Sunday, May 1, 2011

စိတ္.....စိတ္...စိတ္....

မတည္တံ့ေသာစိတ္႐ွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိေသာ ေပါေလာေပၚေသာ ယံုၾကည္မႈ႐ွိသူအား ပညာသည္ မျပည့္စံု။
 (ရာဂ)မစိုစြတ္ေသာစိတ္႐ွိေသာ၊ (ေဒါသ)ထိခိုက္ေသာစိတ္မ႐ွိေသာ ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကို ပယ္ၿပီးေသာ ႏုိးၾကားေသာပုဂၢဳိလ္အား ေဘးသည္မ႐ွိ။
ခ်စ္တဲ့သူ….ေအာင္ျမင္ရင္
ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ စိတ္
ဒီစိတ္ကုိ ဆင္ျခင္
ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္။

ခ်စ္တဲ့သူ…ဆုံးရႈံးရင္
မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ စိတ္
ဒီစိတ္ကုိ ဆင္ျခင္
ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ ျဖဴစင္တဲ့ စိတ္။

မုန္းတဲ့သူ….ေအာင္ျမင္ရင္
မနာလုိတဲ့ စိတ္
ဒီစိတ္ကုိ ဆင္ျခင္
ေဒါသနဲ႔ယွဥ္ မျဖဴစင္တဲ့ စိတ္။

မုန္းတဲ့သူ…ဆုံးရႈံးရင္
ေက်နပ္တဲ့ စိတ္
ဒီစိတ္ကုိ ဆင္ျခင္
ေဒါသနဲ႔ယွဥ္ မျဖဴစင္တဲ့ စိတ္။

ကုိယ့္စိတ္ကုိ ကုိယ္ဆင္ျခင္
ျဖဴစင္ေအာင္ထား
ျဖဴစင္လွ်င္ ကုသုိလ္တရား
တုိးပြါးလိမ့္ အမ်ား။            ။
                                          ၃၈။ အန၀႒ိတစိတၱႆ၊ သဒၶမၼံ အ၀ိဇာနေတာ။
                                           ပရိ ပႅ၀ပသာဒႆ၊ ပညာ န ပရိပူရတိ။
                                          ၃၉။  အန၀ႆုတစိတၱႆ၊ အနႏြာဟတေစတေသာ။
                                           ပုညပါပပဟီနႆ၊ နတၳိ ဇာဂရေတာ ဘယံ။(ဓမၼပဒ၊စိတၱဝဂ္)

No comments:

Post a Comment