ့ရွိပါတယ္ဘုရား၊တရားနာလုိ့ဆုံးရင္လည္းသူတုိ ့က သာဓုေခၚေလ ့ရွိပါတယ္ဘုရားလုိ ့ျပန္ေျဖလုိက္ရပါတယ္။ ဒီလုိနဲ ့တိပိဋက ဆရာေတာ္နွစ္ပါး တစ္လွည္ ့စီတရားေဟာလုိက္တာဆုိပါေရာ။
တိပိဋကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးက ပိဋက သုံးပုံးထဲက တကယ္ ့အႏွစ္ေတြေရြးျပီးေဟာေျပာၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ္ ့တရားသာဆုံးသြားတယ္။ဘယ္နတ္ကမွ သာဓု မေခၚၾကပါဘူး။  ဒီေတာ့တိပိဋကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး
ကေမးခြန္းထု္ပါေတာ့တယ္။
အရွင္ဘုရားေျပာေတာ့ နတ္ေတြသာဓုေခၚၾကတယ္ဆုိ၊ အခုဘာသာဓုေခၚသံမွလည္းမၾကားရပါလား၊တပည္ ့ေတာ္ေတာ္တုိ ့မွာေဟာလုိက္ရတာ ဖတ္ဖတ္ကုိေမာေရာ။တပည္ေတာ္ေဟာရင္ေတာ့ အျမဲသာဓုေခၚၾကပါတယ္ဘုရား ဒါဆုိအရွင္ဘုရားတပည္ေတာ္တုိ ့ကုိ ေဟာျပစမ္းပါဘုရား၊
မွန္ပါ့ဘုရား  ဧကုဒါမေထရ္က သူရြတ္ေနၾကဂါထာတစ္ပုဒ္ကုိ ရြတ္လုိက္ပါတယ္။ဂါထာလည္းဆုံးတာနဲ နတ္ေတြက တစ္ေတာလုံးညံသြားေအာင္သာဓု ဝုိင္းျပီးေခၚၾကပါတယ္။
နတ္ေတြရဲ ့သာဒုေခၚသံၾကားေတာ့ တိပိဋက ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၏ တပည္ ့ေတြ ကဘယ္လုိေျပာလည္းဆုိေတာ့ နတ္ေတြကမ်တ္နွာလုိက္တာတဲ ့ေလ။ကိစၥျပီးလုိ ့သာျပန္ၾကပါတယ္။တိပိဋကဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၏တပည့္ငါးရာက သိပ္ျပီးမေက်နပ္ၾကပါဘူး။ဒါေၾကာင့္
ေက်ာင္းျပန္္ေရာက္တဲ ့အခါ နတ္ေတြက မ်က္ႏွာလုိက္တယ္ဆုိတဲ ့အေၾကာင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိ
ေလွ်ာက္ထားၾကပါတယ္။မေက်နပ္တဲ့စကားဆုိလာတဲ ့တိပိဋက ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး၏ တပည္ ့ေတြကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဘယ္လုိျပန္ရွင္းသလဲဆုိေတာ့--ခ်စ္သားတုိ ့သင္လည္းသင္ပါ၏ ။သိလည္းသိပါ၏
ေဟာလည္းေဟာပါရဲ ့ ဒါေပမယ္ ့အဲဒီပုဂၢဳိလ္ကုိ တရားေဆာင္တဲ ့ပုဂၢဳိလ္လုိ ့မေခၚေသးဘူး။သိရုံတင္မကဘူးက်င္ ့လည္းက်င့္ပါမွ တရားေဆာင္တဲ ့ပုဂၢဳိလ္လုိ ့ေခၚပါတယ္လုိ ့ေဟာေျပာလုိက္ရပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရာရွးွင္ရဲ ့အဓိကဆုိလုိခ်က္ကေတာ့သိရုံတင္မလုံေလာက္ေသးပဲ အသိနဲ ့အက်င္ ့တြဲပါေအာင္ေနမွ၊ အသိနဲအက်င္ ့ဟပ္မိေနမွ လူသာဓုေခၚ --
နတ္သာဓုေခၚျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲေလ။  ဘာရယ္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ဧကုဒါနမေထရ္လုိ နည္းနည္းသိေပမယ္ ့သိသေလာက္က်င္ ့သူပါ။က်င္ျပီးေတာ့ျမတ္စြာဘုရားေမၽႊာ္လင္ ့တဲ ့ပန္းတုိင္ကို
လည္းေရာက္ေနသူပါ။ တိပိတကဆရာေတာႏွစ္ပါးက အသိနဲ ့ပါတ္သတ္လုိ ့ပိဋက သုံးပုံေတာင္ေဆာင္ထားနဳိင္သူပါ။ ဒါေပမယ့္အက်င္ ့က်ေတာ့မပါဘူး။အဲဒီေတာ့ နတ္ေတြက သာဓုမေခၚ
ေတာ့ဘူးေပါ့။ေလာကမွာဘယ္ေလာက္ပဲသိသိ မုိးပ်ံေအာင္သိ ဒါေပမယ္ ့အက်င္ ့ပါတြဲမပါေသးဘူးဆုိရင္ ဘဝက အဓိပၸါတယ္ မရွိေသးပါဘူး။မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဟာ ပန္းေလးတစ္ပြင္ ့ဘဲပန္ ပန္ ။ႏွစ္ပြင္ဘဲပန္ပန္လွျပီးသားရယ္ပါ။ဒါေပမယ္အဲဒီ မိန္းကေလးက ကံသုံးပါးအမူအရာေတြကုိ အထူးေစာင္စည္းျပီး ကုိယ္တုိင္လည္းအကုသုိလ္မျဖစ္ေအာင္ ေနတယ္ ။ကုိယ္ေၾကာင္လည္း သူတစ္ပါးကုိ အကုသုိလ္ မျဖစ္ေအာင္ ေနတယ္။
ေနာက္ကုိယ္ကုိလည္းအကုသုိလ္ကင္းေအာင္ေနတယ္။ေနာက္ကုိယ္ကုိလည္း...ကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ေနတယ္။
ကုိယ္ေၾကာင္ ့လည္းသူတစ္ပါးကုသုိလ္ျဖစ္ေအာင္ ေနတယ္။ဒါမ်ဳိးကုိေတာ့ လွပတဲ့ပန္းေလး
တစ္ပြင္ကုိပန္ထားျပီးလပေနသူပါ။ဘယ္လုိပဲေျပာေျပာ  ကာယကံ၊ ဝစီကံ မေနာကံ လုိ ့ေခၚတဲ ့ကံသုံးပါးလုံး လူအမ်ားရဲ ့အျမင္မွာလွပေနသူလုိ ့ေခၚပါတယ္။ဒါေၾကာင္ ့တစ္ဂါထာ တစ္ပုဒ္ေလာက္ ရေနေစကာမူ သိတဲ ့အတုိင္းတက္တဲ့ အတုိင္းက်င္ ့သူကုိသာ တစ္ပြင္ေသာပန္းကေလးကုိ ပန္လုိ ့လွေနသူျဖစ္ပါတယ္။တစ္ပြင္ ့ပန္လုိ ့လွေနသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ.လုိ ့ဆႏၵျပဳရင္း......။


                                                                 ဓမၼပဒ၊ဧကုဒါနမေထရ္ဝတၳဳ။

No comments:

Post a Comment