Sunday, May 1, 2011

ခ်မ္းသာအစစ္ လက္ေတြ ့ျဖစ္

မေကာင္းမႈကို မိမိျပဳခဲ့လွ်င္ မိမိသည္ပင္ ညစ္ႏြမ္းရ၏၊ မေကာင္းမႈကို မိမိမျပဳခဲ့လွ်င္ မိမိသည္ပင္စင္ၾကယ္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ ကုသိုလ္ႏွင့္ မစင္ၾကယ္ေသာ အကုသိုလ္သည္ တျခားစီသာျဖစ္၏၊ သူတစ္ေယာက္သည္ အျခား သူတစ္ေယာက္ကို ကိေလသာအညစ္အေၾကးမွ စင္ၾကယ္ေအာင္ မသုတ္သင္ႏုိင္။သူတစ္ပါး၏ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏အက်ဳိးစီးပြားကို အနည္းငယ္မွ် မဆုတ္ယုတ္ေစရာ၊ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကိုသိ၍ မိမိအက်ဳိးစီးပြားကို တိုးပြားေအာင္ ေလ့က်က္ အားထုတ္ရာ၏။
                                                                                                            (ဓမၼပဒ အတၱဝဂဂ္)
လူတစ္ေယာက္မိမိရဲ ့အက်ဳိးစီပြားတုိးတက္သည္ဆုိသည္မွာေရွးအတိက္ကံေၾကာင္ ့မဟုတ္ပဲ ယခုလက္ရွိဘဝမွာပဲ ႕ ကံ ညဏ္ ဝီရိယေလးနဲ ့အားသြန္ခြန္စုိက္ၾကဳိးစားမယ္ဆုိလွ်င္ေအာင္ျမင္နဳိင္ေၾကာင္းကုိ သိထားသင္ ့ေပသည္။ၾကီးပြားခ်မ္းသာလုိသူတစ္ေယာက္သည္ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳသူ၊ ကံႏွင့္ ကံ၏ အက်ိဳးေပးကို လက္ခံယံုၾကည္သူ၊ ကိုယ္က်င့္သီလ ေကာင္းမြန္သူ၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ား၍ ေလးနက္ေသာစကားကို ေျပာဆိုႏိုင္သူ၊ ရက္ရက္ေရာေရာ ႏွေျမာမရွိ ေပးစြန္႔တတ္သူ၊ လံု႔လရွိသူ၊ ႀကိဳးစားသူ၊ အရာရာ၌ မွတ္မွတ္သားသား ရွိသူ၊ တည္ၾကည္ ေလးနက္သူ၊ အေျမာ္အျမင္ ပညာရွိသူတို႔သည္ေလာကမွာ ၾကီးပြားခ်မ္းသာမည္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ျမတ္စြာဘုရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက အတိက္ကံေၾကာင္သာလွ်င္မဟုတ္ပဲ လက္ေတြက်က်ပစၥဳပၸန္မွာသာလွ်င္ ကံ  ညဏ္  ဝီရိယအားျပဳကာ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလာသူကုိစူဠေသဌိလဇတ္ေတာ္တြင္ေဟားၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ေရွးအခါက စူဠေသ႒ိမည္ေသာ ဘုရားေလာင္း သူေဌးသည္ အတိတ္နိမိတ္ကို နားလည္၏။ တစ္ေန႔ေသာ္ ဗာရာဏသီ မင္းႀကီးထံ အခစားဝင္ေသာသူေဌးသည္ လမ္းခရီး၌ ႂကြက္ေသတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕၏။ ထိုအခိုက္ နကၡတ္ကို တြက္ခ်က္၍ “ပညာရွိသူသည္ ဤႂကြက္ေသကို အရင္းျပဳ၍ သားမယားကို ေမြးျမဴႏိုင္ပါလိမ့္မည္” ဟုေျပာ၏။

ထိုစကားကိုၾကားေသာဆင္းရဲသား တစ္ေယာက္သည္ ႂကြက္ေသကို ေကာက္ယူ၍ ေဈး၌ ေၾကာင္စာအျဖစ္ ေရာင္းလိုက္ရာ အသျပာ တစ္ခ်င္ေရြးရ၏။
ထိုအသျပာျဖင့္တင္လဲခဲဝယ္ယူ၏။ ထို႔ေနာက္ ေတာမွျပန္လာေသာ ပန္းသည္တို႔ကို တင္လဲ အနည္းငယ္စီ ေပး၍  ေရတိုက္၏။ ပန္းသည္တို႔က သူ႔ကို ပန္းတစ္ဆုပ္စီ ေပးခဲ့၏။ ထိုပန္းတို႔ကိုေရာင္း၍ တင္လဲဝယ္ျပန္၏။ တင္လဲႏွင့္ ေရအိုးတို႔ကို ယူေဆာင္၍ ပန္းသည္တို႔ကို ေရွးနည္းအတိုင္း ျပဳစု၏။ ပန္းသည္တို႔က တစ္ဝက္ခူးျပီးေသာ ပန္းတို႔ကိုေပး၏။ ထိုပန္းတို႔ကို ေရာင္း၏။ ဤသို႔လွ်င္ ဆင္းရဲ သားသည္ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း အသျပာ ရွစ္က်ပ္ရ၏။

