Monday, May 23, 2011

နတ္ျပည္မွာ ျပဳေသာေကာင္းမွ ု ့ရွင္စာရင္း


တာဝတိ ံသာ နတ္ျပည္သည္ ယူဇနာတစ္ေသာင္းက်ယ္ဝန္း၏။
အေရွ့အေနာက္ေတာင္ေျမာက္တံခါးေလးမုဒ္တုိ၏ အကြာအေဝးမွာယူဇနာတစ္ေသာင္းစီကြာေဝး၏။ တံခါးေပါက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ရွိ၏။
စိန္းလန္းစုိေျပျမေရာင္လဲ့သည္ေနသည္ ့နႏၵဝန္ဥယာဥ္ ညစ္ေက်းကင္စင္သည္စိမ္းလဲ့ၾကည္လင္းျပီး ၾကာမ်ဳိးစုံပြင္ဖူးေနသည္ နႏၵာေရကန္ သီးကငး္သီးနု သီးရင္မွည့္ဝင္းသီးမ်ဳိးစုံ ခင္က်င္းထားသည္စိတၱလတာ
ဥယ်ာဥ္ တုိျဖင့္
တင္ေမာေဝဆာလွ၏။နတ္သတ္ကုန္စုေတေတာ့မည္နတ္သားနတ္သမီး ေမာင္မယ္မ်ားသည္နႏၵဝန္ဥယ်ယဥ္၏ လွပသာယာေပ်ာ္ေမႊဖြယ္ေကာင္းမွဳ့ေၾကာင္ ့မိမိတုိ ့စုေတရမည္အျဖစ္ကုိေမေပ်ာက္သြားေလရွိပါသည္။တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ တစ္လတစ္လတြင္ ရွစ္ရက္ရွစ္ရက္စီ တရားပြဲ က်င္းပေလ့နာၾကားရွိ၏။က်င္းပရာဌာနကား သုဓမၼာနတ္သဘင္၏အတြင္းမွာ ျဖစ္သည္။သုဓမၼာနတ္သဘင္တြင္အက်ယ္ဝန္းမွာတစ္ယူဇနာက်ယ္ဝန္း၏ ရတနာမ်ဳိးစုံျဖင္ စီျခယ္ထားေသာတရားေဟာပလႅင္ရွိ၏။သုံးယူဇနာ
က်ယ္ဝန္းကာျဖဴးေဖြးသန္ ့စင္ေသာ ထီးျဖဴၾကီးက တရားေဟာပလႅင္ကုိ ျဖန့္မုိးထား၏။တရားနာလာၾကကုန္
ေသာနတ္သားနတ္မီးတုိ ့အားမိမိတုိ ့၏ စိတ္ကုိျဖဴစင္သန္ ့ရွင္းေအာင္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းၾကပါ၊ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓါတ္ေမြးၾကပါဟုသတိေပးေနသကဲ ့သုိရွိေန၏။
ထုိတရားပြဲ တြင္ ျဗဟၼာ့ျပည္မွ သနကၤုမာရျဗဟၼာမင္းၾကီးက လာေရာက္တရားေဟာၾကားေလ ့ရွိ၏။
တစ္ရံတစ္ခါ သိၾကားမင္းကုိယ္တုိင္ေဟာေျပာေလ ့ရွိ၏။ တစ္ရံတစ္ခါမူ တရားေဟာေကာင္းေသာ နတ္သားတစ္ဦးက လာေရာက္ေဟာေျပာတက္၏။ လဆန္းရွစ္ရက္လျပည္ေက်ာ္ရွစ္ရက္ ဥပုသ္ေန့မ်ားတြင္နတ္မင္းၾကီးေလးေယာက္ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ သူတုိ ့၏သားေတာ္မ်ားကျဖစ္ေစ သူတုိ ့ ၏အမတ္မ်ားကျဖစ္ေစ လူျပည္သုိ ့ဆင္းသက္ကာကုသုိလ္ေကာင္းမွဳရွင္စာရင္းအင္းကုိ ေကာက္ယူေလ ့ရွိ၏။
..ဤမည္ေသာ မိန္းမ ေယာက်္ားတုိ ့သည္ဘုရားတရားသံဃာတုိ ့အားလွဴဒါန္းကုိးကြယ္ပူေဇာ္ေလ ့ရွိ၏။
ငါးပါးသီလကုိေစာင္ထိန္းေလ ့ရွိ၏ ရွစ္ရက္သီးတင္း မပ်တ္မယြင္းရေအာင္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ေလ ့ရွိ၏။ အမိအဖ တုိ ့အားျပဳစုလုပ္ေကြ်းေလ့ရွိ၏။ ေစတီပုထုိးတုိ့ကုိ ဆြမ္းေရခ်မ္းပန္းဆီမီးတုိျ့ဖင္ ့ပူေဇာ္ေလ့ရွိ၏။ပ်တ္စီးယုိယြင္းေနသည္တုိ ့ကုိအသစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္ မြမ္းမံေလ ့ရွိ၏။သူေတာ္ေကာင္းတရားနာၾကားေလ ့ရွိ၏။
ကုိယ္အမူရာနူးညံသိမ့္ေမြ ့ျခင္း ကာယသုစရုိက္ နွဳတ္အမူရာ ေတာ္တည္ ့ေျဖာင့္မွန္ျခင္း ဝစီသုစရုိက္ စိတ္အမူအရာ ျဖဴေဖြးသန္ ့စင္ၾကယ္ျခင္းမေနာသုစရုိက္ ဟူေသာသုစရုိက္သုံးပါးႏွင္ ကုသုိလ္ကမၼပထ တရားဆယ္ပါးတုိ ့ကုိလုိက္နာက်င္ ့သုံးေလ ့ရွိ၏။
ဤသုိ ့စသည္ျဖင့္ မိမိတုိ ့ေလ ့လာေတြရွိခ်က္မ်ားကုိ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ့ရွင္စာရင္းအင္းကုိ ပဥၥသီခနတ္သားထံအပ္ႏွင္းရ၏။ပဥၥသီခနတ္သားကတဆင့္မာတလိနတ္သားထံတင္ျပရ၏။မာတလိနတ္သားက စာရင္းအင္းမမွားရေလေအာင္ ေလ့လာၾကည္ရွုစစ္ေဆးကာ သိၾကားမင္းထံတင္ျပရ၏။