ေလမိုးက်ေသာ တစ္ေန႔သ၌ မင္းဥယ်ာဥ္ အတြင္းဝယ္ သစ္ရြက္ေျခာက္၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္တို႔ ေႂကြက်၏။ ဆင္းရဲသားသည္ ဥယ်ာဥ္ေစာင့္ကို ခြင့္ေတာင္းကာ သစ္ရြက္ေျခာက္၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္တို႔ကို ရွင္းလင္း သုတ္သင္၏။ ကစားေနၾကေသာ ကေလးတို႔ကို တင္လဲေကြ်းကာ လုပ္အားေပးေစ၏။ ထင္းသစ္ရြက္တို႔ကို ဥယ်ာဥ္တံခါးမွာ စုပံုေစ၏။ ထိုထင္းတို႔ကို မင္း၏ အိုးထိန္းသည္ထံ ေရာင္းလိုက္ရာ အသျပာတစ္ဆယ့္ ေျခာက္က်ပ္ႏွင့္ အိုးငါးလံုးရ၏။

ဤသို႔ အသျပာ ႏွစ္ဆယ့္ေလးက်ပ္ ရလာ၏။ ထို႔ေနာက္ျမတ္ရိတ္သမားတို႔ကို ၿမိဳ႕တံခါးမွ ၾကိဳ၍ ေရတိုက္၏။ ျမက္ရိတ္ သမားတို႔က ေက်းဇူးတံု႔ျပန္လိုၾက၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္မတန္ ေသးေသာေၾကာင့္ တားျမစ္ရ၏။

ထို႔ေနာက္ဆင္းရဲသားသည္ ကုန္းေၾကာင္းအမႈေဆာင္သူ၊ ေရေၾကာင္း အမႈေဆာင္သူ မင္းမႈထမ္းတို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီး၏။ ကုန္းေၾကာင္း အမႈေဆာင္သူတို႔ထံမွ ျမင္းကုန္သည္ ငါးရာ လာလိမ့္မည္ဟု ၾကားသိရေသာ ဆင္းရဲသားသည္ျမတ္ရိတ္သမားတို႔ ထံမွ ျမက္တစ္စည္းစီ ေတာင္း၏။ ထို႔ျပင္ သူ႔အရင္ဦး၍ မည္သူ႔ကိုမွ် ျမက္မေရာင္းရန္လည္း ေတာင္းပန္ ထား၏။ ထိုအခါ ျမင္းကုန္သည္တို႔သည္ ျမိဳ႕၌ ျမင္းစာ မရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားထံမွ အသျပာ တစ္ေထာင္ျဖင့္ ျမက္ဝယ္ရ၏။

ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဆင္းရဲသားသည္ ေလးလအတြင္း မွာပင္ အသျပာႏွစ္သိန္း ခ်မ္းသာလာ၏။

ဤဇာတ္ေတာ္၌ ဆင္းရဲသားသည္ ကိုယ္တိုင္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ခ်မ္းသာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားေလာင္း၏ တန္ဖိုးရွိေသာ စကားသည္သူ႔ဘဝေျပာင္လြဲရန္အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။ဆင္းရဲသားသည္ လက္ရွိ ဘဝတြင္ ဘုရားေလာင္းပညာရွိ၏ စကားကုိလည္းနားေထာင္ မိမိ၏ စိတ္တြင္လည္း ကံ ညဏ္ ဝီရိယအားစုိက္ကာ လုပ္ကိုင္ခဲ ့သည္ ။
ဘုရားေလာင္းသည္ ဆင္းရဲသားကို တိုက္႐ိုက္ရည္ရြယ္၍ အၾကံေပး ဆံုးမခဲ့သည္ မဟုတ္။ ပါးနပ္ေသာ ဆင္းရဲသားက အခြင့္အေရးကို အရယူခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ တိုက္႐ိုက္ မဆိုေသာ္လည္း ပညာရွိတို႔၏ စကားသည္ အသံုးခ်တတ္သူအတြက္ အသံုးက် လွေပသည္။ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ ဆံုးမေသာ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း တို႔၏ စကားသည္ အဘယ္မွာ အက်ိဳးမရွိဘဲ ေနမည္နည္း။ မုခ် အက်ိဳးရွိသည္သာတည္း။ ထုိကဲ ့သုိပညာရွိစကားနားေထာင္ အလုပ္ကုိက်ဳိးစား ရတနာ ျမတ္သုံးပါး ကံ ကံ၏ အက်ဳိး ယုံၾကည္ လက္ေတြ့က်က်  လုပ္ကုိင္ ျခင္းေၾကာင့္ဆင္းရဲ သားခ်မ္သာလာျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။

No comments:

Post a Comment