သိၾကားမင္းကသုဓမၼနတ္သဘင္အတြင္း တရားနာအံ့ေသာငွါ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ နတ္သားနတ္သမီးတုိ ့အား ဖတ္ျပရ၏။ သိၾကားမင္းအသံသည္ ပကတိရုိးရုိးအသံျဖင့္ဖတ္ၾကားလွ်င္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ယူူဇနာ ရွိေသာအရပ္ကၾကားရ၏။ပကတိအသံထက္ခတ္က်ယ္က်ယ္ေျပာၾကားလွ်င္ကား ယူဇနာတစ္ေသာင္းက်ယ္ေသာ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္တစ္ျပည္ လုံးကၾကားရ၏။ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ ့ျပဳသူတုိ ့၏စာရင္းအင္းနည္းပါးသည္ကုိေတြျမင္ ့ရၾကားသိရသည္အခါ….အုိ…အခ်င္းတုိ ့၊လူျပည္ရွိလူသားအေပါင္းတုိ ့သည္ ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲမွဳ..ဒါန။ ကုိယ္က်င္ ့တရားေကာင္းေအာင္ေစာင္ထိန္းမွဳ..သီလ။ပြားမ်ားမွဳ ဘာဝနာတရားတုိ ့ကုိ မျပဳလုပ္ၾကဘဲ ေမ ့ေမ ့ေလွ်ာေလွ်ာ့ေနၾကပါကုန္၏။ထုိ ေၾကာင့္အပါယ္ေလးဘုံသုိ ့က်ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္မ်ားျပီး အပါယ္ေလးဘုံမွာစည္ကားသုိက္ျမဳိက္ပါေတာ့မည္။
နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္သုိ ့ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္နည္းပါးျပီးနတ္ျပည္မွာ ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ဆိပ္သုဥ္းေတာ့လတၱံ ့
ဟုစိတ္ႏွလုံးမသာမယာျဖစ္ၾကကုန္၏။ေကာင္းမွဳရွင္စာရင္းအင္းေရႊျပားၾကီးျပီး ကုသုိလ္ရွင္စာရင္းမ်ားသည္ကုိေတြျ့မင္ရသည္ အခါ ၾကားသိရသည္အခါ…..အုိအခ်င္းတုိ လူျပည္ရွိလူသား
အေပါင္းတုိ ့သည္  အသစ္အသစ္ေသာ ဘုရားတန္ေဆာင္းေက်ာင္းကန္ သိမ္ ေက်ာင္းဇရပ္ႏွင္ ့တံတားတုိ ့ကုိတည္ေဆာက္ျခင္းအုိးမင္ရင္ေရာ္ပ်တ္စီးျပဳိက်ေနေသာဘုရား ေက်ာင္းကန္သိမ္ ေက်ာင္းဇရပ္တုိ ့ကုိ
အသစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းေရတြင္းေရကန္တူးျခင္းစသည္…ဒါန ေဆာက္တည္မွဳ ့သီလ ပြားမ်ားမွဳ့ဘာဝနာတရားတုိ ့ကုိ မေမ့မေလွ်ာ ့ဘဲ လုိက္နာက်င္ ့သုံးပြားမ်ားအားထုတ္ေလ ့ရွိၾက၏။
ထုိေၾကာင္ ့အပါယ္ေလးဘုံသုိ ့က်ေရာက္သည္ပုဂၢဳိ္းနည္းပါးျပီးအပါယ္ေလးဘုံက်ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္
ဆိပ္သုံးေတာ့လတၱံ့။ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ေရာက္သည္ပုဂၢဳိလ္မ်ားျပားေနျပီး နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ကားစည္စည္ကားကားသုိက္သုိက္ျမဳိက္ျမဲိဳက္သာသာယာယာ ရွိကုန္လတၱံ ့။ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ကားကုသုိလ္ေကာင္းမွ ု့ျပဳျခင္းေၾကာင္ ့နတ္သားနတ္သမီးတုိ ့ႏွင္ ့အတူတကြ နတ္ပြဲသဘင္ဆင္ႏြဲ ့ရေတာ့အံ ့ဟုဝမ္းသာရႊင္ျပဳံးပီတိဖုံးလ်က္ ႏွလုံးအိမ္အတြင္းအၾကည္ဆုိက္ေနၾကေလ ေတာ့သည္။
သုဓမၼနတ္သဘင္တြင္နတ္စည္းစိမ္ကုိျမိန္ျမိန္ၾကီး ခံစားးစံစားနုိင္ေအာင္ ကုသုိလ္တရားမ်ားကုိပြားမ်ားအားထုပ္နုိင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

No comments:

Post a Comment